Sunteți pe pagina 1din 7

Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

Curs 1. Calculul raportului de transmitere

Angrenajul cilindric exterior/interior


Angrenajul cilindric se compune din două roţi dinţate cu axe
paralele, cu dantura plasată periferic pe cilindri. Profilul uzual
al dinților este în evolventă. În interiorul unei cutii de viteze
vom identifica nenumărate roți dințate cilindrice cu dinți
înclinați.
Figura 1 reprezintă schematic o cutie de viteze în două trepte
de turații. Formarea celor două trepte de turație se face prin
angenarea perechilor de roți cu z1-z2 dinți, și respectiv z3-z4
Figura 1. Cutie de viteze cu două trepte, în cele două
dinți. Figura 2 este imaginea reală într-o cutie cu schimbare
ipostaze de formare a treptelor de viteză, notate I și II.
manuală a vitezelor.
Mișcarea de la motor este încredințată axului de intrare în cutia
de viteză, pe care se montează roțile denumite conducătoare.
Prin urmare, roți conducătoare vor fi cea cu z1 dinți (în prima
treaptă de viteză) și respectiv z3 dinți în a doua treaptă de vieze,
axul conducător fiind notat cu 1.
Când roata conducătoare are viteză mai mică decât cea condusă,
atunci angrenajul este amplificator, iar când aceasta are o viteză
mai mare decât cea condusă, atunci angrenajul este reductor.

Figura 2. Interiorul unei cutii de viteze, având roți dințate


cilindrice cu dantură exterioară, înclinată [www.zf.com].

Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 1


Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

Raportul vitezelor unghiulare (turațiilor), în sensul transmiterii mișcării de la roata 1 (conducătoare) la roata 2
(condusă), se numeşte raport de transmitere. Raportul de transmitere este dat de relația:
𝜔1 𝑛1
(1) 𝑖1,2 = =
𝜔2 𝑛2
în care s-a notat cu:
𝜔 - viteza unghiulară, dată în radiani pe secundă [rad/sec]
𝑛 - turația, dată de obicei în rotații pe minut [rot/min]
Legătura dintre viteza unghiulară obținută în [rad/sec] și turația dată în [rot/min], este dată de relația:
2𝜋𝑛
(2) 𝜔 =
60
Angrenajul cilindric imită transmiterea mișcării prin fricțiune dintre doi
cilindri. Într-o secțiune perpendiculară pe planul mișcării, acești cilindri
se vor reprezenta prin cercurile (C1) și (C2), care se rostogolesc fără
alunecare unul peste celălalt (figurile 3).
Ca și cercuri care să simplifice reprezentarea unor roți dințate în
angrenare, le vom numi cercuri de rostogolire; potrivit acestei mișcări
relative de rostogolire pură fără alunecare, raportul de transmitere este
egal cu inversul raportului razelor cercurilor de rostogolire (figura 3):
𝜔1 𝑟𝑤2 𝑧2
(3) 𝑖1,2 = =± =± Figura 3. Cercurile de rostogolire ale
𝜔2 𝑟𝑤1 𝑧1 angrenajul cilindric exterior și respectiv
interior
Calculul practic al raportului de transmitere, se face cunoscând numerele
de dinți ale roților aflate în angrenare, notate cu z1 și respectiv z2.

Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 2


Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

Raport de transmitere în cazul angrenajelor cilindrice cu axe paralele, este o mărime cu semn; astfel, dacă viteza
unghiulară a roții socotită conducătoare este de sens contrar roții conduse, atunci raportul de transmitere este
negativ – semn reflectat și de relația 3. Semnul este pozitiv în cazul angrenajului interior (figura 3b).
De remarcat faptul că valoarea absolută a raportului de transmitere este supraunitară la reductoare și subunitară la
amplificatoare:
𝑖1,2 > 1, la transmisiile 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒
𝑖1,2 < 1, la transmisiile 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒

Tema 1.1:
a) Câte trepte de viteză are automobilul propriu/al familiei…?
b) Consemnați tabelar valorile rapoartelor de transmitere corespunzătoare acestor trepte de viteză
c) Menționați în dreptul fiecărei trepte dacă este de tip reductor sau amplificator
d) Menționați, ca notă asociată la tabel, tipul autoturismului la care faceți referire
e) Consemnați puterea motorului în CP și kW, precum și momentul (torque) maxim în Nm
f) Definiți formula de transformare a calului-putere [CP] în kilo-Wați [kW]
g) Precizați formulele de transformare dintre Newtoni [N], deca-Newton [daN] și kilogram-forță [kgF]

Transmisia tractorului articulat forestier (TAF)


Fie schema transmisiei tractorului forestier, dată în anexa cu numele Transmisia TAF.pdf. Schema transmisiei indică
elementul motor, precum și ansamblurile care intervin în calculele de raport de transmitere. Componentele
transmisiei sunt:
1. Motorul (M)
2. Cutia de viteze (CV)

Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 3


Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

3. Transmisia cardanică (TC)


4. Cutia de distribuție (CD)
5. Troliul (TR)
6. Punțile, cuprinzând grupul conic (PC) și transmisia finală planetară
(PF)
În baza acestei scheme, pot fi realizate calcule de turații la axul troliului sau la
axele roților motoare. Cu date inițiale suplimentare, pot fi calculate:
 Viteza de tragere a cablului troliului
 Viteza de deplasare a tractorului
În calcule, este utilă relația dintre viteza unghiulară și cea periferică (figura 5):
(4) 𝑣 = 𝜔 ∙ 𝑅
Pentru viteza dată în radiani pe secundă și raza dată în milimetri, rezultatul se
va obține în milimetri pe secundă. Din acest rezultat, pot deriva rezultate în
metri pe secundă sau kilometri pe oră, folosind relațiile:
𝑣[mm/s]
(5) 𝑣 [m/s] =
1000 Figura 4. Tractorul articulat forestier –
𝑣[m/s] TAF; formarea sarcinii și condițiile de
(6) 𝑣 [km/h] = ∙ 3600 exploatare.
1000
Ca exemplu, la o viteză de rotație a roții de 10 radiani pe secundă, roata având
diametrul de 1400 mm, viteza periferică a roții (și implicit viteza de deplasare pe roți a vehiculului) va fi:
𝑣 = 10 ∙ 700 = 7000 [mm/s] = 7 [m/s] = 25.2 [km/h]
Pentru identificarea notațiilor, se vor folosi indicii corespunzători abrevierilor din parantezele enumerării
componentelor transmisiei; astfel, turațiile se vor nota cu:
Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 4
Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

 nM turația la ieșirea din motor (respectiv intrarea în cutia de viteze)


 nCV turația la ieșirea din cutia de viteze (respectiv intrarea în transmisia
cardanică)
 nTC turația la ieșirea din transmisia cardanică
 nCD turația la ieșirea din cutia de distribuție
 …
Cutia de distribuție funcționează în două moduri:
1. Cu transmiterea mișcării spre troliu, într-o singură treaptă de viteze, cu
raport de transmitere iCD=0.85 Figura 5. Legătura dintre viteza
2. Cu transmiterea mișcării spre punți, în două trepte de viteză, cu rapoartele unghiulară  și cea periferică v
iCD=1.93 și respectiv 1.00
Calculul turației dorite se face cunoscând turația la motor și rapoartele de transmitere intermediare. Astfel, turația
la ieșirea din cutia de distribuție, pentru intrarea spre troliu, este dată de relația:
𝑛𝑀
(7) 𝑛𝐶𝐷 =
𝑖𝐶𝑉 ∙ 𝑖 𝑇𝐶 ∙ 𝑖𝐶𝐷
Pentru o turație a motorului egală cu 1200 rotații pe minut, cutia de viteze în treapta a II-a și cutia de distribuție
cuplată în treapta asociată lucrului cu troliul, turația arborelui de ieșire din cutia de distribuție (respectiv la arborele
de intrare în troliu), este:
1200
𝑛𝐶𝐷 = ≈ 517 [rot/min]
2.729 ∙ 1 ∙ 0.85

Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 5


Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

Tema 1.2
a) Reprezentați transmisia tractorului articulat forestier,
simplificat față de figura de referință, folosind modelul de
reprezentare din figura 6.
b) Reprezentați caracteristica motorului Perkins ca legătură
dintre turația motorului, moment și putere
c) Care este momentul la arborele de ieșire din motor,
pentru o turație de 1100 [rot/min]
d) La ce turație momentul este maxim; dar puterea? Care
sunt unitățile de măsură ale cuplului și puterii?
e) Fie un diametru de 1400 milimetri al roții tractorului. Ce
viteză - calculată în kilometri pe oră - va avea tractorul la
o turație a motorului de 1100 rotații pe minut, cutia de
viteze fiind în treapta III-a, iar cutia de distribuție în
treapta I?
f) Fie 200 mm diametrul de înfășurare al cablului troliului
pe tambur. Cu ce viteză va fi tractat cablul, în metri pe
secundă, pentru: Figura 5. Schema tractorului articulat forestier (TAF),
în vedere laterala și de sus; articulația sa, A-A.
o o turație a motorului de 1100 [rot/min]
o cutia de viteze aflată în treapta II-a
o cutia de distribuție cuplată în treapta corespunzătoare lucrului cu troliu
g) La cât evaluați viteza unui om la mersul pe jos, exprimată în metri pe secundă? Dar în kilometri pe oră?

Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 6


Mecanisme, An universitar 2021-2022 Curs 1 – Calculul raportului de transmitere

Bibliografie suplimentară

[1] Pozdîrcă A., [B3]_Mecanisme cu roți dințate.pdf, https://www.cadproiect.ro/documente/, Revizia


03.03.2017
[2] Pozdîrcă A., [E1]_Troliul forestier - tema de proiect.pdf, https://www.cadproiect.ro/documente/, Revizia
03.03.2017
[3] Pozdîrcă A., [E3]_Angrenaje melcate.pdf, https://www.cadproiect.ro/documente/, Revizia 03.11.2015
[4] ***Perkins Engines Company Limited, Engine Model 1104D-44, 2015
[5] ***Eaton Fuller Light Duty Transmissions, FSO-4505 Service Manual, Transmission, 3rd Ed., 2010

Alexandru Pozdîrcă, revizia 27.09.2021 7

S-ar putea să vă placă și