Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Rotileștii Mari – Câmpuri


Data:10.11.2020
Clasa Pregătitoare B
Profesor înv. primar: Costache Mihaela
Aria curriculară: Arte/Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Talentatul Eli
Subiectul lecției: La circ. Elefănțelul fericit
Forma de realizare: online, frontal, individual
Tipul lecției: Formare de priceperi și deprideri
Discipline integrate: Comunicare în limba română;
Durata lecției: 30 min
Competențe specifice:
Arte vizuale și abilități practice :
2.3 Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct.
2.6 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică.
Comunicare în limba română:
4.1 Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate

Competente derivate:
Arte vizuale și abilități practice:
CD1:Realizarea lucrărilor respectând etapele de lucru cu instrumente și materiale diverse
CD2: Utilizarea unor tehnici simple de indoire, decupare după contur, lipire
CD3:Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite

Comunicare în limba română:


CD4:formularea de întrebări simple și răspunsuri despre cele observate.
Strategia didactică:

Metode și procedee: conversația, explicația, observarea, demonstrația, exercițiul, munca independentă, turul virtual al
galeriei
Mijloace și materiale didactice: laptop, Google Meet, Mapa elevului - Editura Edu, CD uzat sau un disc din carton, lipici,
carton colorat, carioci;
Forma de organizare:online, frontal, individual;
Metode de evaluare: observarea sistematică
Durata lecției: 30 min

Bibliografie:
Programa școlară pentru Arte vizuale și abilități practice, clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a aprobată prin ordin de
ministru nr.3418/19.03.2013
Programa școlară pentru Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a aprobată prin ordin de ministru
Nr.3418/19,03,2013
Desfăşurarea lecţiei
Momentele C.D Activitatea propunătoarei Activitatea Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei elevilor procedee de organizare
învăţămâ
nt

1.Moment Se creează condiţii optime pentru Elevii se Conversaţia - Frontal -


organizatoric buna desfăşurare a lecţiei: pregătesc pentru
conectarea la internet, inițierea începerea lecţiei.
1040-1042
întâlnirii pe Google Meet,
pregătirea materialelor necesare
realizării lucrării propuse.
2. CD4 Elevii sunt întrebați daca au văzut Elevii răspund la Conversaţia Frontal Apreciere
Reactualizarea vreodata un spectacol de circ, întrebări. verbală
cunoștințelor dacă au vazut vreodată un elefant Individual
sau alt animal sălbatic.
1042-1045

3. Anunţarea Elevii sunt anunțați ca îl vor Elevii ascultă cu conversația Frontal -


temei și a realiza pe elefănțelul Eli utilizând atenție
obiectivelor materialele din Mapa elevului.
1045-1046

4.Dirijarea Prezentarea regulilor de lucru: Conversația Mapa Frontal -


învățării elevului,
-Înainte de a începe trebuie să
10 -11
46 05
ştiţi următoarele lucruri: fiecare CD uzat,
se concentrează pe lucrarea lui lipici,
în linişte!! Aveţi un timp de lucru hartie
stabilit, este important să vă colorata
încadraţi în timp(15 min. Lucraţi
îngrijit:fără urme de lipici şi
decupăm hârtia corect!
Demonstrația
Se realizează demonstrația, se
specificăetapele de lucru și se
repetă regulile.

Le prezint elevilor modelul


realizat de mine.

Intuirea materialelor: îi anunț


pe elevi că pentru a realiza
elefănțelul au nevoie de Mapa Conversația
elevului, de lipici, foarfece, un
CD uzat sau un cerc de carton.

Etapele de lucru sunt specificate


elevilor printr-o prezentare Power
Point.
CD1
Elefanțelul Eli
CD2
Exerciții de încălzire:
CD3
Înainte de începerea lucrărilor,
vor face exerciții de încălzire a
mâinilor, precum: închidem și
deschidem pumnii, se luptă
degetelele, plouă, tună, a ieșit
soarele.
Exercițiul
Efectuarea lucrarilor:

Le urez elevilor ,,Spor la lucru!!”

Ofer indicații suplimentare , dacă


este necesar și urmăresc
executarea lucrărilor.

În timp ce copiii lucrează, in


fundal voi pune cântece
antrenante (Elefantul Cici, Un
CD2 elefant se legăna, Elefantul cu
CD3 jambiere).

În timp ce lucrările sunt gata, vor Copiii urmăresc Observația Laptop Frontal Observarea
4. Concluzii și fi prezentate pentru evaluare. cu atenţie sistematică
realizarea Evaluarea lucrărilor se realizează aprecierile și Conversația Classroom
feedback-ului virtual, prin metoda “Turul observațiile Aprecieri
”Turul virtual verbale
galeriei” adaptată la online. învățătoarei. al galeriei”
(1105-1110)
Elevii vor posta pe flux, în
Classroom, pozele lucrărilor
realizate, astfel ei vor avea
posibilitatea să vadă cum au
lucrat și ceilalți colegi, care este
cea mai corectă și îngrijită
lucrare, care este cel mai reușit
elefănțel.

S-ar putea să vă placă și