Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev:

Clasa: Data:

Test puritate + metode de separare

1. a) Definiți substanța pură, folosindu-vă de caracteristicile sale. (0,8p)


b) Ce reprezintă un amestec? (0,4p)

c) Dă câte 3 exemple de: (0,2*9=1,8p)

2. Identificați din schema de separare a coponentelor amestecului format din apă, ulei, sare de
bucatărie și nisip: componentele amestecului intermediar, metodele de separare și substanțele
rezultate din schemă. (0,5*5=2,5p)

3. Un inel cu masa de 8 g este confecționat din argint cu puritatea de 92,5%. Determină masa de
argint pur care se găsește în inel. (1p)

4. O bucată de metal cântărește 250g. Știind că 25g sunt impurități, calculează puritatea bucății de
metal. (1,5p)

Se acordă 2 puncte din oficiu.


Timp de lucru 40 minute. SUCCES!