Sunteți pe pagina 1din 30

ElectricUp

Fișa tehnică a proiectului

1. Descrierea situa ei actuale


Conținut succinct: Descrierea ac vității desfasurate la locul de consum existent, amplasament,
condi i speci ce, sursa/sursele de alimentare cu energie a locului de consum etc.

Carmira Business este o companie de procesare a carnii care isi propune sa contribuie nu numai la
dezvoltarea economica si sociala a județului Dâmbovița, ci si la reducerea amprentei de Carbon. In
acest sens doreste sa implementeze la viitoarea sa carmangerie din municipiul Targoviste un sistem
de alimentare cu energie electrica bazat pe celule fotovoltaice. De asemenea, dorește sa contribuie
și la dezvoltarea u lizarii automobilelor electrice, as el incat va implementa la sediu si un sistem
de alimentare a autoturismelor electrice.

Principalele procese ale afacerii sunt:


1) ACHIZITIE MARFA
• achizi i de carcase (iden care ferme producatoare -regiunea sud muntenia)
• stabilire standarde pentru furnizori
• realizarea de contracte si comenzi
• managementul calita i
• implementarea procedurilor de trasabilitate

2) PROCESARE
Carcasele sunt primite in camera frigori ca dedicata.
• Macelarii scot la transare piesele dorite si le lucreaza in func e de des na e:
• unele merg la ambalare (vidare), cantarire, e chetare, urmand a vandute ca atare
(piesele cu valoare mare - de ex: ceafă porc, cotlet.etc)
• altele merg la procesare (tocare diferite texturi - pt carna , apoi malaxare si
condimentare, introducere in membrana, por onare, ambalare (vidare), cantarire,
e chetare si stocare in vederea livrarii.
• parte din produsele ambalate vor congelate printr-un proces de congelare rapida si stocate in
vederea asigurarii con nuita i in
rela a cu clien i. (congelarea rapida
si ambalarea in vid sunt doua
procese care pastreaza foarte bine si
pe mp indelungat calita le
organolep ce si nutri ve ale
produselor)

In prezent, Carmira Business SRL este in


curs de amenajare a spa ilor de
produc e (carmangerie) si a terenului pe
care se va amplasa unitatea de procesare
a carnii si de achizi onare a
echipamentelor necesare procesului de
produc e.

1
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

ti

fi
ti

ti
ti
ti

ti
ti
ti

ti
ti
ti

fi
ti

ti

fi

fi

ti
ti
tf

ti
ti
fi
ti
ti

Sursa de alimentare cu energie electrica a locului


de consum va reteaua publica de electricitate,
printr-un punct de alimentare trifazic.

Diagrama de procesare a carnii

2
fi

Micro fabrica de procesare carne

2. Dimensionarea consumului
▪ Prezentarea succintă a consumatorilor existenți - nu există consumatori curenți
▪ Prezentarea succintă a consumatorilor previzionați:

Denumire echipament Detalii

Banzig Fierăstrău de tăiat oase

Masina de tocat Mașină de tocat de medie capacitate

Malaxor carne Malaxor pentru pregătirea amestecurilor de carne pentru diferite


preparate (cârnați, lebăr, cremvurști etc.)

Sprit (carnati) Aparat pentru prepararea cârnaților

Masina impachetat in Aparat pentru ambalare în vid


vacuum (2 buc)

Sterlizator cutite Aparat pentru sterlizarea cuțitelor

Centrala electrica (boiler Centrală pentru încălzirea apei necesare în procesul de


apa calda si incalzire producție
vestiar)

Masina spalat navete Echipament necesar spălării nevetelor folosite în procesul de


producție

Masina fulgi de gheata Echipament de producere a gheții necesar în procesul de


producție.

Pompa evacuare apa Apele uzate sunt evacuate în rezervorul de decantare


uzate

Agregat racire (camera Echipament pentru menținerea unei temperaturi optime în


procesare) camera 65 camera de procesare a cărnii
mc

Agregat racire (depozit Echipament pentru menținerea unei temperaturi optime


congelare) camera 24 (congelare) pentru carnea folosită în procesul de producție.
mc

Agregat racire (depozit Echipament pentru menținerea unei temperaturi optime


refrigerate) camera 30 (refrigerare) pentru carnea folosită în procesul de producție.
mc

Agregat racire (depozit Echipament pentru menținerea unei temperaturi optime


produse finite refrigerate) (refrigerare) pentru produsele finite.
incinta 5.5 mc

Agregat Blast Chiller Echipament de congelare foarte rapidă la temperaturi joase.


incinta 10 mc

Statie alimentare auto - Stație de alimentare pentru automobile electrice cu două posturi
44 kW (2 module de 30 de alimentare.
kW)

4
Es marea consumului anual:

Denumire echip. Tensiun Putere Can tat Ptotal Factor Pu l total Zile
e (V) unitară e (kW) u lizare (kW) funct./ an
(kW) (buc) (zilnica)

Banzig 380 1 1 1 0.1 0.1 310

Masina de tocat 380 2.2 1 2.2 0.1 0.3 310

Malaxor carne 380 1.2 1 1.2 0.1 0.2 310

Sprit (carna ) 380 0.75 1 0.75 0.2 0.2 310

Masina impachetat 380 0.6 2 1.2 0.2 0.2 310


in vacuum
Sterlizator cu te 380 2.5 1 2.5 0.1 0.2 310

Centrala electrica 220 11 1 11 0.5 5.5 310

Masina spalat navete 380 30 1 30 0.1 3.8 310

Masina fulgi de 380 0.8 1 0.8 0.1 0.1 310


gheata
Pompa evacuare apa 380 1 1 1 0.1 0.1 310
uzate
Agregat racire 380 5.4 1 5.4 0.4 2.3 310
(camera procesare)
camera 65 mc
Agregat racire 380 2.5 1 2.5 1.0 2.5 365
(depozit congelare)
camera 24 mc
Agregat racire 380 3.5 1 3.5 1.0 3.5 365
(depozit refrigerate)
camera 30 mc
Agregat racire 380 1.15 1 1.15 1.0 1.2 365
(depozit produse
nite refrigerate)
incinta 5.5 mc
Agregat Blast Chiller 380 3.5 1 3.5 1.0 3.5 365
incinta 10 mc

Sta e alimentare 380 60 1 60 0.25 14.0 280


auto - 60 kW

Energia consumata prezum v = 284.100 kWh/an

5
fi

ti
ti
ti
ti
ti

ti
ti
ti

▪ Prezentarea curbei zilnice de consum previzionată

▪ Prezentarea curbei anuale /sezoniere de consum previzionată

3. Dimensionarea producerii
▪ Prezentarea sistemului de producere ce urmează a instalat
Kitul fotovoltaic cu produc e de energie de 37 KWh este compus din 2 invertoare trifazate de 20 si
17,5 kW (Fronius Symo), 124 de panouri fotovoltaice monocristaline, Al us Fotovoltaic, ecare
avand 60 de celule in serie si o e cienta de 18.3% / modul. Puterea ecarui panou este de 300W.
Kitul con ne si un modul de comunica e Fronius Smartmeter 63A-3.
Racordarea la sistemul electric se va realiza as el incat livrarea energie sa se faca pe 3 faze.
Sistemul montat este unul hybrid avand atat componentele unui sistem fotovoltaic ON-GRID cat si
un sistem OF-GRID ce permite folosirra energiei acumulate in baterii (acumulatori).
Comunica a sistemului cu echipamentele periferice pentru preluare si transmitere a de date se
realizeaza printr-un modul WI-FI conectat la Internet, modul parte integranta a invertorului
6
ti
ti
ti

fi
ti
tf

fi

fi

ti

fi
inteligent Fronius si prin cablu de date conectat la un Smart Meter marca Fronius, ceea ce face ca
intregul sistem sa permita comunica ile in mp real.

▪ Prezentarea curbei zilnice de producție

▪ Prezentarea curbei anuale de producție

Calculul performanței sistemului instalat - conform model (Anexa 1)


!"#$%#&'()'*+,-)"&./.,*0(-)'/')
1"2#"'/*"-),&')*3"*4*'(*5*67899*:;
!-,*5*1"2#"'/*<*1"2%3),&*5*67899*<*6==>?*5*9@A4*BC'/C./*'-.&')*D"*,(-)'/')%#E
!-,*F*9@>

ti

ti

4. Dimensionarea stocării
▪ Descrierea succintă a sistemului de stocare
Sistemul de stocare ce se va implementa in acest proiect func oneaza ca un sistem o -grid
(autonom) si func oneaza independent de retea. Acest sistem se alimenteaza de la panouri
fotovoltaice iar cu ajutorul regulatorului de incarcare MPPT va incarca acumulatorii prin preluarea
si stabilizarea curentului produs de panouri. Ulterior, invertorul va transforma curentul stocat in
acumulatori, in curent alterna v, si va alimenta consumatorii. Sistemul de stocare este cons tuit
dintr-un invertor, un charger, un sistem de monitorizare și 4 baterii de 12V - 200 Ah (MCA
FCDG12-200AT) de p Deep Cycle cu gel, ecare avand o capacitate de stocare de 2,4 kW.
Capacitatea totala a sistemului este de 9,6 kW. Au peste 800 de cicluri de descarcare la 50%, o
durata de viata la 20 grade C de 15 ani, nu necesita intre nere, se monteaza orizontal sau ver cal.
Sistemul este prevazut cu modul de monitorizare si vizualizare a incarcarii.

5. Sistemul de reîncărcare electric


Descriere succintă a sistemului de reîncărcare electric
Sistemul de reincarcare este cons tuit din 2 module EVE DPM 750/40 de 30kW ecare, cu o putere
instalata totala de 60 kW, superioara cerintelor minime ale proiectului (44 kW). Cer care protocol
de comunicare conforma ceerintelor ghidului; interfata de operare in lb romana si minimum 2 limbi
de circula e interna onala, amplasament la maximum 1,5 m deasupra solului; ecran cer cat
an vandal IK10; factor de protec e IP54.

8
ti
ti
ti
ti
ti

ti
ti
ti

fi

ti
ti

fi
ti

ff
fi
ti
fi
ti
ti
6. Alte cerințe tehnice
Descrierea caracteris cilor principale ale structurii de susținere a sistemului, racord electric, modul
de comunicație, standarde aplicabile sistemului și componentelor acestuia
Elementele structuriilor metalice sunt confec onate din otel, tevi sau pro le metalice, conform
standardelor europene EN 10219 (EN 10305) grosimea lor variind intre 4,00 mm si 1,50 mm,
garantand rezistanta mecanica necesara.
Structurile metalice pentru panouri solare fotovoltaice se realizeaza din module xe sau module
demontabile cu montarea acestora prin organe de asamblare (suruburi, saibe, piulite).
Fixarea panourilor pe structura metalica se realizeaza cu bride si organe de asamblare la un cuplu
de strângere stabilit prin proiectul tehnic.
Instalarea panourilor solare se face pe structuri metalice speci ce, adaptate locului de instalare:
acoperis inclinat, acoperis drept, fatada de cladire, teren pe sol etc.
Sistemul fotovoltaic cu produc e de energie de 37,2 KWh (conform speci ca e ghid), este compus
din:
- 2 invertoare trifazate de 20 si 17,5 kW (Fronius Symo), 2 MPPT, conexiune la retea 400 V / 230 V,
50 Hz, e cienta >97%, garan e 5 ani, nu este hibrid, cer cari: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V
VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS
4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097.
- 124 de panouri fotovoltaice monocristaline, Al us Fotovoltaic, ecare avand 60 de celule in serie
si o e cienta de 18.3% / modul, conforma cerintelor minime speci cate in ghid. Puterea nominala a
ecarui panou este de 300Wp, conforma cerintelor tehnice ale ghidului. Gradul de protec e este
IP67, superior celui minim indicat (IP65). Intervalul temperaturii de func onare este -40 - +85 grade
C. Tensiunea la puterea maxima a modului este de 32V, mai mare decat speci ca a minima (30V).
NOCT este 45 +/- 2 grade C, conform speci ca ei ghidului. Garan a panourilor este de 12 ani, mai
mare decat speci cia ile minime. Garan a e cientei: in 10 ani: +91%, iar in 25 ani: 80,7%,
conforme speci ca ilor din ghid.
- modul de comunica e Fronius Smartmeter 63A-3: protocol Modbus RTU (RS485), date transmise:
energie zilnica, curent; garan e 5 ani; cer cari: EN 50470, EN /IE C 62053-23; func onare in
intervalul de temperatura: -25 - +55 grade C.
Racordarea la sistemul electric se va realiza as el incat livrarea energie sa se faca pe 3 faze.
Sistemul montat este unul hybrid avand atat componentele unui sistem fotovoltaic ON-GRID cat si
un sistem OF-GRID ce permite folosirra energiei acumulate in baterii (acumulatori).
Comunica a sistemului cu echipamentele periferice pentru preluare si transmitere a de date se
realizeaza printr-un modul WI-FI conectat la Internet, modul parte integranta a invertorului
inteligent Fronius si prin cablu de date conectat la un Smart Meter marca Fronius, ceea ce face ca
intregul sistem sa permita comunica ile in mp real.

7. Deviz proiect - ANEXA 2


Lista de cheltuieli pe categorii: echipamente, servicii de consultanță, proiectare și lucrări de montaj
- conform model Anexa 2

Nr. Denumire UM Can Pret Pret Valoare Pret total Sume Denumire
Crt tate unitar total (lei TVA (lei cu solicitate prestator /
(lei fara fara TVA) spre producator /
TVA) TVA) decontare executant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9
fi
t

fi
fi
ti
fi
fi
ti
ti
ti
ti

ti
ti
ti

ti
ti

ti
fi
fi
ti
ti
fi

ti
tf
ti

ti
fi
fi
fi
ti
fi

ti
fi
fi

ti
fi
fi
ti

ti

ti
Nr. Denumire UM Can Pret Pret Valoare Pret total Sume Denumire
Crt tate unitar total (lei TVA (lei cu solicitate prestator /
(lei fara fara TVA) spre producator /
TVA) TVA) decontare executant

1 Servicii de consultanta si/sau proiectare

1.1 Servicii de consultanță / 17016 17016 3233.04 20249.04 17016 Matrix


management de proiect Business
Consul ng
SRL

1.2 Servicii de Proiect 1 4000 4000 760 4760 4000 Lin Impex SRL
proiectare -
proiect
tehnic inclusiv
avize/acorduri

TOTAL 1 21016 3993.04 25009.04 21016

2 Echipamente, materiale si accesorii

2.1 sistem panouri fotovoltaice

a) panouri buc 124 1108.29 137428 26111.32 163539.32 137428 Lin Impex SRL
fotovoltaice

b) invertor buc 2 21875 43750 8312.5 52062.5 43750 Lin Impex SRL

c) modul de buc 1 1950 1950 370.5 2320.5 1950 Lin Impex SRL
comunica e

2.2 Sistem de stocare buc 1 10300 10300 1957 12257 3090 Lin Impex SRL

2.3 Sistem de buc 1 10000 10000 1900 11900 10000 Lin Impex SRL
reincarcare

2.4 Panou de buc 1 2500 2500 475 2975 2500 Lin Impex SRL
informare

2.5 sistem de buc 1 3800 3800 722 4522 3800 Lin Impex SRL
aver zare/
semnalare
sta e reincarcare

2.6 Alte materiale de montaj, 5000 5000 950 5950 5000 Lin Impex SRL
consumabile și accesorii

TOTAL 2 214728 40798.32 255526.32 207518

3 Lucrari de montaj

3.1 Lucrări de Ansambl 1 10556 10556 2005.64 12516.64 10556 Lin Impex SRL
montare a u
sistemului
de panouri
fotovoltaice

3.2 Lucrări de Ansambl 1 1800 1800 342 2142 1800 Lin Impex SRL
instalare a u
sta ei/sta ilor de
reîncarcare

3.3 Lucrări de montaj Ansambl 1 700 700 133 833 700 Lin Impex SRL
a panoului de u
informare

10
ti
ti
t
ti
ti

ti
ti

Nr. Denumire UM Can Pret Pret Valoare Pret total Sume Denumire
Crt tate unitar total (lei TVA (lei cu solicitate prestator /
(lei fara fara TVA) spre producator /
TVA) TVA) decontare executant

3.4 Lucrări de Ansambl 1 1500 1500 285 1785 1500 Lin Impex SRL
instalare a u
sistemului
de aver zare/
semnalare

TOTAL 3 14556 2765.64 17321.64 14556

TOTAL GENERAL 257566 48937.54 306503.54 243090

8. Gra c de achiziționare și montaj


Prezentarea gra cului Gan de eșalonare a ac vităților desfășurate pe durata implementării
proiectului

9. Fișe tehnice echipamente


Se vor prezenta șele tehnice ale următoarelor echipamente:
(1) panou fotovoltaic; (2) invertor; (3) modul comunicație; (4) baterii de stocare; (5) stație de
reîncărcare.
In cadrul ecărei șe se vor evidenția cel puțin caracteris cile tehnice solicitate în Ghid și se va
speci ca producătorul echipamentului.
Fisele tehnice sunt anexate acestui document.

11
t
fi
ti
fi

fi

fi
fi
fi
tt

ti
ti

10. Scheme
(1)schema de principiu cu evidențierea echipamentelor componente și a uxurilor de energie

12

fl

(2)schema electrică mono lară a instalației de producere a energiei electrice și modul de


racordare a acesteia în instalația de u lizare existent

11. Sinteza informațiilor


Carmira Business este o companie de procesare a carnii care isi propune sa contribuie nu numai la
dezvoltarea economica si sociala a județului Dâmbovița, ci si la reducerea amprentei de Carbon. In
acest sens doreste sa implementeze la viitoarea sa carmangerie din municipiul Targoviste un sistem
de alimentare cu energie electrica bazat pe celule fotovoltaice. De asemenea, dorește sa contribuie
și la dezvoltarea u lizarii automobilelor electrice, as el incat va implementa la sediu si un sistem
de alimentare a autoturismelor electrice.
In urma auditului energe c s-a ajuns la concluzia ca o sta e fotovoltaica de 37 kW acopera
necasarul es mat de consum al carmangeriei (284,1 MWh/an).
Kitul fotovoltaic cu produc e de energie de 37 KWh este compus din 2 invertoare trifazate de 20 si
17,5 kW (Fronius Symo), 124 de panouri fotovoltaice monocristaline, Al us Fotovoltaic, ecare
avand 60 de celule in serie si o e cienta de 18.3% / modul. Kitul con ne si un modul de comunica e
Fronius Smartmeter 63A-3.
Sistemul de stocare ce se va implementa in acest proiect func oneaza ca un sistem o -grid
(autonom) si func oneaza independent de retea. Acest sistem se alimenteaza de la panouri
fotovoltaice iar cu ajutorul regulatorului de incarcare MPPT va incarca acumulatorii prin preluarea
si stabilizarea curentului produs de panouri. Ulterior, invertorul va transforma curentul stocat in
acumulatori, in curent alterna v, si va alimenta consumatorii.
Sistemul de reincarcare este cons tuit din 2 module EVE DPM 750/40 de 30kW ecare.
Elementele structuriilor metalice sunt confec onate din otel, tevi sau pro le metalice, conform
standardelor europene EN 10219 (EN 10305). Structurile metalice pentru panouri solare
fotovoltaice se realizeaza din module xe sau module demontabile cu montarea acestora prin

13
ti
ti
ti
fi

ti
ti

ti
fi
ti
ti
fi

ti
tf

ti
ti

ti
ti
fi
fi
ff

fi
ti

organe de asamblare (suruburi, saibe, piulite). Instalarea panourilor solare se face pe structuri
metalice speci ce, adaptate locului de instalare: acoperis inclinat, acoperis drept, fatada de cladire,
teren pe sol etc.
Costurile proiectului solicitate spre decontare in cadrul Electric Up, includ consultanta de proiect,
achizi a si instalarea sta ei fotovoltaice si a incarcatorului auto se ridica la 243.090 lei, fara TVA.
Acest pret include si 30% din costul sistemului de stocare.

14
ti
fi

ti

Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:


Provided inputs: Simulation outputs Outline of horizon at chosen location:
Latitude/Longitude: 44.927, 25.457 Slope angle: 35 °
Horizon: Calculated Azimuth angle: 0°
Database used: PVGIS-SARAH Yearly PV energy production: 46683.44 kWh
PV technology: Crystalline silicon Yearly in-plane irradiation: 1603.81 kWh/m²
PV installed: 37 kWp Year-to-year variability: 2028.30 kWh
System loss: 14 % Changes in output due to:
Angle of incidence: -2.74 %
Spectral effects: 1.09 %
Temperature and low irradiance: -6.95 %
Total loss: -21.33 %

Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation


Month E_m H(i)_m SD_m
January 1923.3 60.7 723.4 E_m: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
February 2168.9 69.3 677.0 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
March 3993.9 130.8 525.5 of the given system [kWh/m²].
April 4648.9 158.3 572.3 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
May 5010.3 175.5 363.1
June 5120.4 182.6 404.2
July 5664.3 204.7 365.1
August 5451.9 196.0 326.9
September 4497.3 156.8 457.4
October 3512.3 117.9 649.2
November 2572.0 83.4 421.0
December 2119.9 67.7 846.4

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will PVGIS ©European Union, 2001-2021.
try to correct them.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
save where otherwise stated.
This information is:

i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity,
Report generated on 2021/02/03
ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date,

iii) sometimes linked to external sites over which the Commission services have no control and for which the Commission
assumes no responsibility,

iv) not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
MADE IN EUROPE

12 YEARS QUALITY WARRANTY

PID FREE
For Consistent Performance

El Tested
0% defects

+ < 5W
Positive Power Tolerance

AFM-60-300 Excellent Performance under low light

18th Atena Street, 011832 - Bucharest, Romania

+40 314 137 444 office@altius-solar.com


www.altius-solar.com

UP
AFM - 60 - 300W
ELECTRICAL Characteristics Unit AFM-300

Nominal Power at STC (Pmp) W 300

Power Tolerance W 0 ~ 5W

Power Maximum at STC W 304.99

Cell Efficiency (ηc) % 21.5

Module Efficiency (ηm) % 18.3

Open Circuit Voltage (Voc) V 39.8

Short-Circuit Current (Isc) A 9.87

Maximum Power Voltage (Vmp) V 32.0

Maximum Power Current (Imp) A 9.40

Maximum System Voltage V 1000(TUV), 600(UL)

Maximum Series Fuse Rating A 15

STC: Irradiance 1000W/m2, Module Temperature 250C, AM=1.5;


Power measurement tolerance: +/-3%

Temperature Characteristics Performance Warranty

Pmax Temperature Coefficient -0.45% / 0C


1 Year Output 97.5% 2-24 Year Decrease < 0.7% 25 Years Output 80,7%

Voc Temperature Coefficient -0.35% / C


0

100%
Guaranteed Power

Additio
Isc Temperature Coefficient +0.04% /0C nal va
lue fro
m Altiu
90% s linea
r warr
Operating Temperature -40~+850C anty

80%
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45 +
_ 20C
5 10 15 20 25

Container 20 ft 40 ft Mechanical Specifications

Pieces per pallet 26 26 External Dimensions 1665 x 1005 x 42mm

Pallets per container 12 28 Weight 19.0kg

Pieces per container 312 728 Solar Cells Monocrystalline 156x156mm (60pcs)

Front Glass 3.2mm tempered glass, low iron


Current-Voltage & Power-Voltage Curve
Frame Anodized/Electrophoretic aluminium alloy

Junction Box IP67

Output Cables 4.0mm2, symmetrical lenghts 900mm

Connector MC4

Maximum Snow Load 5400 Pa

Maximum Wind Load 5400 Pa


/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS Symo
Flexibilitate maximă pentru aplicaţiile de mâine

N 100

W E

S 0

Tehnologie Comunicatie de Dynamic Peak Smart Grid Design Injecție zero de


SnapINverter date integrată Manager Ready SuperFlex energie în rețea

Cu o paletă de modele a căror putere merge de la 3,0 până la 20,0 kW, Fronius Symo fără transformator este invertorul trifazat
ideal pentru instalaţiile fotovoltaice de orice dimensiune.
Mulțumită design-ului SuperFlex modelul Fronius Symo reprezintă varianta optimă pentru acoperișurile cu numeroase
șarpante și orientări multiple. Conexiunea serială la internet via WLAN sau Ethernet, precum şi integrarea simplă a
componentelor de la furnizori terţi fac din Fronius Symo unul dintre cele mai interactive invertoare de pe piaţă.

DATE TEHNICE FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
DATE INTRARE SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Număr MPP-Tracker 1 2
Curent max. de intrare (Ic.c. max 1 / Ic.c. max 2 1)) 16,0 A 16,0 A / 16,0 A
Curent max. de scurtcircuit matrice de module (MPP1 / MPP21)) 24,0 A 24,0 A / 24,0 A
C.C.- tensiune de intrare (Uc.c. min - Uc.a. max) 150 - 1000 V
Alimentare tensiune de start (Uc.c. start) 200 V
Interval de tensiuni MPP (Umpp min – Umpp max) 150 - 800 V
Număr conexiuni C.C. 3 2+2
Putere maximă generator fotovoltaic (P în c.c.) 6,0 kWpeak 7,4 kWpeak 9,0 kWpeak 6,0 kWpeak 7,4 kWpeak 9,0 kWpeak

DATE IEŞIRE SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Putere nominală C.A. (Pc.a.,r) 3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Putere max. de ieşire 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA
Curent max. de ieşire (Ic.a. max) 4,3 A 5,3 A 6,5 A 4,3 A 5,3 A 6,5 A
Conexiune la rețea (interval de tensiune) 3~NPE 400 V / 230 V sau 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecvență (domeniu de frecvențe) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficient de distorsiune <3%
Factor de putere (cos φc.a.,r) 0,70 - 1 ind. / cap. 0,85 - 1 ind. / cap.

DATE GENERALE SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) 645 x 431 x 204 mm
Greutate 16,0 kg 19,9 kg
Tip de protecţie IP 65
Clasă de protecţie 1
Categorie de supratensiune (C.C. / C.A.) 2) 2/3
Consum nocturn <1W
Sistem invertor Fără transformator
Răcire Răcire cu aer reglat
Montare Montare interioară şi exterioară
Interval de temperaturi ambientale -25 - +60 °C
Umiditate permisă a aerului 0 - 100 %
Altitudine maximă deasupra nivelului mării 2.000 m / 3.400 m (domeniu de tensiune nelimitat / limitat)
3x borne cu şuruburi C.C.+ 4x borne cu şuruburi C.C.+
Tehnologie de conectare C.C.
şi 3x borne cu şuruburi C.C. 2,5 - 16 mm² şi 4x borne cu şuruburi C.C. 2,5 - 16mm² 3)
Tehnologie de conectare C.A. Borne cu şuruburi C.A. cu 5 poli 2,5 - 16 mm² Borne cu şuruburi C.A. cu 5 poli 2,5 - 16mm2 3)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
Certificate şi conformitate cu normele
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097
1)
valabil pentru Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M şi 4.5-3-M 2) conform IEC 62109-1.
3)
la 16 mm² fără manşoane de protecţie a extremităţii cablului. Mai multe informaţii privind disponibilitatea invertoarelor în ţara dvs. găsiţi la adresa www.fronius.com.
CURBĂ DE RANDAMENT FRONIUS SYMO 4.5-3-S PIERDERI DE PUTERE LA TEMPERATURĂ FRONIUS
SYMO 4.5-3-S
100 5.000
RANDAMENT [%]

PUTERE DE IEŞIRE [W]


98
96 4.000

94
3.000
92
90
2.000
88
86
1.000
84
82 0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 30 35 40 45 50

PUTERE DE IEŞIRE NORMATĂ PC.A./PC.A.,R ■ 300 VC.C. ■ 595 VC.C. ■ 800 VC.C. TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ [°C] ■ 300 VC.C. ■ 630 VC.C. ■ 800 VC.C.

DATE TEHNICE FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
RANDAMENT SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Randament max. 98,0 %
Randament europ. (ηEU) 96,2 % 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,9 % 97,2 %
Randament ajustare MPP > 99,9 %

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
Măsurarea izolaţiei C.C. Da
Comportament la suprasarcină Deplasare a punctului de funcţionare, limitare a puterii
Separator C.C. Da
Protecție la inversarea polarității Da

INTERFEŢE SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 intrări și 4 intrări/ieşiri digitale Interfaţă pentru sistemul de control la distanţă
USB (mufă de tip A) 1) Pentru stick-uri USB
2x RS422 (mufă RJ45) 1) Fronius Solar Net
Ieşire semnal 2) Management energetic (ieşire releu fără potenţial)
Datalogger şi server web Integrat
Intrare externă 1) Interfaţă contor S0 / conectică pentru protecţie supratensiune
RS485 Modbus RTU SunSpec sau interfață contor
1)
disponibil şi în varianta light.
DATE TEHNICE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
DATE INTRARE SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Număr MPP-Tracker 2
Curent max. de intrare (I c.a. max 1 / I c.c. max 2) 16,0 A / 16,0 A
Curent max. de scurtcircuit matrice de module (MPP 1/MPP 2) 24,0 A / 24,0 A
C.C.- tensiune de intrare (Uc.c. min - Uc.a. max) 150 - 1000 V
Alimentare tensiune de start (U c.c. start ) 200 V
Interval de tensiuni MPP (Umpp min – Umpp max) 150 - 800 V
Număr conexiuni C.C. 2+2
Putere maximă generator fotovoltaic (P în c.c. ) 10,0 kWpeak 12,0 kWpeak 14,0 kWpeak 16,4 kWpeak

DATE IEŞIRE SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Putere nominală C.A. (Pc.a.,r) 5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W
Putere max. de ieşire 5.000 VA 6.000 VA 7.000 VA 8.200 VA
Curent max. de ieşire (I c.a. max ) 7,2 A 8,7 A 10,1 A 11,8 A
Conexiune la rețea (interval de tensiune) 3-NPE 400 V / 230 V sau 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecvență (domeniu de frecvențe) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficient de distorsiune <3%
Factor de putere (cos φc.a.,r) 0,85 - 1 ind. / cap.

DATE GENERALE SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) 645 x 431 x 204 mm
Greutate 19,9 kg 21,9 kg
Tip de protecţie IP 65
Clasă de protecţie 1
Categorie de supratensiune (C.C. / C.A.) 1) 2/3
Consum nocturn <1W
Sistem invertor Fără transformator
Răcire Răcire cu aer reglat
Montare Montare interioară şi exterioară
Interval de temperaturi ambientale -25 - +60 °C
Umiditate permisă a aerului 0 - 100 %
Altitudine maximă deasupra nivelului mării 2.000 m / 3.400 m(domeniu de tensiune nelimitat / limitat)
Tehnologie de conectare C.C. 4x borne cu şuruburi C.C.+ şi 4x C.C. borne cu şuruburi 2,5 - 16mm2 2)
Tehnologie de conectare C.A. Borne cu şuruburi C.A. cu 5 poli 2,5 - 16mm2 2)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
Certificate şi conformitate cu normele
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

conform IEC 62109-1.


1)

la 16 mm² fără manşoane de protecţie a extremităţii cablului.


2)

Mai multe informaţii privind disponibilitatea invertoarelor în ţara dvs. găsiţi la adresa www.fronius.com.
CURBĂ DE RANDAMENT FRONIUS SYMO 8.2-3-M PIERDERI DE PUTERE LA TEMPERATURĂ FRONIUS
SYMO 8.2-3-M
100 9.000

PUTERE DE IEŞIRE [W]


RANDAMENT [%]

98
7.500
96
94 6.000
92
4.500
90
88 3.000
86
1.500
84
82 0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 30 35 40 45 50

PUTERE DE IEŞIRE NORMATĂ PC.A./PC.A.,R ■ 258 VC.C. ■ 595 VC.C. ■ 800 VC.C. TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ [°C] ■ 258 VC.C. ■ 595 VC.C. ■ 800 VC.C.

DATE TEHNICE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)


RANDAMENT sYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Randament max. 98,0 %
Randament europ. (ηEU) 97,3 % 97,5 % 97,6 % 97,7 %
Randament ajustare MPP > 99,9 %

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE sYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
Măsurarea izolaţiei C.C. Da
Comportament la suprasarcină Deplasare a punctului de funcţionare, limitare a puterii
Separator C.C. Da
Protecție la inversarea polarității Da

INTERFEŢE sYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M


WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 intrări și 4 intrări/ieşiri digitale Interfaţă pentru sistemul de control la distanţă
USB (mufă de tip A) 1) Pentru stick-uri USB
2x RS422 (mufă RJ45) 1) Fronius Solar Net
Ieşire semnal 1) Management energetic (ieşire releu fără potenţial)
Datalogger şi server web Integrat
Intrare externă 1) Interfaţă contor S0 / conectică pentru protecţie supratensiune
RS485 Modbus RTU SunSpec sau interfață contor
1)
disponibil şi în varianta light.
DATE TEHNICE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
DATE INTRARE SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Număr MPP-Tracker 2
Curent max. de intrare (I c.c. max 1 / I c.c. max 2) 27,0 A / 16,5 A 1) 33,0 A / 27,0 A
Curent de intrare în C.C. max. admis (I c.c. max 1 / I c.c. max 2) 43,5 A 51,0 A
Curent max. de scurtcircuit matrice de module (MPP 1/MPP 2) 40,5 A / 24,8 A 49,5 A / 40,5 A
C.C.- tensiune de intrare (Uc.c. min - Uc.a. max) 200 - 1000 V
Alimentare tensiune de start (U c.c. start ) 200 V
Interval de tensiuni MPP (Umpp min – Umpp max) 200 - 800 V
Număr conexiuni C.C. 3+3
Putere maximă generator fotovoltaic (P în c.c. ) 15,0 kWpeak 18,8 kWpeak 22,5 kWpeak 26,3 kWpeak 30,0 kWpeak

DATE IEŞIRE SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Putere nominală C.A. (Pc.a.,r) 10.000 W 12.500 W 15.000 W 17.500 W 20.000 W
Putere max. de ieşire 10.000 VA 12.500 VA 15.000 VA 17.500 VA 20.000 VA
Curent max. de ieşire (I c.a. max ) 14,4 A 18,0 A 21,7 A 25,3 A 28,9 A
Conexiune la rețea (interval de tensiune) 3-NPE 400 V / 230 V sau 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecvență (domeniu de frecvențe) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficient de distorsiune 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %
Factor de putere (cos φc.a.,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATE GENERALE SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) 725 x 510 x 225 mm
Greutate 34,8 kg 43,4 kg
Tip de protecţie IP 66
Clasă de protecţie 1
Categorie de supratensiune (C.C. / C.A.) 2) 2/3
Consum nocturn <1W
Sistem invertor Fără transformator
Răcire Răcire cu aer reglat
Montare Montare interioară şi exterioară
Interval de temperaturi ambientale -40 - +60 °C
Umiditate permisă a aerului 0 - 100 %
Altitudine maximă deasupra nivelului mării 2.000 m / 3.400 m(domeniu de tensiune nelimitat / limitat)
Tehnologie de conectare C.C 6x borne cu şuruburi C.C.+ şi 6x borne cu şuruburi C.C. 2,5 - 16 mm2
Tehnologie de conectare C.A. Borne cu şuruburi AC cu 5 poli 2,5 - 16 mm2
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
Certificate şi conformitate cu normele
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

14.0 A pentru tensiunile mai mici (<) de 420 V


1)

conform IEC 62109-1. Este disponibilă o şină profilată pentru protecţia opţională la supratensiune, de tip 2.
2)

Mai multe informaţii privind disponibilitatea invertoarelor în ţara dvs. găsiţi la adresa www.fronius.com.
CURBĂ DE RANDAMENT FRONIUS SYMO 20.0-3-M PIERDERI DE PUTERE LA TEMPERATURĂ FRONIUS
SYMO 20.0-3-M
100
EFFICIENCY [%]

24.000

PUTERE DE IEŞIRE [W]


98
20.000
96
94 16.000
92
12.000
90
88 8.000
86
4.000
84
82 0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 30 35 40 45 50

STANDARDISED OUTPUT POWER PAC /PAC,R ■ 420 VC.C. ■ 600 VC.C. ■ 800 VC.C. TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ [°C] ■ 420 VC.C. ■ 600 VC.C. ■ 800 VC.C.

DATE TEHNICE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)


RANDAMENT SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Nu garantăm informațiile în ciuda atenţiei deosebite acordate – asumarea responsabilităţii exclusă. Drepturi de autor © 2011 Fronius™. Toate drepturile rezervate.
Randament max. 98,0 % 98,1 %
Randament europ. (ηEU) 97,4 % 97,6 % 97,8 % 97,8 % 97,9 %
Randament ajustare MPP > 99,9 %

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Măsurarea izolaţiei C.C. Da
Comportament la suprasarcină Deplasare a punctului de funcţionare, limitare a puterii
Separator C.C. Da
Protecție la inversarea polarității Da

INTERFEŢE SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Textul şi reprezentările corespund cu stadiul tehnic de la momentul imprimării. Ne rezervăm dreptul la modificări.
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 intrări și 4 intrări/ieşiri digitale Interfaţă pentru sistemul de control la distanţă
USB (mufă de tip A) 1) Pentru stick-uri USB
2x RS422 (mufă RJ45) 1) Fronius Solar Net
Ieşire semnal 1) Management energetic (ieşire releu fără potenţial)
Datalogger şi server web Integrat
Intrare externă 1) Interfaţă contor S0 / evaluare protecţie contra supratensiunii
RS485 Modbus RTU SunSpec sau interfață contor

disponibil şi în varianta light.


1)

Mai multe informaţii privind disponibilitatea invertoarelor în ţara dvs. găsiţi la adresa www.fronius.com.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Trei deparTamenTe, o singură pasiune: Tehnologia care impune noi sTandarde.


afacerea începută în 1945 ca atelier al unui singur meşter a ajuns acum să impună standarde tehnologice în domeniul tehnicii de sudare, al energiei solare şi sisteme-
lor de încărcare a bateriilor. În prezent avem circa 4.760 de angajaţi în întreaga lume, iar cele 1.253 de brevete de invenţii pentru produsele dezvoltate de noi certifică
incontestabil spiritul inovator al companiei. pentru noi, dezvoltarea sustenabilă înseamnă implementarea principiilor relevante pentru mediu şi societate, în egală
măsură cu factorii economici. iar în tot acest timp, exigenţele noastre nu s-au schimbat niciodată: să fim lider în inovaţie.

Mai multe informaţii despre toate produsele Fronius şi despre reprezentantii si distribuitorii noştri din întreaga lume puteţi afla pe: www.fronius.com
RO v07 Jul 2019 as17

Fronius Schweiz AG Fronius Deutschland GmbH Fronius International GmbH


Oberglatterstrasse 11 Fronius Straße 1 Froniusplatz 1
8153 Rümlang 36119 Neuhof-Dorfborn 4600 Wels
Schweiz Deutschland Österreich
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487) Telefon +49 6655 91694-0 Telefon +43 7242 241-0
pv-sales-swiss@fronius.com pv-sales-germany@fronius.com pv-sales@fronius.com
www.fronius.ch www.fronius.de www.fronius.com
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SMART METER


The bidirectional meter for intelligent
energy management

The Fronius Smart Meter is a bidirectional meter, which optimises self-consumption, records the load curve and controls the various
energy flows. Thanks to highly accurate measurements and rapid communication via the Modbus RTU interface, dynamic feed-in control
when feed-in limits are imposed is faster and more accurate than with the S0 meter.
Together with the Fronius Solar.web, the Smart Meter presents a clear overview of the power consumption. In combination
with the Fronius storage solutions, the device ensures a perfectly coordination of various energy flows, which optimises the
entire energy management. The Fronius Smart Meter is ideally suited for use with the GEN24 Plus and Tauro, as well as all
Fronius inverters with the Fronius Datamanager 2.0.

Fronius smart meter


TECHNICAL DATA Fronius Smart Meter 63A-3 Fronius Smart Meter 50kA-3 1) Fronius Smart Meter 63A-1
Nominal voltage 400 - 415 V 400 - 415 V 230 - 240 V
Grid frequency range 50 to 60 Hz
Maximum current 3 x 63 A 3 x 50,000 A 1 x 63 A
Input terminal capacity 1 - 16 mm² 0.05 - 4 mm² 1 - 16 mm²
Communication and neutral line terminal capacity 0.05 - 4 mm²
Power consumption 1,5 W 2.5 W 1.5 W
Starting current 40 mA
Accuracy class 1
Active energy accuracy Class B (EN50470)
Reactive energy accuracy Class 2 (EN/IEC 62053-23)
Short-time overcurrent 30 x Imax / 0.5 s
Mounting Indoors (DIN rail)
Housing 4 modules DIN 43880 4 modules DIN 43880 2 modules DIN 43880
Degree of protection IP 51 (front frame), IP 20 (terminals)
Specified operating range -25 - +55°C -5°C - +55°C -25°C - +55°C
Dimensions (Height x Width x Depth) 89.0 x 71.2 x 65.6 mm 89.0 x 71.2 x 65.6 mm 89.0 x 35.0 x 65.6 mm
Interface to inverter Modbus RTU (RS485)
Display 8-digit LCD 8-digit LCD 6-digit LCD

1)
Delivered without current sensors. Further information about selecting suitable current sensors can be found at www.fronius.com.

THE ADVANTAGES AT A GLANCE


/ Fast and accurate dynamic feed-in control
/ Clear overview of power consumption in Fronius Solar.web
/ Energy management with the Fronius storage solutions
/ Identifiying opportunities to optimize the pv system
/ Monitoring and analyzing heavy loads
CONFIGURATION DIAGRAM

Modbus RTU

1-phase / 3-phase

fronius
pv generator fronius smart meter Grid
inverter

Household
Loads

Communication path
Power path

The Fronius Smart Meter is compatible with all inverters with an RS485 interface (Modbus RTU). The Fronius Smart Meter can

All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded. Copyright © 2011 Fronius™. All rights reserved.
be retrofitted at any time together with the Fronius Datamanager 2.0 in inverters that have already been installed.

Text and images correspond to the current state of technology at the time of printing. Subject to modifications.
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

THREE BUSINESS UNITS, ONE GOAL: TO SET THE STANDARD THROUGH TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT.
What began in 1945 as a one-man operation now sets technological standards in the fields of welding technology, photovoltaics and battery charging. Today, the
company has around 4,760 employees worldwide and 1,253 patents for product development show the innovative spirit within the company. Sustainable
development means for us to implement environmentally relevant and social aspects equally with economic factors. Our goal has remained constant throughout:
to be the innovation leader.

Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com
M,06,0151,EN v16 Mar 2020 as17

Fronius India Private Limited Fronius Australia Pty Ltd. Fronius UK Limited Fronius International GmbH
GAT no 312, Nanekarwadi 90-92 Lambeck Drive Maidstone Road, Kingston Froniusplatz 1
Chakan, Taluka - Khed District Tullamarine VIC 3043 Milton Keynes, MK10 0BD 4600 Wels
Pune 410501 Australia United Kingdom Austria
India pv-sales-australia@fronius.com pv-sales-uk@fronius.com pv-sales@fronius.com
pv-sales-india@fronius.com www.fronius.com.au www.fronius.co.uk www.fronius.com
www.fronius.in
 

High Temperature Long Life Battery FCDG12-200AT

GENERAL FEATURES  APPLICATIONS

 ¾ Environmentally friendly ¾ Solar & Wind energy system

 ¾ Able to operate at 60°C ¾ BTS Stations


¾ Integrated design to ensure the best
  ¾ UPS system
uniformity and reliability
 ¾ Long life and high stability under ¾ Telecom systems

  high temp. environment (no air-con ¾ Wheel chair & Golf Car

  needed) ¾ Marine Equipment


¾ Use super-C additives: Deep ¾ Railway Systems
 
discharge recovery capability
 
  DIMENSIONS & WEIGHT  TECHNICAL SPECIFICATIONS
 
Length(mm) 532±1 Nominal Voltage 12V(6 cells per unit)
 
Width(mm) 206±1 Design Floating Life @25℃ 15 Years
 
Heighth(mm) 215±1 Nominal Capacity @25℃(20 hour rate@10.00A,10.50V ) 200Ah
 
Total Heighth(mm) 219±1 10 hour rate (18.20A,10.8V) 182.0Ah
  Capacity @25℃ 5 hour rate (31.80A,10.5V) 159.0Ah
Weight(kg) 58.6±3%
  1 hour rate (111.2A,9.6V) 111.2Ah
  208
532 206
96 Internal Resistance Full Charged Battery@25℃ ≤3.6mΩ
  Discharge -30℃~60℃
  Ambient Temperature Charge -30℃~60℃
219
215

  Storage -30℃~60℃

  Max.Discharge Current@25℃ 2000A(5s)

  Terminal 40℃ 108%


Φ18
Unit: mm
Capacity affected by
4 25℃ 100%
  Temperature
0℃ 90%
  M8 (10 hr Capacity )
-15℃ 70%
 
Self-Discharge@25℃ per Month 3%
  COMPLIED STANDARDS 
Initial Charging Current Less than 36A
  IEC 60896-21/22 JIS C8704 Standby Use
Charge (Constant Voltage 13.6-13.8V
  YD/T799 BS6290 part4
Voltage) @25℃ Initial Charging Current Less than 36A
  GB/T 19638 UL 1989 Cycle Use
Voltage 14.4-14.9V
 
  BATTERY    DISCHARGE    TABEL 

Discharge Constant Current per Cell (Amperes at 25°C)


F.V/Time 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 100h
1.60V 257.4 164.4 120.8 111.2 70.6 49.6 33.6 22.2 19.80 10.60 2.40
1.67V 252.8 161.4 118.6 109.0 69.2 48.6 33.0 21.8 19.40 10.40 2.36
1.70V 248.0 158.4 116.4 107.0 68.0 47.8 32.4 21.4 19.00 10.20 2.30
1.75V 243.4 155.4 114.2 105.0 66.6 46.8 31.8 21.0 18.80 10.00 2.26
1.80V 234.0 149.4 109.8 101.0 64.0 45.0 30.6 20.2 18.20 9.90 2.22
Discharge Constant Power per Cell (Watts at 25°C)
F.V/Time 15min 30min 45min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 100h
1.60V 495.4 316.4 232.6 213.4 135.6 95.2 64.8 42.6 38.2 20.7 4.62
1.67V 486.4 310.6 228.2 209.6 133.2 93.6 63.6 42.0 37.4 20.2 4.52
1.70V 477.4 304.8 224.0 205.6 130.8 91.8 62.4 41.2 36.8 20.1 4.44
1.75V 468.4 299.0 219.8 201.8 128.2 90.0 61.2 40.4 36.0 19.8 4.36
1.80V 450.4 287.6 211.4 194.0 123.4 86.6 59.0 38.8 34.6 19.2 4.28
Note The above data are average values, and can be obtained within 3 charge/discharge cycles. These are not minimum values. Cell and battery 
designs/specifications are subject to modification without notice. Contact MCA for the latest information. 

Copyright©2017 MCA Battery Manufacture Co.,Ltd.                                                                                                Page    1 / 2 


 

High Temperature Long Life Battery FCDG12-200AT


PERFORMANCE      CHARACTERISTICS 
erformance Characteristics
  Charging characteristics  
Charging

Discharge characteristics(@25℃/77°F)
Volume

Voltage
Current

@25℃/77°F 13.20
(%) (A) (V) Charging voltage:13.65±0.10V/piece 12.60

Voltage(V)
120 0.12C 15.00
12.00
charging volume
100 0.10C 14.40 11.40
10.80
80 0.08C 13.80 0.10C 0.05C
charging voltage 0.55C 0.25C 0.17C
10.20
60 0.06C 13.20
9.60
2C 1C
40 0.04C 12.60 9.00
After 100% Discharge
After 50% Discharge 8.40
20 0.02C 12.00
charging current

0 0 0 1 5 10 20 30 60 2 3 5 10 20
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 min h

Charging time(hour) Discharging time(hour)

  Temperature effect on Design Service life   Cycle life vs.Depth of discharge


25 @25°C/77°F

20
Capacity %

15
Life year

10
100%DOD 50%DOD 30%DOD
5
Float charging voltage:13.65±0.10V

0 10 20 30 40 50 60
Temperature(°C) Cycle life(times)

  Temperature effect   Temperature effect on capacity


on battery self-discharge
Residual capacity(%)

120
0.05CA
120 0.10CA
100
Capacity(%)

0.20CA
100
80
0.55CA
80
60 1.00CA
0°C/32°F
60 10°C/50°F 2.0CA
40
40 20°C/68°F
40°C/104°F 20
20 30°C/86°F
0
0 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Storage time(month) Temperature(°C)

  BATTERY      CONSTRUCTION 

Positive Container Pillar


Component Negative plate Safety valve Terminal Separator Electrolyte
plate &Cover seal
Balanced Female Dilute high Two
Thick high Flame Advanced AGM
Pb-Ca grid for ABS Copper purity sulphuric layers
Sn low Ca Si-Rubbeand separator for
Features improved (UL94-V0 Insert acid with epoxy
grid with aging high pressure
recombination optional) M8(torque:7 fumed Silica resin
special paste resistancer cell design
efficiency ~9N.m) gel seal

MCA Battery Manufacture Co.,Ltd.


Cangjiang Industrial Estate Gaoming District  Foshan City China   
Tel:+86‐757‐66752600      Fax:+86‐757‐66752601                                                                                        HTTP://WWW.MCABATTERY.COM 

Copyright©2017 MCA Battery Manufacture Co.,Ltd.                                                                                                Page    2 / 2 


Charging ELECTRIC VEHICLE by VOLVOX ENERGY

Adresa: Targoviste, Str. Calafat, Nr. 9


Vanzari: 0040 726 745 006
Tehnic: 0040723 403 441
Retea: 0040 722 616 170
EVE STATIE DC (Fast Charging)
Aplicatii: spatii publice, primarii, benzinarii, refugii autostrada, aerport, etc...
spatii private, reprezentante EVE.
Vehicule compatibile: BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi,
Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes

15 / 30kW Configuratii posibile


Produs EVE 500Vdc

CCS2 15 kW DC, Wallbox default

CHAdeMO 15 kW DC, Wallbox optional

CCS2 30 kW DC, floor stand/ mobile default

CHAdeMO 30 kW DC, floor stand/ mobile optional

EVVE STATIE DC (Fast Charging)


Aplicatii: spatii publice, primarii, benzinarii, refugii autostrada, aerport, etc...
spatii private, reprezentanti EVVE, EVVE fleets.
Vehicule compatibile: BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi,
Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes

2
30kW Constant Power Module
Overview
Vienna rectifier technology for PFC, LLC technology for DCDC, with three phase active PFC, integrated with
functions of rectifier, contro, output, protect and remote-signal function. Modular design, high power density, high
reliability, ultra wide temperature range, suitable for all kinds of harsh environment.

Feature
Output capacity 30kW; Efficiency 96% Applied for EV charger CCS, CHAdeMO, Combo, GB/T

Output voltage range 200V-750VDC,150V-1000VDC Cooling forced air cooling

Constant power range: 330V-750VDC,600V-1000VDC

1200

1000
Voltage(V) 800

600

400

200

0
0 10 20 30 40 50 60
Current(A)
30kW Power Module

Model DPM750/40 DPM1000/30


Output capacity 30kW
Input voltage 380Vac three-phase three-wire
Input voltage range 260V-530V(260-304VA,output power derating 50%)
Input frequency 50/60HZ
Input power factor >0.99
Input current harmonic 3%
Efficiency 96%
Output voltage range 200V-750VDC 150V-1000VDC
Voltage regulation accuracy <0.5%
Current regulation accuracy <0.5%
Peak-to-Peak noise voltage of DC output <1%
Startup&Shutdown overshoot <1%
Soft start time 5S
Operating temperature -20°C-+60°C,during 50°C-60°Cderating to 60%
Ambient temperature -40°C-+70°C
Relative humidity 0-95%,40±2°C,non-condensing
Altitude 2000 meters
Dimension(W∗D∗H) 300∗445∗88mm 300∗445∗88mm
Weight 15kg 15kg