Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE

DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLI CĂ


SPECIALIZAREA DREPT

CAIET DE PRACTICĂ

TUTORE

STUDENT

1
PREZENTAREA GENERALĂ A PARTENERULUI DE
PRACTICĂ
1.Prezentarea de ansamblu a partenerului de practică;

Judecătoria Iaşi îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României şi a Legii 304/2004
privind organizarea judiciară. Actele normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului
judiciar sunt disponibile pe site-ul CSM.
În cadrul acestei judecătorii funcţionează doua secţii: Secţia civilă (cu sediul in Iaşi,
str.Grigore Ureche, nr. 3, bloc Gheorghe Şonţu)şiSecţia penală (cu sediul în Iaşi, str. Sf. Lazăr,
nr. 2) Există cinci săli de judecată, in care işi desfăşoară activitatea 45 de complete, din
care31 in materie civilă şi 14 in materie penală.
Activitatea economică-financiară a Judecătoriei Iaşi este asigurată de departamentul
economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Iaşi.
Competenţa Judecătoriei Iaşi
a. Competenţa materială
Activitatea Judecătoriei Iaşi priveşte judecarea în primă instanţă a cauzelor de natură civilă,
comercială şi penală, potrivit competenţei stabilite prin Codul de procedură civilă, respectiv
penală.
De asemenea, Judecătoria este competentă în materie de executare silită să învestească cu
formulă executorie titlurile executorii, să încuviinţeze începerea executării de către executorul
judecătoresc şi să soluţioneze contestaţiile la executare; în domeniul penal are spre
soluţionare cauze care vizează punerea în executare a hotărârilor penale definitive şi
incidentele ivite în cursul executării acestora, contestaţiile formulate in temeiul dispoziţiilor
Legii nr. 275/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 83/2010.
b. Competenţa teritorială
În jurisdicţia Judecătoriei intră municipiul Iaşi, oraşul Podu Iloaiei şi un număr de 42 de
comune cu satele aferente.
Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat. Instanţa a stabilit, prin
hotărâre a colegiului de conducere, pentru fiecare tip de cauză, termenele ce sunt utilizate in
sistemul de asociere automată.
Petiţiile formulate în condiţiile O.G. nr. 27/2002 şi cererile de informaţii publice formulate în
temeiul Legii nr. 544/2001 se depun zilnic la biroul de informare şi relaţii publice Detalii sunt
disponibile în secţiunea “alte informaţii”.
Presa are acces direct la purtătorul de cuvânt, prin e-mail sau telefonic în condiţiile detaliate în
secţiunea “alte informaţii”.

2
2.Structura organizatorică a partenerului de practică.

Personalul Judecătoriei
- Schema de personal a Judecătoriei Iaşi cuprinde un număr de 50 de posturi de
judecători, un număr de 78 de posturi de personal auxiliar, 7 posturi de personal conex şi 3
posturi de personal contractual.
Corpul magistraţilor este format din 50 judecători din care 5 sunt judecători stagiari.
Corpul personalului auxiliar de specialitate este format din 78 de grefieri şi grefieri - arhivari.
Dintre aceştia activează 30 de grefieri de şedinţă în Secţia civilă, respectiv, 7 grefieri de
şedinţă în Secţia penală .
Din personalul conex fac parte: 5 aprozi, un agent procedural şi un conducător auto.
Evidenţa nominală a personalului instanţei este disponibilă în secţiunea „Organizare”.

Sau:

Cabinetul de avocatura .................................................i si desfasoara activitatea in


Bucuresti, este format din avocati membri ai Baroului IASI() si va acorda sprijin in orice
probleme legate de contracte comerciale , drept comercial, contracte civile , tranzactii
imobiliare, dreptul investitiilor si achizitiilor publice , executarea silita mobiliara si imobiliara a
creantelor Dvs, asigurand reprezentare arbitraj comercial la Curtea de Arbitraj International de
pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, reprezentare in domeniile mai sus
mentionate prin avocat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Cabinetul acorda clientilor reprezentare si asistare in IASI pentru recuperarea in natura a


imobilelor preluate abuziv de stat in perioada comunista cat si pentru obtinerea de titluri de
despagubire convertibile in bani sau actiuni la Fondul Proprietatea.

Activitatea de consultanta juridica si reprezentare in instantele de judecata din Romania


recomanda Cabinetul in orice problema legala , litigiu , conciliere prealabila.

Cabinet avocat ..........................................acorda asistenta juridica de specialitate la


vanzare teren intravilan si cumparare terenuri intravilane, vanzare - cumparare, construire
constructii ( rezidentiale sau birouri ) , colaborand cu dezvoltatori imobiliari.

Avocatiii Cabinetului .............................................au dob�ndit o solida experienta practica


in urmatoarele domenii:
- drept civil ( revendicari mobiliare , imobiliare, contracte civile , mosteniri ), dreptul

3
afacerilor ( infiintari si modificari societati comerciale , contracte comerciale , investitiii si
achizitii publice , privatizari , recuperare de creante, litigii comerciale ), dreptul concurentei ,
drept international privat , drept financiar-bancar-vamal, dreptul muncii, dreptul proprietatii
intelectuale , dreptul transporturilor , drept administrativ , drept constitutional.

sau:
-Cabinet notarial

-Executor judecatoresc

-Directie sau Serviciu juridic din institutiile publice

-Oriunde altundeva unde ati(?)efectuat practica conform celor enumerate la


pag.4 (2. TEMATICA, OBIECTIVELE ŞI COMPETENŢELE DOBÂNDITE ÎN
CADRUL STAGIULUI DE PRACTICA)din modelul postat pe site

4
4. DESCRIERE DE ANSAMBLU A STAGIULUI DE PRACTICĂ
Studiu despre:
Uzucapiune - calitate procesuala pasiva - Drept Civil

Uzucapiunea, ca fapt juridic, reprezinta un mod originar de dobandire a dreptului de


proprietate, conceput de legiuitor ca o sanctiune a pasivitatii adevaratului proprietar,

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale,
in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o
persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de
creanta etc.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real
asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale,
in primul rand a mijloacelor de productie.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima
instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea
neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale,
in primul rand a mijloacelor de productie.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5
…………………

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de
banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si
persoanele juricide.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru


satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
care, dezinteresandu-se vreme indelungata de bunul sau, creeaza o aparenta a dreptului de
proprietate in beneficiul unei terte persoane, care se comporta, la randul sau, ca un veritabil
titular al dreptului real asupra imobilului. Prin urmare, pentru ca institutia uzucapiunii sa isi
atinga finalitatea, se impune ca actiunea in justitie sa fie promovata in contradictoriu cu
adevaratul proprietar al imobilului.
SPETA
Prin sentinta civila nr. 7215/13.11.2006 a Judecatoriei sectorului 5, ramasa definitiva si
irevocabila prin decizia civila nr. 448 R/30.03.2007 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IV-a
Civila , s-a admis in parte cererea formulata de reclamanta M. E. in contradictoriu cu paratii I.
F. si I. I. , constatandu-se ca reclamanta a dobandit, prin uzucapiunea de lunga durata,
dreptul de proprietate asupra terenului situat in Bucuresti, str. O. nr. 16 sector 5, in suprafata
de 200 mp, precum si prin accesiune imobiliara artificiala dreptul de proprietate asupra
constructiilor edificate pe acesta, respectiv casa de locuit compusa din 3 camere, marchiza,
bucatarie si camara in suprafata utila de 48,57 mp, alt corp compus din hol si bucatarie, in
suprafata utila de 14,70 mp, intregul imobil teren si constructii avand urmatoarele vecinatati:
latura de N pe o lungime de 47,77 ml imobilul din str. O. nr. 14; latura de S- pe o lungime de
46,72 ml imobilul din str. O. nr. 18; latura de E pe o lungime de 20,00 ml- str. O. , latura de
V pe o lungime de 16,40 ml - teren in posesia proprietarului din str. O. nr. 18. Totodata s-a
admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata din oficiu cu privire la cererea
reclamantei de constatare a dobandirii dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren de
658,88 mp din Bucuresti, str. O. nr. 16, sector 5 si, in consecinta, s-a respins aceasta cerere
ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a avut in vedere ca prin cererea formulata si
inregistrata pe rolul acestei instante la data de 06.09.2006, sub nr. 11984/302/2006,
reclamanta M. E. a chemat in judecata pe paratii I.F. si I.I., solicitand instantei sa pronunte o
hotarare prin care sa constate dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului situat in

6
Si in evidentele cadastrale ale Primariei Municipiului Bucuresti, intocmite pe baza de declaratii
in anul 1986, imobilul situat in str. O. nr. 16, sector 5 a fost inscris cu teren in suprafata de
202 mp, categoria de folosinta constructii si curti, proprietate particulara, cu posesor de
parcela la data intocmirii evidentelor A. E.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fata de situatia de fapt mai sus retinuta, instanta considera ca reclamanta nu a facut dovada
in cauza, astfel cum o obliga art. 1169 cod civil, a calitatii procesuale pasive cu privire la
suprafata de teren de 658,88 mp. Cu alte cuvinte, nu exista nici un indiciu si nici o proba la
dosar ca autoarea paratilor sau paratii i-ar fi instrainat reclamantei si restul de 658,88 mp.
Dimpotriva, toate probele de la dosar indica ca autoarea paratilor a instrainat reclamantei
numai suprafata de teren de 200 mp, diferenta de teren de 658,88 mp fiind luata in stapanire
de reclamanta, pur si simplu prin ocupatiune potrivit martorei O. I. (care foloseste expresia
reclamanta si-a extins proprietatea, lund teren dintr-un teren viran. Or, atata timp cat nu este
dovedit ca autoarea paratilor a avut in proprietate toata suprafata de teren solicitata de
reclamanta, respectiv de 858,88 mp (conform masuratorilor expertului numit in cauza), paratii
I. F. si I. I. nu au calitate procesuala pasiva cu privire la cererea reclamantei de constatre a
dobandirii dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren de 658,88 mp din Bucuresti, str.
O. nr. 16, sector 5.
Pe cale de consecinta, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata
din oficiu cu privire la cererea reclamantei de constatare a dobandirii dreptului de proprietate
asupra suprafetei de teren de 658,88 mp din Bucuresti, str. O. nr. 16, sector 5 si, in
consecinta, va respinge aceasta cerere, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara
calitate procesuala pasiva.
Pe fond, instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este intemeiata in parte. Astfel, din
declaratiile martorelor audiate in cauza, instanta a retinut ca reclamanta a exercitat si exercita
in mod continuu si neintrerupt, sub nume de proprietar, posesia asupra terenului in suprafata
de 200 mp, din Bucuresti, str. O. nr. 16 sector 5 din anul 1969 si pana in prezent, inclusiv.
Considerind indeplinite conditiile prev.de art.1847 si 1890 C.civil si dovedit faptul ca
reclamanta a exercitat o posesie utila, continua, neintrerupta, netulburata si sub nume de
proprietara asupra terenului in suprafata de 200 mp, din Bucuresti, str. O. nr. 16 sector 5,

instanta urmeaza sa admita in parte actiunea acesteia si sa constate ca a dobindit, prin


uzucapiunea de lunga durata, dreptul de proprietate asupra terenului situat in Bucuresti, str.
O. nr. 16 sector 5, in suprafata de 200 mp. Instanta a mai avut in vedere, in afara inscrisurilor
mai sus mentionate si raportul de expertiza tehnica imobiliara intocmit de expert LG.

7
De asemenea, instanta a mai retinut, atit din declaratia martorelor, cit si din raportul de
expertiza tehnica intocmit, ca reclamanta a construit pe terenul in suprafata de 200 mp o casa
de locuit compusa din 3 camere, marchiza, bucatarie si camara in suprafata utila de 48,57
mp, alt corp , compus din hol si bucatarie, in suprafata utila de 14,70 mp. Fata de cele
aratate, retinand caracterul retroactiv al uzucapiunii si faptul ca reclamanta a dovedit ca a
edificat constructiile din mijloace proprii, instanta urmeaza sa constate, in temeiul art. 488 si
492 C.civil, ca aceasta a dobindit, prin accesiune imobiliara artificiala, si dreptul de proprietate
asupra constructiei aratate mai sus.
Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata, vazand art. 274 C.p.c..

Pronuntata - Judecatoria Sectorului 5, Bucuresti

NOTA: Aici puteti folosi orice alta speta,cu mentiunea ca acesta sa corespunda
cu studiul materiei.

8
Documente model studiate:
Cererea de chemare în judecată

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul(a)________________domiciliat(ă) în_______________
Formulez

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

a pîrîtului(ei)___________domiciliat(ă) în___________pentru ca să fie obligat(ă) la (se


precizează obiectul acţiunii cît şi valoarea sa dacă este vorba de acţiuni cu caracter
patrimonial, cum ar fi :pretenţii, revendicare, partaj, împărţire de bunuri comune etc.,
valoare necesară stabilirii taxei de timbru).
Cer, de asemenea, obligarea pîrîtului(ei) la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi
face cu acest proces.

MOTIVELE ACŢIUNII :

În fapt (se enunţă starea de fapt, motivul sau motivele pe care se întemeiază acţiunea şi
care ar justifica admiterea sa).
În drept, îmi intemeiez acţiunea pe dispoziţiile art.______(se indică textul de lege).
Dovada acţiunii înţeleg să o fac cu interogatoriul pîrîtului(ei), care urmează să fie citată cu
menţiunea prezentării la interogatoriu, expertiză (tehnică, contabilă, medico-legală privind
stabilirea_______,a scrisului etc.), cu cercetare locală şi cu martorii : (se va indica
numele, iniţiala, prenumele şi domiciliul acestora).
Depun acţiunea în_____exemplare, unul pentru instanţă şi______pentru a se comunica
pîrîtului(ei) odată cu citaţia.
De asemenea, anexez chitanţa nr.____din data de_____în valoare de____lei,
Reprezentînd taxa de timbru şi următoarele înscrisuri : (se recomandă să fie precizate
pentru a face dovada, în caz de dispariţie, că au fost totuşi depuse).
Depun şi timbru judiciar în valoare de______lei

Data redactării____________ Semnătura__________

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI_____________

1. Intervenţia
În nume propriu
NOTA.Aici puteti folosi orice model folosit in instanta.

9
5. FIŞA DE OBSERVAŢIE/EVALUARE A STUDENTULUI DE CĂTRE
TUTORE/CADRU DIDACTIC COORDONATOR PRACTICĂ SPECIALIZARE

Nr.crt. Data Ora Observatii

Data, Semnatura cadru didactic coordonator, Semnatura tutore,

10
6. FIŞA DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTICĂ

Nivelul
competentelor
A.COMPETENTELE OBTINUTE
dobandite

A. Competente instrumental- aplicative 1 2 3 4 5

1.Utilizarea corecta a metodelor de lucru alese

2.Realizarea corecta a lucrarilor specifice corespunzatoare


profilului partenerului de practica

3.Dezvoltarea abilitatilor de relationare(comunicare,lucru in


echipa)

4.Dezvoltarea altor abilitati necesare adaptarii la mediul


profesional

-utilizarea calculatorului si programelor specifice de lucru

-utilizarea limbajului adecvat categoriei de personae de care se


ocupa

-utilizarea corespunzatoare a documentelor folosite in


institutie(legi,fise,formulare,proiecte,etc.)

-utilizarea instrumentelor din dotarea


institutiei(telefon,fax,calculator,copiator,imprimanta,programe
informatice specifice etc.)

-familiarizarea cu diferite circuite ale:


informatiilor,documentelor,deciziilor,raportarilor ierarhice etc. din
institutie.

-familiarizarea cu circuitele functionale ale institutiei.

11
-utilizarea protocoalelor specifice institutiei(domeniului)-
locale,nationale sau europene.

B.COMPETENTE ATITUDINALE:

- dezvoltarea atitudinilor empatice fata de persoanele din grupul


tinta

-cultivarea responsabilitatii individuale ,collective si sociale in


institutie si fata de grupurile tinta.

-promovarea bunului renume al universitatii Spiru Haret prin


comportamente dezirabile social si diseminarea pozitiva a
activitatilor acesteia.

-autoevaluarea satisfactiei muncii in vederea orientarii in cariera

-valorificarea potentialelor individuale prin promovarea initiativei


si creativitatii,armonizarii climatului de lucru,optimizarii si
eficientizarii activitatii in institutia partenera de practica.

DATA, Semnatura tutorelui,

Legenda: Nivelul competenţelor dobândite: 5- foarte mare ; 4- mare; 3-satisfăcător; 2- mic;


1- nesatisfăcător.

OBSERVATII:

12
De obicei in aceasta rubrica tipic romaneasca se completeaza numai daca este cazul!

13