Sunteți pe pagina 1din 86

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN ORHEI

Ghidul
lecţiilor practice
la Unitatea de curs Nefrologie și Hematologie
cu Nursing Specific
a elevei/lui grupa__49__, anul _ IV_
specialitatea Îngrijirea bolnavilor -91310
calificarea Asistent medical,
în baza studiilor de 5 ani

_________________________________
numele de familie, prenumel
CUPRINS

I. CUPRINS...............................................................................................pa
g. 2
II. ARGUMENT......................................................................................pag.
3-4
III. COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI SPECIFICE LA DISCIPLINA
NEFROLOGIE ȘI HEMATOLOGIE CU NS..........................pag 5-6
IV. COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE CALIFICAREA
ASISTENT MEDICAL...............................................................pag 6-7
V. INSTRUCŢIUNE PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA
MUNCII ÎN CABINETUL DE BOLI INTERNE....................pag 7-8
VI. PLANUL TEMATIC..................................................................pag 9-10
VII. CONȚINUTUL LECȚIILOR PRACTICE.............................pag11-78
VIII. ABREVIAR.....................................................................................pag 79
IX. BIBLIOGRAFIE............................................................................pag 80

2
II.ARGUMENT

Prezentul ghid al lecţiilor practice urmăreşte scopul de a contribui la


implementarea metodologiilor contemporane de instruire şi optimizare a procesului
didactic la unitatea de curs Medicina intrna cu Nursing Specific.
La elaborarea lui s-a ţinut cont de conţinutul curiculumului la unitatea de
curs Nefrologie și Hematologie cu Nursing Specific.
Scopul acestui ghid este însuşirea principalelor patologii a sistemului urinar
și hematopoietic, ce va duce la dezvoltarea asistententului medical bine instruit,
calificat şi apt de a-şi îndeplini obligaţiunile de serviciu în activitatea sa
profesională.
Reformele, în sistemul ocrotirii sănătăţii, propun spre realizare măsuri de
trecere la o nouă formă de asistenţă medicală primară, bazată pe principiile
medicinei de familie, pregătirii calificate a specialiştilor sectorului primar,
perfecţionării calităţii asistenţei medicale în baza Asigurărilor Medicale Obligatorii
în Republica Moldova.
Conceptul modern de ingrijire ofera a/m independenta profesionala bazata
pe decizia proprie in realizarea actului medical, in parteneriat cu medicul si alti
membri ai echipei multidisciplinare.Dezvoltarea competentilor de luare a deciziilor
pentru un mod sanatos de viata sunt competentele cruciale, datorita numarului
extrem de mare a populatiei care prezinta patologii cronice.
Implicati activ in educatia pentru sanatate a individului si a comunitatii,
specialistii medicali sunt capabili, prin actiunile sale specifice,educationale,
preventive, terapeuticesi de recuperare, sa contribue la promovarea si mentinerea
sanatatii individului si societatii.Viitorii specialsti medicali identificind problemele
de sanatate, stabilesc diagnosticul de nursing, traseaza obiective, alcatuesc si
realizeaza un plan de ingrijiri individualizat.
Activitatea practică in medicina interna pune, frecvent şi pretutindeni,
probleme grave, deseori de extremă urgenţă, care trebuie rezolvate, fără întîrziere
3
şi corect, ţinîndu-se cont de condiţii, indicaţii şi contraindicaţii. Se desprinde
pregnant obligaţiunea, responsabilitatea, conştiientizarea ca această specialitate să
fie pe cît mai bine predată, pe atît de temeinic însuşită, să posede noţiuni clare,
concise, cît mai exacte.
Alături de lecţiile practice, efectiv cunoştinţele teoretice, trebuie să fie
suficiente pentru a-i permite la un moment dat, să ia decizii rapide şi adecvate,
anumite intervenţii simple, dar de mare răspundere, uneori în condiţii dramatice. A
nu face anumite gestiuni este mai util decît a face ceva în absenţa condiţiilor, a
nerecunoaşterii/ignorării indicaţiilor şi contraindicaţiilor, deseori cu consecinţe
grave.
Acest ghid este un rezultat al gândirii multidisciplinare realizat în dorinţa de
a fi un ghid util în vederea acumulării de cunoştinţe practice indispensabile. Acest
ghid trebuie considerat un instrument de lucru, care să vă însoţească pe parcursul
lecţiilor practice. El este structurat astfel încât să vă ghideze acumularea de noi
cunoştinţe în două etape: date teoretice de bază şi manopere (gesturi) derivand şi
subsumandu-se datelor teoretice, servind instrucţia practică.
Suportul de curs ofera posibilitatea dezvoltarii abilitatilor si competentilor
specifice disciplinei , care permite formarea unui specialist medical cu studii
postsecundare , asigurind astfel respectarea caracteristicilor definitorii ale
serviciilor medicale oferite populatiei in conditii AMS.

Autorul

4
III.COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI SPECIFICE LA DISCIPLINA
NEFROLOGIE ȘI HEMATOLOGIE CU NURSING SPECIFIC
1. Recunoaşterea afecţiunilor sistemului urinar și sistemului hematopoietic de
către specialistul medical cu studii postsecundare nonterţiare , inclusiv în baza
documentelor şi actelor normative
1.1.Expunerea clasificării şi definiţiilor diferitor afecţiuni a sistemului urinar și
sistemului hematopoietic.
1.2.Caracterizarea tabloului clinic în afecţiunile sistemului urinar și sistemului
hematopoietic.
1.3.Descrierea metodelor actuale de diagnostic.
1.4.Realizarea tratamentului şi asistenţei de urgenţă în afecţiunile sistemului
urinar și sistemului hematopoietic conform prevederilor actelor normative în
vigoare şi prescripţiilor medicale.
1.5.Aplicarea măsurilor de profilaxie a afecţiunilor sistemului urinar și sistemului
hematopoietic.
2. Identificarea spectrului cauzal şi factorilor determinanţi în declanşarea
patologiei sistemului urinar și sistemului hematopoietic.
2.1.Expunerea cauzelor afecţiunilor sistemului urinar și sistemului hematopoietic.
2.2.Identificarea cauzelor afecţiunilor inflamatorii sistemului urinar.
2.3.Descrierea mecanismului de dezvoltare a patologiei sistemului urinar și
sistemului hematopoietic.
3. Specificarea problemelor de sănătate în baza datelor clinice şi diagnostice
3.1.Recunoaşterea afecţiunilor sistemului urinar și sistemului hematopoietic în
baza semnelor subiective şi obiective, datelor diagnostice.
3.2.Descrierea metodelor actuale de diagnosticare a patologiei sistemului urinar și
sistemului hematopoietic.
3.3.Utilizarea metodelor de examinare a sistemului urinar și sistemului
hematopoietic .

5
4. Realizarea tratamentului şi îngrijirii pacienţilor cu patologie a sistemului
urinar și sistemului hematopoietic.
4.1.Descrierea metodelor de tratament.
4.2.Realizarea tratamentului şi îngrijirii pacienţilor conform prevederilor
Protocoalelor Clinice Naţionale şi indicaţiilor medicale.
4.3.Acordarea asistenţei de urgenţă pacienţilor în diverse afecţiuni a sistemului
urinar și sistemului hematopoietic.
4.4. Caracterizarea şi promovarea metodelor de profilaxie a afecţiunilor sistemului
urinar și sistemului hematopoietic.
5. Comunicarea eficientă socio- profesională
5.1.Proiectarea diferitor situaţii de comunicare profesională.
5.2.Comunicare eficientă la nivel de personal medical.
5.3.Comunicare eficientă cu pacienţii.
5.4.Completarea corectă a documentelor medicale.
6. Promovarea modului sănătos de viaţă
6.1.Informarea medicală a populaţiei despre patologia sistemului urinar și
sistemului hematopoietic frecventă.
6.2.Descrierea posibilităţilor de diagnostic, tratament şi îngrijire în cazul
afecţiunilor sistemului urinar și sistemului hematopoietic.
6.3.Promovarea măsurilor de profilaxie a afecţiunilor sistemului urinar și
sistemului hematopoietic.
IV.COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL.
1. Recunoaşterea şi evaluarea situaţiilor de îngrijire a persoanelor conform vîrstei,

genului, patologiei şi nevoilor de sănătate, în baza cunoştinţelor ştiinţific


argumentate.
2. Comunicarea, consilierea şi susţinerea pacienţilor în probleme relevante de

sănătate şi sociale.
3. Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce vizează de cadrul juridic,

economic şi social.

6
4. Participarea în diagnosticarea medicală şi tratament.

5. Selectarea, implementarea şi evaluarea îngrijirilor.

6. Aplicarea îngrijirilor orientate spre pacient.

7. Acordarea asistenţei de urgenţă în diverse stări patologice conform

Protocoalelor Clinice Naţionale.


8. Participarea la dezvoltarea şi aplicarea conceptelor de reabilitare cu integrarea

în acţiunile medicale.
9. Activitatea de parteneriat, de cooperare, colaborare în grup şi echipă.

10. Aplicarea îngrijirilor în baza cunoştinţelor ştiinţific fundamentale.

11. Autoinstruirea şi educaţia profesională continuă în depăşirea provocărilor

profesionale.
12. Promovarea imaginii pozitive şi a dezvoltării profesiei de asistent medical în

contextul social.
COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂŢII DE CURS
1. Examenul subiectiv si obiectiv al bolnavului.
2. Completarea fiselor de observatie clinica.
3. Pregatirea bolnavilor si a necesarului pentru urografia intravenoasă.
4. Pregatirea bolnavilor si a necesarului pentru radioscopia stomacului cu pasaj pe
intestinul subțire .
5. Pregatirea bolnavilor si a necesarului pentru examenul endoscopic.
6. Pregatire bolnavilor si a necesarului pentru urografia intravenoasă cu substanta
de contrast.
7. Pregatirea bolnavilor si a necesarului pentru radiografia renală simplă.
8. Pregatirea bolnavilor si a necesarului pentru pielografia ascendentă.
9. Aprecierea edemelor.
10. Primirea si predarea serviciulu.
11. Aprecierea TA si inregistrarea grafica.

12. Aprecierea Ps si inregistrarea grafica.


13. Acordarea ajutorului medical primar in colica renală.

7
PROGRAMELE NAŢIONALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
1. Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă.

2. Programul Naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/

SIDA .
3. Protocolul Clinic Naţional PCN-59.Pielonefrita acută.

4. Protocolul Clinic Naţional PCN-89. Pielonefrita cronică.

5. Protocolul Clinic standartizat pentru medicii de familie

pielonefrita acută și cronică.


6. Protocolul Clinic Naţional PCN-83. Sindromul nefrotic la adult.

7. Protocolul Clinic Naţional PCN-21.IRC la adult .

8. Protocolul Clinic standartizat pentru medicii de familie Sindromul nefrotic la

adult.
9. Protocolul Clinic standartizat pentru medicii de familie Glomerulonefrita

10. Protocolul Clinic Naţional PCN-88. Urolitiaza la adult.

11. Protocolul Clinic standartizat pentru medicii de familie Urolitiaza la adult.

12. Protocolul Clinic Naţional PCN-12. Anemia fierodeficitară la adult.

13.Protocolul Clinic National PCN-65.Leucemia limfocitara cronica la adult.


14. Protocolul Clinic National PCN-66.Leucemia mieloida cronica la adult.

V.INSTRUCŢIUNE PENTRU SECURITATEA ŞI


SĂNĂTATEA MUNCII ÎN CABINETUL DE BOLI INTERNE

1. La lecţiile practice preclinice şi clinice elevii se prezintă în echipament special:


halat, bonetă, încălţăminte de schimb, mască,manusi.
2. Elevii sunt obligaţi:
- să păstreze regimul sanitaro-igienic în cabinet;
- la sfîrşitul lecţiei practice să înfăptuiască curăţenia umedă,
- să manifeste responsabilitate faţă de materialele didactice utilizate în
timpul lecţiei;
- să păstreze bunurile materiale din cabinet (mobilier, utilaj);

8
- să respecte regulile de lucru cu instrumentele medicale pentru a preveni
leziunile accidentale;
- la demonstrarea manoperelor specifice să lucreze în mănuşi.
3. Se interzice:
- de a utiliza remediile medicamentoase care sunt demonstrate la lecţiile
practice (pentru uz intern, extern, etc.).
- de a se folosi de prizele electrice (inclusiv şi pentru reîncărcarea
telefoanelor mobile) fără permisiunea profesorului.
- transferul mobilierului, utilajului în alte cabinete, etc.
NB!. Echipamentul de clinică nu se folosește decât în incinta spitalului și a sălilor

de laborator. Este interzisă purtarea acestuia în spațiile publice, stradă, restaurante,


cantină, bibliotecă, etc.
Unghiile se vor purta tăiate scurt și nu vor fi vopsite. Nu

se acceptă gelul sau lacul semipermanent aplicat pe unghii. Cred că nici


ție nu ți-ar plăcea ca atunci când ești examinat să fii zgâriat sau înțepat.
Machiajul- nu exagera, păstrează machiajele puternice pentru petreceri
și pentru a le asorta la o ținută de seară.

VI. PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR PRACTICE

Nr. Data Nr.de Locul Unităţi de conţinut Nr.mano


d/o ore petrecerii perei
practice
1. 4 preclinică Semiologia sistemului urinar.
Nursingul specific în pielonefrită
acută și cronică
2. 4 clinică Nursingul specific în
glomerulonefritele acute și cronice.
Educația pentru sănătate.
3. 4 clinică Nursingul specific în sindromul
nefrotic și litiaza renală. Educația
pentru sănătate.

9
4. 4 clinică Nursingul specific în IRC.
Educația pentru sănătate.
5. 4 clinică Semiologia sistemului
hematopoetic. Nursingul specific în
anemia fierodificitară, anemia B12
dificitară/megaloblastică și anemia
prin deficit de acid folic. Educația
pentru sănătate.
6. 4 clinică Nursingul specific în leucemii.
Educația pentru sănătate.
7. 4 clinică Nursingul specific în diatezele
hemoragice, hemofilie, purpura
trombocitară. Educația pentru
sănătate.
8. 2 preclinică Promovarea activităților de
profilaxie a maladiilor
hematopoetice.

SUBIECTELE STUDIULUI INDIVIDUAL


ghidat de profesor
Nr. Unităţi de conţinut Nr. Produse de elaborat
d/o ore
1.Nefrologia cu nursing specific
1. Fitoterapia în afecțiunile renale. 4 Pliante

2. Dietoterapia în afecțiunile renale 4 Ciorchinele


3. Nursingul specific în afecțiunile renale 4 Plan de nursing

4. Pregatirea pacientului pentru colectarea 4 Pliant


corectă a urinei

2.Hematologie cu nursing specific.

1. Nursingul specific în afecțiunile 4 Plan de nursing


hematopoetice
2. Scolarizarea pacieților cu anemii 4 Pliante
3. Scolarizarea pacieților cu hemofilie 4 Pliante

4. Promovarea activitaților de profilaxie în 4 Pliant


patologia hematopoetică

10
’’Sănătatea este o comoară pe
care puțini știu să o prețuiască
deși aproape toți se nasc cu ea.,,

HIPOCRATE

SISTEMUL URINAR

Anatomia și Fiziologia sistemului urinar

11
Sistemul excretor

1. Completați spațiile libere:

Sistemul excretor este alcătuit din și


Rinichii sunt situați în

de o parte și de alta a

Unitatea structurală și funcțională a rinichiului este

Organul care filtrează sîngele și unde se formează urina este reprezentat de

a. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții, scriind A/F:


a) Prin transpirație se elimină o parte din substanțele toxice din organism. A/F
b) Calculii renali se formează în vezica urinară. A/F
c) Ureterele elimină urina în mediul extern. A/F
b. Stabilește corespondența dintre componentele sistemului și funcțiile
acestora:
Rinichi Depozitează urina
Uretere Formează urina prin filtrarea singelui

12
Vezica urinară Evacuează urina din organism
Uretra Leagă rinichii de vezica urinară
Localizate în interiorul rinichilor
c. Indentificați 7 denumiri referitoare la sistemul excretor.
G R I N I C H I S C
I V U A R I N I A O
E E R E T E R U F L
V Z I T A E N R I E
A I Z N O R F E N C
T C A O R A R T A T
O A C N E L O R M O
R U R I N A R A E R

1.____________________________ 2.____________________________
3.____________________________ 4.____________________________
5.____________________________ 6. ____________________________
7.____________________________

5.Identificați componentele sistemului excretor :

6. Încercuiți răspunsul corect.O singură variantă de răspuns este


corectă.
13
1.Următorul organ nu face parte din sistemul excretor:
a.Uretra
b.Ureter
c.Rinichi
d.Uter
e.Vezica urinară
2.Urina se formeaza în:
a.Vezica urinară
b.Glomerul
c.Ureter
d.Pelvisul renal
e.Sânge
3.Numărul nefronilor din cei doi rinichi este aproximativ:
a.1milion
b.1.5 milioane
c.2 milioane
d.0.5 milioane
e.nici un răspuns nu este corect
4. Completați spațiile libere astfel încât să obțineți afirmații adevărate.
1. Unitatea................................ și funcțională a rinichiului este ...........................
2. Procesul de eliminare a ......................... se numește ....................
3 ............. situată în continuarea vezicii urinare, este canalul de .................... a
urinii în mediul...................
5. Prezentați 5 măsuri de igienă pentru a preveni alterarea funcției de excreție.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15
Descrierea generală a rinichiului

GREUTATE

LUNGIME CULOAREA

RINICHII

LOCALIZARE FORMA
Alcătuirea rinichiului de la exterior spre interior
Completați următorul desen

Rebus: Formulați întrebari astfel încît, notînd răspunsurile să obțineți pe


verticală cuvântul URINĂ

U
R
I
N
Ă
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
Identifică elementele componente
notate cu 1,2, 3, și 4.
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________

Știați că…?

• Rinichii conțin aproximativ 2 milioane de nefroni, dar ei pot


funcționa normal și cu cel puţin 700000 de nefroni intacți.
• Când rinichiul nu mai funcționează, supraviețuirea poate fi
asigurată prin utilizarea unui rinichi artificial numit aparat de dializă,
prin care sângele trece periodic pentru a fi detoxifiat.
• Pe lângă plămâni și rinichi, produșii de excreție se elimină prin
piele si prin intestinal gros.
 Formarea urinei este rezultatul a trei etape.
Schema alăturată reprezintă nefronul la nivelul căruia se petrec aceste etape.
Analizați această schema și cu ajutorul cunoștințelor acumulate scrieți în caiet
răspunsurile la următoarele întrebări:
a. Ce etape din formarea urinei reprezintă fiecare literă A, B și C din schemă.
b. Din ce vas mare provine sângele care circulă prin vasul notat cu 1?
____________________________________________________________
c. În ce component al sistemului excretor va pătrunde conținutul notat cu 2?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Subiectul Nr.1: Semiologia sistemului urinar. Pielonefrita acută și
cronică.

Data_______________________

Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu


identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor
sistemului urinar.
Abilităţi:
 Identificarea semnelor principale în afecțiunile sistemului urinar.
 Examinarea bolnavilor cu patologie renală.
 Identificarea problemelor de sănătate, prioritizarea lor cu stabilirea
diagnosticului de nursing, obiectivele și intervențiile asistentului medical.
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în pielonefrita acută și cronică.
 Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea deagnosticului de nursing cu
alcătuirea planului de îngrijire.
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator ( examenul urinei, hemograma și analiza biochimică a sîngelui)
si instrumentale (ecografice, radiologice și radioizotopice).
 Informarea pacientilor despre pricipiile dietoterapiei în pielonefrite.
 Fitoterapia în pielonefrite .
 Conduita pacientului conform PCN-59;89. Pielonefrita acută la adult,
Pielonefrita cronică la adult.
 Administrarea medicamentelor pe diferite cai.
Activitatea practică
1. Completați legenda:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
5.__________________________________________
6.__________________________________________
7.__________________________________________
8.__________________________________________
9.__________________________________________
10._________________________________________
11._________________________________________
12._________________________________________
13._________________________________________
14._________________________________________

2. Definiți și completați rubricile.


Dereglări în emisia de urină:
Polakiurie_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Disurie_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nicturie______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Retenția de urină
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Incontenența de urină
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tulburările diurezei:
Poliurie_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1._______________________________________
_____________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
2._______________________________________
Oligurie______________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
3._______________________________________
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
4._______________________________________
Anurie_______________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
5._______________________________________
____________________________________________________________________________
___
6._______________________________________
___
7._______________________________________
Schimbarile calitative a urinei:
Hematurie
a) microhematurie
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) macrohematurie
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Leucociturie________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Proteine___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Glucozurie_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Piurie_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Izostenurie, hipoizostenurie, hiperizostenurie
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cilindrurie_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cristalurie_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bacteriurie_________________________________________________________
3.Caracterizați edemul de origine renală:
Reprezintă_________________________________________________________
__________________________________________________________________
cauza______________________________________________________________
localizat___________________________________________________________
momentul apariției _________________________________________________
culoarea__________________________________________________________
la palpare _________________________________________________________
CARDIACE

EDEMELE ÎN
HEPATICE
TULBURĂRI VENOASE
EDEMELE RENALE
TREBUIE
DIFERENȚIATE DE
CELE

ALERGICE DE CARENȚĂ
d. Completați spațiile libere:
Anamneza vieții:
Vârsta_______________________________________________________________________
Sexul_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Antecedentele eredo-colaterale
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Antecedente personale fiziologice
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Antecedente personale patologice
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Condițiile de viață și muncă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Examenul obiectiv:
Inspecția
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Palparea
Percuția

Sistemul urinar

Metodele investigaților de laborator Metodele instrumentale de investigații


1. _____________________ 1. ________________________
2.______________________ 2._________________________
3.______________________ 3._________________________
4.______________________ 4. ________________________
5.______________________ 5._________________________
6.______________________ 6. ________________________
7.______________________ 7._________________________
______________________ 8._________________________
9. ____________________________

 Identificați metodele de examenare paraclinice


Caracterizați
sindroamele principale
în afecțiunile renale:

Sindromul azotemic

Sindromul
Sindromul urinar Sindromul nefrotic
cardiovascular
 Completați :

Tulburările
diurezei

Dereglări în emisia de urină

Schimbările calitative a urinei

Pielonefrita acuta și cronică.


 Formulează noțiunea de:
Pielonefrită acută Pielonefrită cronică
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________

 Numiți factorii favorizanți în pielonefrite:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Enumerați și caracterizați căile de infectare în pielonefrite:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Stabilește corespondența dintre sindromul din coloana A și manifestările


clinice din coloana B. Scrie cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul
literelor.
Sindromul inflamației locale a. Febră cu debut acut și valori maximale
__________________ b. Durere lombară surdă sau colicativă
Sindromul inflamației generale c. Dureri pubiene în special asociate sau
___________________ agravate cu actul de micțiune
Sindromul inflamației urinare d. Semne ale intoxicației toxico -
inferioare _______________ infecțioase
e. Dureri unilaterale sau bilaterale
f. Disurie, piurie, polakiurie
g. Dureri cu iradiere, se pot agrava
la efort fizic
h. Diminuarea capacității de muncă
i. Micțiuni imperative
j. Hipertranspirații, mialgii, osalgii.
 Cu ce scop se efectuează în pielonefrita acută proba Neciporenco și care sunt
valorele normale:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Proba Zimnitchi ne permite evaluarea:
_____________________________________________________________
 În ce constă dieta nr. 7 după Pevzner:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Completați tabela cu preparatele necesare în cuparea durerii:


Sindromul algic ușor Sindromul algic Sindromul algic
moderat pronunțat

 Completați tabelul:Tratamentul medicamentos în pielonefrite.

Tratamentul
medicamentos în
pielonefrite
 Propuneți măsuri de profilaxie în Pielonefrita Acută
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Subiectul Nr.2: Glomerulonefrita acută și cronică.

Data_______________________

Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu


identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor
sistemului urinar.
Abilităţi:
GLOMERULONEFRITA
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în glomerulonefrita acută și cronică.
 Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu
alcătuirea planului de îngrijire.
 Identificarea problemelor de dependență, surselor, manifestărilor,
obiectivele și intervențiile asistentului medical în glomerulonefritele acute și
cronice cu alcătuirea planului de îngrijire .
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator ( examenul urinei, hemograma și analiza biochimică a sîngelui)
si instrumentale (ecografice, radiologice și radioizotopice).
 Informarea pacientilor despre pricipiile dietoterapiei în glomerulonefrite.
 Îngrijirea bolnavilor cu edeme renale și determinarea bilanțului hidric.
 Administrarea medicamentelor
NORMAL pe diferite cai.GLOMERULONEFRITA

Activitatea practică
 Formulează noțiunea de:

Glomerulonefrita acută Glomerulonefrita cronică


___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________

 Numiți factorii favorizanți în Glomerulonefrita acută


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Glomerulonefrita acută.
Manifestările
clinice

 Examenul obiectiv:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Numiți modificările în analiza generală a urinei:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Glomerulonefrita cronică.

Forma latentă

Forma nefrotică Forma mixtă

Manifestarile
clinice

Forma
Forma hematurică
hipertensivă
 Numiți metodele instrumentale de diagnostic:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 Completați tabelul.

EDEME
De origine renală De origine cardiacă
CAUZA

CULOAREA

CONSISTENȚA

MOMENTUL APARIȚIEI

LOCALIZARE

Tratamentul medicamentos în
Glomerulonefrita acută
 Profilaxia glomerulonefritelor.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Elaborați un plan ghid de nursing cu o problemă de dependență specifică
glomerulonefritei
Diagnostic Obiective Intervenții Evaluare
de nursing

Rebus. Glomerulonefrita acută.


      G        
        L          
      O            
    M            
  E                
    R            
    U    
        L  
    O          
  N            
      E        
F        
  R          
            I          
            T
  A      
Întrebări:
1. Sindromul urinar este caracterizat prin ... .
2. Pe locul doi din factorii etiologici se află ... .
3. Printre cauzele de îmbolnăvire cu glomerulonefrita acută sunt cunoscute infecţiile virale
şi ... .
4. Factorul etiologic principal al glomerulonefritei acute este streptococul B- ... din grupa A.
5. Frecvent la bolnavi apare facies ... .
6. Este posibilă dezvoltarea sindromului nefritic după administrarea vaccinelor şi ... .
7. Debutul bolii este ... .
8. Lombalgia este determinată de distensia capsulei ... .
9. Carenţele ... agravează evoluţia glomerulonefritei acute.
10. Glomerulonefrita acută apare peste 1-3 săptămâni, după un epizod ... .
11. Starea generală a pacientului este... .
12. Agravarea evoluţiei bolii poate fi provocată de efortul ... .
13.După etiologie deosebim glomerulonefrita acută secundară şi ... .
14. Hematuria este însoţită de ... .
15. Auscultativ se determină zgomotul I ... .
16.Urina este de culoarea spălăturii de ... .
Subiectul Nr 3: Litiaza renală.
Data_______________________

Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu


identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor
sistemului urinar.
Abilităţi:
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în urolitiază.
 Examinarea bolnavilor tematici, conform etapelor procesului de nursing .
 Identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticului de
nursing.
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator ( examenul urinei, hemograma și analiza biochimică a sîngelui)
si instrumentale (ecografice, radiologice) conform standardelor/
protocoalelor ale deprindelor practice.
 Aplicarea algoritmului asistenței de urgență în colica renală.
 Informarea pacientilor despre pricipiile dietoterapiei .
 Conduita pacientului conform PCN-88. Urolitiaza la adult,
 Administrarea medicamentelor pe diferite căi.

Activitatea practică

 Definiția :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Numiți factorii etiologici:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Manifestările clinice:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Examenul obiectiv:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Poziția bolnavului:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Elaborați un plan de nursing la un pacient cu colică renală cu afectarea
următoarelor nevoi:
- Nevoia de a elimină
- Nevoia de a evita pericolele
Problema prioritară Etiologia Semne și simptome

 Conduita de urgență în colica renală


Problemă:
Ce se aplică în regiunea lombară în timpul colicii renale:
-Termoforul ________________________________________________________
-Punga cu gheață ____________________________________________________
-De ce ? _________________________________________________________

ÎNTREBĂRI FULGER ?
1.Litiaza renală este mai fecvent întîlnită la ………………..
2.Sindromul algic în urolitiază se poate asocia cu ……………….
3.Dereglare în emisia de urină caracteristică urolitiazei ………………
4.În urolitiază durerea apare după administrarea de ……………
5.Cum este urina în litiaza renală …………………
6.În cazul mobilizării calculului apare …………………..
7.Simptom care apare frecvent la efortul fizic ………………..
Subiectul Nr.3: Sindromul nefrotic.

Data_______________________
Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu
identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor
sistemului urinar.
Abilităţi:
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în sindromul nefrotic.
 Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea deagnosticului de nursing cu
alcătuirea planului de îngrijire.
 Identificarea problemelor de dependență, surselor, manifestărilor,
obiectivele și intervențiile asistentului medical în glomerulonefritele acute și
cronice cu alcătuirea planului de îngrijire .
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator ( examenul urinei, hemograma și analiza biochimică a sîngelui)
si instrumentale (ecografice, radiologice și radioizotopice).
 Informarea pacientilor despre pricipiile dietoterapiei .
 Îngrijirea bolnavilor cu edeme renale și determinarea bilanțului hidric.
 Administrarea medicamentelor pe diferite cai.
 Cobduita pacientului conform Protocolului clinic național- 83.
SINDROMUL NEFROTIC LA ADULT.
Activitatea practică

DEFINIȚIE.

CLASIFICAREA
ETIOLOGIA

MANIFESTARILE CLINICE
CARACTERISTICA SINDROMULUI
NEFROTIC

EDEMATOS URINAR
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________

Caracteristica edemelor subcutanate:


____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 Numiți investigațiile de laborator în sindromul nefrotic:

 In SN se vor respecta dietele:


 Vegetariene
 Hipoproteice
 Normocalorice
FORMAȚI CUVINTELE. CLASIFICAȚI PREPARATELE.
A Q I M U N O S U P R E S O A R E R R I
A F A N T I C O A G U L A N T R T Y U N
Z M N H E P A R I N A E R T Y Y H N I D
A E T C D I P I R I D A M O L E F N U O
T R I A N T I I N F L A M A T O A R E M
I C A F D I U R E T I C E B V C X Z L E
O A G U Z X C V B N M A S D F G H J K T
P P R R S P I R O N O L A C T O N A D A
R T E O J K L Z X C V B N M Q W E R H C
I O G S Q W E R T Y U I O P A S D F G I
N P A E S D P R E D N I S O L O N D F N
A U N M A V B N M Q W E R T Y U I O P A
W R T I D E X A M E T A Z O N K L Z X C
E I Q D W E R T Y U I O P A S D F G H J
R N P A S D F G H J K L Z X C V B N M Q
T A U C O R T I C O S T E R O I Z I I O
I N H I B I T O R I I E N Z I M E I D E
Y P B N M Q C O N V E R S I E W E R T Y
U A V R A M I P R I L E N A L A P R I L
I S T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C
O D F G H J K L Z X C V B N M Q W E R T
Complicațiile
sindromului
nefrotic
Subiectul NR 4 : Insuficiența renală cronică.

Data_______________________

Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu


identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor
sistemului urinar.
Abilităţi:
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în insuficiența renală cronică.
 Examinarea bolnavilor tematici, conform etapelor procesului de nursing .
 Identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticului de
nursing.
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator ( examenul urinei, hemograma și analiza biochimică a sîngelui)
si instrumentale (ecografice, radiologice) conform standardelor/
protocoalelor ale deprindelor practice.
 Îngrijirea bolnavilor în stadiul terminal sub dializă.
 Informarea pacientilor despre pricipiile dietoterapiei .
 Conduita pacientului conform PCN-87. Insuficiența renală cronică sub
dializă.
 Administrarea medicamentelor pe diferite căi.

Activitatea practică
Activitatea practică

Sindrom, instalat ca urmare a ddd de a –şi asigura normal F(x),

datorită progresivă și a Insuficiența renală

cronică
 Numiţi cauzele şi factorii de risc care duc la apariţia insuficienţei renale
cronice :

Cauze Factorii

Stadiile Bolii cronice renale


Manifestările clinice
în stadiul de
insuficienţă renală
decompensată
DIAGNOSTIC PARACLINIC
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________

TRATAMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PROFILAXIA PRIMARĂ
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Profilaxia secundară

 Asistența de urgență în coma uremică


 Modalitățile de substituție a funcției renale în Insuficiența renală cronică
terminală:
________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________

________________________
ȘTIU

AM VREAU SĂ
ÎNVĂȚAT ȘTIU
Întrebari fulger.
1.Sunt situati în cavitatea abdominală ,de o parte si de alta a coloanei
vertebrale_________________________________________________________
2.Organele la nivelul cărora se formeaza urina____________________________
3.Au forma unor boabe de fasole_______________________________________
4.Contin aproximativ 2 mln. de nefroni__________________________________
5.Ce este reprezentat în imagine. _______________________________________
Subiectul Nr 5: Semiologia sistemului hematopoetic. Nursingul specific în
anemia fierodificitară, anemia B12 deficitară/megaloblastică și anemia prin deficit
de acid folic. Educația pentru sănătate.

Data_______________________
 Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu
identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor sistemului
hematopoetic.
Abilităţi:
 Enumerarea semnelor clinice principale în afecțiunile sistemului hematopoetic.
 Identificarea problemelor de dependență, surselor, manifestările, obiectivele și
intervențiile asistentei medicale în afecțiunile hematopoetice.
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în anemii (anemia fierodificitară, anemia B12
deficitară/megaloblastică și anemia prin deficit de acid folic).
 Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea
planului de îngrijire.
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de laborator
( hemograma și analiza biochimică a sîngelui) si instrumentale (ecografice și
radiologice) conform standardelor/protocoalelor ale deprinderilor practice.
 Informarea pacientilor despre pricipiile dietoterapiei .
 Administrarea medicamentelor pe diferite cai.
 Conduita pacientului conform Protocoalelor clinice naționale Anemia
fierodeficitară la adult, Anemia megaloblastică la adult.

Activitatea practică
Numiți asemanările și deosebirile dintre:
Criterii Anemia B-12 deficitară Anemia prin deficit de
acid folic

Noţiune

Manifestările
clinice

Complicaţii

Diagnostic

Tratament

Elaborați un plan ghid de nursing cu o problemă de dependență specifică


anemiei cronice.
Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
nursing

Subiectul Nr 6 : Nursingul specific în leucemii. Educația pentru


sănătate.
Data_______________________
Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu
identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor sistemului
hematopoetic.

Abilităţi:
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în leucemiile acute și cronice.
 Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing .
 Identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticului de
nursing.
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator (hemograma, extrasul medular și analiza biochimică a sîngelui)
și instrumentale ( puncția sternală, ecografice și radiologice) conform
standardelor/protocoalelor ale deprinderilor practice.
 Aplicarea algoritmului asistenței de urgență în sindromul hemoragic.
 Administrarea medicamentelor pe diferite cai, reacțiile adverse ale
preparatelor chimioterapice.
 Îngrijirea bolnavilor cu sindrom hipertermie și hemoragie.
 Conduita pacientului conform Protocoalelor clinice naționale Leucemia
limfocitară cronică, Leucemia mieloidă cronică la adult.

Activitatea practică
 Completați spațiile libere:
 Hemoblastozele sunt tumori maligne care se dezvoltă în:________________

 Clasificarea Hemoblastozelor:1.___________________________________
2.___________________________________
 Tabloul clinic în leucemia acută este dominat de 4 sindroame:
_____________________________________________________________
 Explorare paraclinică obligatorie în leucemia mieloidă cronică.
_____________________________________________________________
 În leucemia mieloidă cronică splenomegalia progresivă și corelantă cu
numărul de leucocite este caracteristică pentru faza: __________________
 Tratamentul leucemie acute indiferent de varianta morfologică, include:
_____________________________________________________________
 Remediile medicamentoase folosite în tratamentul leucemiilor acute:
_____________________________________________________________
 Preparatul de elecție pentru leucemia limfocitară cronică în stadiul inițial este:
______________________________________________________________
 Programe de tratament a leucemiilor acute:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Explorări paraclinice obligatorii în leucema limfocitară cronică:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Continuați frazele:
1. Leucemia limfocitară cronică reprezintă un proces _______________, al
cărui substrat morfologic în formează limfocitele mature.
2. Leucemia mieloidă cronică se manifestă prin
_______________________, ___________________________,
________________________________ și _________________.
3. În varianta tumorală a leucemiei limfocitare cronice se efectuează
tratament cu _____________ și ______________ sau se folosesc cicluri de
polichimioterapie _____ și _________.
4. În evoluția clinică a leucemiei limfocitare cronice deosebim următoarele
stadii:
a)________________________________________________________ .
b)________________________________________________________ .
c)________________________________________________________.
5. Etapele tratamentului leucemiilor acute includ:

a) ________________________________________________________ .
b) ________________________________________________________ .
c) _________________________________________________________.
d) ________________________________________________________ .

 Scopurile principale ale tratamentului leucemiei limfocitare cronice sunt


următoarele:

Enumerati complicațiile leucemiei mieloide cronice și dați exemple:


1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Enumerați factorii de risc pentru leucemia mieloidă cronică:

 În schema următoare, enumerați explorările paraclinice necesare în


leucemiile acute:
 Alcătuiți un studiu de caz pentru un pacient cu leucemie acută.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Completați rebusul
1. Leucemia acutăeste o patologie ..........................................................................
2. 4.5.7.Manifestările clinice în leucemia acutăse include în 4 sindroame............
3. Prezența în sîngele periferic a celulelor blaste este caracteristică pentru
leucemia..............................................................................................................
6. Explorare paraclinică de laborator pentru depistarea lucemiei acute.................
8.Recoltarea lichidului medular se efectuează prin intermediul.............................

Subiectul Nr 7 : Nursingul specific în diatezele hemoragice, hemofilie, purpura


trombocitară. Educația pentru sănătate.

Data_______________________
Competențe: Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu
identificarea simptomelor și sindroamelor patologice ale afecțiunilor sistemului
hematopoetic.
Abilităţi:
 Caracterizarea factorilor etiologici, manifestarilor clinice, principiilor de
diagnostic, tratament în diatezele hemoragice.
 Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing .
 Identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticului de
nursing.
 Pregatirea fizica si pshihologică a pacientului pentru investigatii de
laborator (hemograma, extrasul medular și analiza biochimică a sîngelui)
și instrumentale ( puncția sternală, ecografice și radiologice) conform
standardelor/protocoalelor ale deprinderilor practice.
 Aplicarea algoritmului asistenței de urgență în sindromul hemoragic.
 Administrarea medicamentelor pe diferite cai, reacțiile adverse ale
preparatelor chimioterapice.
 Îngrijirea bolnavilor cu sindrom hipertermic și hemoragic.

Activitatea practică
 Completați spațiile libere:
 Diatezele hemoragice reprezintă patologii, care prezintă dereglări ale:
______________________________________________________________
 Hemostaza fiziologică este asigurată de acțiunea reciprocă a 3 factori:
_____________________________________________________________
 Manifestarea tipică pentru diatezele hemoragice este:
_____________________________________________________________
 Hemofilia este o afecțiune:_______________________________________
 Penru Purpura trombocitopenică secundară factori predispozanți
sunt:_________________________________________________________
 Cele mai frecvente manifestări hemoragice în Hemofilie sunt:
_____________________________________________________________
 După evoluție Purpura trombocitopenică se clasifică în:
_____________________________________________________________.

 Completați spațiile libere:


a) Hemofilia este o afecțiune hemoragică _____________, cu transmisie
______________ legată de _________, fiind cea mai frecventă boală
constituțională de _______________ a sângelui, care afectează subiecți de sex
____________.
b) Purpura trombocitopenică _____________ este un sindrom clinic datorat
reducerii numărului de ______________ circulante, care se manifestă prin tendință
de sângerări, apariția spotană a unor ______________ și _____________ sau
extravazarea -______________ din capilare în țesutul subcutanat și în membranele
mucoase.

 Identificați investigațiile paraclinice ce vor fi efectuate pentru stabilirea


diagnosticului de Purpură trombocitopenică.

Enumerați complicațiile Hemofiliei:


1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

 Completați schema de mai jos cu principalele semne și simptome ale


pacientului cu purpură trombocitopenică.
Identificați caracteristica Vasculitei hemoragice în dependență de grade:

Stabiliți particularitățile de îngrijire a bolnavilor hemofili.


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Subiectul Nr.8: Promovarea activităților de profilaxie a maladiilor hematopoetice.


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VIII.ABREVIERI:

A/F - adevărat/fals
IRA -insuficiența renală acută
IRC - insuficiența renală cronică
PCN- Protocol clinic național

IX. BIBLIOGRAFIE
1. Negrean M., Tomulescu L., Carp L. și alți autori, Medicina internă cu nursing
specific, suport de curs pentru studenții colegiilor de medicină, ediţia a II-a,
Chişinău, 2017;
2. Borundel C., Medicina internă pentru cadre medii, Ed. BIC ALL, Bucureşti,

2004;
3. Boturov I., Negrean M., şi alţi autori, Gastroenterologia, Curs de lecţii, Tipogr.

Prag-3 SRL, Chişinău, 2007;


4. Botnaru V., Examenul clinic în afecţiunile sitgemului digestive, Editura F. E.-P

Tipografia Centrală, Chişinău 2005;


5. Babiuc C., Dumbrava Vlada-Tatiana, Medicina internă, Centrul Editorial

Poligrafic Medicină, Chişinău, 2008;


6. Botnaru V. Medicina internă, Breviar Modulul Gastroenterologie/ hepatologie

Editura F. E.-P Tipografia Centrală, Chişinău 2008;


7. Crivcianschi L., Urgenţe medicale (Algoritmele-protocoale de management şi

tratament), Tipografia “Grafică”, Chişinău, 2003;


8. Protocol/algoritm al deprinderilor practice, Chişinau, 2017;
9. C. Mozes, Tehnica ingrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2007;
10. L.Titircă, Ghid de Nursing, Editura: Viaţa medicală românească, Bucureşti,
2006;
11.L. Titircă, Manual de îngrijiri speciale, Editura, Viaţa medicală românească,
Bucureşti, 2006;
12. R.Friptu; R.Emilian, Bazele îngrijirii omului sănătos și bolnav, Centru de
Excelență în Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo” , Chișinău, 2017;
13. Protocol Clinic Național, Sindromul nefrotic, Chișinău 2017;
14. Protocol Clinic Național, Insuficiența renală cronică,Chișinău 2014;
15. Protocol Clinic Național, Anemia fierodeficitară, Chișinău 2017;
16. Protocol Clinic Național, Purpura hemoragică, Chișinău 2017;

S-ar putea să vă placă și