Sunteți pe pagina 1din 6

-promovează republica

Susține că există 3 forme de guvernare defectuoase tirania-domnia unei singure persoane

oligarhia-domnia unui grup de interse

democrația-tirania plevei(mulțimii),gloata e
incapabilă
Cetatea ideală-asigură binele general

I I)Conducătorii-metafora corăbierului(la cârmă trebuie pus cel mai priceput)

II)gardienii-asigurarea securității interne=ordinea politică


II -asigurarea securității externe=armata

III III)meșteșugarii

ARISTOTEL

Omul-zoon politikan(animal social/ființă comunitară)


-are un instinct natural de a trăi într-o comunitate.

Comunitate=limbă
Omul își exprimă gândurile printr-un limbaj articulat

Există trei forme de comunitate Familia


Rurală
Polisul-doar în polis se cultivă virtuțiile în complexitatea lor.

În polis avem 2 reguli:

1. Orice polis are o constituție(principiu).

virtute(clasa de
mijloc)

viciu(exces)săracii viciu(exces)bogații
anarhie/tiranie oligarhie
2.Pentru ca o societate să funcționeze bine,clasa de mijloc trebuie să fie cea mai numeroasă.
Bogații sunt tentați să instaureze oligarhia.
Săracii vor fi interesați de anarhie și tiranie.

Aristotel este adeptul meritocrației(puterea celor care o merită).

Virtute socială=dreptatea sancționarea celor care încalcă legile.

Recompensele acordate pe bază de merit.

AUGUSTIN

Lucrare semnificativă: DE CIVITATE DEI(orașul lui Dumnezeu)

În orice oraș există 2 orașe Trinitatea : TATĂL


1.ORAȘUL PĂMÂNTEAN
locuit de omul exterior

2.ORAȘUL LUI DUMNEZEU SFÂNTUL DUH FIUL


Locuit de omul interior
Creeat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu

AUGUSTIN SPUNE CĂ ACEASTĂ TRINITATE ESTE FACULTATEA FUNDAMENTALĂ A


SUFLETULUI.

Pentru a cunoaște un lucru,trebuie să existe aceste mari capacități:-percepția,memoria și dorința.

Gioachino de Fiore afirmă că există

1.EPOCA TATĂLUI -Vechiul testament=trecutul creștin-vremea iudaică

2.EPOCA FIULUI-Noul testament=prezentul creștin-imperiul roman

3.EPOCA SFÂNTULUI DUH-viitor=pancreștinism-creștinismul global.

Augustin spune că timpul este o distensio animi ,timpul este o proprietate.Cracteristica de a fi a omului.

Mai spune că trăim într-un prezent continuu.

Prezent despre prezent.


Prezent despre trecut.
Prezent despre viitor.

Trecutul prezentul și viitorul sunt doar modalități temporale.

NICCOLO MACHIAVELLI- PRINCIPELE politica ≠ etica


(arta guvernării) (regula morală)
„Scopul scuză mijloacele” bunăstarea generală mântuirea sufletelor
Statul reprezintă ordinea socială.
JOHN LOCKE

Este cel care dă o reinterpretare a democrației.

Societatea civilă:2 aspecte fundamentale -parlamentarism(regula majoritară=pt ca o lege să fie legitimă,


trebuie să fie acceptată de majoritate)

-toleranță

J.J.ROUSEAU

Susține: egalitatea în drepturi -legea este egală pt toți.


suveranitatea populară-poporul este sursa legitimă a puterii.

THOMAS HOBBES
JOHN LOCKE contractualism,teoria contractului social
J.J ROUSSEAU

Orice putere este legitimă în virtutea unui contract.

ROBERT FILMER-PATRIARCHA(carte)

Acesta rezumă principiile statului medieval.

Sursa legitimă a puterii este Dumnezeu.

În concepția absolutistă a lui Filmer-Adam este părintele omenirii,iar fiii săi devin părinții națiunilor.

Relația dintre rege și supuși este patriarhală-Regele este tatăl națiunii ,iar copiii sunt supușii.
REVOLUȚIA GLORIOASĂ 1688

THOMAS HOBBES

Leviathan(carte)-în concepția lui Hobbes,statul este Leviathanul,iar societatea o convenție.


Leviathan este o creatură imensă cara poate înghiți oameni.

STAREA NATURALĂ STAREA SOCIALĂ


-războiul tuturor împotriva tuturor -reprezintă încheierea unui contract în virtutea
-domnia forțeo brute căruia indivizii se angajează să renunțe la
-omul pentru om este lup libertățile lor și a acțiunilor lor
-rațiunea umană reprezintă o capacitate de calcul unilaterale,supunându-se unei voințe generale
(recunoașterea pericolului de a dispărea ca exercitate de conducător(conducătorul-Leviathan-
specie) ,asta facându-l pe om cel mai feroce persoană artificială și putere supranaturală)
prădător.
Conducătorul poate dispune orice măsurp ,dar
trebuie să asigure atât pacea internă ,cât și
securitatea suspușilor.
Dacă țara cade pradă războiului civil sau este cucerită de o putere străină,atunci contractul se rupe și
este legitimă,răsturnarea conducătorului de la domnie.

JOHN LOCKE

Două tratate despre guvernare și Epistola despre toleranță.

Relația dintre guvernanți și guvernați nu este patriarhală.(relația să se bazeze pe drepturi)

STAREA NATURALĂ
-este una pașnică în care progresul este posibil.
-guvernată de legile Bunului Dumnezeu=drepturi naturale precum dreptul la
viață(autoconservare),la opinie,la proprietate(este nemijlocit:de ex.asupra pământului muncit,asupra
propriului corp,asupra celor dobândite prin munca brațelor).

-calea spre starea naturală este lipsa unei autorități unanim recunoscute care să reglementeze conflictul
dintre indivizi.

SOCIETATEA CIVILĂ(contractul social) se naște odată cu persoana judecatorului.


În termenii contractului,indivizii se angajează să respecte laolaltă deciziile unei autorități comune prin
care să se soluționeze probleme de natură conflictuală.

S.C înseamnă- garantarea drepturilor naturale fundamentale-dreptul la legitimă autoapărare.


-luarea deciziilor-practica fundamentală a democrației-regula majoritară-majoritatea
intelectualilor dorește binele general(Condiția legitimității într-un stat democrat)

Scrisoare despre toleranță-cartea lui Locke

Libertatea religioasă și de conștiință.

Introduce principiul statului laic=statul să nu se amestece în problemele bisericii și biserica în


guvernarea statului.

STATUL BISERICA
-lumea de aici -lumea de apoi
se ocupă cu bunăstarea cetățenilor cu mântuirea sufletelor

Societatea civila este una tolerantă,unde fiecare își poate alege liber religia și să nu fie încarcerat pentru
asta.

4 religii nu pot fi tolerate:

1.Religiile care cultivă la uciderea în masă.


2.Religiile care cultivă pruncuciderea.
3.Religiile care îndeamnă la atentate asupra conducătorilor.
4.Nu pot fi tolerați ateii.
THOMAS JEFFERSON

Puterea pe termen lung corupe și se sclerozează.

“Copacul libertății devine udat,din când în când,cu sângele tiranilor.”


”Morții nu au drepturi”

MONTESQUIEU- Despre spiritul legilor(carte) vine cu cele trei puteri în stat:executivă,legislative și


judecătorească.

Doar o justiție imparțială poate reda cetățenilor în țara lor și poate combate abuzurile,respectiv corupția.

ILUMINISMUL(Enciclopediștii)-Voltaire și Diderot

Iluminarea/educare maselor de oameni.

Demers din „sus în jos”=conducătorul statului trebuie să inițieze reforma socială-drept iluminat “regele
filosof”-Voltaire

Diderot este autorul enciclopediei.

J.J.ROUSEAU

Geneva
Este și psiholog în adolescență.
Părintele romantismului-acesta reprezintă întoarcerea la natură/iubirea “este adevărat ceea ce simt ca
fiind adevărat”
Naționalismului-ființa națională unică și indivizibilă
Comunismului-egalitate în drepturi
Constituțialismului modern-egalitate în fața legii
Revoluțiilor din 1848-susțineau suveranitatea poporului de a se emancipa.

Despre Contractul social-carte

 Omul se naște liber,dar pretutindeni poartă lanțuri.


 Trebuie obligați să fie liberi.
 Omul este bun de la natură

STAREA NATURALĂ

-O vede supusă legilor naturii (egalitatea dintre oameni-în natură nu există diferențe,ci doar evenimente)
Natura nu este discriminate.

STAREA SOCIALĂ

Apariția diferențelor și a inegalităților morale=apariția grupurilor/popoarelor


=expresie a libertății umane.
Aceste diferențe ajung să fie inechitate-diferențieri de ordin economic.

Societatea manipulează individul(ne inventează nevoile).

Introducerea sentimentelor-sporirea egoismului.

Pentru Rousseau,contractul social este o formă socială care vizează repunerea în drepturi a legalității
pierdute,ieșirea din starea naturală.

Există două căi reîntoarcerea la starea naturală(imposibil)

reforma morală:libertatea-egalitate-fraternitate.

Omul manipulat rămâne cu două sentimente naturale:mila și compasiunea pentru suferința celuilalt.

Problema libertății-apare la Rousseau în 2 ipostaze majore:

1.Dreptul popoarelor la autodeterminare-oamenii sunt liberi să își aleagă regulile morale,etc.

Teza suveranității populare.

2.Voința generală-exprimă specificul național.

Rousseau consideră că individul își pierde libertatea în care se supune voinței altui individ,nu și în cazul
în care se supune unei voințe generale,liber exprimate.

Voința generală este unică și indivizibilă,libertatea ei fiind temelia libertății individuale(pot fi obligați să fie
liberi).

Rousseau susține faptul că cetățeanul unui stat liber este liber la rândul lui și că lumea este comunitatea
națiunilor suverane.

EGALITATEA

1.în drepturi-nimeni nu este mai presus de lege.

2.de șansă-cetățenii trebuie să aibă aceleași șanse pentru a se bucura în mod egal de drepturile
conferite de constituție.

S-ar putea să vă placă și