Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA 4

Model plan de afaceri


Secțiunea 2: Propunerea de proiect
A. Informații solicitant
Denumire întreprindere DIED SRL
Adresa completa a sediului social : str. Teiului, nr. 51, titu. Jud. Dâmbovița
Cod unic de înregistrare 9372547
Nr înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, J15 142 1997
B. Scop
Această secțiune trebuie să descrie motivul inițierii proiectului, indicând beneficiile scontate.
Prezentul plan de afaceri se referă la modernizarea activității de restaurant prin îmbunătățirea
calității proceselor ce au loc în bucătărie folosind utilaje moderne, reducerea costurilor în
activitatea de restaurant
C. Situația inițială actuală a activității solicitantului
Această secțiune include, dar nu se limitează la:
• o analiză a resurselor, competențelor și capacităților solicitantului;
• managementul și organizarea entității;
• problemele strategice și provocările cu care se confruntă organizația.

1. SCURTA INTRODUCERE

Prezentul plan de afaceri se referă la dezvoltarea unei afaceri în domeniul restaurantelor


cu bucatarie specific românească adresate atât societatilor comerciale cat si pentru personae
fizice avand ca loc de desfasurare indeosebi zona Muntenia (Bucuresti, Craiova, Targoviste) ,
dar si in celelalte zone ale tarii (Targu Mures, Cluj Napoca, Turda, Suceava, Fagaras).
Dezvoltarea acestei afaceri are la baza oportunitatea provenita din experienta profesionala
a asociatei d-na Olei Marinela si a d-lui Olei Nicolae Florin avand functia de Director comercial
in cadrul firmei.
Aceasta experienta a fost dobandita in decursul a 12 ani si valorificata in dezvoltarea SC
PALMYRA EVENTS SRL.
Dezvoltarea acestei afaceri consta in infiintarea unei baze logistice si de productie
moderne organizata unitar, necesara activitatii de catering si evenimente.
Activitatea de catering consta in prepararea de macare traditional romaneasca care va fi
distribuita atat la personae fizice cat si la societati comerciale , institutii publice , banci etc. In
momentul de fata activitatea de catering out-door se desfasoara de regula pe parcursul a 4 zile
din saptamana (joi-duminica) in regim discontinuu. Prin aceasta invenstitie se doreste
dezvoltarea afacerii in sensul ca activitatea de catering sa aiba un regim continuu de luni pana
duminica.
La acest moment pe piata de catering si evenimente exista un numar limitat de firme cu
astfel de profil datorita faptului ca aceasta activitate necesita experienta si se desfasoara sub
presiunea factorului « vreme si timp »
Pozitia noastra pe piata damboviteana in ultimii 2 ani conform clasamentului CCI
Dambovita este locul I, iar conform altor clasamente locul V pe tara.
Forta in domeniu catering si evenimente o reprezinta :
 Capacitatea de a fi flexibili si mobili din punct de vedere logistic (aceasta se datoreaza
faptului ca in cadrul firmei exista urmatoarele echipamente necesare organizarii
evenimentelor de orice gen (evenimente corporate, festivaluri de bere, zile ale oraselor,
festivaluri de vin, targuri traitionale, targuri temetice) solicitate clienti : corturi ,
pavilioane, genetatore de mare putere, masini de trasport, masina izoterma, gratare,
rotisoare, fripteuze, cuptoare, mese, scaune etc
 Capacitatea de a coagula o echipa in vederea organizarii unor evenimente de mare
amploare (aceasta se concretizeaza prin reletiile foarte bune atat cu furnizorii cat si cu
operatorii de acelasi gen pe piata de catering evenimente)
 Mobilitate mare a fluxurilor de nunerar atat la intrare cat si la iesire ( platile si
incasarile se fac in numerar si prin viramente bancare beneficiarii acestor servicii sunt
persoanele fizice si mici comercianti care participa la diverse evenimente)
 organizarea - existenta departamentelor :
 comercial care se ocupa permanent cu studierea pietei
 economic
 managerial
 informarea
 existenta unu mecanism formal si informal de culgere a informatiilor
(comerciale, economice,juridice, de oprtunitate etc.) ce pot influenta
desfasurarea in bune conditii a afacerii
 pregatirea profesionala a personalului
 in cadrul societati comerciale lucreaza personal calificat cu ar fi :
 lucratori comerciali
 bucatari
 ospatari
 electrician
 soferi
Toate cele prezentate mai sus duc la minimizarea riscurilor (riscuri de modificari
legislative, riscuri de piata etc) posibile si maximizarea oportunitatilor
Cifra de afaceri lunara estimata a se realiza este de : 180.000 lei avand un nivel al
chetuielilor fixe in valoare de 53.500 lei

2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII
Societatea comerciala PALMYRA EVENTS SRL a fost constituita in anul 2010 ca
societate specializata in catering si evenimente.
SC PALMYRA EVENTS SRL are sediul social in localitatea Targoviste, str. Revolutie, nr.
12 bl. C7, ap. 9, judetul Dambovita si se identifica cu CUI 27766035, atribut fiscal RO, numar de
ordine la Registrul Comertului J15/574/2010.
Avand la constituire un numar de un asociat, persoana fizica, societatea a promovat o
politica bazata pe respectul fata de clienti, profesionalism si incredere, toate acestea prin
intermediul d-nei Olei Marinela – administrator.
Societatea a inregistrat o cifra de afaceri pe in anul 2013 de 898.830 lei
In acest sens SC PALMYRA EVENTS SRL a desfasurat o activitate sustinuta in vederea
dezvoltarii la baza careia se afla personal calificat.
Organizarea eficienta a activitatii reprezinta cheia succesului oricarei afaceri, de aceea
societatea pune mare pret pe tot ce tine de planificarea, finantarea, organizarea si protejarea
afacerii. SC PALMYRA EVENS SRL si-a facut un obiectiv din a identifica piete noi pentru
produsele comercializate, din a dezvolta proiecte de finantare pentru sustinerea afacerii.

3. ECHIPA & MANAGEMENTUL FIRMEI

Din punct de vedere al personalului societatea are si va angaja personal calificat ce va fi


selectat de catre specialistii firmei pe fiecare domeniu de activitate tinand cont de exigentele
activitatii si ale pietei. Prin politica de personal stabilita la nivelul firmei se asigura pentru fiecare
angajat tinand cont de functia pe care este angajat conditiile necesare pentru o buna desfasurare a
activitatii.
La nivelul firmei, tot in politica de personal, sunt stabilite mecanismemele necesare in
ceea ce priveste evaluarea permanenta a activitatii fiecarui angajat, in vederea promovarii sau
retrogradarii acestuia, folosind in conditii de eficienta resursele umane, care reprezinta cea mai
importanta resursa din cadrul unei firme.
Structura organizatorica ierarhica si functionala este sintetizata in organigrama societatii,
estimand angajarea unui numar de 10-15 persoane. In cadrul societatii ierarhia si functiile sunt
clar delimitate, fiecare angajat avand clar stabilite sarcinile de serviciu prin fisa postului .
Cu o recunoscuta experienta in domeniul caterng evenimente echipa manageriala
coordoneaza activitatea urmatoarelor departamente:
 Resurse umane
 Logistica
 Contabilitate
 Comercial
Structura organizatorica a firmei este prezentata in organigrama de mai jos :

ORGANIGRAMA VILAGEFARMA SRL

ADMINISTRATOR
(DIRECTOR GENERAL)
CONTABILITATE Aprovizionare PRODUCTIE CATERING - ADMINISTRATIV
FINANCIAR EVENIMENTE
Desfacere
RESURSE UMANE
marketing

Managementul firmei este asigurat de urmatoarele persoane :

Olei Marinela -administrator- director general


Olei Florin - Director comercial
Ungureanu Robertino - Director Economic

Administrator –Director general – Olei Marinela este persoana care conduce si ia


deciziile la nivelul societatii in vederea realizarii obiectivelor propuse avand experienta in
domeniu catering -evenimente, gestionand atat resurse umane cat si materiale in vederea atingerii
obiectivelor stabilite Director comercial –Olei Florin este persoana care coordoneaza
departamentul comercial avand sarcina de a negocia termene de plata, preturi si cantitati de
materii prime si materiale necesare evenimentelor in limitele stabilite prin politica comerciala a
firmei cu furnizorii si clientii. Experienta in domeniu comercial ii confera avantajul unei bune
comunicari atat cu furnizorii cat si cu clientii fiind cunoscut si de unii si de altii, existand
totodata bune relatii de colaborare care s-au format in decursul anilor.
Director economic - Ungureanu Robertino se caracterizeaza prin viziune asupra
fenomenului economic ce se desfasoara la nivelul societatii tinand cont de toate interactiunile
firmei atat cu mediul extern cat si cu mediul intern. Pentru aceasta, persoana mai sus numita,
poseda cunostintele economice si tehnice necesare in stapanirea fenomenului economic de la
nivelul firmei, cunostinte concretizate prin studii si experienta in domeniu economic avand
calitatea de expert contabil precum si cea de consultant fiscal.

4. PREZENTARE PRODUSE

Produsele si serviciile ce se vor comercializa in cadrul firmei constau in 2 categorii


1. evenimente
 evenimente corporate
 festivaluri de bere
 zile ale oraselor
 festivaluri de vin
 targuri traditionale
 targuri tematice
 nunti
2. bucatarie traditional romaneasca
Evenimentele sunt foarte diversificate atat din punct de vedere organizatoric cat si ca
eveniment in sine. Acestea necesita cunostinte si abilitatii cu privire la modul de organizare, de
cerintele clientului si specificul zonei unde are loc evenimentul, abilitati ce se dobandesc in
timp,.
Deasemenea bucataria traditional romaneasca se realizeaza cu specialisti familiarizati cu
traditia culinara a fiecarei zone din tara.
Preturile servicilor se negociaza cu autoritatile locale unde au loc evenimentele in cazul
in care SC PLAMYRA EVENTS SRL este organizator si cu organizatorii in cazul in care SC
PALMYRA EVENTS SRL face parte din echipa organizatorului.
Preturile produselor din bucataria traditional romanesca sunt stabilite in functie de pretul
de achizitie a materiilor prime si de pretul produselor similare de pe piata acelui eveniment.
Serviciile si produsele oferite de SC PALMYRA EVENTS SRL sunt cu TVA 24%.

D. Obiective
Această secțiune trebuie să definească produsul/procesul și rezultatele care urmează să fie
realizate de proiect pentru a fi rentabil. Obiectivele trebuie să fie clare, specifice, măsurabile,
realizabile, acceptabile, realiste, legate de timp.

Obiectivul al acestui proiect este îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite în


domeniul restaurantelor având drept consecință creșterea profitabilității afacerii pe o perioada de
3 ani prin:
 menținerea în activitate a cel puțin 9 salariați,
 creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 15%,
 reducerea costurilor de producție
 creșterea productivității muncii
 îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin scăderea poluării
utilizând echipamente moderne pentru bucătărie și instalații de producere a curentului
electric folosind energia solară
E. Analiza mediului extern
Această secțiune include, acolo unde este cazul:
• o descriere a sectorului relativ și a caracteristicilor sale economice și de mediu;
• factorii de schimbare a sectorului,
• factorii cheie de succes ai sectorului,
• perspective sectoriale,

Societatea are ca obiectiv îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite în


domeniul restaurantelor. Potențiali cumpărători sunt persoanele fizice care apreciază calitatea
servicilor și produselor din bucătăria tradițional românescă prin servirea mesei zilnice în cadrul
restaurantului cât și prin participarea la evenimente organizate.
Furnizorii principali pentru sunt :
 IMDIA SRL
 MANOIL TRANS SRL
 VEL PITAR SRL
 HEINEKEN SRL
 URSUS SRL
 COCA COLA SRL
 ALMATIM DISTRIBUTION SRL

În acest domeniu concurența în zona de desfășurare a activității restaurantului este


formată dintr-un număr limitat de societăți din cauza specificului acestei activități și necesității
existenței unei mobilități si flexibilități ridicate privind serviciile oferite.
La nivelul orașului Titu exista un numar de aproximativ 5 de societati care desfasoara
activitate de restaurant si nu exista nici o societate cu profil de organiazare evenimente de
amploare.
In cadrul societatii la inceputul fiecarui an calendaristic se face un plan de desfasurare a
activitatii in cadrul societatii (proiecte pentru fiecare eveniment național sau local sărbătorit
avand la baza calendarul principalelor evenimente care au loc in Romania cu prilejul diverselor
sarbatori ( 8 Martie, Paște, Crăciun, Zilele Orașului etc.), targuri evenimente corporate, etc.
Acest plan are la baza o estimare a costurilor fiecarui eveniment precum si negocierii care
se efectueaza din timp atat cu beneficiarii evenimentelor ( autoritati locale, societati comerciale,
personae fizice) precum si cu furnizorii de materii prime.
Cea mai buna reclama a societatii este asigurata de calitatea ridicata atat a modului de
organiazare a evenimentelor cat si de calitatea produselor din bucataria traditional romaneasca.
De asemenea precizam ca societatea are site ______________ unde sunt prezentate serviciile si
produsele oferite.
Pe langa reclama care se face diversilor beneficiari ca urmare a contractelor de
promovare in cadrul evenimentelor este organizata si promovarea prin bannere si distribuirea de
fleyere
Cea mai buna reclama este un client multumit si de aceea toate eforturile noastre se vor
concentra in onorarea cu promptitudine a tuturor comenzilor primite, atat de la clienti persoane
juridice cat si de la clientii persoane fizice.
Preturile produselor din bucataria traditional romanesca sunt stabilite in functie de
costurile directe reprezentate de pretul de achizitie a materiilor prime și a costurilor indirecte
reprezentate în principal de costurile cu salariatii și utilitățile (costuirle cu utilitățile prin acest
proiect reducându-se) si de pretul produselor similare de pe piata.
Realizarea investițiilor în aparatura modernă din bucătărie și utilizarea instalațiilor de
producere a energiei verzii reprezintă :
 un factor de schimbare constând în îmbunătățirea calității mediul înconjurător
(reducerea poluării) și creștrea calității produselor și serviciilor (utilizarea
echipamentelor moderne)
 un factor cheie de succes prin optimizarea costurilor indirecte ceea ce influențează
prețul produselor și servicilor oferite
 îmbunătățirea perspectivei oferte restaurantului în sensul satisfacerii solicitărilor
clienților privind calitatea serviciilor și produselor oferite

F. Analiza SWOT
Această secțiune trebuie să prezinte punctele tari și punctele slabe (interne) și oportunitățile și
amenințările (externe) cu care se confruntă organizația.
G. Etape și ținte pentru dezvoltarea activităților din cadrul proiectului
Această secțiune trebuie să identifice etapele principale, începutul și sfârșitul programat al
acestora (a se vedea diagrama GANTT).
H. Bugetul proiectului
Se va completa documentul de ma jos

I. Contribuția proiectului la obiectivele de mediu


Se va descrie în detaliu cum fiecare investiție din cadrul proiectului contribuie la obiectivele de
mediu în conformitate cu prevederile Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al
Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a
determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în
mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și
pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia
dintre celelalte obiective de mediu.

J. Identificarea riscurilor
Această secțiune trebuie să identifice riscurile și ipotezele/scenariile. De asemenea, trebuie să
indice riscurile și analiza riscurilor, consecințele riscurilor și probabilitatea apariției acestora,
precum și identificarea măsurilor corective pentru a aborda riscurile și impactul acestora asupra
proiectului.

Risc identificat Cuantificarea riscului Răspuns la risc Monitorizare de risc


si răspuns/gestionare

K. PROIECŢII FINANCIARE
Se va completa documentul de ma jos