Sunteți pe pagina 1din 20

1. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a. 501 = 5121 - se cumpara actiuni cu plata prin banca


b. 627 = 5121 - servicii facturate bancii pentru procurarea actiunilor;
c. 5121 = % - vanzarea actiunilor la un pret mai mic decat
501 pretul de cumparare si incasarea lor prin banca;
7642
d. % = 501 - vanzarea actiunilor la un pret mai mare decat
5121 pretul de cumparare si incasarea lor prin banca;
6642
e. toate raspunsurile sunt corecte.
ANS: A

2. Dupa functia contabila contul 581 „Viramente interne” este:

a. un cont de activ;
b. un cont de pasiv;
c. un cont rectificativ al disponibilitatilor banesti;
d. un cont bifunctional
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

3. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5191=5192

a. primirea unui credit pe termen scurt;


b. plata creditului nerambursat la termen;
c. credite nerambursate la termen si trecute la credite restante;
d. plata la termen a creditului pe termen scurt;
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C

4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a. 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei;
b. 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din contul bancar ;
c. 401 = 5411 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;
d. 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta
existent in contul bancar;
e. toate inregistrarile sunt corecte

ANS: C

5. Ce functie contabila are contul 5125 „Sume in curs de decontare” :

a. cont bifunctional ; d. cont de active circulante banesti;


b. cont de pasiv; e. nici un raspuns nu este corect.
c. cont de activ
ANS: D

6. Ce semnificatie are formula contabila:


% = 408
611
4428

a. lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;
b. receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;
c. lucrari executate de terti pentru care s-a intocmit factura
d. lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

7. Care este inregistrarea ce semnifica constituirea unei ajustari pentru deprecierea unui mijloc fix?

a. 6813 = 291; d. 6812 = 151;


b. 6813 = 290; e. 6814 = 491
c. 6813 = 396;
ANS: A

8. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 2131 = 401 - instalatie tehnologica achizitionata de la terti;


b. 205 = 401 - receptia unui brevet executat de terti;
c. 2131 = 722 - instalatie tehnologica realizata cu forte proprii;
d. 2112 = 404 - receptia unor lucrari de amenajari executate cu forte proprii;
e. 203 = 721 - procedeu tehnologic realizat cu forte proprii;

ANS: D

9. Ce semnificatie are formula contabila:


4282 = %
7588
4427

a. inregistrarea creantei fata de salariati pentru vanzari de bunuri;


b. inregistrarea veniturilor realizate din activitatea de exploatare;
c. inregistrarea creantei fata de terti pentru vanzari de bunuri;
d. inregistrarea imputatiei catre salariati pentru lipsurile constatate la inventariere;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: D

10. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a. 331 = 711 – inregistrarea la sfarsitul lunii a costului productiei in curs de executie;


b. 711 = 331 – stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii
urmatoare pentru continuarea procesului de productie;
c. 345 = 711 – inregistrarea produselor finite obtinute in cursul lunii;
d. 346 = 711 – inregistrarea produselor reziduale terminate la sfarsitul lunii
e. toate raspunsurile sunt corecte
ANS: E

11. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a. 461 = 161 - se emit obligatiuni si se constituie creanta
b. 5311 = 461 - se incaseaza creanta prin casieria unitatii;
c. 505 = 5121 - se rascumpara obligatiunile emise anterior;
d. 161 = 505 - anularea actiunilor rascumparate;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: D

12. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5121 = 4111

a. incasarea prin casierie a unei creante de la un client;


b. incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;
c. incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;
d. incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

13. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


666=5198

a. dobanda aferenta creditului pe termen scurt;


b. dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;
c. dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;
d. dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

14. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

a. se face plata unor ajutoare materiale prin casierie:


423 = 5311 10.000
b. se depune la banca pentru incasarea unui efect comercial:
5113 = 413 10.000

c. se face plata unui furnizor de marfuri dintr-un acreditiv:


401 = 5411 50.000
d. se incaseaza prin casierie o creanta de la un client:
5311 = 4111 30.000
e. se plateste un furnizor extern in valuta cu diferenta nefavorabila de curs valutar intre momentul
inregistrarii datoriei si momentul platii:
401 = % 22.000
5124 20.000
765 2.000

ANS: E

15. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?


a. 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum,
evidenta se tine la pret de achizitie;
b. 601 = % 11.000 - materii prime date in consum ,
301 10.000 evidenta se tine la pret standard,
308 1.000 cu diferente nefavorabile;
c. 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 12.000 evidenta se tine la pret standard,
308 I2.000I cu diferente favorabile;
d. 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 8.000 evidenta se tine la pret de factura;
308 2.000
e. toate inregistrarile sunt corecte

ANS: E

16. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


625 = 542

a. primirea unui avans de trezorerie;


b. justificarea avansului primit pentru deplasarea efectuata pe baza de decont;
c. restituirea unui avans de trezorerie;
d. justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: B

17. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


6868 = 169

a. amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice;


b. amortizarea primelor privind capitalul;
c. amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor
d. prime de rambursare pentru obligatiuni emise si nerascumparate;
e. amortizarea imobilizarilor financiare;

ANS: C

18. Care din urmatoarele inregistrari semnifica primirea in contul bancar a unei subventii pentru acoperirea
pierderilor din diferentele de pret la produsele livrate?

a. 5121 = 131 c. 445 = 7411; e. 5311=7411


b. 445 = 131 d. 5121 = 7411;
ANS: D

19. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a. 6813 = 296 - constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs;


b. 6813 = 291 - constituirea unui provizion pentru deprecierea imobilizarilor corporale
c. 6811 = 281 - inregistrarea amortizarii imobilizarilor necorporale;
d. 6813 = 293 - constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale;
e. 6811 = 2811 - inregistrarea amortizarii constructiilor;

ANS: B

20. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:


% = 408
601
4428

a. achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;
b. achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;
c. achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului intermitent;
d. achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului permanent;
e. nici un raspuns nu este corect
ANS: B

21. Ce semnificatie are formula contabila :


161 = 505

a. anularea actiunilor rascumparate


b. rascumpararea obligatiunilor emise anterior
c. anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului
d. emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C

22. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5187 = 766

a. venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate


b. dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont
c. dobanzi de platit pentru creditul primit
d. nici un raspuns nu este corect;
e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: B

23. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

a. 5311 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;


b. 5311 = 456 - aport in numerar adus de actionari ;
c. 5311 = 542 - restituirea unui avans de trezorerie neutilizat ;
d. 5311 = 707 - incasarea in numerar a sumelor din vanzarea semifabricatelor ;
e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

24. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

a. 542 = 5311 5.000 - acordarea unui avans de trezorerie unui salariat


b. 623 = 542 5.000 - justificarea avansului prin cheltuieli efectuate pt protocol ;
c. 623 = 4281 2.000 - cheltuieli de protocol efectuate din avansul primit;
d. 4281 = 5311 2.000 - plata sumei catre salariat pt cheltuieli de protocol efectuate peste avans;
e. toate inregistrarile sunt corecte

ANS: C

25. În cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea aprovizionarii si
consumului de materii prime:

a. pretul de factura; d. pretul de achizitie si pretul standard;


b. pretul standard; e. pretul standard si pretul de factura
c. pretul de achizitie;
ANS: C

26. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a. 626 = 5321 b. 635 = 5321 c. 658 = 5321 d. 627 = 5321 e. 626=5121


ANS: A

27. Rezultatul financiar al activitatii societatii conform legii contabilitatii 82/1991 se stabileste:

a. trimestrial in cazul societatilor cu raspundere limitata;


b. anual indiferent de forma juridica a societatii;
c. lunar pentru toate tipurile de societati;
d. semestrial - in cazul societatilor pe actiuni;
e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: B

28. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 461 = 7581 - despagubiri calculate unor salariati;


b. 371 = 7582 - marfuri primite cu titlu gratuit;
c. 426 = 7582 - salarii neridicate si prescrise;
d. 421 = 426 - drepturi de personal neridicate;
e. toate explicatiile corespund formulelor contabile

ANS: A

29. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


611 = 471

a. inregistrarea pe cheltuieli curente a cotelor de cheltuieli cu reparatii efectuate in avans


b. inregistrarea pe cheltuieli a reparatiilor executate de terti;
c. inregistrarea pe cheltuieli a reparatiilor executate cu forte proprii;
d. inregistrarea pe cheltuieli a chiriilor datorate tertilor
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

30.
Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date:

a. % = 711 15.000 – semnificate obtinute din procesul de productie la pret standard cu


341 16.000 diferente favorabile;
348 1.000

b. 711 = % 16.000 – eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii cu


341 15.000 diferente nefavorabile;
348 1.000

c. 345 = 711 10.000 – semifabricate obtinute din procesul de productie la cost de productie;
d. 711 = 341 10.000 – eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
ANS: A

31. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a. 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise;
b. 161 = 505 - anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;
c. 506 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;
d. % = 161 - emisiuni de obligatiuni cu prima;
461
169
e. 5311 = 461 - incasarea obligatiunilor prin casierie .

ANS: C

32. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 5121 = 456 - aport in lei prin contul bancar din partea actionarilor;
b. 5121 = 162 - credit pe termen lung primit in contul bancar;
c. 401 = 5121 - plata prin contul bancar a datoriei fata de furnizor;
d. 457 = 5121 - plata dividentelor cuvenite actionarilor prin casierie;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: D

33. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 401 = 5311 - plata prin casierie a unei datorii catre furnizor;


b. 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;
c. 426 = 5311 - plata salariilor neridicate prin casierie ;
d. 624 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

34. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 542 = 5314 avans acordat in valuta;


b. 626 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;
c. 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;
542
765
d. 624 = 542 cheltuieli cu transportul efectuate din avansul de trezorerie;
e. nici un raspuns nu este corect.
ANS: B

35. Care este semnificatia formulei contabile:


604 = 401

a. cheltuieli inregistrate cu materiale consumabile;


b. materiale intrate in consum din depozitul unitatii;
c. imprimante procurate de la furnizor si depozitate;
d. materiale nestocabile procurate cu factura de la furnizor intrate direct in consum;
e. toate raspunsurile nu sunt corecte.

ANS: D

36. Care din formulele contabile exprima inregistrarea cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate?
a. 635 = 447; c. 635 = 445; e. 635 = 446.
b. 635 = 4428; d. 635 = 448;
ANS: E

37. Rezultatul fiscal (profitul impozabil sau pierderi) se determina dupa relatia:

a. rezultatul exercitiului inainte de impozitare + cheltuieli nedeductibile fiscal- deducerile fiscale;


b. rezultatul exercitiului dupa de impozitare + cheltuieli nedeductibile fiscal - deducerile fiscale;
c. rezultatul exercitiului dupa impozitare - cheltuieli nedeductibile fiscal + deducerile fiscale;
d. rezultatul exercitiului inainte de impozitare - cheltuieli nedeductibile fiscal + deducerile fiscale;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

38. Care este formula contabila prin care se inregistreaza devidentele incasate prin banca de la entitatile
afiliate la care se detin actiuni?
a. 5311 = 7611; d. 5311 = 7613;
b. 5121 = 7611; e. nici un raspuns nu este corect.
c. 5121 = 7613;
ANS: B

39. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?

a. 602 = 302 - inregistrarea cheltuielilor cu materiile prime;


b. 4111 = % - inregistrarea veniturilor realizate din vanzarea produselor finite;
707
4427
c. 4111 = % - venituri din vanzarea produselor inregistrate in avans;
472
4427
d. 471 = 701 - venituri din vanzarea produselor inregistrate in
avans transferate asupra veniturilor curente;
e. 4111 = % - venituri din vanzarea semifabricatelor.
703
4427

ANS: C

40. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date:

a. 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie;


b. 4111 = % - vanzarea de produse finite clientilor;
701
4427
c. 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;
d. 711 = 341 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;
e. toate inregistrarile sunt corecte.
ANS: D

41. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;


b. 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;
c. 666 = 1681 - plata dobanzii aferente imprumutului din emisiuni de obligatiuni;
d. 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
ANS: C

42. Suma de 10.000 lei virata de un client dar care nu a aparut in extrasul de cont se inregistreaza in
contabilitate prin formula contabila:
a. 5125 = 418 10.000; d. 5125 = 4111 10.000;
b. 4111 = 5125 10.000; e. nici un raspuns nu este corect.
c. 5124 = 4111 10.000;

ANS: D

43. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


423 = 5311

a. plata unui avans privind ajutoarele materiale; d. plata unui avans de trezorerie;
b. plata prin casierie a ajutoarelor materiale; e. toate raspunsurile sunt corecte.
c. plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea);
ANS: B

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


6864 = 591

a. constituirea de ajustari pentru deprecierea obligatiunilor;


b. constituirea de ajustari pentru deprecierea actiunilor proprii;
c. constituirea de ajustari pentru deprecierea actiunilor la unitatile afiliate;
d. constituirea de ajustari pentru deprecierea obligatiunilor emise;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: C

45. Care din formulele contabile nu corespund explicatiei date:

a. % = 401 5.950 - inregistrarea anticipata a


471 5.000 cheltuielilor cu energia electrica;
4426 950
b. 603 = 471 5.000 - inregistrarea pe cheltuieli perioadei curente a costului energiei
electrice inregistrate anterior pe cheltuieli efectuate in avans;
c. 401 = 5121 5.950 - plata furnizorului prin contul de la banca;
d. 601 = 301 5.000 - inregistrarea consumului de materii prime;
e. toate explicatiile corespund formulei contabile.
ANS: B

46. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 6451 = 4312 - contributia pentru asigurari sociale datorate de unitate;


b. 6452 = 4371 - contributia pentru fondul de somaj datorat de unitate;
c. 6453 = 4313 - contributia la fondul de sanatate datorata de unitate;
d. 641 = 421 - inregistrarea salariilor brute la sfarsitul lunii;
e. toate formulele contabile corespund explicatiei date.

ANS: A
47. La sfarsitul lunii, dupa inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri societatea prezinta urmatoarea
situatie: cheltuieli 2.000.000 lei, venituri 2.500.000 lei , rezerva legala 5%, cota de impozit 16%.Care
este marimea profitului net:

a. 410.000; d. 420.000;
b. 475.000; e. toate raspunsurile nu sunt corecte.
c. 422.000;
ANS: D

48. Care este formula contabila prin care se actualizeaza valuta existenta in acreditiv in suma de 5.000S, la
cursul de 2.70 lei /S iar cursul creste la 2.75 lei?

a. 5412 = 765 250; d. 665 = 5412 250;


b. 5412 = 765 500 e. nici un raspuns nu este corect
c. 5124 = 765 250;

ANS: A

49. Care din formulele contabile nu corespund explicatiei date?

a. 6864 = 495 - constituirea de ajustari pentru deprecierea creantelor din decontarile


din cadrul grupului;
b. 6863 =491 - constituirea de ajustari pentru deprecierea creantelor de trezorerie;
c. 495 = 7864 - anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor din cadrul grupului;
d. 596 = 7864 - anularea ajustarilor pentru deprecierea obligatiunilor ;
e. 6814 = 491 - constituirea de ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti.

ANS: B

50.
Ce semnificatie are inregistrarea:
602 = % 10.000
3022 11.000
308 1.000

a. combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;


b. combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente nefavorabile;
c. combustibil dat in consum la pret de achizitie;
d. combustibil dat in consum la pret de factura;
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: B

51. Dupa functia contabila contul 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”
este:

a. un cont de pasiv d. un cont de datorii pe termen scurt


b. un cont bifunctional; e. nici un raspuns nu este corect.
c. un cont de activ;
ANS: A

52. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor fara numerar?
a. ordinul de plata; d. registrul de casa;
b. extrasul de cont e. nici un raspuns nu este corect
c. registrul jurnal;
ANS: D

53. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5412 = 4111

a. incasarea de la clienti a unei creante in lei;


b. incasarea in contul de acreditiv a unei creante in valuta;
c. incasarea de la un debitor a unei creante in valuta;
d. incasarea prin casierie a unei creante de la clienti in devize;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

54. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


596 = 7864

a. anularea de ajustari privind deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate


b. anularea de ajustari privind deprecierea obligatiunilor ramase fara obiect;
c. anularea de ajustari privind deprecierea actiunilor;
d. anularea de ajustari privind deprecierea actiunilor proprii;
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: B

55. Ce semnificatie are formula contabila:


121 = 601

a. inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica


b. inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;
c. inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime
d. inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C

56. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS
b. 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS
c. 641 = 4281 - drepturi de personal pt care nu exista state de plata pana la sfarsitul anului;
d. 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile;
e. 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate.

ANS: E

57. Care din inregistrarile contabile nu concorda cu explicatia data?

a. 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;


b. 457 = 446 - inregistrarea impozitului pe devidente
c. 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe devidente;
d. 129 = 121 - inchiderea contului privind repartizarea profitului;
e. 121 = 691 - inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit
ANS: D

58. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 5186 = 766 - dobanzi calculate pentru disponibilul din contul bancar;


b. 5121 = 5187 - incasarea prin contul bancar a dobanzilor datorate;
c. 5121 = 472 - dobanzi incasate anticipat;
d. 472 = 766 - dobanzi trecute la venituri curente la scadenta;
e. toate formulele contabile corespund explicatiilor date

ANS: A

59. Ce semnificatie are formula contabila:


6864 = 496

a. constituirea de ajustari pt. deprecierea creantelor-clienti;


b. constituirea de ajustari pt. deprecierea creantelor de trezorerie
c. anularea ajustarilor pt. deprecierea creantelor debitori diversi;
d. constituirea de ajustari pt. deprecierea creantelor debitori diversi
e. nici o explicatie nu este corecta

ANS: D

60.
Societatea tine evidenta materiilor prime la pret de achizitie, prin metoda inventarului permanent.
Realizeaza achizitii de materii prime in valoare de 10.000 lei, TVA 19% pe care le da in consum in
totalitate. Care sunt inregistrarile corecte:

a. % = 404 11.900 d. % = 401 11.900


301 10.000 302 10.000
4426 1.900 4426 1.900
601 = 301 10.000 602 = 302 10.000

b. % = 401 11.900 e. toate inregistrarile sunt corecte


301 10.000
4426 1.900
601 = 301 10.000

c. % = 401 11.900
601 10. 000
4426 1.900

ANS: B

61. Ce semnificatie are formula contabila:


6868 = 169

a. inregistrarea primelor de rambursare aferente obligatiunilor emise;


b. amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor;
c. emisiuni de obligatiuni cu prime de rambursare;
d. includerea pe cheltuieli a obligatiunilor emise cu prima de rambursare;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

62. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar prin
casierie?
a. registrul de casa; d. dispozitia de plata / incasare catre casierie;
b. registrul jurnal; e. nici un raspuns nu este corect.
c. extrasul de cont;
ANS: A

63. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:


581 = 5311
5121 = 581

a. se ridica bani de la banca;


b. se face plata prin casierie a unei sume de bani;
c. se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;
d. se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

64. Plata prin banca a unui furnizor neidentificat – 5.000 lei , se inregistreaza:

a. 5121 = 408 5.000 d. 401 = 5121 5.000


b. 401 = 5125 5.000 e. nici un raspuns nu este corect.
c. 5125 = 5121 5.000
ANS: C

65. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 361 = 711 10.000 - animale tinere obtinute din productia proprie;


b. 361 = 711 40.000 - inregistrarea sporului de crestere in greutate a animalelor;
c. 5121 = % 95.200 - vanzarea animalelor in viu cu incasare directa prin banca;
701 80.000
4427 15.200
d. 711 = 361 50.000 - descarcarea gestiunii cu animalele vandute (inclusiv a sporului in greutate);
e. toate inregistrarile corespund explicatiei date.
ANS: C

66. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 6581 = 5121 - despagubiri si penalitati comerciale platite prin banca furnizorilor;


b. 6582 = 5121 - donatii acordate altor unitati din contul bancar;
c. 666 = 1682 - dobanzi platite pentru imprumuturile pe termen lung;
d. 666 = 5198 - dobanzi datorate pentru credite pe termen scurt;
e. toate formulele contabile corespund explicatiilor date.

ANS: C

67. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:

a. 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit;


b. 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;
c. 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe cladiri ;
d. 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;
e. toate formulele contabile sunt corecte.

ANS: D
68. Care este formula contabila prin care se inregistreaza un scont obtinut pentru o datorie catre furnizorul
de marfuri platita inainte de termen:

a. 4111 = 767; d. 404 = 767;


b. 401 = 767; e. 667 = 404.
c. 667 = 401;
ANS: B

69. Ce semnificatie are formula contabila:


496 = 7864

a. anularea ajustarilor;
b. constituirea de ajustari pt. deprecierea creantelor debitori diversi;
c. anularea ajustarilor pt. deprecierea creantelor clienti;
d. anularea ajustarilor pt. deprecierea creantelor debitori diversi;
e. toate explicatiile sunt corecte.

ANS: D

70. Societatea tine evidenta stocurilor la pret standard si face aprovizionari de materiale consumabile: pret de
achizitie 10.000 lei, pret standard 11.000 lei, TVA 19%.Materialele se dau in consum in totalitate. Care
sunt inregistrarile corecte:

a. % = 401 13.090 d. % = 404 11.900


302 301 11.000
11.000 4426 308 I1.000I
2.090 602 = 4426 1.900
302 11.000 601 = % 10.000
301 11.000
308 I1.000I
b. % = 401 11.900 e. nici o inregistrare nu este corecta
302 11.000
308 I1.000I
4426 1.900
602 = % 10.000
302 11.000
308 I1.000I
c. % = 401 11.900
301 11.000
308 I1.000I
4426 1.900
601 = % 10.000
301 11.000
308 I1.000I

ANS: B

71. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


506 = 509

a. achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara;


b. achizitii de actiuni proprii cu plata imediata;
c. achizitii de actiuni cu plata ulterioara;
d. achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata ulterioara;
e. toate raspunsurile nu sunt corecte.
ANS: A

72. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

a. 401 = 5121 - plata unui furnizor ;


b. 4423 = 5121 - plata TVA catre bugetul statului;
c. 5121 = 7411 - incasarea unei subventii pentru investitii;
d. 612 = 5121 - plata unor sume reprezentand chirii;
e. 624 = 5121 - plata unui transport de bunuri efectuat de terti.

ANS: C

73. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

a. 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;


b. 401 = 5311 - plata unui furnizor din casierie ;
c. 626 = 5321 - utilizarea timbrelor postale pentru corespondenta;
d. 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare din avansuri de trezorerie ;
e. 5328 = 5311 - procurarea unor tichete si bilete de calatorie.

ANS: E

74. Incasarea prin banca a sumei de 2.000 lei de la un debitor neidentificat ,se inregistreaza:

a. 5121 = 461 2.000 d. 5121 = 5125 2.000


b. 5311 = 5125 2.000 e. nici un raspuns nu este corect.
c. 5125 = 5121 2.000

ANS: D

75. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in magazinele "en
detail ":
a. 607 = % d. 607 = %
371 371
4428 4428

b. % = 371 e. toate raspunsurile sunt corecte.


607
378
4428

c. 607 = 371

ANS: B

76. Care din urmatoarele formule contabile este corecta pentru inregistrarea scontului acordat pentru o
creanta de incasat de la clienti?

a. 667 = 4111; c. 658 = 4111; e. 658 = 401.


b. 635 = 4111; d. 665 = 4111;
ANS: A

77. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 4111 = 418 - inregistrarea ambalajelor restituibile;


b. 5121 = 4111 - incasarea prin contul bancar a creantei de la clienti;
c. 607 = 371 - descarcarea gestiunii cu marfurile vandute;
d. 419 = 708 - vanzarea ambalajelor nerestituite de clienti;
e. toate inregistrarile nu corespund explicatiei date.

ANS: A

78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


214 = 134

a. plusuri de instalatii tehnice constatate la inventariere;


b. plusuri de materiale consumabile constatate la inventariere;
c. plusuri de obiecte de inventar constatate la inventariere;
d. plusuri de mobilier constatate la inventariere;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: D

79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


621 = 401

a. sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate;


b. venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie;
c. venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate;
d. comisioane datorate pentru expertize efectuate;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

80. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

a. 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere


b. 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;
7588
4427
c. 6584 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;
d. 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;
e. toate inregistrarile sunt corecte.

ANS: C

81. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


509 = 5121

a. plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;


b. plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;
c. plata imediata a actiunilor achizitionate;
d. plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

82. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


404 = 5191

a. plata unui furnizor din contul bancar;


b. plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;
c. plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;
d. primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

83. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 542 = 5311 - se acorda un avans de trezorerie;


b. 5328 = 542 - se procura bilete de calatorie CFR din avansul de trezorerie;
c. 625 = 5323 - se consuma biletele CFR pentru transportul salariatilor;
d. 5311 = 5323 - biletele de calatorie vandute salariatilor cu incasarea prin casierie;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: B

84. Ce semnificatie are formula contabila :


505 = 5121

a. incasarea obligatiilor emise; d. emisiuni de obligatiuni;


b. rascumpararea obligatiunilor emise anterior; e. nici un raspuns nu este corect.
c. plata obligatiunilor emise;
ANS: B

85. Care este formula contabila corecta pentru inregistrarea cheltuielilor cu ambalajele ce circula pe
principiul restituirii dar sunt degradate si nu pot fi restituite?

a. 608 = 381; c. 608 = 371; e. 608 = 409.

b. 608 = % d. 608 = 388;


381
388

ANS: E

86. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


671 = %
361
368 (rosu sau negru)

a. calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;


b. descarcarea gestiunii cu animalele vandute;
c. distrugeri de materii prime din calamitati;
d. descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

87. Ce semnificatie are formula contabila:


332 = 711

a. costul produselor finite realizate si predate la magazie;


b. costul productiei in curs de executie la sfarsitul lunii;
c. costul semifabricatelor in curs de executie;
d. costul lucrarilor si serviciilor prestate la sfarsitul lunii;
e. toate raspunsurile nu sunt corecte.
ANS: D

88. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


711 = 346

a. plusuri de produse finite constatate la inventariere;


b. lipsuri de materiale consumabile constatate la inventariere;
c. lipsuri de produse finite constatate la inventariere;
d. lipsuri de produse reziduale constatate la inventariere;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: D

89. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:


418 = %
703
4428

a. livrari de marfuri pe baza de factura; d. livrari de semifabricate fara factura;


b. livrari de produse reziduale fara factura ; e. livrari de marfuri fara factura.
c. livrari de produse finite fara factura;
ANS: B

90. Ce semnificatie are inregistrarea:


5121 = %
702
4427

a. vanzarea de semifabricate fara facturi;


b. vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca;
c. vanzarea de semifabricate conform facturii;
d. vanzarea de produse finite cu factura;
e. vanzarea de produse reziduale cu factura.

ANS: B

91. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a. 5112 = 4111 - primirea de la un client a unui cec;
b. 5113 = 413 - primirea de la un client a unui efect de plata acceptat;
c. 5115 = % - depunerea la banca a cecului si a efectului comercial pentru scontare ;
5112
5113
d. % = 5114 - incasarea in contul curent a cecului si a efectului comercial si retinerea
5121 comisionului bancar;
627
e. toate raspunsurile sunt corecte.
ANS: C

92. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a. 5121 = 5191 - primirea in contul bancar a unui credit pe termen scurt;
b. 666 = 5198 - dobanda datorata pentru creditul pe termen scurt;
c. 5191 = 5121 - restituirea catre banca a creditului pe termen scurt;
d. 5198 = 5121 - plata dobanzii datorate pentru creditul pe termen scurt;
e. 5192 = 5311 - trecerea la credite nerambursate a creditului pe termen scurt.
ANS: E

93. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5412 = 5191

a. deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar;


b. utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ;
c. deschiderea unui acreditiv in valuta dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca;
d. deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

94. Ce semnificatie are formula contabila :


581 = 5411 ; 5121 = 581

a. sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar;


b. constituirea unui acreditiv in lei;
c. constituirea unui acreditiv in valuta;
d. plata unui furnizor din acreditiv;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

95. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund cu explicatia data?

a. 607 = 381 - descarcarea gestiunii cu marfurile vandute in ambalaje;


b. 608 = 419 - restituirea ambalajelor ce circula pe principiul restituirii;
c. 401 = 542 - plata furnizorului dintr-un avans;
d. 608 = 381 - descarcarea gestiunii de ambalajele vandute;
e. toate inregistrarile nu sunt corecte.

ANS: A

96. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


6811 = 280

a. amortizarea terenurilor;
b. amortizarea imobilizarilor corporale in curs de executie;
c. amortizarea imobilizarilor necorporale;
d. amortizarea imobilizarilor corporale;
e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: C

97. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


% = 711
341
348

a. costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabile-rosu
sau nefavorabile-negru);
b. costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret;
c. costul produselor finite in curs de executie;
d. costul semifabricatelor in curs de executie;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
ANS: A

98. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


603 = 303

a. inregistrarea lipsurilor de materiale consumabile;


b. descarcarea gestiunii cu lipsurile constatate de materii prime;
c. inregistrarea lipsurilor de materiale de natura obiectelor de inventar;
d. inregistrarea lipsurilor de piese de schimb;
e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

99. Care din urmatoarele formule nu corespund explicatiei date?


a. 457 = 446 - inregistrarea impozitului pe dividende;
b. 426 = 4481 - constituirea datoriei fata de bugetul statului pentru salarii neridicate, prescrise;
c. 4481 =5311 - plata datoriei fata de buget prin casierie;
d. 635 = 446 - plata la buget prin contul curent a impozitului pe cladiri;
e. 6581 = 448 - amenzi si penalitati datorate bugetului de stat.

ANS: D

100. Ce semnificatie are inregistrarea:


418 = % 17.850
702 15.000
4428 2.850

a. livrarea de produse finite fara factura;


b. livrarea de produse finite cu factura;
c. livrarea de semifabricate fara factura;
d. livrarea de produse reziduale cu factura;
e. livrarea de semifabricate cu factura.

ANS: C

101. Ce semnifica formula contabila:


% = 5412
401
665

a. plata unui furnizor din acreditive in lei


b. plata unui furnizor din acreditive in valuta, cu diferente favorabile
c. plata unui furnizor din acreditive in valuta, cu diferente nefavorabile
d. plata unui furnizor in valuta din contul bancar
e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C