Sunteți pe pagina 1din 5

DATA 10.02.

2022 PIȘTEA VASILE DRAGOȘ


AN III SEM I

EXAMEN LA DISCIPLINA
METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN ȘCOALĂ

1. Startul de sus ( din picioare ), descrieți acțiunile și greșelile frecvente.Enumerați


probele atletice la care se folosește acest start.

La comanda “gata”, de cele mai multe ori, se accentuează îndoirea genunchiului


avansat, iar greutatea se află la toţi alergătorii pe piciorul avansat. Trenul superior este
flexat. (În cazul unei pauze lungi între cele două comenzi la deplasarea în continuare a
greutăţii înainte, există riscul unui start greşit).

După pocnet, corpul ia o poziţie aplecată, confortabilă, în corelaţie cu extensia


picioarelor şi pendularea de avansare a piciorului posterior. Flexarea este mai pronunţată
dacă fazei de accelerare și se acordă importanţă mai mare, dar în general, odată cu
creşterea distanţei scade şi rolul fazei de accelerare. Acţiunea picioarelor este secondată
de cea a braţelor care, pendulează energic, susţinând lansarea prin alergare accelerată
spre o poziţie cât mai avantajoasă încă de la debutul cursei; cu cât parcursul cursei este
mai lung cu atât spaţiul de lansare este mai scurt.

Greșeli frecvente

- bratele nu au o mișcare sufficient de rapidă, ceea ce duce la îngreunarea creșterii


frecvenței mișcării;

- menținerea trunchiului într-o poziție vertical;

- atitudini greșite ale capului, umerilor și gâtului.

Se folosește la alergarea de 800m , 1500 m , semi fond .

2. Enumerați fazele și descrieți succesiunea metodica la săritura în lungime cu elan,


procedeu ghemuit.

A. ELANUL

B. BĂTAIA
C. ZBORUL

D. ATERIZAREA

Săritura în lungime întinsă sau cu extensie este un procedeu mai elaborat decât
precedentul, care presupune participarea mai activă a practicantului, având în vedere
faptul că în timpul zborului, corpul îşi schimbă poziţia printr-o mişcare mai puţin
obişnuită, poziţie de extensie la nivelul marilor articulaţii.

Din inerţia forţei de desprindere, săritorul se află în partea ascendentă a zborului, cu


piciorul de avântare înainte îndoit, în poziţia de pas sărit.

În partea descendentă a zborului piciorul de avântare coboară şi se întinde, lângă


piciorul de bătaie, care s-a păstrat întins înapoi încă din momentul desprinderii.
Coborârea piciorului de avântare are ca efect proiectarea bazinului înainte, printr-o
mişcare de extensie din articulaţia şoldului, cu gambele flectate şi călcâiele spre înapoi.
Ulterior picioarele sunt aduse înainte, coapsele ridicate, urmând extensia gambelor, în
vederea aterizării.

3. Descrieți exercițiile metodice pentru învățarea alergării cu joc de gleznă – greșeli


frecvente.

Alergare cu joc de glezne se execută printr-un pas scurt cu contact pe pingea, membrul
inferior fiind în flexie din articulaţia gleznei, genunchiului şi şoldului, urmat de
extensia rapidă a celor trei articulaţii, simultan cu derularea piciorului de la pingea spre
vârf.

Trunchiul are poziţie verticală, capul sus, cu privirea înainte, iar braţele cu coatele îndoite
la 90° execută pendulări înainte

-înapoi, coordonate cu mişcarea picioarelor.

Efectele exerciţiul se referă la:

- coordonarea simplă a membrelor;

- dezvoltarea elasticităţii musculaturii posterioare a membrelor inferioare;

- dezvoltarea mobilităţii şi flexibilităţii articulaţiei gleznei;

- dezvoltarea vitezei de execuţie (în tempo maxim) pe loc şi în deplasare;

- cu sprijin oblic înainte la perete;

- împingând un partener din spate.


Greșeli frecvente

• derularea incompletă a tălpii;


• neîntreruperea contactului cu solul;
• lipsa coordonării braţe-membre inferioare;
• deplasare cu pas prea lung.

4. Enumerați fazele și descrieți succesiunea metodică la aruncarea mingii de oină –


greșeli frecvente.

Acest tip de aruncare are la bază aruncarea prin “azvârlire”. Azvârlirea datorită mișcării
naturale și a accesibilitații este cel mai folosit procedeu de aruncare. Aruncarea mingii
de oină este un procedeu usor de însușit

Cele 3 faze tehnice ale aruncării mingii de oină sunt:


• priza și poziția inițială;
• elanul;
• efortul final.

Pas 1 - cu piciorul drept (mingea se află în mâna dreaptă, care se duce inapoi)
Pas 2 - cu piciorul stâng opus brațului de aruncare, brațul cu mingea se întinde
complet
Pas 3 - este un pas încrucișat efectuat cu piciorul drept peste piciorul stâng
Pas 4 - pasul de blocaj determină o frânare a vitezei;
Pas 5 - restabilire a echilibrului prin realizarea uneia sau mai multor săltări pe piciorul
drept

Greșeli frecvente

• Brațul aruncător nu se intinde inapoi, ci este lipit de umăr


• Brațul aruncător nu se duce inapoi pe pasul incrucișat.
• Alergarea din elan se face pe călcâie sau pe toată talpa.
• Cotul nu trece pe deasupra umărului în momentul aruncării.
• Mingea nu se eliberează in momentul potrivit pe o traiectorie oblică.
• Ritmul pașilor pe elan este intrerupt,adică aruncătorul se oprește inainte de inceperea
efortului final.

5. Denumiți 5 exerciții din școala alergării, 3 exerciții din școala aruncărilor și 2


exerciții din școala săriturilor.

EXERCIȚIILE DE ȘCOALA ALERGĂRII:


• joc de glezne;
• genunchii la piept;
• marș pe loc;
• pendularea gambei spre inapoi;
• pas sărit;
• pas de școlar;
• pas săltat;

EXERCIȚII DIN ȘCOALA ARUNCĂRII

• Aruncarea tip azvârlire


• Aruncarea tip împingere
• Aruncarea tip lansare

EXERCIȚII DIN ȘCOALA SĂRITURII

- sărituri cu desprindere şi aterizare pe ambele picioare;

- sărituri în adâncime;

- sărituri cu bătaie şi aterizare pe diferite obiecte.

6. Denumiți membrii comisiei de la probele de sărituri și atribuțiile lor.

Comisia de organizare a concursului județean are urmätoarea componentä:

Președinte: inspectorul general sau inspectorul general adjunct/inspectorul pentru

management instituțional cu atribu!îi de coordonare al județului unde se desfäparä etapa

județeanä; executiv: inspectorul care räspunde de învätämântul primar în limba maghiarä


din

județul care organizeazä concursul sau profesor metodist de specialitate;

Viceprședinti : directorul/directorul adjunct al unitätii de învätämânt care organizeazä

concursul județean/cadre didactice de specialitate din învätämântul preuniversitar;

Secretar: responsabilul comisiei metodice/un profesor din unitatea de învätämânt

preuniversitar în care se desfäparä competiția, având competente de operare pe calculator;


Membri: inspectori, directori ai unitätilor de învätämânt implicate în organizarea

concursului, profesori de specialitate din învätämântul preuniversitar.

Comisia de organizare a concursului județean are urmätoarele atribuții:

• Realizarea bazei de date cu participanții calificați la concursul județean;

• Asigurarea logisticii necesare desfä»lrärii în condiții optime a concursului județean,

inclusiv confecționarea §tampilei;

• Asigurarea condițiilor optime de cazare masä (dacä este cazul) pentru participanții la

concurs.

Prevdintele Comisiei concursului județean are urmätoarele atribuții:

• räspunde de corectitudinea concursului a evaluärii probei de concurs;

Membrii Comisiei de evaluare a concursului județean au urmätoarele atribuții:

• evalueazä performanta elevilor;

• completeazä borderourile de evaluare;

respectä baremul de evaluare cuprins în prezentul regulament

S-ar putea să vă placă și