Sunteți pe pagina 1din 11
GEOLOGIA CARPATILOR ORIENTALIT DE Acaprauctay M. G. FILIPESCU In Incrarea de fata este prezentatd o Incercare de sintezi a rezultatelor eerce- titilor geologice efectuate de autor in ultimii douazeci de ani, completate cu datele din literaturs asupra geologiei Carpatilor Orientali, or de teren faicute cu oeazia unor excursil geologive prilejulte de diferite reuniuni internationale de geologic la care autorul @ perticipat, elt sicu ocazin difesitelor vizile Kicute In Carpalii din Gehoslovacta, Polonia si U.R.S.S., s-a Incercal si se facto corelare a formatiunilor geologice mal impor- tante si a unitatilor structurale, in special din fligul eretaeie-palengen. Aceastdi Iucrare poate fi considerati ca un punet de plecare pentru noi cercetr | care vor avea drept rezultat deseifrarea din ee in’ee mai completa a structurti seologice @ lantului muntos earpatie Oricine cerceteazi chiar si cele mai recente tratate strdine de geologie 14 soama ci datele privitoare la cele patru sectoare ale Carpatilor : hati intre valea Dimbovitei si valea Dunirii, si Carpatii Apaseni, eupringi ¢ Carpatii Nordici si Carpapii Meridionali, sint in cea mai mare parte orespunzind cu ceea ce se cunostea asnpra acestor sectoare eu decenii in ceea ce priveste geologia arcului carpatic, este suficient a enta in linii cu totul generale geologia Carpatilor Orientali, situati mai mare parte pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, preeum Ae aos ff. si gto9r, Seria coogi, t 2, 97.1, p.I7E--182