Sunteți pe pagina 1din 4

-ESEU-

"Instituţia purtătorului de cuvânt" urmărește cumularea de cunoştinţe de bază necesare


abordării profesioniste a domeniului relaţiilor publice şi comunicării din perspectiva celor
care realizează, în cadrul oricărei organizaţii, relaţia coordonată, structurată, cu mass media,
respectiv din perspectiva purtătorului de cuvânt sau a conducătorului unui departament sau
birou de relaţii cu mass-media.
Purtătorul de cuvânt este acea persoană capabilă să poată salva o organizație, e scutul
loviturilor media și cel care pune pe tavă conducerii organizației toate informațiile de care are
nevoie pentru a reuși mediatic, este un foarte important membru al organizației, acesta poate
controla și gestiona, poate oferi soluții și să găsească resurse pentru refacerea imaginii.
Purtătorul de cuvânt reprezintă organizația în fața presei și a opiniei publice în interesul
structurii pe care o reprezintă.
Purtătorul de cuvânt este o persoană care exprimă punctele de vedere oficiale ale
conducerii unei companii și care reprezintă compania în față presei. Această persoană va fi
singură autorizată să comunice informații la solicitarea mass-media.
Datorită specificului activității sale, purtătorul de cuvânt reprezintă principala sursă de
informare a jurnaliștilor. El trebuie să aibă abilități speciale de comunicare, trebuie să reziste
presiunilor presei, oferind informațiile solicitate într-un mod clar și coerent. În vederea
îndeplinirii cu succes a acestei misuni, purtătorul de cuvânt trebuie să cunoască foarte bine
informațiile pe care le prezintă, istoricul și tradițiile companiei, dar și să aibă noțiuni
temeinice despre tehnicile de comunicare ale companiei, structurile și mijloacele mass-media.
Are datoria să ofere informații despre opiniile organizației, să publice comunicate de
presă, să dea informații cu privire la activitatea de bază a organizației etc. Rolul unui purtător
de cuvânt include și comentarii cu privire la situații care pot crea deficit de imagine, precum și
luarea de poziție în numele organizației pentru salvarea reputației acesteia din urmă.
Funcţia purtătorului de cuvânt în cadrul unei instituţii publice este esenţială, întrucât
acesta îndeplineşte rolul de reprezentare publică a instituţiei, în calitate de interfaţă
comunicaţională care emite şi, deopotrivă, recepţionează mesaje între instituţie şi opinia

1
publică prin mijlocirea instituţiilor de presă. În această calitate, purtătorul de cuvânt
gestionează procesele de comunicare.
Declaraţiile purtătorului de cuvânt, mai ales în cadru public, reprezintă punctul de
vedere oficial al instituţiei. De aici decurge un aspect deosebit de important: orice greşeală,
voluntară sau involuntară, a purtătorului de cuvânt în relaţia cu mass media, poate deveni
oricând publică, cu potenţial de prejudiciere a imaginii instituţiei.
Potrivit "Dictionary of English language and Culture. Ed. Logman", purtătorul de
cuvânt este "Persoană aleasă să vorbească în calitate oficială pentru un grup".
În "Biroul de presă și purtătorul de cuvânt. Curs SNSPA, 2001" purtătorul de cuvânt
este considerat acea persoană, din cadrul biroului de presă, desemnată să îl reprezinte pe
liderul organizației în relația cu mass-media. El exprimă atitudinea oficială organizației
asupra problemelor de interes general sau specific și se subordonează, că și șeful structurii de
relații publice, direct conducerii organizației.
Comunicatul de presă transmite prin toată masa-media, în mod rapid, o anumită
informaţie. Există multe tipuri de comunicate de presă: de aceea,trebuie ales cu grijă tipul cel
mai adecvate informațiilor pe care doresc să le transmită.
Purtătorul de cuvânt este persoană care exprimă punctele de vedere oficiale al
conducerii companiei și care reprezintă compania în față presei. Această persoană va fi
singură autorizată să comunice informații la solicitarea mass-media.
Datorită specificului activității sale, purtătorul de cuvânt reprezintă principala sursă de
informare a jurnaliștilor. El trebuie să aibă abilități speciale de comunicare, trebuie să reziste
presiunilor presei, oferind informațiile solicitate într-un mod clar și coerent. În vederea
îndeplinirii cu succes a acestei misuni, purtătorul de cuvânt trebuie să cunoască foarte bine
informațiile pe care le prezintă, istoricul și tradițiile companiei, dar și să aibă noțiuni
temeinice despre tehnicile de comunicare ale companiei, structurile și mijloacele mass-media.
Spontaneitea, capacitatea de sinteză a informațiilor, de analiză și elaborare a mesajelor sunt
atribute esențiale pentru un purtător de cuvânt.
Alegerea persoanei care să transmită mesajele companiei este o decizie de maximă
importantă. Existența unui purtător de cuvânt cu o poziție bine definită, consolidată este foarte
importantă pentru promovarea unei imagini generale pozitive a companiei.
Pentru a fi un bun purtător de cuvânt, o persoană trebuie să răspundă următoarelor
cerințe: să aibă capacitatea de a exprimă clar și convingător mesajul cerut de organizație și de
șeful acesteia, să aibă abilități de bun comunicator, să denote sinceritate, să fie devotat
instituției sau organizației, să aibă o bună percepție a lucrurilor și de realaționare, cunoștințe

2
solide de redactare, să fie cunoscut de reporteri, să fie puternic cu privire lasituațiile
conflictuale cu jurnaliștii, să își respecte promisiunile, să cunoască foarte bine regulile de
desfășurare ale unor activități cu participarea presei: conferințele de presă, briefing-urile etc.
Existența unui purtător de cuvânt unic oferă un control foarte bun al informației care
pleacă din interiorul companiei. În acest fel se evita suprapunerea de mesaje, sau existența
unor nuanțe. Concomitent cu desemnarea purtătorului de cuvânt este necesară instituirea unui
control strict asupra comunicării externe, purtătorul de cuvânt alături de directorul general sau
reprezentanți ai conducerii sunt singurii care vor gestiona comunicarea cu exteriorul, după ce
a obținut aprobarea conducerii companiei în privința mesajelor.
Existența unui purtător de cuvânt în orice organizație este foarte necesară, el
reprezentând principala sursă de informare a jurnaliștilor și, poate, cel mai important lucru,
imaginea organizației.
Un purtător de cuvânt de succes nu trebuie să se rezume la a fi un excelent
comunicator, ci trebuie să aibă şi aptitudini şi competenţe manageriale, în condiţiile în care
este nevoit să facă faţă mai multor tipuri de situaţii, de la elaborarea şi transmiterea unor
simple comunicate de presă sau organizarea conferinţelor de presă obişnuite, până la
coordonarea unor campanii publice de complexitate crescută sau managerierea situaţiilor de
criză.
Purtătorul de cuvânt este, în acelaşi timp, cel care trebuie să facă faţă reţinerii
manifestate de mediul intern al instituţiei faţă de ochiul public, dar şi criticilor formulate de
această faţă de instituţia pe care o reprezintă. Cu alte cuvinte, purtătorul de cuvânt al unei
instituţii, fie ea publică sau privată, guvernamentală sau nu, trebuie să fie un profesionist
adevărat în ceea ce priveşte relaţiile publice, dar şi activitatea jurnalistică propriu-zisă. Pentru
o înţelegere mai aprofundată a domeniului, trebuie să pornim de la înţelegerea amplă a
domeniului relaţiilor publice şi a încadrării instituţiei purtătorului de cuvânt în acest cadru
larg. Ca urmare, vom porni de la nivelul general pentru a ajunge la cel particular al activităţii
de zi cu zi a purtătorului de cuvânt..
Cercetările în domeniu dezvăluie o comunicare, în multe cazuri, defectuoasă și
sporadică între purtătorii de cuvânt din instituțiile publice românești și liderii politico-
administrativi ai acelei instituții. Societatea civilă și mass-media s-au lovit, de altfel, în
repetate rânduri de carențe în domeniu, de lipsa unei deontologii bine conturate în activitatea
purtătorilor de cuvânt din instituțiile publice din România.

3
BIBLIOGRAFIE

1. Ovidiu Marian, Cristian Cosmin - Comunici deci existi, Editura Scripta, 2006;
2. Chiciudean, Ion.. Gestionarea imaginii in procesul comunicarii. Bucuresti: Editura
Licorna, 2000;
3. Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, 2004.

S-ar putea să vă placă și