Sunteți pe pagina 1din 55

Caiet de practica

Perioada 02.05.2011-20.05.2011

02.05 – Am facut cunostinta cu Directorul BRD-Group Societe Generale,


Sucursala Bolintin Vale si mi-au fost prezentati pe scurt ceilalti angajati si ce indatoriri
are fiecare.
03.05 – Am fost repartizata compartimentului Front Office, unde m-am
familiarizat cu operatiunile efectuate aici.
04.05 si 06.05 – M-am documentat asupra instrumentelor de plata si modul de
procesare al acestora in cadrul bancii.
09.05 – Am invatat pasii de inregistrare in sistem ai unui card.
10.05,11.05,12.05 – Am urmarit procedura de deschidere/ inchidere a a conturilor
clientilor bancii precum si de constituire/lichidare depozit.
13.05 – Am verificat cardurile primite, am notat tipul si numarul borderului pe
fiecare tip pentru a putea fi introduse in sistem.
16.05 - Mi s-a prezentat oferta de depozite a BRD
17.05 – Am fost repartizata Consilierului de Cientela persoane fizice
18.05 – Am asistat la modul cum se poarta o discutie si cum se dau toate
informatiile unor clienti cu privire la obtinerea unui credit.
19.05 – M-am documentat asupra continutului unui dosar de credit
20.05 – Am participat la acordarea unui credit de tip Punct Card
–Am primit evaluarea finala privind stagiul de practica din partea
Directorului agentiei BRD- Group Societe Generale, Sucursala Decebal.

1
1. Banca Nationala a Romaniei
1.1. Functiile BNR
Banca Nationala a Romaniei (BNR) este banca centrala a Romaniei, avand
personalitate juridica. Aceasta este o institutie publica independenta, cu sediul central in
municipiul Bucuresti si poate avea sucursale si agentii atat in municipiul Bucuresti, cat si
in alte localitati din tara. Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea si mentinerea
stabilitatii preturilor. Principalele atributii ale BNR sunt:
-elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb;
-autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit,
promovarea si monitorizarea bunei functionari a sistemelor de plati pentru asigurarea
stabilitatii financiare;
-emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei;
-stabilirea regimului valutar si supravegherea respectarii acestuia;
-administrarea rezervelor internationale ale Romaniei.
Totodata, BNR sprijina politica economica generala a statului, fara prejudicierea
indeplinirii obiectivului sau fundamental privind asigurarea si mentinerea stabilitatii
preturilor.
Banca Nationala a Romaniei are un rol intrinsec in mentinerea stabilitatii
financiare, date fiind responsabilitatile ce rezulta din dubla sa ipostaza de autoritate
monetara si prudentiala. Atributii subsumate obiectivelor de stabilitate financiara sunt
exercitate atat prin reglementarea si supravegherea prudentiala a institutiilor aflate sub
autoritatea sa, cat si prin formularea si transmiterea eficienta a masurilor de politica
monetara si supravegherea functionarii in conditii optime a sistemelor de plati si
decontari de importanta sistemica. Totodata, este necesara identificarea riscurilor si
vulnerabilitatilor intregului sistem financiar, in ansamblul sau si pe componentele sale,
deoarece monitorizarea stabilitatii financiare este preventiva. Aparitia si dezvoltarea unor
disfunctionalitati, precum evaluarea incorecta a riscurilor si ineficienta alocarii
capitalului, pot afecta stabilitatea sistemului financiar si stabilitatea economica.
Monitorizarea sistemelor de plati este o functie fundamentala noua a unei banci
centrale moderne.

2
Aceasta functie presupune supravegherea functionarii sigure si eficiente a
sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare
pentru asigurarea si mentinerea stabilitatii financiare. Atingerea acestor scopuri poate fi
realizata prin utilizarea unor proceduri actualizate de detectare, identificare si control in
scopul minimizarii riscurilor care se pot manifesta in cadrul sistemelor si in special a
riscului sistemic.
Riscul sistemic: riscul ca neindeplinirea obligatiilor care revin unui participant din
participarea sa la un sistem, sau in piata financiara, sa conduca la neindeplinirea la termen
a obligatiilor asumate de catre alti participanti. Acest esec in indeplinirea obligatiilor
poate cauza probleme semnificative de lichiditate sau de credit si, in consecinta, poate
periclita stabilitatea respectivului sistem, sau a respectivei piete financiare. Banca
Nationala a Romaniei monitorizeaza sistemele in baza legii

1.2. Rezervele minime obligatorii


Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibilitati banesti
ale institutiilor de credit, in lei si in valuta, pastrate in conturi deschise la Banca Nationala
a Romaniei.
Functiile principale ale mecanismului RMO constituite in lei sunt cea de control
monetar (aflata in stransa corelatie cu cea de gestionare a lichiditatii de catre BNR) si cea
de stabilizare a ratelor dobanzilor de pe piata monetara interbancara. Rolul major al RMO
in valuta este acela de a tempera expansiunea creditului in valuta.
Principalele caracteristici ale acestui instrument sunt:
-baza de calcul a RMO se determina ca nivel mediu zilnic (pe perioada de
observare) al soldurilor elementelor de pasiv in lei si in valuta din bilanturile bancilor (cu
exceptia pasivelor interbancare, a obligatiilor catre BNR si a capitalurilor proprii);
-perioada de observare si cea de aplicare au durata de o luna, fiind succesive
(prima dintre ele reprezentand intervalul cuprins intre data de 24 a lunii precedente si data
de 23 a lunii curente);
-ratele RMO pot fi diferentiate atat in functie de moneda de constituire, cat si in
functie de scadenta reziduala a elementelor incluse in baza de calcul (mai mica sau mai
mare de 2 ani);

3
RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilitatilor mentinute pe parcursul
perioadei de aplicare in conturile deschise la BNR;
-deficitului de rezerve i se aplica o dobanda penalizatoare, iar abaterile repetate se
sanctioneaza prin avertisment, amenzi sau prin limitarea operatiunilor institutiei de credit.

Ratele rezervelor minime obligatorii (RMO)

Rata RMO (%)


in vigoare in vigoare
Elemente ale bazei de calcul  lei  incepand cu: valuta incepand cu:
Pasive cu scadenta reziduala mai mica
de 2 ani de la finele perioadei de 24 24
observare 18 nov.2008 40 mar.2006
cu clauza de
rambursare,
Pasive cu transferare, retragere 24 24
scadenta anticipata 18 nov.2008 40 mar.2006
reziduala  fara clauza de
mai mare de 2 rambursare,
ani de la finele transferare,
perioadei de retragere 24 24 mai
observare anticipata 0 aug.2002 0 2009
24 24
Imprumuturi nerambursabile 0 aug.2002 0 aug.2002
Ratele dobanzii bonificate la RMO

Rata dobanzii
bonificate
Moneda de constituire %p.a. in vigoare incepand cu:
RMO constituite in lei 5,41 24 aprilie 2009
EUR 2,67 24 aprilie 2009
RMO constituite in valuta USD 1,06 24 aprilie 2009
Ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de RMO

Rata dobanzii
penalizatoare
Moneda de constituire %p.a. in vigoare incepand cu:
RMO constituite in lei 20,25 24 mai 2009

4
Rata dobanzii
penalizatoare
Moneda de constituire %p.a. in vigoare incepand cu:

RMO constituite in EUR 18,00 24 august 2002


valuta USD 18,00 24 august 2002

2. BRD – Group Societe Generale


2.1 Prezentare generala BRD- Group Societe Generale
BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele
bancare.
Cu o capitalizare de 4,8 miliarde euro la sfârşitul lunii aprilie 2007, BRD -
Groupe Société Générale deţine prima poziţie, conform acestui indicator, între societăţile
din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie după acelaşi
nivel al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile listate la BVB,
indiferent de domeniu.
BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o
reţea de peste 600 de agenţii şi peste 900 ATM-uri. În luna martie 2007, BRD număra 2
milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 1,8 millioane de posesori de
carduri.
Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri
bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 22,5 milioane clienţi din întreaga
lume.
Conducerea BRD este asigurata de membrii Comitetului de Directie (CD). Comitetul de
Directie este condus de Presedintele Director General Guy Poupet.
Atributiile, modul de functionare si competentele Comitetului de Directie sunt stabilite
prin Actul Constitutiv, prin deciziile Consiliului de Administratie al Bancii si prin
prevederile Normei de Functionare Interna.
Comitetul de Directie se intruneste cel putin o data pe saptamana, avand mandat pentru a
conduce si coordona activitatea curenta a bancii, cu exceptia operatiunilor care sunt, in

5
mod expres , de resortul Consiliului de Administratie sau al Adunarii Generale. Membrii
sai au competenta de a angaja raspunderea Bancii, conform legii.

BANCA ÎŞI EXERCITĂ ÎN PRINCIPAL ACTIVITATEA PE 3 PIEŢE


 Banca persoanelor fizice
 Banca întreprinderilor
 Banca de investiţii
Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe, în
cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII BRD


 Adaptarea organizării şi a metodelor proprii la strategia clienţilor
 Creşterea selectivă a activelor
 Inovaţia
 Reducerea coeficientului de exploatare
 Rentabilitate durabilă

FILIALELE BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE


 BRD Sogelease IFN: leasing financiar si operational
 BRD Securities: intermedierea tranzacţiilor cu valori mobiliare
 BRD / SG Corporate Finance: consiliere în domeniul privatizărilor, fuziunilor şi
achiziţiilor
 BRD Finance : credite de consum
 ALD Automotive: gestiunea flotelor de vehicule
 SGAM BRD: gestiunea activelor
 BRD Fond de Pensii: pensii private
 ECS International Romania : inchiriere de echipamente de birou

RECUNOAŞTEREA PERFORMANŢELOR ŞI CALITĂŢII SERVICIILOR

6
De la privatizarea sa, BRD - Groupe Société Générale a primit numeroase distincţii şi
premii acordate de publicaţii specializate internaţionale :
 Euromoney : “ Cea mai bună bancă din România “, acordat în 1999, 2000, 2001,
2002, 2004, 2005 şi 2006
 The Banker : “ Cea mai bună bancă din România “, acordat în 2003 şi 2006
 Oskar Capital: “ Banca Anului ”, acordat in 2005

2.2 Axe de Activitate


Strategia BRD - Groupe Société Générale se integrează în strategia globală a
Grupului Société Générale: păstrarea echilibrului între portofoliul de servicii şi profilul
de risc, pentru asigurarea dezvoltării şi rentabilităţii pe termen lung, în paralel cu
menţinerea eforturilor pentru asigurarea unei eficacităţi operaţionale.
Reuşita acestei strategii de dezvoltare se bazează şi pe eforturile colaboratorilor
BRD din România, care împărtăşesc valorile Grupului Société Générale.
BRD - Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin
profesionalism, inovaţie, calitatea dezvoltării şi rentabilitate.
În acest sens, BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii
susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti,
realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii.

BANCĂ DE RETAIL
 Banca numără peste 2 milioane clienţi persoane fizice si peste 1,8 milioane
deţinători de carduri.
 Cota sa de piaţă variază între 15% şi 23%, în funcţie de produse.
 Se numără printre liderii pieţei cardurilor bancare şi a creditelor pentru consum.
 Activitatea de credite de consum la locul de vânzare se derulează prin intermediul
filialei specializate BRD Finance

7
BANCĂ DE REFERINŢA A ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEŞTI ŞI
INTERNAŢIONALE
 BRD este banca de referinţă în sectorul privat din România, peste 65 % din totalul
creditelor fiind acordate acestui sector atât pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi
microîntreprinderi, cât şi pentru marile corporaţii.
 Este implicată în toate ramurile economiei şi în cadrul colectivităţilor locale.
 În afara finanţărilor clasice, gama de produse şi servicii acoperă în totalitate
gestiunea fluxurilor de numerar, serviciile de leasing, prin intermediul filialei BRD
Sogelease, factoring-ul intern şi extern cat si soluţii complete de externalizare a flotelor
de vehicule prin filiala ALD Automotive.
Beneficiind de sprijinul Grupului Société Générale, BRD joacă un rol important
în relaţia cu societăţile multinaţionale

BANCĂ DE INVESTIŢII
 BRD este implicată în finanţări structurate şi oferă soluţii complexe sectorului
public şi unui număr de mari companii. Cu sprijinul entităţilor specializate ale Société
Générale, unuldin liderii mondiali pe această piaţă, BRD îşi continuă tradiţia de bancă a
marilor proiecte de dezvoltare.
 Prin intermediul unei filiale comune cu Grupul Société Générale, BRD / SG
Corporate Finance, Banca oferă toată gama de servicii de consultanţă în domeniul
privatizării şi al fuziunilor şi achiziţiilor.
 Firma de brokeraj, BRD Securities, este una dintre primele societăţi de pe această
piaţă în România De asemenea, BRD este una dintre cele două bănci active pe piaţa
obligaţiunilor.
 Filială a grupului Societe Generale, SGAM, comercializează prin intermediul
BRD, două fonduri deschise de investiţii.

8
3. Sistemul informational Bancar
SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR este constituit din ansamblul
mijloacelor si metodelor prin care se realizeazǎ colectarea, prelucrarea si transmiterea
informaţiilor, reprezentând o premisa a unei bune organizǎri, atât a activitǎţii de
conducere, coordonare si control, cât si a celei operative.
Datele care stau la baza sistemului informaţional au ca suport, atât evidenţa
contabila, operativa si statistica proprie bǎncii, cât şi a agenţilor economici în calitate de
titulari de conturi.
Sistemul informatic are două componente majore: infrastructura hardware şi de
comunicaţii pe de o parte (echipamentele de calcul, servere, staţii de lucru, elemente de
conectică - hub-uri, switch-uri, modem-uri, routere, firewall-uri etc.), şi componenta
software (sisteme de operare, sisteme de gestiune a bazelor de date – SGBD -, baze de
date, aplicaţii etc.), pe de altă parte. Elementul de legatură între aceste două componente
este politica de securitate, ca ansamblu de reguli şi proceduri de asigurare a integrităţii
şi confidentialităţii informaţiilor.
Modelul cu baze de date distribuite presupune că fiecare sucursală şi centrală
are propria bază de date, gazduită de un server local; comunicaţia se efectuează în timp
real, prin execuţie de proceduri la distanţă pe serverele destinaţie (exemplu pentru
operaţii între sedii sau pentru consolidarea datelor conturilor la nivel centralizator).
Structura planului de conturi este arborescentă, fiecare locaţie având un nod unic de
identificare.
Avanajul principal este independenţa funcţionării sucusalelor în cazul
eventualelor întreruperi de comunicaţie sau în cazul în care serverul central este
nefuncţional.
Ca dezavantaj poate fi considerată administrarea locală, viteza de acces mai mică
la resurse pentru căutari simultane în toate locaţiile (exemplu, raportări centralizatoare).

Ca orice bancă, BRD Groupe Societe Generale întreţine în activitatea sa curent-


operativă relaţii cu toţi cei care acţionează asupra conturilor sale sau ale clienţilor ei. De

9
asemenea se exercită o serie de relaţii permanente între unităţi operaţionale şi funcţionale
ale întreprinderii bancare.
Toate aceste activităţi şi relaţii se materializează în evenimente pe care banca
trebuie sa le organizeze în cadrul sistemului său informaţional pentru profitabilitatea
activităţii sale, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicare în practică a cerinţelor
mecanismelor economiei de piaţă .
Realizarea acestui deziderat presupune organizarea sistemului informaţional al
BRD Groupe Societe Generale potrivit situaţiilor actuale, ţinând seama de realizările în
acest domeniu pe plan internaţional şi realizarea unei educaţii în acest sens a personalului
propriu, personal ce trebuie să fie în măsură a gestiona corect informaţia bancară cu
costuri cât mai mici şi utilitate cât mai ridicată.
Acest sistem informaţional bancar lucrează ca un sistem de interfaţă între sistemul
decizional şi cel operativ, având la bază un mecanism de freed-back.
Se poate afirma că activitatea bancară de calitate este influenţată direct de
organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitate, precizia şi calitatea
informaţiilor culese, prelucrate şi transmise ca date.
Sistemul informaţional bancar îndeplineşte rolul de prelucrare normală/automată a
informaţiilor transmise de către sistemul operant, în scopul furnizării datelor necesare
controlului activităţii globale asigurate de către sistemul de conducere.
Principalele programe cu care opereaza sunt:
 TRANSACT
 Xicom V2.6
 SIVABON- utilizat in realizarea unui raport de credit
 BRD Net
 PORTOCLI

Sistemul informaţional al BRD Groupe Societe Generale are următoarele


funcţii:
1. cunoaşterea funcţionării şi specificul prelucrării realizate la nivelul subsistemului
operant;
2. furnizarea de date pertinente, exacte şi operative subsistemului de conducere;

10
3. implementarea funcţiilor esenţiale relative la informaţiile cu specific financiar-
contabil;
4. generarea de informaţii cu caracter particular financiar-bancar;
5. memorarea acestor informaţii;
6. prelucrarea informaţiilor.
O analiză a acestor funcţii ale sistemului informaţional al bancii conduce la ideea
că acestea pot fi simplificate, diversificate şi exploatate prin intermediul tehnicilor
operative.
În aceste condiţii, informatizarea sistemului informaţional cuprinde două nivele
distincte:
- nivelul subsistemului informaţional organizaţional care reflectă activităţile asociate
întregului organism financiar-bancar prin prisma informaţiilor, a sarcinilor umane, a
sarcinilor informatice, inclusiv a modalităţilor de funcţionare (servicii, manageri, legături
informaţionale directe şi indirecte);
- nivelul subsistemului informaţional informatizat prin care se înţelege memorarea,
prelucrarea si transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de
calcul şi comunicaţie.
La nivelul operaţional acest sistem informaţional este format fizic din reţele de
calculatoare interdependente instalate la nivelul organismului bancar, iar logic din baze
de date manipulate prin intermediul unor baze de proceduri şi standarde
prelucrate/comunicaţie şi/sau generatoare de sisteme expert.
În concluzie se poate observa că sistemul informaţional bancar structurat pe cele
două nivele trebuie să asigure derularea unui flux continuu de informaţii intre activitatea
de conducere şi cea operaţională, activităţi aflate într-o interdependenţă, în care fiecare
constituie suport pentru cealaltă.
Pentru o dinamizare accentuată a acestui flux informaţional se impune o
structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce
priveşte prelucrarea automată a datelor.
Astfel sistemul informaţional bancar este supus unui proces continuu de
îmbunătăţire, de perfecţionare a principalelor sale laturi. În primul rând, perfecţionarea

11
sistemului informaţional bancar presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus
la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.
B.R.D Groupe Societe Generale în cadrul acestei problematici a sistemului
informaţional bancar pune accentul pe primul nivel al acestuia şi anume subsistemul
informaţional organizaţional care reflectă activităţile generatoare şi consumatoare de
informaţii:
- operaţii curente de ghişeu;
- gestiunea depozitelor bancare;
- gestiunea clienţilor băncii;
- gestiunea şi controlul tuturor sistemelor de credite utilizate de către bancă;
- operaţiuni de scont cu efecte comerciale;
- operaţiuni valutare şi de plăţi;
- gestiunea operaţiunilor de decontări cu alte bănci;
- gestiunea operaţiilor de transfer şi clearing;
- gestiunea operaţiunilor specifice proiectelor de investiţii finanţate total sau parţial de la
bugetul statului;
- evidenţă contabilă analitică şi sintetică, inclusiv contabilitatea veniturilor şi
cheltuielilor;
- activitatea de personal.
Dacă se are în vedere complexitatea sistemului informaţional bancar se impune
ca dezvoltarea nivelelor sale să aibă în vedere o serie de principii cum ar fi:
1. conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura
organizatorică a B.R.D.-ului ce va avea în vedere reducerea volumului şi frecvenţei
transmiterii informaţiilor pe măsura trecerii lor de la veriga inferioară spre cea superioară;
2. ierarhizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate ceea ce
va duce la o creştere a numărului de operaţiuni efective pe unitatea de timp şi implicit se
vor încasa mai multe dobânzi şi comisioane, iar pe ansamblu se va realiza o mai bună
circulaţie bănească;
3. concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare, acţiuni ce contribuie la înlăturarea
paralelismelor, la asigurarea informării operative şi o mai bună fundamentarea a
deciziilor;

12
4. tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le
conţin. Se are în vedere o unificarea a codificării operaţiunilor, a documentelor în care
cestea se reflectă şi totodată adoptarea documentaţiei bancare la cerinţele automatizării
activităţii bancare;
5. conceperea, organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar astfel încât
aplicarea în practică a măsurilor de îmbunătăţire să se realizeze cu cheltuieli cât mai
reduse şi într-o perspectivă de timp cât mai scurtă.
Dacă se consideră activitatea sucursalei B.R.D IAŞI Ion Creanga ca fiind
reflectată de eficienţa sistemului informaţional bancar se poate spune că acest sistem
apare integrat 100% în activitatea bancară contrar dificultăţilor cu care se confruntă banca
la nivel central.
În ceea ce priveşte subsistemul informaţional informatizat B.R.D. Groupe Societe
Generale se caracterizează printr-o slabă informatică la nivelul întregii structuri
organizatorice.
Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor utilizate în
culegerea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor.
În viitor B.R.D. Groupe Societe Generale va trebui să realizeze un sistem
informatic standard bancar distribuit în sensul deplin al definiţiei care presupune:
1. computerizarea nucleului;
2. computerizarea punctelor din reţea ca sisteme gestionate de sistemul monetar;
3. descentralizarea şi optimizarea serviciilor de prelucrare automată la nivele inferioare;
4. proiectarea reţelei bancare;
5. informaţii şi servicii cu publicul.

4. Deschiderea si functionarea conturilor bancare


Potrivit Legii nr.33/1991 privind activitatea bancara si Regulamentul BNR
privind operatiunile valutare bancile, sunt autorizate sa deschida conturi persoanelor
fizice si juridice romane si straine. Acest drept al bancilor se regaseste in autorizatia de
functionare eliberata acestora de BNR si in Statutul de oraganizare si functionare al
fiecarei banci comerciale.

13
Relatia dintre banca si client incepe odata cu deschiderea contului si cu depunerea
primei sume.
B.R.D. Groupe Societe Generale ,ca orice alta unitate bancara are dreptul sa-si
aleaga clientii, fiind atenta ca informatiile pe care le detine privind caracterul, situatia
solicitantului si natura activitatii( atunci cand este vorba despre un client persoana
juridica) sa corespunda cu exigentele prudentei bancare.
La desciderea unui cont persoanele fizice trebuie sa prezinte un act de identitate si
bineinteles, cererea de deschidere a contului.
Daca doresc sa descida un cont persoanele juridice rezidente, care desfasoara
activitati comerciale, trebuie sa prezinte la B.R.D. Groupe Societe Generale, odata cu
cererea de deschidere a contului si urmatoarele documente:
 Contractul de societate, stampilat si autentificat la Notariat
 Statutul societatii, autentificat la Notariat
 Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului
 Inregistrarea societatii la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului
Financiar de Stat
 Hotararea judecatoareasca – privind autorizatia functionarii societatii si
constituirea legala a acesteia in conformitate cu Legea 31/1990
 Extras din procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor privind
aprobarea nominala a conducerii societatii si a persoanelor imputernicite cu drept de
semnatura in banca
 Codul fiscal si amprenta stampilei
 Dovada existentei spatiului in care isi desfasoara activitatea
 Fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor cu drept de semnatura in
banca si a persoanelor imputernicite a reprezenta valabil societatea
B.R.D. Groupe Societe Generale potrivit propriilor norme, solicita in cazul
societatilor comerciale si alte acte pe langa cele mentionate mai sus care sunt de baza,
cum ar fi: planul de afaceri al societatii, bilantul contabil pe ultimul an sau, dupa caz,
raportul privind exercitiul bugetar si financiar.
Aceste situatii financiare prezinta periodic starea firmei, iar miscarile din contul
de disponibilitati dau o imagine asupra operatiunilor firmei. Examinandu-le, banca poate

14
sa identifice eventualele nereguli care reprezinta semnale de avertizare referitoare la
problemele financiare ale firmei. Daca sesizeaza o modificare a veniturilor sau soldurilor
zilnice aceasta poate indica necesitatea de a oferi clientului servicii bancare
suplimentare.De asemenaea, aceste documente ofera o imagine de ansamblu asupra
functionalitatii si profitabilitatii firmei.
Pentru a obtine cat mai multe informatii referitoare la noul client si pentru a evita
un interviu direct cu prea multe intrebari, B.R.D. Groupe Societe Generale, prefera sa
foloseasca un formular de cerere; acesta nu le va furniza doar informatii privind situatia
clientului, ci vor standardiza informatiile primite, evitandu-se posibilitatea ca o
informatie relevanta despre un client sa fie omisa.
Ofiterul Servicii clienti al B.R.D. Groupe Societe Generale ofera clientului
informatii corecte si complete despre produsele si serviciile bancii, precum si despre
documentatia necesara pentru initierea relatiei cu banca. Ii inmaneaza clientului cererea
de deschidere/actualizare CIF/cont curent impreuna cu alte formulare, conform procedurii
de deschidere de cont curent si ii acorda asistenta pentru completare. Deasemenea, dupa
ce clientul completeaza cererea ofiterul are rolul de a controla documentatia, verifica
completarea tuturor campurilor din Cererea de deschidere CIF sau a celorlalte formulare
inmanate. In cazul in care documentatia prezentata este incompleta o inapoiaza clientului
pentru modificare/completare; preia specimenul de semnatura depus de client pe Fisa
specimenelor de semnaturi.Acesta realizeaza verificarea existentei Codului de
Identificare Client(CIF):
-cauta clientul in baza de date electronica si se asigura ca nu exista alt cod (CIF) cu datele
clientului
-Pentru persoanele fizice:
 Numele si prenumele
 Identificatorul unic (CNP pentru rezident si un act de identitate pentru
nerezidenti)
 Seria si numarul actului de identitate sau a pasaportului
-Pentru persoanele juridice:
 Numele societatii
 CUI / Cod Fiscal

15
 Numarul de Inregistrare la Registru
Juristul verifica legalitatea actelor pentru persoanele juridice si controleaza
actele instruire tutela/ curatela si procurile speciale (pensionari) pentru persoanele fizice
si isi exprima in scris opinia juridica. Coordonatorul Servicii Clineti verifica si
autorizeaza toate modificarile efectuate la nivel de CIF- persoana fizica, de catre Ofiterul
Servicii Clienti in aplicatia informatica. De asemenea, acesta listeaza, verifica si
semneaza rapoartele aferente deschiderii CIF- persoane fizice si le inainteaza
managerului; arhiveaza rapoartele CIF- persoane fizice semnate.
La inchiderea zilei operative, sistemul computerizat al bancii produce documentul
sintetic, balanta, in care sunt evidentiate toate miscarile inregistrate in conturi in acea zi.
B.R.D. Groupe Societe Generale realizeaza revizii periodice astfel incat:
-banca sa poata aprecia daca mai este necesara sau nu mentinerea nivelului actual al
creditelor
- sa se poata verifica folosirea corecta , de catre client, a facilitatilor oferite de creditele in
descoperire de cont
- sa permita compararea istoricului contului cu prognozele oferite in momentul aprobarii
sau reinnoirii facilitatilor de creditare
Analiza include, de obicei, si o intalnire intre banca si client in cadrul careia se
discuta nevoile de creditare in perspectiva. In cazul in care clientul este o societate
comerciala, atunci revizia anuala coincide, de obicei, cu elaborarea bilantului si a balantei
de verificare anuala a societatii.

5.Operatiuni de creditare bancara


5.1. Principii de creditare
Creditul reprezinta increderea pe care o persoana numita creditor o acorda altei
persoane numita debitor, careia ii ofera in prezent, pe baza unui contract, o suma de bani,
ce va fi restituita la o data determinata, numita scadenta, impreuna cu o dobanda care
reprezinta pretul capitalului imprumutat.
Ca modalitati de restituire a unui credit se cunosc urmatoarele:
- plata la scadenta;

16
- rambursarea anticipata;
- plata cu intarziere;
- declararea scadentei anticipate a creditului.
Principalele elemente ale creditului sunt: - subiectii raportului de creditare;
- intocmirea contractelor de credit si transferul fondurilor;
- acordarea creditului ;
- termenul de rambursare al creditului ( tipul creditului, capacitatea de
rambursare a creditului, sursa veniturilor, obiectul creditului, etc): termen scurt, mediu si
lung;
- dobanda ( fixa/ indexabila);
- garantiile creditului
Principiile creditarii:
♦ Prudenta in analiza contrapartidei, a documentatiei de credit, a garantiilor oferite;
♦ Responsabilitatea => atitudinea constructiva si flexibila fata de cererile clientilor fara
insa a pune in pericol pozitia de risc a Bancii;
♦ Bunul simt => dosarul de credit va fi constituit numai dupa ce contrapartida este
indeajuns studiata pentru a nu pune in pericol Banca si a nu prejudicia reputatia Bancii;
♦ Rigurozitatea => forma scrisa a propunerilor de credit. Punerea la dispozitie a creditului
se face numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor din decizia de aprobarea si dupa
semnarea contractului de credit si inregistrarea garantiilor;
♦ Rentabilitatea => decizia de creditare se ia in functie de rentabilitatea operatiunii
respective si in ultima instanta, de rentabilitatea globala pe client.
Riscul reprezinta probabilitatea aparitiei unei abateri negative in raport cu previziunile
entitatii. Riscurile semnificative ale bancilor sunt:
- riscul de creditare => riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii
profiturilor estimate de Banca, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a
obligatiilor contractuale;
Riscul de creditare se imparte in : 1) riscul de insolvabilitate ( riscul de contrapartida)
presupune: - cantitatea riscului de creditare ( soldul creditului acordat la un moment dat
unui debitor);

17
- calitatea riscului de creditare ( garantiile depuse de debitor cu scopul de a reduce riscul
de credit in eventualitatea intrarii acestuia in incapacitate de plata)
2) riscul de recuperare: recuperarea datoriilor depinde de :- forma incapacitatii de plata
( renegocieri; executare silita);
- tipul garantiilor ( garantii reale si garantii personale);
- contextul in care a aparut incapacitatea de plata ( costurile pe care le implica vanzarea,
incertitudini privind valoarea garantiilor, etc)
3) riscul de lichiditate: posibilitatea ca banca sa nu-si poata indeplini obligatiile de plata
fata de clientii sai ca urmare de incasari si plati;
- riscul de piata
- riscul de lichiditate
- riscul operational
- riscul legal
- riscul reputational
- riscul asupra patrimoniului
- riscul nerespectarii regulilor deontologice
- riscul de administrare
- riscul informatic

Contractul de credit este actul încheiat între bancă şi împrumutat prin care se
materializează acordul de voinţă între cele două părţi.
Condiţii de închiere a contractului de credit:
 După aprobarea creditelor potrivit competenţelor, banca va proceda la
întocmirea şi semnarea contractului de credit;
 În fiecare unitate a băncii, se va înfiinţa un registru unic de evidenţă a
contractelor de credit pentru persoane fizice, care să cuprindă: nr. curent, care va fi
numărul contractului de credit; data încheierii contractului; valoarea creditului aprobat;
obiectul creditului;
 Contractul de credit se întocmeşte în trei exemplare, a căror destinaţie este
următoarea:

18
 un exemplar împreună cu originalul garanţiilor şi poliţilor de asigurare, se păstreaza la
conducerea unităţii într-un fişier special cu această destinaţie;
 un exemplar se păstrează în dosarul clientului de la compartimentul de credite;
 un exemplar se dă împrumutatului care va semna de primire pe exemplarul băncii
 Contractul de credit se semnează de reprezentanţii autorizaţi ai băncii, iar în cazul
creditelor garantate cu garanţii imobiliare şi de consilierul juridic;
Fiecare filă din contractul de credit va fi ştampilată şi semnată de directorul
băncii/persoana împuternicită şi împrumutat;
 În contractele de credit nu se admit modificări, ştersături, clauze contractuale care nu fac
obiectul contractului respectiv, care pot conduce la interpretări eronate sau la pierderea
drepturilor băncii ce decurg din contract;
 Orice modificare ulterioară a clauzelor unui contract de credit se va putea face numai pe
baza unui act adiţional. Actul adiiţional se încheie în 3 exemplare utilizând aceleaşi
proceduri cu privire la modul de întocmire, semnare şi păstrare ca şi în cazul contractului
de credit. Excepţie fac cazurile în car se solicită rambursări în devans când este suficientă
refacerea graficului de rambursare şi semnarea acestuia de către părţi;
 Este interzisă acordarea efectivă a unor sume din creditul aprobat fără încheierea
prealabilă a contractulu de credit între bancă şi împrumutat şi constituirea garanţiilor
potrivit aprobării.

5.2. Reperele procesului de creditare

A.1 Aprobarea, contractarea şi acordarea creditelor


Competenţe de aprobare a creditelor
Nivele de competenţă de aprobare:
 Consiliu de Administraţie;
 Comitetul de credit din Centrala băncii;
 Comitetul de credit al sucursalei zonale/grupului;
 Directorul Dircţiei Produse şi servicii pentru Persoane Fizice (CLIPRI),
şeful de serviciu şi specialiştii din cadrul acesteia;

19
 Comitetul de credit al sucursalelor judeţene, sucursalelor şi angajaţilor
băncii;
 Directorii, directorii adjuncţi, şefii de serviciu şi analiştii de risc/consilierii
de clientelă din unităţile băncii;

Delegări de competenţe
Directorul Direcţiei Produse şi Servicii pentru Persoane Fizice (CLIPRI) poate
acorda competenţe individuale specialiştilor din subordine până la 50% din competenţa
proprie;
Competenţe de aprobare
La analiza fiecărei cereri de credit unităţii băncii au obligaţia să urmărească pe
fiecare debitor volumul total al expunerii faţă de bancă;
Volumul expunerii angajamentelor totale faţă de bancă, reprezintă suma:
creditelor în lei şi valută aprobate anterior (soldul creditelor + valoara creditelor aprobate
ce urmeazăa fi utilizate conform contractelor încheiate);
valoarea scrisorilor de garanţie/contragaranţie emise în lei şi în valută, valabile la data
analizării noii cereri; alte angajamente;
valoarea noii solicitări;
Excepţie fac creditele care primesc dintr-o aplicaţie pe bază de scor
(TRANSACT/AUTO) decizie ACCEPTAT care se aprobă de analistul de risc, care a
verificat dosarul, indiferent de valoare.
Aceste elemente vor fi cuprinse în mod distinct în fişa de analiză, în vederea
stabilirii competenţei de aprobare a creditului sau altor tipuri de angajamente.

A.2. Rambursarea creditelor


Condiţii generale
Creditul aprobat se pune la dispoziţia clientului integral sau eşalonat după
îndeplinirea tuturor condiţiilor de acodare menţionate în contractul de credit (constituirea
şi înregistrarea garanţiilor, încheierea poliţilor de asigurare şi cesionarea acestora în
favoarea băncii) şi se acordă în cont separat de împrumuturi în lei sau valută (potrivit

20
aprobării), prin debitatea acestuia pe măsura efectării cheltuielilor, în limita valorii şi
duratei creditului aprobat.
Limita de creditare se comunică la Compartimentul Decontări contabilitate de
către Compartimentul Creditare, sub semnătură, pe baza “Fişei contului” sau “Caietului
de actualizări”, după caz, cu excepţia cazurilor în care există intrfeţe informatice
specifice.
Angajamentul la valoarea totală din contract, precum şi garanţiile constituite se
înrgistrază în evidenţa extrabilanţieră a băncii cu excepţia depozitelor care se
înregistrează în evidenţa bilanţieră. Pe măsura utilizării creditului se diminuează şi
angajamemtul în evidenţa extrabilanţieră a băncii.
Plăţile din credit se efectuează pe baza documentelor prezentate de client şi numai
pentru destinaţia aprobată. Cu excepţia creditlor pentru nevoi personale şi nevoi
gospodăreşti pentru care sumele sumele se pot elibea numerar, în toate celelalte cazuri,
plăţile se efectuează cu ordin de plată din contul curent al clientului (creditul + eventualul
avans) în contul furnizorului sau vânzătorului.
Creditele în valută se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR
privind efectuarea operaţiunilor valutare, în vigoare, numai persoanelor fizice rezidente.
Din creditele în valută plăţile se efectuează sau în alte valute, potrivit prevederilor
Regulamentului valutar, cu condiţia ca riscul valutar legat de plata în altă valută
sau de reconstituirea sumelor pentru rambursarea creditului în valuta aprobată să fie
suportat de client.
Comisioanele şi dobânzile bancare aferente creditelor în valută se încasează în
valuta în care a fost aprobat creditul.
În cazul în care clientul renunţă integral sau parţial la utilizarea limitei de credit
aprobate, pe baza solicitării în scris al acestuia, se reduce limita de creditare. Aceasta va
fi comunicată, prin notă de serviciu, Compartimentului decontări-contabilitate.

A.3 Atribuţiile şi responsabilităţil personalului implicat în activitatea de


creditare
Personalul implicat în analiza/acordarea creditelor la unităţile locale BRD-GSG
Atribuţii generale:

21
- Informarea clientului asupra condiţiilor d acordare a creditului;
- Primirea şi verificarea documentelor din dosarul de credit;
- Verificarea solicitantului de credit, a soţului/soţii acestuia şi a giranţilor în
baza de risc;
- Verificarea existnţi altor credite în sold ale clientului, soţul/soţiei acestuia
şi a giranţilor, în baza de clienţi conturi;
- Solicitarea semnării acordului privind consultarea bazei d date a Centralei
Riscurilor Bancare din cadrul BNR de către solicitant şi soş/soşie (în cazul creditelor
imobiliare);
- Verificarea încadrării în termenul de valabilitate al doumentelor în baza
căruia se solicită creditul (ex: adeverinţe de venit, factura proforma/aviz de plată, decizie
preacceptare, etc.);
- Întocmirea fişei de verificare/analiză a dosarului de credit şi supunerea
spre aprobare/respingere a creditului solicitat;
- Informarea clientului privind aprobarea/respingerea creditului:
 în cazul respingerii: transmiterea scrisorii de refuz către client;
 în cazul aprobării: invitarea solicitantului de credit şi a giranţilor,
după caz, la unitatea BRD, în cel mul 24 de ore pentru credite de consum şi 5 zile pentru
credite imobiliare, de la data depunerii dosarului de credit complet, în vederea acordării
creditului;
- Urmărirea întocmirii poliţei de asigurare, potrivit contractului de asigurare
a iscului financiar şi instrucţiuni privibd reguli d creditare a persoanloe fizice, cu
cesionarea in favoarea unităţii băncii a drepturilor din despăgubire şi încasarea primei de
asigurare aferente;
- Întocmirea şi semnarea, potrivit comptenţelor de aprobare şi semnare, a
documentelor necesare acordării creditului;
- Încasarea comisonului de gestionare a creditului;
- Punerea la dispoziţie a creditului în contul curent al solicitantului;
- Urmărirea întocmirii corecte a OPH-ului pentru suma din contul curent al
solicitantului reprezentând contravaloarea bunului/creditului în contul vânzătorului ;

22
- Completarea şi prdarea fişei de actualizare a creditului Compartimentul
Informatică;
- Verificarea constituirii garanţiilor în evidnţele băncii;
- Urmărirea prezentării de către client a documentelor justificative.

Responsabilităţi generale:
Personalul din unităţile BRD cu atribuţii în analiza şi/sau acordarea creditelor răspund
de:
- Cunoaşterea şi aplicarea corectă a insztrucţiunilor privind regulile de
creditare a persoanelor fizice;
- Solicitarea şi existenţa documentaţiei necesare analizei/acordării
creditului;
- Încadrarea corectă în competenţele de aprobare şi prezentarea creditului
numai după efectuarea completă a analizei prevăzutede instrucţiunil privind reguli de
creditare a persoanelo fizice;
- Constituira şi asigurarea garanţiilor potrivit condiţiilor de aprobare;
- Respectarea prevederilor din Normele de Trezorerie în ceea ce priveşte
procentul de dobândă şi Normele de Încasări pentru comisioane;
- Prezentarea spre aprobare potrivit competenţelor, a derogărilor de la
prevederile Instrucţiunilor de Credit, Normelor de Trezorerie şi a Normelor de Încasări şi
Plăţi;
- Urmărira corctitudinii şi concordanţei datelor înscrise în contractul de
credit cu cele menţionate în documentele de aprobare;
- Urmărirea corectitudinii datelor introduse în evidenţa informatocă a
băncii;
- Respectarea condiţiilor de acordare a creditului potrivit aprobării;
- Urmărirea drulării creditelor până la rambursarea integrală;
- Păstrarea confidenţialităţii datelor privind clientul solicitant de credite;

23
- Promovarea unor relaţii de bună colaborare cu clienţii potenţiali şi
existenţi, bazate pe profesionalism şi respect;
- Aducerea la cunoştinţa superiorilor a tuturor problemelor care le cunoaşte,
privind înrăutăţirea situaţiei economico-financiare a clientului, care ar cra dificultăţi în
rambursarea creditului sau plata bobânzilor la termen.

A.4. Circuitul şi păstrarea documentelor aferente creditelor


Documentele prezentate de către clienţi în vederea obţinereii creditelor cât şi cele
elaborate de bancă în legătură cu acestea au caracter confidenţial întrucât ele conţin
informaţii care dacă sunt divulgate aduc daune materiale clienţilor.
Circuitul, păstrarea şi accesul la aceste documente trebuie să fi bine delimitate şi
clar evidenţiate.
a)Cererea de credit
întocmită de TRANSACT – are număr alocat de aplicaţie. Documentaţia creditului este
verificată de analistul de risc/consilierul de clientelă care a introdus datele în aplicaţie.
analizată prin AUTONET, va fi prezentată, împreună cu documentaţia potrivită, şefului
serviciului/compartimentului persoane fizice sau în lipsa acestuia, înlocuitorul de drept,
care decide persoanele care vor verifica documentaţia creditului.

b)Fişa de verificare/analiză a creditului/angajamentului


După efectuarea analizei, după caz, în termenul indicat pe cererea de credit,
analistul de risc/consilierul de clientelă desemnat, întocmeşte Fişa verificare/analiză a
creditului/angajamentului, în cazul propunerii de acordare, sau referatul cu motivele
respingerii.
În cazul unor concluzii favorabile de acordare a creditului “Fişa” semnată de
analistul de risc/consilierul de clientelă, şef serviciu credite, etc, împreună cu cererea şi
documentaţia pe baza căreia s-a efctuat analiza/verificarea, se prezintă spre aprobare.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de creditare, analistul de
risc/consilierul de clienteală va transmite clientului răspunsul scris referitor la decizia de
respingere a cererii de credit.

24
Pentru creditele din competenţa de aprobare a Centralei, “Fişa” însuşită de persoana
comptentă, împreună cu documentaţia şi cererea de credit se transmit la DPSPF prin
delegat sau poştă. După aprobarea/respingerea solicitării de credit, documentaţia de credit
se restituie unităţilor băncii.

c)Contractul de credit
Contractele de credit încheiate se înregistrează în Registrul unic de evidenţă a
contractelor de credite. Contractul de credit în original (exemplarul 1) s păstrează
împreună cu documentul care atestă aprobara solicitării de credit şi documentele originale
privind garanţiile creditului la conducerea unităţii bancareîntr-un fişet special cu această
destinaţie. Exemplarul 2 se predă împrumutatului. Exemplarul 3 se păstrează la dosarul
de credit al clientului, împreună cu documentaţia care a stat la baza analizei şi aprobării
creditului precum şi documetele rferitoare la plata tuturor dobânzilor şi comisioanelor.

d)Dosarul de credit/alt angajament


Dosarul de credit sau alt angajament trebuie să fie complet cu toate documentele
şi anexele prevăzute, indiferent

5.3 Credite oferite de BRD


Credite de consum

Credit EXPRESSO pentru nevoi personale nominalizate

Destinat finanţării de proiecte având drept scop final următoarele tipuri:


-vacanţe şi calătorii în ţară şi străinătate
-taxe de şcolarizare pe teritoriul României
-tratamente medicale în ţară şi străinătate
-participarea la conferinţe şi simpozioane în străinătate.

25
Cu acest credit sunt permise realizarea proiectelor. Astfel cei apropiaţi
beneficiarului de credit pot dispune de sumele împrumutate, pentru a-şi realiza scopul
propus (cu excepţia creditelor pentru vacanţe şi călătorii).

a) Expresso NonStop

Daca clientul doreste sa imprumute o suma mare pentru o perioada extinsa


pentru realizarea proiectelor personale, are posibilitatea prin intermediul creditului
Expresso NonStop, putand obtine noi finantari oricand pe durata derularii imprumutului
initial, valorificand astfel toate oportunitatile sau proiectele personale aparute pe
parcursul derularii creditului initial.
Acest credit reprezinta un imprumut in EUR sau in LEI, cu posibilitatea de a
imprumuta pana la 100.000 EUR sau 360.000 RON, perioada de creditare fiind de pana
la 25 de ani, nefiind nevoie de avans sau de giranti.
Clientul poate obtine unul sau mai multe credite, suplimentar
imprumutului initial, in baza aceleiasi garantii, la o dobanda deosebit de atractiva
comparativ cu dobanzile aferenta creditelor pentru nevoi personale negarantate cu
ipoteca. In cazul reincarcarilor nu se percepe comision la acordare si nu mai este necesara
constituirea unui nou dosar de credit. Rambursarea credditului poate fi facuta direct din
contul clientului. În orice moment al perioadei de rambursare clientul poate solicita
modificarea ratelor sau rambursare în avans a creditului rămas, fără penalităţi. Ratele se
pot stabili diferit la cererea clientului, respectiv cu rate egale sau rate lunare
descrescătoare.
Particularitati ale creditului Expresso NonStop:
- perioada minima:60 luni
- perioada maxima: 300 luni
- moneda de credit: EUR sau RON
- valoarea creditului: minim 5.000 EUR/18.000 RON

26
maxim 100. 000 EUR/ 360.000 RON
- dobanda: variabila, atat pentru creditele in EUR cat si pentru cele in
RON
- rambursare: rate lunare constante
- asigurari: asigurare de deces si invaliditate permanenta AVIVA-
Optimist sau polita de incendiu pentru imobilui care constitule garantia creditului
- documentele necesare:
- act de identitate: BI,CI, CPI(original si copie);
- documentele care atesta veniturile:- adeverinta de salariu( model
BRD) si unul din urmatoarele documente: copie dupa cartea de munca/ contractul
individual de munca, ultimul fluturas de salariu si acte de proprietate a imobilului care
constituie garantia creditiului si raportul de evaluare intocmit anterior

b) Expresso Lejer

Si acest tip de credit nu are o destinatie declarata si nu trebuie justificat,


putand fi utilizat dupa propria dorinta. In cazul finantarii unor cheltuieli planificate sau
neprevazute sau pentru aniversarea unor evenimente, expresso Lejer este o solutie
optima. Se beneficiaza de o dobanda atractiva, fara nici un comision de acordare a
creditului. De asemenea, libertatea este mai mare, nefiind nevoie de giranti si fara carte
de munca, fara formalitati dificile. Clientul poate aduce venituri varaite, de la ele
provenind din salarii, pensii, dividente, pana la chirii sau venituri din activitati
independente. Si in plus poate obtine o suma mai mare daca vine in completarea
resurselor sale cu veniturile a pana la 3 membri ai familiei sale.
Expresso Lejer ofera o durata adaptata capacitatii clientului de a rambursa
sumele aferente. Astfel, datorita perioadei extinse, efortul sau financiar este cu mult
diminuat, In plus, dobanda variabila este coreleta periodic cu nivelul dobanzii de pe piata,
astfel incat creditul sau ramane avantajos pe toata perioada. Clientul primeste raspuns
imediat la solicitarea de credit. Rambursarea creditului poate fi efectuata direct din contul
clientului.

27
Particularitati ale creditului Expresso Lejer:
- moneda de credit: EUR sau RON
- valoarea creditului: minim 600 RON/ 200 EUR
maxim 40.000 RON/ 10.000 EUR
- dobanda: variabila, atat pentru creditele in EUR cat si pentru cele in
RON
- rambursare: rate lunare constante
- asigurari: asigurare de deces, la o societate de asigurare agreata de
banca. Polita se incheie in momentul semnarii contractului de credit , pentru intreaga
perioada de creditare.
- documentele necesare:
- act de identitate: BI,CI, CPI(original si copie);
- certificat de casatorie, daca este cazul
- documentele care atesta veniturile: - adeverinta de salariu( model
BRD) si unul din urmatoarele documente: copie dupa cartea de munca/ contractul
individual de munca, ultimul fluturas de salariu
- ultimul talon de pensie- daca este cazul;
- alte documente in functie de tipul venitului.

Credite imobiliare în lei

Credit în lei destinat:


 cumpărării sau construcţiei de locuinţe sau case de vacanţă,
 modernizării sau extinderii locuinţei actuale,
 cumpărarea de terenuri intravilane.
Orice persoană poate beneficia de acest credit în funcţie de bonitatea clientului, de
capacitatea de rambursare.
Valoarea creditului se stabileşte în funcţie de bonitatea clientului, de capacitatea
de rambursare a sa având în vedere veniturile nete ale familiei sale. Valoarea creditului
este de 70% din valoarea totală.
Durata maximă de rambursare este de:

28
 15 ani pentru locuinţe
 10 ani pentru case de vacanţă
 7 ani pentru modernizare
 7 ani pentru terenuri
Avans minim 30% din valoarea locuinţei, lucrării…
În orice moment al perioadei de rambursare clientul poate solicita modificarea
ratelor sau rambursare în avans.
Ratele se pot stabili la cererea clientului, respectiv cu rate egale sau rate lunare
descrescătoare.
Garantarea creditului se face doar cu giranţi şi asigurare când creditul nu
depăşeşte echivalentul a 5.000 USD. Pentru valori mai mari de 5.000 USD echivalentul
creditul se garantează cu ipoteca asupra imobilului în cauză sau a altui imobil, fie
proprietatea solicitantului, fie a altei persoane, plus asigurare.
Asigurare extinsă a imobilului şi asigurare pe viaţă. Servicii asociate: evaluare şi
consultanţă imobiliară, întocmită de devize, de lucrări şi proiecte, servicii de asigurare a
imobilului. Dobânda – 23% pentru credite în lei, comision 1,5% gestiune, 24.5000 lei/ora
evaluare.

Habitat Plus

Credit în USD sau EURO destinat:


 cumpărării sau construcţiei de locuinţe sau case de vacanţă,
 modernizării sau extinderii locuinţei actuale,
 cumpărarea de terenuri intravilane.
Orice persoană între 18-65 ani poate beneficia de acest credit dacă are capacitate
de rambursare deosebită, respectiv venituri pe familie de 1.000 USD sau echivalent.
Valoarea creditului se stabileşte în funcţie de bonitatea clientului, de capacitatea
de rambursare a sa având în vedere veniturile nete ale familiei sale:
 valoarea creditului este de 705 din valoarea totală
 valoarea minimă este 10000 USD/EUR locuinţe şi 7000 USD/EUR lucrări

29
 valoarea maximă este 250000 USD/EUR echivalent.
Durata maximă de rambursare este de :
 15 ani pentru locuinţe
 10 ani pentru case de vacanţă
 7 ani pentru modernizare
 7 ani pentru terenuri
Avans minim 30% din valoarea locuinţei, lucrării…
În orice moment al perioadei de rambursare clientul poate solicita modificarea
ratelor sau rambursare în avans
Ratele se pot stabili la cererea clientului, respectiv cu rate egale sau rate lunare
descrescătoare.
Garantarea creditului se face:
- 2 giranţi şi asigurare (sub 5000 USD echivalent)
- ipoteca asupra imobilului în cauză sau a altui mobil, fie proprietatea
solicitantului fie a altei persoane + asigurare (peste 5000 USD/EUR echiv.)
- garanţie reală (ipotecă, depozite, scrisoare garanţie) poliţă de asigurare
cesionată în favoarea băncii pe perioada creditului
- garanţia trebuie să acopere valoarea creditului în proporţie de 150%
Asigurare extinsă a imobilului şi asigurare de viaţă. Servicii asociate: evaluare şi
consultanţă imobiliară, întocmită de devize, de lucrări şi proiecte, servicii de asigurare a
imobilului. Dobândă variabilă se stabileşte la solicitarea creditului dar se modifică
periodic în funcţie de evoluţia pieţei financiare (LIBOR+6pct. sau ERIBOR+5pct.),
1,5%min 200 USD/EUR comision gestiune, 245000 lei/oră de evaluare, 3% din valoarea
sumei rambursate pentru rambursarea înainte de termen.

Descoperirea autorizata de cont


Aceasta este o linie de credit care permite clientului sa dispuna in orice moment
de o rezerva de bani, rambursabila pe masura utilizarii salereprezentand mai pe larg :

30
 o linie de credit acordată pe contul sau curent, la care clientul are acces prin
intermediul unui card
 o perioadă de creditare de 2 ani, cu posibilitate de prelungire automată atât a
cardului cât şi a liniei de credit
 o dobândă variabilă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă
 o finanţare fără garanţii, în Lei, USD sau EUR, care poate ajunge până la maxim
10000 EUR
 o gamă largă de venituri luate în calcul, pentru tine şi încă 3 membri ai familiei
tale

Certificatele necesare pentru a beneficia de un descoperit autorizat de cont sunt :


 Act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie)
 Certificat de căsătorie (original şi copie), dacă este cazul
 Documente care să ateste veniturile: adeverinţă de salariu model BRD şi unul din
următoarele documente: fluturaş, de salariu, copie după contractul individual de muncă
sau ultimul talon de pensie sau alte documente în funcţie de tipul venitului.

6. Instrumente de plata traditionale


In cadrul stagiului de practica al agentia Raiffeisen Bank- Bucuresti Mall, cele
mai intalnite instrumente de plata traditionale au fost biletul la ordin, cecul si ordinal de
plata.
Ordinul de plata este un instrument de plata si decontare utilizat pentru stingerea
unor obligatii devenite exigibile. Altfel spus, o dispozitie data de un client bancii sale in
scopul efectuarii unei plati in favoarea unei terte persoane. Asadar, operatiunea de
virament presupune o stare mutuala de credit intre banca ce executa operatia si clientii
sai, care au cont deschis la respectiva banca si disponibil in cont.
Cecul reprezinta, in general, un ordin neconditionat dat in scris de catre o
persoana (titularul unui cont creditor deschis la banca respectiva) unei alte persoane care
trebuie sa fie o banca, semnat de catre persoana care a dat ordinul si solicitand bancii sa

31
plateasca la cerere o anumita suma de bani fie la ordinul titularului de cont, fie la ordinul
unui tert, fie la ordinul purtatorului

32
Cambia, este definita in normele bancare, ca un instrument de plata ce exprima
obligatia asumata de un debitor de a plati la vedere sau la scadenta o suma de bani in
favoarea unui beneficiar. Intr-o acceptiune mai concreta, cambia se poate defini ca un
inscris formal, prin care tragatorul da o dispozitie neconditionata trasului de a plati
beneficiarului, la vedere sau la termen, o anumita suma de bani. Ambele definitii reflecta
esenta procesului cambial, cea de a doua facand insa referire si la cele trei parti implicate
in procesul cambial, caracteristica de baza a cambiei care o deosebeste de alte
instrumente de plata. Cambia este mai putin folosita ca instrument de plata, ponderea
acesteia, fiind in tarile dezvoltate din Europa de 1% - 3% din volumul platilor fara
numerar, iar in Romania sub 2% si se foloseste sub anumite forme care difera de cea
initiala.
Biletul la ordin este o varianta a cambiei care pune in legatura numai doua
persoane, debitor si creditor, spre deosebire de cambie care stabilea relatii intre trei
persoane. Prin definitie, biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatura privata, care
pune in legatura doua persoane, subscriitorul (emitentul) si beneficiarul. Biletul la ordin
este emis si subscris (completat si semnat) de emitent care in calitatea sa de debitor se
obliga sa plateasca o suma de bani, la un anumit termen sau la prezentare, beneficiarului
in calitate de creditor al emitentului sau al oricarui posesor legitim al titlului. La emitere,
biletul la ordin este o promisiune scrisa formala (oficiala) care se transforma in
instrument de plata in momentul prezentarii la plata. Acesta se emite la cererea
creditorului (beneficiarului) ca o recunoastere a datoriei debitorului pentru activele
transferate.
In cazul in care emitentul biletului la ordin, sau al cecului nu are la scadenta
disponibilul necesar in cont pentru a-si achita obligatiile financiare asumate, este sesizat
Centralei Incidentelor de Plati (CIP). Pe langa lipsa de credibilitate pe care o capata in
fata partenerilor, figurand in baza CIP, emitentilot ajunsi in aceasta situatie li se impun si
anumite restrictii:
-emitentul cecului aflat in aceasta situatie nu va mai putea emite cecuri un an de zile
-tot emitentul cecului. Nu va mai putea obtine credite 7 ani de zile.
-emitentul unui cec fara acoperire trebuie reclamat la politie( ceea ce nu se intampla in
cazul ordinului de plata)

33
In practica, se observa ca cea mai mare credibilitate dintre instrumentele de plata
o are cecul (asta si datorita sanctiunilor supotate in caz de nerespectare a conditiilor
asumate de emitent)

7. Cardul- instrument modern de plata


BRD Groupe Societe Generale ofera clientilor sai carduri de debit si de credit
atasate conturilor curente in moneda nationala, lei si/sau valuta, Acestea pot fi utilizate
pentru tranzactii comerciale, inclusiv plata diferitelor servicii si utilitati si/sau eliberare de
numerar, atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate(in functie de tipul cardului),
imbinand siguranta operatiunilor si confortul renuntarii la manipularea de numerar,
La solicitarea clientului, prin completarea formularelor standard ale Bancii si aprobarea
acestora de catre persoanele autorizate, Banca elibereaza cardul si PIN-ul aferent. Banca
ofera facilitati suplimentare posesorilor de card, in functie de tipul de card detinut. Banca
ofera clientilor sai persoane fizice carduri de credit, conform conditiilor contractuale
specifice.
Cardul este instrumentul de plata electronica, prin intermediul caruia posesorul
dispune de disponibilitatile banesti din contul curemt atasat deschis in aceeasi moneda la
Banca, cu respectarea prevederilor prezentelor Conditii Generale Bancare. Prin
completarea formularelor standard ale Bancii, persoana fizica solicita deschiderea unui
cont curent in nume propriu/solicita atasarea la un cont curent existent a unui card
utilizabil pe respectivul cont, devenind titular de cont cu card atasat.
Cardurile reprezintă tehnologii bancare noi, având impact puternic asupra
modalităţilor de efectuare a operaţiunilor cu şi fără numerar.Cunoscute şi sub denumirea
de “bani de plastic”, acestea au un caracter dual în ceea ce priveşte operaţiunile băneşti.
Pe de o parte, ele pot fi un mijloc de obţinere a numerarului de la automatele bancare,
acesta urmănd a fi folosit ulterior pentru plata propriu-zisă. Pe de altă parte, însă, ele
capătă un tot mai pronunţat character de instrument de decontare, prin mijlocirea directă a
transferului de sume de bani şi efectuarea încasărilor-plăţilor, fără implicarea
numerarului. Privit din cea de-a doua perspectivă, cardul reprezintă un instrument de
plată-încasare bazat pe electronică,ca alternativă la instrumentele clasice, numerarul şi

34
cecul. Deţinătorul său are dreptul de acces la o procedură de autorizare şi efectuare a
operaţiunilor de încasare/plată cu card.
Cardul este, prin natura sa, un instrument de plată specific cu caracteristici noi,
radical deosebite de lumea veche a instrumentelor de plată. Implementarea cardului
presupune, pe lângă rezolvarea unor probleme de tehnică şi tehnologie bancară,
îndeplinirea unor condiţii legate de potenţialul economic al utilizatorilor. Având în vedere
avatajele oferite de card-uri, în înlocuirea numerarului sau obţinerea mai facilă a
acestuia, se poate considera că aceste instrumente vor prelua, în viitorul apropiat, rolul
deţinut de numerar, în derularea tranzacţiilor zilnice şi, în general, de mică valoare :
- o dată introdus în automatul bancar sau în POS, cardul poate fi pus în
poziţia de intercomunicare cu reţeaua emitentului de card şi devine apt să facă
cunoscute deciziile deţinătorului privind utilizarea sa ca instrument de plată :
- cardul este un purtător active de informaţii, ceea ce permite
posesorului cardului să-şi exercite deciziile de plată în cadrul reţelei cu care are contact.
- cu ajutorul cardului deţinătorul poate procesa în sistem, decizie de plată
după decizie de plată, toate aspectele caracteristice fiecărei plăţi fiind înregistrate ca atare
în reţtea şi pe card. În aceste condiţii cardul devine baza de date privind plăţile
procesate; fiecare plată este înregistrată în dimensiunile şi caracteristicile sale,
înregistrarea aflată pe card are, în condiţiile date, valoarea unei dovezi materiale care
poate fi exprimată, cu privire la elementele esenţiale ale mesajului de plată, procesat cu
atare de către titularul cardului.
- în temeiul cardului şi a deciziilor formulate pe titular şi reţinute
electronic în memoria calculatorului, prin intermediul diferitelor reţele informatice
implicite, se consemnează electronic decizia privind efectuarea plăţii cu toate
elementele caracteristice privind identitatea partenerilor, suma de referinţă etc. care sunt
transmise prin canale specifice pentru a fi luate în considerare pentru înregistrările
implicite în conturile bancare.
- cardul acţionează ca un instrument multiplu, cu utilizare succesivă şi
permanentă asigurând înalte facilităţi utilizatorilor plătitori, precum şi beneficiarilor
plăţilor, cu care utilizatorii se află în raporturi contractuale.

35
- dispunerea plăţilor devine mai operativă, mai accelerată, aspect
favorabil pentru toţi participanţii. Sub un alt aspect, mecanismul plăţii pe card implică,
într-o mare măsură, exercitarea deciziei de plată în favoarea beneficiarului plăţii.
- accelerarea la maximum a plăţii în favoarea beneficiarului de sumă, de
aşa manieră încât schimbul între parteneri ajunge efectiv la soluţia: marfă contra bani.
- derularea plăţilor card implică o siguranţă sporită pentru toţi
participanţii, dar în special pentru beneficiarul sumei. Desfăşurarea relaţiilor de plăţi prin
reţele bine organizate, potrivit normelor stabilite de către fiecare dintre aceste reţele, în
cadrul cărora acţionează multiple forme de control, înseamnă verificări de conformitate
care asigură corectitudinea tuturor operaţiunilor în cadrul filierei.1
Pe ansamblu, derularea operaţiunilor de plată prin acest instrument modern de
plata, prin intermediul reţelelor, asigură un climat de siguranţă specific, condiţie a
regularităţii şi accelerării procesului de plăţi.

CARDUL INSTANT pentru plata facturilor - GADGET

Card în lei, dedicat în exclusivitate plăţii facturilor de utilităţi sau servicii şi


utilizabil în întreaga reţea de ATM-uri BRD şi la POS-urile comercianţilor acceptanţi
care afişează însemneleSimplisFacturi.
Prin cardul CARDUL INSTANT pentru plata facturilor - GADGET, clientul
BRD isi poate plati oricând facturile de utilităţi emise de furnizorii - parteneri BRD, fără
a mai fi necesara deplasarea la casieriile acestora sau la ghişeele băncilor. Comisionul
este zero pentru efectuarea plăţilor de facturi la ATM-urile şi POS-urile BRD.

Avantaje:
- Un cont curent în lei cu funcţionalităţi standard;
- Consultarea soldului contului la bancomat şi furnizarea listei ultimelor operaţiuni
1

36
efectuate;
- Asistenţă telefonică prin intermediul serviciului Vocalis, avand astfel un plus de
siguranta. - Posibilitatea virării salariului sau pensiei pe contul ataşat cardului;

- Efectuarea de viramente între conturi prin serviciile de mobile banking (Mobilis),


internet banking (BRD-NET) sau direct prin telefon, apelând serviciul Vocalis.
- În calitate de titular de contract cu un furnizor de servicii/utilităţi, clientul BRD
primeste odată cu cardul, o rezervă de 300 de Lei, pe care să o aiba tot timpul la
îndemână pentru plata facturilor sale.
- In plus, clientul BRD primeşte gratuit extrasul de cont lunar detaliat, care îi permite să
urmareasca operaţiunile efectuate.

Maestro

Beneficiarii acestui tip de card sunt societăţile comerciale care au încheiat


convenţie de plata a salariilor cu banca .Salariaţii cu vârsta peste 18 ani care au semnat
cerere de emitere individual. Acest tip de card poate fi utilizat numai in mediul
electronic-automate bancare si terminale electronice de plăţi (ATM si POS).Este utilizat
pentru:
 retrageri de numerar efectuate la ghişeele unităţilor bancare si ATM-urilor;
 plăţi ale unor bunuri si servicii furnizate de comercianţi care afişează marca de
acceptare a cardurilor MAESTRO atât pe teritoriul României cat si in afara cu
respectarea prevederilor Regulamentului valutar.
Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data emiterii cu posibilitatea reînnoirii
contractului, prin emiterea unui nou card.
Modul de utilizare:

37
a) Pentru societate comerciala-societatea trebuie sa plătească toate drepturile salariale
cuvenite salariaţilor in contul de card;
b) Pentru posesorii salariaţi:
- cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanente in cont a sumei minime
obligatorii;
- posibilitatea obţinerii unui credit de pana la 70% din valoarea salariului net;
- utilizarea cardurilor se va face in limita disponibilităţilor din cont.
Decontarea operaţiunilor se va efectua in lei in momentul prezentării operaţiunii
la Banca.
La cerere posesorul cardul Maestro (salariat al unei societăţi comerciale) poate
desemna un membru al familiei (ruda de gradul I) căruia banca îi va atribui un card care
va funcţiona pe acelaşi cont. Persoana desemnată va avea propriul card dar emis pe
contul posesorului.

Card de debit Maestro in lei, utilizabil atât în Romania cât şi în străinatate pentru

efectuarea de plăţi la comercianţii acceptanţi care afişează sigla şi/sau , retrageri


de numerar, 24h/24 de la orice bancomat BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care

afişează sigla şi/sau . Angajatul unei companii cu care BRD a încheiat o


convenţie de plată a salariilor pe card poate beneficia de o descoperire autorizată de cont
de până la 3 salarii nete.
Utilizând Maestro clientul BRD beneficiaza de:
Independenţă şi libertate de mişcare: cardul Maestro poate fi utilizat în
orice moment, în condiţii de maximă siguranţă, pentru plata cumpărăturilor oriunde in
lume, fără a mai fi constrans de procurarea din timp a valutei necesare.
Un plus de siguranţă: in caz de pierdere/furt a cardului clientul poate apela,
indiferent de oră serviciul de asistenţă telefonică - Vocalis, iar banii din contul tău sau fi
in siguranţă. Mai mult chiar, optând pentru asigurarea Confort este despăgubit în cazul
pierderii/furtului cardului şi este scutit de cheltuielile pentru refacerea acestuia, a
documentelor de identitate şi/sau a cheilor pierdute/furate odată cu cardul.
Argumente aduse de BRD, clienţilor societăţi comerciale:

38
1. Un produs modern, comod si sigur:
 simplificarea procedurilor legate de plata salariilor prin virarea drepturilor
băneşti in contul de card;
 emiterea transportării fondurilor şi manipularea numerarului destinat plăţii
drepturilor salariale;
 eliminarea riscurilor legate de operaţiunile cu numerar (riscuri de
securitate şi erori);
2. Înregistrarea rapidă a depunerilor
Societatea va efectua un singur virament al tuturor sumelor în contul angajaţilor
posesori şi va pune le dispoziţia băncii un borderou centralizat (pe suport informatic şi pe
hârtie) cu sumele pentru fiecare posesor.
3. Comisioanele
Banca nu percepe comision la virarea sumelor din contul curent al societăţii, în
conturile de card ale salariaţilor posesori. În loc de a achita comisionul obişnuit de
0,35%, societatea comercială va putea suporta un comision de numai 0,2% plătit de
salariat în momentul retragerii banilor de la automatele bancare BRD.
4. Servicii oferite de bancă
Posibilitatea amplasării unui automat bancar de eliberare a numerarului la sediul
societăţii in cazul in care exista un număr mare de angajaţi posesori. Aceasta posibilitate
nu poate surveni decât cu acordul Direcţiei Comerciale, care va decide in urma analizei
unui dosar complet(studiul rentabilităţii globale, importanta clientului);

Argumente aduse de BRD angajaţilor posesori:

1.Produs comod, modern şi sigur:


 soluţia ideală a problemelor legate de transportul si manipularea numerarului;
 accesul la întreaga reţea naţională de comercianţi care afişează marca
Maestro;
 accesul non-stop la reţeaua naţionala de automate bancare a BRD si a
concurentei;
 PIN-ul (numărul personal de identificare) protejează posesorul cardului;

39
 toate operaţiunile sunt efectuate în mediul electronic, tranzacţiile fiind
ordonate numai de posesorul cardului.
2. Acordarea de credite
- Banca împreună cu societatea comercială oferă angajaţilor posesori de carduri
posibilitatea obţinerii unui credit de pana la 3 salarii nete lunare;
- Rambursarea creditului şi a dobânzilor aferente urmând să se facă lunar a drepturilor
băneşti în contul de card de către societatea comercială.
3. Alimentarea rapidă a contului
Depunerile efectuate în numerar vor fi înregistrate în maxim 48 de ore în conturile
de card ale posesorilor. Viramentele reprezentând drepturile salariale vor fi înregistrate în
ziua imediat următoare în conturile posesorilor.
4. Comisioane percepute de bancă
Banca nu percepe comisioane de emitere şi de utilizare. Comisionul pentru
retragerile de numerar efectuate la automatele bancare şi unităţile BRD este de 0,2% iar
pentru retragerile efectuate de la concurenţă este de 0,5%+25.000. La cumpărarea de
bunuri şi servicii de la comercianţii acceptanţi nu se percep comisioane din contul de
card. Comisionul de administrare anuală este de 50.000 lei, iar comisionul pentru
înlocuirea cardului pierdut sau furat este de 45.000 lei.
5. Servicii aferente contului de card
 furnizarea de către bancă a extraselor lunare de cont în care se regăsesc
detaliat toate operaţiunile efectuate în cursul lunii precedente de posesori şi utilizatorii
autorizaţi;
 interogarea soldului prin intermediarul ATM;
 anunţarea telefonică a cardurilor pierdute sau furate;
 înlocuirea cardului pierdut sau furat;
 regenerarea PIN-ului.
6. Dobânda acordată de bancă se referă la disponibilităţile din contul de card.

Visa Classic RON

40
Cu cardul de credit internaţional Visa Classic în lei ai acces în orice moment la o rezervă
de lichidităţi pe care o poţi utiliza în mai mult de 150 de ţări, la peste 20 milioane de

magazine, 820.000 de bancomate şi 410.000 de bănci care afişează sigla În plus, la


BRD poţi afla limita de credit care ţi se acordă în doar câteva minute. Valoarea creditului
este determinată în funcţie de resursele tale şi are rolul de a-ţi acoperi cheltuielile în
ritmul care îţi convine.

Visa Business Lei Visa Business EURO

Beneficiarii acestor tipuri de carduri sunt societăţile comerciale (posesorii


principali) care permit salariaţilor lor să efectueze cheltuieli în interes de serviciu. Sunt
carduri de debit sub însemnele organizaţiei Visa International şi sunt destinate
persoanelor juridice române pentru:

41
 a acoperi cheltuieli de protocol şi pentru a cumpăra bunuri şi servicii atât în
mediu electronic (POS) cât şi neelectronic, de la comercianţii care afişează marca Visa;
 pentru a efectua retrageri de numerar în mediul electronic (ATM) sau
neelectronic atât la unităţile BRD cât şi la agenţiile concurenţei care afişează marca Visa.
Aceste carduri se pot utiliza în mediu neelectronic pentru că personalizarea (număr card
şi numele posesorului) este în relief.
Cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanente în cont a sumei minime
obligatorii. Utilizarea cardurilor se va efectua numai în limita disponibilităţilor din cont.
Perioada de valabilitate este de doi ani de la data emiterii cardului cu posibilitatea
reînnoirii contractului prin emiterea unui nou card.

Argumente aduse de BRD, clienţilor.


Cardul Visa Business (în lei) prezintă următoarele avantaje:
 eliminarea avansurilor pentru cheltuielile de deplasare şi protocol şi a
operaţiunilor cu numerar în dolari;
 permit o urmărire mai bună a cheltuielilor de deplasare şi protocol;
 rezolvă problemele legate de deplasare (transport) şi manipulare a
numerarului;
 permite accesul la întreaga reţea naţională la comercianţii care afişează marca
Visa;
 oferă accesul non-stop la reţeaua naţională ATM, a BRD, cât şi a concurenţei.

Alimentarea rapidă a contului


Depunerile în numerar vor fi înregistrate în aceeaşi zi în conturile de card ale
posesorului. Viramentele efectuate prin ordine de plată din conturile deschise la orice
unitate BRD, vor fi înregistrate în ziua imediat următoare în contul posesorului.

Comisioane percepute de bancă


Banca percepe comision anul pentru utilizarea cardului – 7.5 RON - şi comision
de emitere a cardului – 4.5 RON. La eliberarea de numerar în reţeaua de acceptare a
ATM-urilor şi unităţile BRD, posesorul plăteşte comisioane mai mici (0,2%) decât pentru

42
eliberare de numerar din reţeaua celorlalte bănci (0,5% + 2.5 RON). Pentru utilizarea
cardului pentru operaţiuni de cumpărare efectuate la comercianţi acceptanţi, posesorul nu
plăteşte comisioane cu excepţia cardului VisaBusiness USD. Depunerea iniţială în cont
este de 1.00 RON lei, iar pentru înlocuirea cardului pierdut sau furat se plăteşte un
comision de 4.5 RON lei.

Simplificarea plăţilor legate de deplasările în interes de serviciu


Cardurile Visa Business oferă:
 posibilitatea de a efectua cheltuielile de deplasare cu ajutorul cardurilor;
 securitatea sumelor în lei pe care le deţin posesorii desemnaţi (reducerea
sumelor în numerar pe care ar trebui pe parcursul deplasărilor sa le deţină asupra lor);
 eliminarea plaţilor din bugetul personal pentru acoperirea unor cheltuieli
neprevăzute.

Prin intermediul cardului Visa Business Lei, clientul BRD beneficiaza de reduceri de 5-
10% în peste 150 de hoteluri din 55 de ţăra, precum si de un pachet de servicii gratuite,
avand un control mai bun asupra modului in care au fost efectuate cheltuielile in interes
de serviciu de catre colaboratorii clientului. Cardul de debit internaţional Visa Business
(RON) este un card destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate.
Prin Visa Business in RON utilizatorul are acces la un întreg pachet de servicii gratuite
ce include:

 Asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă


cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
 Asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren)
 Asistenţă în timpul voiajului : asistenţă medicală, transport medical de urgenţă,
repatriere medicală după spitalizare sau tratament
 Asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene
 Asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în străinătate.

43
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii utilizatorul are acces 24 de ore
din 24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl veţi
primi odată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a
respectivelor asigurări.
În plus, utilizând Visa Business (RON) beneficiaţi de:
 Un mijloc de plată simplu şi comod: Cu cardul Visa Business (RON) clientul BRD
poate achiziţiona orice produs şi/sau serviciu din ţara şi/sau din străinătate, de la
comercianţii acceptanţi dotaţi cu terminale electronice de plată (POS-uri) şi/sau manuale

(imprintere), care afişează sigla


 Acces în orice moment la banii din cont: Cu cardul Visa Business (RON) clientul
BRD poate retrage numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, de la orice bancomat al BRD

sau al oricărei alte bănci comerciale care are afişată sigla


 Economie de timp şi bani: Clientul BRD economiseste timp prin eliminarea
avansurilor în numerar pentru cheltuielile de deplasare şi protocol efectuate în interes de
serviciu de salariaţii companiei. În plus, nu are costuri suplimentare pentru transferuri de
bani în străinătate, în cazul în care au apărut cheltuieli neprevăzute. Trebuie doar să vă
alimenteze contul, operaţiune pentru care nu se percepe nici un comision
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă, prin intermediul centrului specializat Visa
 Vocalis - Clientul BRD are la dispoziţie un serviciu eficient de asistenţă telefonică.

MasterCard Business EUR

44
Caracteristici:
 card emis sub însemnele organizaţiei MasterCard şi destinat persoanelor juridice şi
persoanelor fizice autorizate;
 card de debit emis în euro, cu o valabilitate de 2 ani, care poate fi utilizat atât în
România cât şi în străinătate, la orice tip de echipament de plată (terminal electronic sau
imprinter);
 poate fi folosit la acceptanţii care afişează sigla de acceptare a organizaţiei pentru
cumpărare de bunuri şi servicii de la comercianţii acceptanţi şi pentru retragere de
numerar.

Visa Classic USD

Mijloc de plată recunoscut pretutindeni în lume, cardul de debit Visa Classic


(USD) îţi permite efectuarea de plăţi la comercianţii acceptanţi şi retrageri de numerar,

24h/24 de la orice bancomat care afişează sigla .


Beneficiarii acestui tip de card sunt societăţile comerciale care permit salariaţilor
lor sa efectueze cheltuieli în interes de serviciu.

45
Acest tip de card poate fi folosit în afara teritoriului ţării pentru a acoperi
cheltuieli de protocol şi pentru a cumpăra bunuri si servicii atât din mediul electronic
(POS) cât şi cel neelectronic.
Cardul poate fi utilizat in acelaşi regim ca şi cardul Visa Business în lei şi are
aceeaşi perioadă de valabilitate. BRD oferă aceleaşi argumente clienţilor ca şi cardul Visa
Business în lei, cu menţiunea că accesul se întinde la întreaga reţea internaţională ATM şi
a comercianţilor ce afişează marca Visa.
Alimentarea se face numai prin ordin de plată din contul curent în USD deschis
la unitatea băncii de unde s-a primit cererea de emitere şi va fi decontată în maxim 48 de
ore în contul posesorului principal.
Servicii oferite contului de card:
 furnizarea de extrase de cont în care se regăsesc detaliate operaţiunile
efectuate de către toţi posesorii desemnaţi în cursul lunii. La solicitare se pot furniza doua
tipuri de extrase:
- unul în care sumele sunt detaliate pe fiecare posesor;
- altul în care sumele sunt detaliate în funcţie de data operaţiunii.
 furnizarea de liste lunare sau săptămânale cu operaţiunile efectuate de
posesori;
 stabilirea, la solicitarea societăţii, de limite de utilizare a cardurilor: plafoane
de retragere de numerar, sau pentru operaţiuni de cumpărare;
 anunţarea telefonica a cardurilor pierdute/furate;
 înlocuirea cardului pierdut/furat;
 regenerarea PIN-urilor.

MasterCard Standard EUR

46
Carateristici:
 card de debit emis sub însemnele MasterCard, ataşat unui cont în euro;
 poate fi folosit de acceptanţii care afişează sigla de acceptare a organizaţiei
pentru cumpărare de bunuri şi servicii de la comercianţii acceptanţi sau retragere de
numerar de la reţeaua de bancomate şi de la ghişeele băncilor comerciale;
 dobânda este bonificată la disponibilităţile din cont;
 facilitate de overdraft temporară în EUR destinată finanţării vacanţelor şi
călătoriilor în străinătate;
 valabilitate 2 ani, cu posibilitate de reînnoire;
 lunar, BRD va transmite la adresa precizată un extras de cont care conţine
toate operaţiunile efectuate.

8. Operatiunile decontate in sistem intrabancar:


Drept exemplu, am prezentat decontari in lei, pe baza instrumentelor de plata de
credit - in sistem intrabancar
1. la unitatea bancara initiatoare:
a. Clientul platitor prezinta ordinul de plata intocmit in 3 exemplare unitatii bancare unde
are deschis contul curent.
b. Administratorul de cont efectueaza operatiunile de autentificare si acceptare a
ordinului de plata.
c. Informatiile din instrumentele de plata de credit (ordine de plata) primite la ghiseu se
introduc, de catre administratorul de cont care gestioneaza contul clientului platitor, in
baza de date. Cu aceasta ocazie se stabileste termenul de decontare in cazul platilor

47
urgente (z/z) solicitate de clienti, potrivit mentiunii inscrise pe banda alba a ordinului de
plata "plata urgenta".
d. Datele preluate se valideaza de catre persoanele desemnate in acest scop, prin tastarea
informatiilor solicitate de grila de validare, sau prin vizualizare, dupa caz.
e. Inregistrarea in contabilitate a instrumentelelor de plata de credit se efectueaza dupa
cum urmeaza:

2511 = 341.2 - 1.1/ROL


Cont curent Decontari intrabancare -
client platitor instrumente de plata de credit

f. Fisierele cu instrumentele de plata de credit se transmit la prelucrare centralizata in mai


multe transe pe zi. In aceeasi zi sau in ziua lucratoare urmatoare, exemplarele roz ale
ordinelor de plata, grupate pe sedii bancare si anexate situatiei contului 341.2 -
1.1/ROL, se transmit pe parcurs postal unitatii bancare destinatare.
g. Eventualele operatiuni refuzate de unitatea bancara destinatara sunt inregistrate de
unitatea bancara initiatoare astfel:

341.2 - 1.1/ROL = 2621.34


Decontari intrabancare - Sume reprimite de sediul A
instrumente de plata de credit prin decontare electronica

In cazul in care informatiile au fost preluate gresit, operatiunile sunt reinitiate, iar
in situatia in care clientul a indicat eronat contul sau unitatea bancii beneficiare se
crediteaza contul clientului platitor.

2. la unitatea bancara destinatara:


a. Unitatea bancara destinatara efectueza verificarea si confirmarea operatiune cu
operatiune, prin vizualizare, confruntandu-se contul clientului beneficiar cu denumirea
acestuia. In situatia in care contul clientului beneficiar nu corespunde cu denumirea
acestuia, se refuza operatiunea.

48
Inregistrarea in contabilitate a instrumentelelor de plata de credit acceptate de
unitatea bancara destinatara se efectueaza dupa cum urmeaza:

341.2 - 1.1/ROL = 2511


Decontari intrabancare - Cont curent
instrumente de plata de credit client beneficiar

b. Operatiunile de creditare care nu apartin unitatii bancare destinatare (codul de


identificare al clientului beneficiar este inexistent) se refuza automat prin aplicatie.
Inregistrarea acestor refuzuri se efectueaza, astfel:

341.2 - 1.1/ROL = 2621.33


Decontari intrabancare - Sume initiate prin decontarea
instrumente de plata de credit electronica refuzate de sediul B

2621.33 = 341.2 - 1.1/ROL


Sume initiate prin decontarea Decontari intrabancare -
electronica refuzate de sediul B instrumente de plata de credit

9. Principalele tipuri de depozite


Un depozit bancar reprezinta o suma de bani depusa la banca, pe o perioada
definita, pentru care banca plateste depunatorului o dobanda.
In functie de moneda, depozitele pot fi: in lei sau in valuta;
In functie de modalitatea de plata a dobanzii pot fi:
- depozite cu capitalizare: periodic, dobanda se adauga la suma depusa initial.
- depozite fara capitalizare: lunar, dobanda este virata intr-un cont curent care ii asigura
titularului acces la aceasta.
In functie de optiunea de reinnoire a depozitului pe acelasi termen ca cel initial:

49
 Daca se opteaza pentru reinnoire automata la sfarsitul perioadei depozitului, depozitul
se prelungeste automat. In plus, daca depozitul are optiunea de capitalizare a dobanzii,
dobanda se adauga la suma depusa initial. Pentru perioada urmatoare, rata dobanzii se va
aplica la suma initiala plus dobanda obtinuta pe perioada precedenta. Astfel, nivelul real
al dobanzii este mai mare decat dobanda nominala.
 Daca nu se doreste reinnoirea automata, depozitul va avea scadenta unica, adica la
scadenta suma depozitului se va transfera in contul curent (pentru care se va calcula
dobanda la vedere) sau suma va ramana in acelasi cont, fara dobanda.
In functie de dobanda, exista:
- Depozite cu dobanda variabila: banca poate modifica rata dobanzii pe perioada
depozitului, in functie de evolutia pietei.
- Depozite cu dobanda fixa: banca asigura o rata fixa a dobanzii pe perioada depozitului,
in functie de evolutia pietei.
Pe baza acestor criterii specifice, BRD pune la dispozitia clientilor o serie de
depozite cu diverse conditii si avantaje.

DEPOZITE LA TERMEN
Caracteristici
La constituirea unui depozit, clientul stabileste impreuna cu banca:
- suma pentru care se constituie depozitul
- moneda
- perioada de depozitare
- modalitatea de plata a dobanzii
- persoanele pe care le imputerniceste sa aiba acces la contul de depozit
- conditii de reinnoire a depozitului (automat, fara reinnoire)

Tipuri de depozite
a) Depozite in lei :
- cu dobanda fixa si plata dobanzii la expirarea termenului
- cu dobanda variabila si plata dobanzii lunar sau la expirarea termenului

50
b) Depozite in valuta ( USD, EUR, GBP), cu dobanda variabila si plata dobanzii la
expirarea termenului

Duratele de constituire
Pentru depozite in Lei cu dobanda fixa( Depozitul 1000): 90, 180, 365 zile
Pentru depozitele in Lei cu dobanda variabila :30, 60,90, 180, 270, 365, 730 si 1095 zile
Sume minime:♦ pentru LEI:-STANDARD:150
-PREMIUM 25 : 2500
-PREMIUM 500 :50000
-Depozit 1000 :1000
♦pentru EUR:-STANDARD: 500
-PREMIUM 10 :10000
USD: -STANDARD: 1000
-PREMIUM 10 : 10000
GBP : -STANDARD : 1000

Reinnoirea depozitul
La expirarea termenul, in functie de optiunea clientului, BRD asigura reinnoirea automata
a depozitelor cu dobanda variabila, astfel:
- a plasamentului initial ( in cazul depozitelor in LEI cu plata lunara a dobanzii) sau
- a plasamentului care include si dobanda aferenta ( in cazul depozitelor cu
capitalizare).
In cazul constituirii unui depozit fara reinnoire, la expirarea termenului, BRD asigura
transferul intregii sume in contul curent mentionat de client.
Desfiintarea depozitului
Desfiintarea depozitului si plata dobanzii se pot face la orice unitate BRD.
Garantarea depozitului
Toate depozitele constituite de catre persoanele fizice la BRD sunt garantate la Fondul de
Garantare a Depozitelor constituite de persoanele fizice, in conditiile si limitele prevazute
de lege.
Tarife/ Comisione

51
Depozite in LEI:
-constituire depozit la termen: GRATUIT
-retragere numerar la casierie : standard
-plata dobanzii in contul curent : GRATUIT
-comision gestiune cont curent: standard
- adaugare al 2 lea imputernicit : standard
Depozite in VALUTA:
-constituire depozit: GRATUIT
- retragere numerar la casierie: standard
- comision gestiune cont curent:standard
- adaugare al 2 lea imputernicit: standard

Depozitul 1000
Avantaje: - dobanda fixa garantata pe intreaga perioada de constituire a depozitului
- este accesibil tuturor persoanelor fizice majore, rezidente sau nerezidente
Depozitul 1000 este un depozit in LEI sau EURO cu dobanda fixa, care se constituie pe
termen de 30, 90, 180 sau 365 zile.La expirarea termenului, disponibilitatile acumulate in
Depozitul 1000 sunt transferate automat in contul curent al titularului, mentionat la
constituire.
Perioada : 1 luna rata dobanzii la LEI: 12,75 iar la EURO:5,00
3 luni rata dobanzii la LEI: 13,00 iar la EURO: 5,50
6 luni rata dobanzii la LEI: 12,75 iar la EURO:5,00
1 an rata dobanzii la LEI: 12,75 iar la EURO: 5,00
Suma minima pentru constituirea depozitului este de 1000 LEI sau EURO.
Majoritatea operatiunilor aferente Depozitului 1000 sunt GRATUITE:
-deschiderea contului de depozit,
- transferul automat la scadenta al sumei acumulate in contul curent
- eliberarea extrasului de cont.
Disponibilitatile din Depozitul 1000 sunt garantate si de Fondul de Garantare a
Depozitelor constituite de persoanele fizice, in limitele prevazute de lege.

52
ATUCONT
Este un cont de economii in RON, EUR sau USD, care imbina avantajele unui cont
curent cu cele ale unui depozit la termen. Asigura rezerve financiare pentru situatii
neprevazute si permite pastrarea economiilor in deplina siguranta.
Caracteristici:
Titular: persoane fizice, incepand de la varsta de 14 ani
Moneda: RON, EUR sau USD
Durata: nedeterminata
Valoarea: soldul minim care trebuie mentinut in permanenta in cont este de 500 RON,
400 EUR sau 700 USD.
Dobanda : fixa, stabilita trimestrial, in data de 01 a fiecarui trimestru calendaristic.
Capitalizarea dobanzii se face la date fixe, indiferent de data deschiderii contului:
trimestrial, in data de 01 a fiecarui trimestru.
Calculul dobanzii este influentat de data efectuarii operatiunilor de incasari sau retrageri.
Dobanda se calculeaza in functie de doua date fixe: 01 si 15 ale lunii.
Operatiuni permise oricand ( cu respectarea soldului minim):- depuneri/ retrageri de
numerar
-incasari intra si interbancare
- viramente in contul curent al titularului deschis la BRD (numai titulari majori)
Disponibilitate : imediata,la orice unitate BRD.ATUCONT se poate inchide oricand la
unitatea la care a fost deschis.
Optiuni: -titularul poate desemna unul sau mai multi imputerniciti, la semnarea cererii de
deschidere a contului de economii sau ulterior.
- titularul poate opta pentru clauza testamentara
Tarife/ Comisione
- retragere numerar: standard
- inchidere cont: 10 EUR/USD sau 30 RON
- gestiune lunara cont economii: 0,5 EUR sau echivalentul RON/USD
- schimbare imputernicit/ succesiune: standard

53
54
55