Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Data :

xX
La ora de matematică

În ora de matematică am rezolvat un exerciţiu complex. La început am ascultat explicaţiile


doamnei învăţătoare.
Alexia a trecut la tablă şi a rezolvat două exerciţii de adunare.
Alexandru, fiind un exemplu de sârguinţă, a rezolvat mai multe exerciţii combinate. El se
pregăteşte pentrul examenul din vară.
La fel de extraordinară este şi Xenia. Ea nu aşteaptă multe explicaţii. Îşi ia pixul , extrage un bilet
din “Cutia cu surprize” şi rezolvă.
Existenţa lor în clasă este benefică pentru toţi.

1 Subliniaţi cuvintele în care întâlniţi leterele :”x” şi “ X”.


2 Despărţiţi în silabe cuvimtele :
complex: ………………………….
exemplu:………………………….
explicaţii:………………………….
extrage:……………………………

3. Completaţi cuvintele cu literele: “x”,” X”


ta…imetru, cla…on, bo…,…ilofon, …eniu, …enopol, Ale…andra.

4. “Un”…”două”…….
examen …………….
pix …………….
exerciţiu …………….

5.Ordonaţi cuvintele astfel încât să aibă înţeles:


textile, Alex ,magazinul,lângă,de,locuieşte.
……………………………………………………………………………………..

5 Separaţi cuvintele din enunţul dat . Scrieţi apoi corect enunţul.


PeXeniaopasioneazăextratereştrii?
……………………………………………………………………………………..

Ghici ce e?
Am un animal . E blând.
Se hrăneşte cu pământ.
Colţi de fier şi fălci la fel,
Mare lucru faci cu el!
(citiţi invers cuvântul: “lurotavacxe”)

TEMĂ: Răspundeţi la întrebări: ( pe caiet)


1. Ce au rezolvat copiii la ora de matematică?
2. Cu care din cei doi copii vă asemănaţi ?
3. Cu care aţi dori să semănaţi ? De ce?