Sunteți pe pagina 1din 5

1.

În figura alăturată este reprezentată prisma patrulateră regulată


ABCDA’B’C’D’ cu AC ∩BD ={O }. Completați următoarele afirmații, astfel încât ele
să devină adevărate.
a) pr(ABC)A’=?
b) pr(ABC)C’= ?
c) pr(A’B’C’)B= ?
d) pr(B’BC)B’D= ?
e) pr(A’B’C ')BC’= ?
f) pr(ABC)BD’= ?
g) pr(A’AD)CA’= ?
h) pr(ABC)D’= ?
i) pr(B’BC)A’= ?
j) pr(B’BD)C= ?
k) pr(D’DC)A’C=?.

2. În piramida triunghiulară VABCD, cu


vârful în V, din imaginea alăturată, se
construiește înălțimea VO, unde
O ∈( ABC ). Știind că piramida are muchia
bazei de 4 √2 cm și muchia laterală de 6
cm, calculați proiecția muchiei VB pe
planul (VAO).

3. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată, cu vârful în V și AC ∩BD ={O },


astfel încât muchia bazei să fie egală cu 4 √2 cm și muchia laterală de 5 cm.
Calculați:
a) lungimea proiecției segmentului AB pe planul (VBD)
b) lungimea proiecției segmentului VB pe planul (VAC)
c) lungimea proiecției segmentului MV pe planul (ABC), unde M ∈ BC , astfel
încât BM=MC.
1. Proiecția pe planul α a segmentului AB cu lungimea de 12 cm este segmentul
EF. Calculați următoarele, dacă:

a) ∡ ( AB , α ) =30° , EF=? A
b) ∡ ( AB , α ) =45 °, EF=? B
c)∡ ( AB , α ) =60 °, EF=?
d) EF = 4 √3 cm, cos ∡ ( AB , α )=? E F
e) EF = 2 √ 6 cm, cos ∡ ( AB , α )=? . α

2. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ cu AB = 4 cm,


BC = 3 cm și AA’ = 5 cm. Aflați:
a) sin ¿’B;(ABC)))=?
b) sin [ ∡ ( D' B ; ( A' AD ) ) ]=?
c) m(∡ ( pr ( A AD ) B D ; DC ))=?.
'
'

3. În tetraedrul regulat ABCD cu muchia de 4 cm din imaginea alăturată, în


care notăm cu O centrul feței BCD, aflați:
a) cosinusul unghiului format de
dreapta AB și planul (BCD)

b)măsura unghiului dintre dreapta


AC și planul (ABM), unde
BO ∩CD={ M }.
1. Fie O, punctul de intersecție a diagonalelor pătratului MNPQ, cu latura de 8 √ 2
cm. În punctul M se construiește perpendiculara pe planul (MNP), pe care
considerăm punctul D, astfel încât MD să fie egal 6 cm. Rezolvați:
a) d(D, NP)
b) Demonstrați că d(D, NP) = d(D, QP)
c) d(D, PQ)
d) d(D, NQ).

2. În vârful D al triunghiului isoscel DEF, cu DE=DF=2 √5 cm și EF = 4 cm,


construim dreapta g ⊥(¿) și punctul M ∈ g, astfel încât DM = 3 cm. Calculați d(M,
EF).

3. În dreptunghiul ABCD cu AB = 20 cm și BC = 15 cm construim punctul P


situat pe latura AB, astfel încât BP = 3AP. În punctul P construim
perpendiculara pe planul (ABC), pe care se consideră punctul T, astfel încât TP
= 15 cm. Aflați:
a) d(T, BC)
b) d(T, AD)
c) d(T, DC).

4. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’. Dacă AA’ = 2 √2 cm,


d(B’, AD) = 2 √5 cm și d(B’, CD) = 2 √3 cm, calculați diagonala paralelipipedului.

1. Proiecția triunghiului ABC pe planul α este triunghiul DEF. Determinați


unghiul format de planele (ABC) și α, dacă:
a) A ABC =4 √ 6 cm 2 ; A ¿=6 √ 2 cm2

b) A ABC =9 √ 6 cm ; A ¿ =9 √3 cm .
2 2

2. Considerăm paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ cu AB = 3 cm, AD = 1


cm și AA’=√ 3 cm. Aflați măsurile unghiurilor:
a) ∡ (( ABC ) ; ( A ' BC ) )
b) ∡ (( ABC ) ; ( ABC ' ) )
c) ∡ (( B' A ' A ) ; ( B ' A ' D ) )
d) ∡ (( A ' B' C ) ; ( A ' B ' C ' ) ).

3. Fie prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’ din imagine. Determinați


măsura unghiului dintre planele (A’BC) și (ABC), în următoarele cazuri:
√2 A
a) A ABC =
2 A ’ BC
1
b) A ABC = 2 A A ’ BC
c) A ABC = √2 A A ’BC .
3
1. Se consideră piramida patrulateră regulată SABCD
cu AC ∩ DB={O } din imaginea alăturată. Demonstrați că
planele (SAC) și (SDB) sunt perpendiculare.

2. Considerăm prisma patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ cu AC ∩ DB={O }, care


are muchia bazei de 4 √2 cm și înălțimea de 4 √3 cm.
a) Arătați că ( B’ AC ) ⊥( B' BD )
b) Calculați d [ D' ; ( A ' AC ) ].

3. În cubul ABCDA’B’C’D’ cu
muchia de 4 √ 6 cm din imaginea
alăturată, calculați d [ A ; ( D' DB ) ] .

S-ar putea să vă placă și