Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA : Arte vizuale și abilități practice
TITLUL LECȚIEI : Colecții
TIPUL LECȚIEI : Formarea de deprinderi și priceperi
MOD DE REALIZARE : rulare, tăiere, înnodare
COMPETENȚE GENERALE: 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare.
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse.
COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice.
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
֎COGNITIVE :
►OC1 : să spună lucruri despre primăvară,
►OC2 : să numească materialele și instrumentele de lucru pregătite și utilizarea acestora,
►OC3 : să realizeze lucrările propuse respectând etapele de lucru prezentate,
►OC4 : să aprecieze calitatea compozițiilor realizate.
֎PSIHO-MOTORII :
►OP1 : să păstreze poziția corectă în bancă în timpul scrisului ;
►OP2 : să lucreze ordonat cu materialul pus la dispoziție.
֎AFECTIVE :
►OA1 : Vor manifesta interes pe parcusul orei.
STRATEGII DIDACTICE :
֎Metode si procedee : conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
֎Resurse
› Materiale : Laptop, lână, șabloane, foarfece, anexa 1
› Temporale : 50 minute
› Umane :Învățător, 18 școlari
› Spațiale :sala de clasă
› Bibliografice : www.didactic.ro, http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/martisorul.html,
https://www.revista-atelierul.ro/2014/02/28/tutorial-martisor-indragostit/, https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-10-14-
18303583-0-programa-arte-vizuale-abilitati-practice-clasele-iii.pdf
֎Forme de organizare: Frontal și individual
Etapele Timp Obiec- Conținut instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
lecției tive Activitatea Activitatea școlarilor Metode Mijloace Forme de
învățătorului organizare
1 .Captarea atenției 5 min Le voi arata un căntecel despre Sunt atenți la cântecel. Conversația Laptop Frontal Aprecieri
mărțișor pe laptop. Astfel vor verbale
descoperi ce vor lucra astăzi.
2.Enunțarea 2 min Le voi spune că astăzi vor Sunt atenți Conversația Frontal
obiectivelor realiza împreună un mărțișor
din lână și vor face o expoziție
cu lucrările. Vor rula, tăia,
împleti și înnoda.
Le voi arăta un model al
mărțișorului și îi voi întreba
dacă își doresc și ei să realizeze
un astfel de obiect.
3.Verificarea 5 min OC1 Îi întreab ce știu ei despre Sunt atenți și formulează Conversația Frontal Aprecieri
cunoștințelor mărțișor? Ce tradiții cunosc? răspunsuri în propoziții. verbale
anterioare
4.Prezentarea 10 min OC2 Le voi prezenta povestea Elevii vor fi atenți la Conversația Laptop Frontal Aprecieri
noului conţinut şi mărțișorului.(anexa 1) prezentarea etapelor de Exercițiul Lână Individual verbale
demonstraţia Le voi prezenta elevilor pasii realizare a lucrării. Explicația Șabloane Observare
model (dirijarea pentru realizarea temei de Demonstrația Foarfece sistematică
învăţării) astăzi. Voi pune pe fiecare Anexa 2
bancă câte două șabloane de
carton
Etapa 1: Elevii își vor pregăti
materialele de care au nevoie
( lână, șablon foarfece).
Etapa 2: Elevii vor rula lâna
vertical în jurul șablonului după
model.
Etapa 3: Elevii vor înnoda unul
dintre capetele lânii
Etapa 4: Elevii vor lega părțile
corpului mărțișorlui cu ață.
Etapa 5 : Elevii își vor expune
lucrările.
4.Realizarea 25 min OC3 Le voi da explicații Elevii vor realiza lucrările Conversația Laptop, Frontal Aprecieri
independentă a suplimentare pentru neclarități. respectând tema cerută . Vor Exercițiul Lână Individual verbale
lucrării. Pe durata realizării lucrărilor, realiza mărțișorul cu ajutorul Explicația Șabloane Observare
elevii vor asculta cântece despre materialelor primite. Demonstrația Foarfece sistematică
primăvară.
5. Evaluarea 3 min OC4 Se realizează pe tot parcursul Elevii vor fi atenți și își vor Conversația Frontal Observarea
produselor lecției prin rezolvarea cerințelor aprecia propriile lucrări, dar activității și a
activităţii şi feed- corect, prin aprobări sau și lucrările celorlalți. comportament
backul. dezaprobări, prin întrebări care ului
i-ar putea ajuta la îndeplinirea elevilor(co-
sarcinii de lucru.Voi face rectitudinea
aprecieri verbale, privind modul raspunsurilor
de realizare al lucrărilor, dar și și implicarea
față de comportamentul elevilor și capacitatea
pe tot parcursul lecției. de
Lucrările elevilor vor fi expuse concentrare a
atenției_
Anexa 1
Povestea mă rțișorului
Un mit al poporului român cu privire la mărţişor povesteşte cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de preafrumoasă fată. Dar un zmeu a furat-o şi a
închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii au uitat de joacă şi veselie, şi lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă
fără Soare, un tânăr curajos a pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul un an încheiat, iar când l-a găsit, a chemat
zmeul la luptă dreaptă.
Tânărul a învins creatura şi a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer şi iarăşi a luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii şi-au
recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a
lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei — vestitori ai primăverii.
Se zice că de atunci lumea cinsteşte memoria tânărului curajos legând cu o aţă două flori: una albă, alta roşie. Culoarea roşie simbolizează dragostea
către frumos şi aminteşte de curajul tânărului, iar cea albă este a ghiocelului, prima floare a primăverii.
În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în casele
oamenilor. Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, într-
o mare parte a satelor României şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi de mărţişoare.
Şi noi vă urăm o primăvară minunată şi un 1 Martie fericit!

S-ar putea să vă placă și