Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev:

Clasa: a VII-a ….. Nr. 1 Data:

Test concentrație procentuală masică

1. Completează spațiile libere( cu termenii: crește, scade sau rămâne neschimbată) pentru ca
afirmația să fie adevărată. ( 1,6 pct)

Dacă într-o soluție se adaugă apă:

- masa de dizolvat finală ..........................


- masa soluției finale ...........................
- masa de apă finală ............................
- concentrația finală a soluției ................

2. Dați exemplu de două metode de concentrare a unei soluții. (1,4 pct)

3. O soluție de 300 g conține 60 g de sare .Calculează concentrația soluției obținute și masa de apă
adăugată. (1 pct)

4. Peste 250 g de soluție de concentrație 20% se adaugă o soluție de 400 g si de concentrație 15%.
Calculează concentrația noii soluții formate. ( 2 pct)

5. Mihai adaugă 20 g de sare peste 100 g soluție de concentrație 10%. Ce concentrație va avea
soluția obținută? ( 2 pct)

Se acordă 2 punct din oficiu.

Timp de lucru 40 de minute.

Succes!