Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev:

Clasa: a VII-a …. Nr 2 Data:

Test concentrație procentuală masică

1. Completează spațiile libere ( cu termenii: crește, scade sau rămâne neschimbată) pentru
ca afirmația să fie adevărată. (1,6 pct)

Dacă într-o soluție adăugăm dizolvat:

- masa de dizolvat finală ......................


- masa soluției finale ...........................
- masa de apă finală ............................
- concentrația finală a soluției .....................

2. Dați exemplu de două metode de a dilua o soluție. (1,4 pct)

3. O soluție de 200 g conține 30 g de sare. Calculează concentrația soluției obținute și masa


de apă aflată în soluție. ( 1 pct)

4. Mihai adaugă 10 g de sare peste 200 g soluție de concentrație 10%. Ce concentrație va


avea soluția obținută? ( 2 pct)

5. Peste 300 g de soluție de concentrație 20% se adaugă o soluție de 200 g si de concentrație


10 %. Calculează concentrația noii soluții formate. ( 2 pct)

Se acordă 2 punct din oficiu.

Timp de lucru 40 de minute.

Succes!