Sunteți pe pagina 1din 41

Grădinița P.N. Nr.23 - Structură a Șc.

„Ion Creangă” Iași

PROIECT
DIDACTIC

Candidat: MUNTEANU L. Iasmina-Andreea

01.04.2022
1
Proiect de activitate

Data: 01.04.2022
Unitatea de învățământ: Grădiniţa cu Program Normal, nr. 23, Structură a Șc. Ion Creangă Iaşi

Educatoare: Iasmina-Andreea Munteanu

Grupa: Mijlocie PP

Tema anuală: Cine și cum planifică/organizează o activitate?

Tema proiectului: ,,Învăț de pe acum”

Tema săptămânii: ”Meserii/Profesii”

Tema zilei: „ Micii pompieri”

Forma de realizare: Activitate integrată pe o zi : ADP, ALA1, ADE - „Micii pompieri’’: DȘ2-
Pompierul (observare) + DEC1- Casca pompierului, ALA2.

Tipul de activitate: mixtă

Durata: o zi

Scopul activității: - Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse


meserii întâlnite în societate precum și a uneltelor și instrumentelor necesare desfășurării
acestora.
- Consolidarea abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
- Dezvoltarea capacității de cunoaștere a rolului meseriei de pompier în viața
omului;educarea unor atitudini pozitive față de muncă și de produsele obținute.

2
Sumar de activități cu conținuturi integrate pe întreaga zi

ADP+ALA1+ADE (DȘ2, DEC1)+ ALA2

a) ADP (activități de dezvoltare personală)

a) Întâlnirea de dimineață

Salutul: „Dimineaţa a sosit ,


Toți copiii au venit,
A-nceput o nouă zi ,
Buna dimineața , copii!,,

Prezența:„Dupa ce ne-am adunat,


Si frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am intalnit,
Cine oare n-a venit?”

Calendarul naturii

Noutatea zilei: ”Invitatul surpriză”

b) Tranziții: ,,Meseriile..’’
apoi

Rândul iute să-l formăm


Frumos ne încolonăm
Spre baie cu toți pornim
Cu pași mărunți să pășim

3
c) Rutine: ”Sunt curat ca o floare/ Mă îngrijesc ca să cresc mare!” (deprinderea de a
se spăla pe mâini).

”Mănânc singur!” (deprinderea de a mânca singuri micul dejun)

b) ALA1 (Jocuri și activități liber alese):

a) Centrul Arte: ,, Meserii îndrăgite- colorare’’;


b) Centrul Bibliotecă: ”Mașini și unelete ale meseriașilor” – antrenament grafic
c) Centrul Joc de masă: ”Pompierul”- puzzle
Tranziții: ” Ce te faci când vei fi mare?”
cântec cu mișcare
ADE (Activități pe domenii experiențiale):
DȘ2 - „ Pompierul”- observare

Tranziții: ” Pompierul...”

DEC1- ,,Casca pompierului ” – pictură

Tranziții: ” Ce te faci când vei fi mare?” cântec cu mișcare


Rutine: ”Facem curat la masa de lucru!” (deprinderea de a se păstra curățenia).
c) ALA2 (Jocuri și activități liber alese):

ALA2: ,,Apel de urgență 112"

Strategiile didactice:

Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, problematizarea,


exercițiul, turul galeriei, jocul

Mijloace de învăţământ: fișe de lucru,păpuși din grupă,puzzle cu pompieri, imagini cu Pompier,


ecusoane meserii, plicuri cu bilețele tip sarcină de lucru, cască de pompier, acuarelă, pensule,
lucrare model-casca pompierului, casă din carton, servetele, creioane colorate.

Forme de organizare: individual, pe echipe, frontal.


4
Scenariul zilei
În dimineața zilei de Luni, 01.04.2022, copiii vor fi întâmpinați la fel ca și în alte zile, cu
o atmosferă primitoare, încărcată de bucuria venirii primăverii.
Tema săptămânii este ”Meserii/Profesii”, conținutul activităților făcând referire la
importanța meseriilor și cunoașterea rolului pompierului în viața oamenilor.
Scopul zilei fiind verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse meserii
întâlnite în societate precum și a uneltelor și instrumentelor necesare desfășurării acestora,
consolidarea abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, dezvoltarea
capacității de cunoaștere a rolului meseriei de pompier în viața omului;educarea unor atitudini
pozitive față de muncă și de produsele obținute și relaxarea organismului prin participarea la
jocurile și activitățile liber alese.
După Jocurile și activitățile la alegerea copiilor și rutinele de dimineață (igiena de înainte
de masă, mic dejun, mersul la baie/ apă), copiii sunt așezați în semicerc pentru
Întâlnirea de dimineață –„Dimineaţa a sosit ,
Toți copiii au venit,
A-nceput o nouă zi ,
Buna dimineața , copii!,,
Copilașii au venit la grădiniță curioși să vadă ce surprize le mai oferă și această zi, dar poate și
emoționați știind că vor avea și musafiri. Înainte de a se așeza pe scaunele în semicerc li se vor da
ecusoane cu diferite dulciuri (pompieri, polițiști, piloți,) în funcție de care se vor împărți la cele 3
centre de lucru.
Apoi participă la salutul de dimineață: Bună dimineața, albinuțelor! (cercul salutului)
Se vor face câteva exerciții de înviorare .

Prezența: „Dupa ce ne-am adunat,


Si frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am intalnit,
Cine oare n-a venit?”

Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor și al băiețeilor


prezenți, apoi totalul copiilor prezenți, un copil verifică corectitudinea prezenței la panou.

5
Voi iniția apoi o scurtă discuție care ne va ajuta să completăm împreună Calendarul naturii,
adresându-le copiilor întrebări ajutătoare:
-Cum este vremea afară?
-De ce este mai cald?
-Ce anotimp este?
-Cum este vremea dimineața?
-Cum ne îmbrăcăm?
-În ce zi suntem?
-Ce zi a fost ieri? Ce zi va fi mâine?

Noutatea zilei
Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă care asistă să îi vadă cât
sunt de cuminți și cât de multe lucruri știu ei despre meserii. Le captez atenția copiilor și cu
ajutorul unui musafir secret, care a bătut la ușa grupei noastre pentru că a aflat că noi povestim
zilele acestea despre meserii și dorește să-și prezinte și el meseria. Pompierul nostru a pregătit și
câteva surprize pentru voi și vă invită astăzi să aflați multe lucruri interesante despre el.

Activitatea de grup
Se realizeaza prin prezentarea activităților din ziua respectivă. Copiii ascultă cu atenție
scrisorile de la pompier și rețin sarcinile pe care va trebui să le îndeplinească.

Tranziții - ,,Meseriile..’’

Rutina – „Pompieri sau doctorite


Hai sa mergem la masute
Frumos sa ne asezam
Si la centre sa lucram!”

Le voi prezenta copiilor centrele deschise pentru această zi : Arte, Bibliotecă, Joc de
masă. Vom intui materialele de la fiecare centru și le voi explica sarcinile de lucru.
După activitățile liber alese vom face tranziții: ” Ce te faci când vei fi mare?” cântec cu
mișcare
Se va trece la domeniul științe, le voi spune copiilor că astăzi vom observa ”Pompierul”.
6
Pentru aceasta le voi cere copiilor să se așeze în semicerc. Le voi prezenta imaginea cu
pompier și mă voi opri asupra elementelor esențiale din echipaentul acestuia. La final, voi invita
câte un copil să reia prezentarea.
Tranziția spre DEC va fi făcută prin cântecelul ” Pompierul...”
La activitate copiii vor fi așezați la măsuțe și vor picta casca pompierului. Vom intui
materialele de lucru, voi preciza tema, voi explica și demonstra modul de lucru. Înainte de a
începe lucrul avem în vedere încălzirea mușchilor mâinii. Evaluarea se va face prin turul galeriei.
Tranziție: ” Ce te faci când vei fi mare?” cântec cu mișcare
Rutine: ”Facem curat la masa de lucru!” (deprinderea de a se păstra curățenia).
După activitățile pe domenii experiențiale vom desfășura un joc de mișcare ,,Apel de urgență
112”. Voi explica și demonstra regulile jocului înaintea desfășurării acestuia.
La finalul activităților voi face aprecieri frontale și individuale.

7
Jocuri și activități liber alese I

Proiect didactic

Tema anuală: Cine și cum planifică/organizează o activitate?

Tema proiectului: „Învăț de pe acum”

Tema săptămânii: ”Meserii/Profesii”

Tema zilei: ,,Micii pompieri”

Domeniul : Jocuri și activități liber alese I

Tipul de activitate: consolidarea și verificarea de cunoștințe, priceperi, deprinderi.

Centre de interes:
Centrul Arte: ”Meserii îndrăgite ”-colorare

Mijloc de realizare: fișă de lucru

Dimensiuni ale dezvoltării: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în


8
activitate), Activarea și .. manifestarea potențialului creativ.

Obiective operaționale:

O1- să recunoască meseria de pe pălărie;

O2- să coloreze corespunzător pălăria;

O3- să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o


bună coordonare oculo-motorie.

Centrul Bibliotecă: ”Mașini și unelete ale meseriașilor” – antrenament grafic

Mijloc de realizare: fișă de lucru

Dimensiuni ale dezvoltării: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în


activitate), Activare și manifestare a potențialului creativ,

Obiective operaționale:

O1- să recunoască materialele utilizate,


O2-să traseze corespunzător cu creionul liniile punctate.
O3- să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru
pentru o bună coordonare oculo-motorie.

Centrul Joc de masă: ”Pompierul”

Mijloc de realizare: puzzle

Dimensiuni ale dezvoltării: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în activitate),


Curiozitate, interes și inițiativă în învățare,

Obiective operaționale:

O1- să recunoască meseria din imagine;


O2- să îmbine piesele de puzzle pentru a obține imaginea completă;
O3- să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o
9
bună coordonare oculo-motorie.

Comportamente vizate:
A.1. Participă la interacțiuni pozitive alături de copiii de vârstă apropiată.
B.1. Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător.
C.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi.
C.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul de învățare.
D.1. Manifestă creativitate în activități diverse.
E.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

Strategii didactice:

a) Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca


independentă, jocul,
b) Mijloace și materiale didactice: fișă de lucru, creioane colorate, lucrarea model, puzzle.
Forma de organizare: pe grupuri mici, individuală.
Durata: 25-30 de minute

10
Desfășurarea activității
Etapele Conținutul instructiv-educativ al activității Strategii didactice Evaluare
activității Metode Mijloace Forme de
realizare
1 .Moment Pentru o bună desfășurare a activității se asigură următarele
organizatoric condiții
Pe centre de
-Aerisirea sălii de grupă lucru
-pregătirea materialelor didactice necesare Instructajul
- intrarea ordonată în sala de grupă.

2. Captarea Introducerea în activitate se realizează printr-o scurtă expunere.


atenției ,,Pentru că în această dimineață pompierul care ne-a vizitat
ne-a oferit mai multe sarcini de lucru, haide-ți să îl facem Expunerea Frontal
mândru și să îi demonstrăm că suntem cei mai buni pompieri”.

3. Anunțarea Se anunță jocurile și activitățile ce urmează a fi desfășurate în Conversația Pe grupe


temei și a fiecare centru de interes, invitând grupa de copii să le viziteze și
obiectivelor să meargă, pentru început, la centrul indicat de meseria pe care
fiecare o are în piept.
Pentru fiecare sector se vor purta discuții referitoare la ceea ce
vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziție.
11
Se reamintește copiilor comportamentul pe care trebuie să-l
manifeste în cadrul acestor activități (vorbim în șoaptă pentru a Explicația
nu-i deranja pe ceilalți, avem grijă de materialele primite,
rezolvăm cu atenție fișele de lucru, apreciem și protejăm
lucrările făcute de ceilalți colegi).
4.Dirijarea Copiii se organizează la centre, intuiesc și se familiarizează cu Explicația
învățării materialele pregătite.
Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii. Explicația Fise de
lucru,
La sectorul Arte, ”Meserii îndrăgite”, vor avea de colorat Observația Individual
creioane
pălăria care indică meseria îndrăgită. (ANEXA 1) Exercițiul colorate Pe grupe
Explicația
La sectorul bibliotecă, ”Mașini și unelte ale meseriașilor”, Observația
Creioane
vor avea de trasat corescunzător cu creionul liniile punctate. Demonstrația Pe grupe
colorate
(ANEZA 2) Exercițiul Fișe de
lucru
Explicația
La sectorul Joc de masa, vor îmbina piese de puzzle pentru a Observația Puzzle
forma imaginea finală ”Pompierul”. Demonstrația Pe grupe
Exercițiul
Pe tot parcursul activității se vor asigura condițiile optime, se va Pe grupe
urmări modul de relaționare, de comunicare între parteneri cât și Explicația
Observația

12
grija pentru materialele puse la dispoziție. Demonstrația
Se face rotirea materialelor pe centre. Exercițiul
Jocul
5.Obținerea Se cere copiiilor să facă aprecieri și autoaprecieri exprimând Observația
performanței opinii referitoare la modul de lucru, comunicarea, colaborarea Frontală
dintre ei și la rezultatele obținute. Conversația

6.Încheierea Se vor face aprecieri stimulative cu referire la fiecare grup în Conversația Pe grupe
activității parte și se vor nominaliza copiii care s-au remarcat.

13
Activități pe domenii experiențiale

Proiect didactic
Tema anuală: Cine și cum planifică/organizează o activitae?

Tema proiectului: „Învăț de pe acum”

Tema săptămânii: ”Meserii/Profesii”

Tema zilei: „ Micii pompieri”

Domeniul experiențial: Domeniul Științe

Tema activității: „ Pompierul”- observare

Tipul de activitate: consolidarea și verificarea de cunoștințe, priceperi, deprinderi.

Dimensiuni ale dezvoltării:

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea


mediului apropiat.

Comportamente vizate:

1. Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor ;
2. Să se exprime corect din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
3. Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

14
Scopul activității: Largirea orizontului de cunostinte al copiilor despre pompier in vederea
formarii reprezentarii clare asupra acestei meserii; educarea capacitatii de a percepe analitic
componentele echipamentului;educarea proceselor psihice;imbogatirea si activizarea
vocabularului cu cuvintele:echipament, cască, incendiu.

Obiective:

O1-Să identifice personajul din imagine;


O2-Să recunoască meseria personajului prezentat;
O3-Să precizeze a elementelor suggestive profesiei
de pompier;
O4-Să identifice uneltele pompierilor, detaliile uniformei acestora
și a activității desfășurate de ei.

Strategii didactice:

 Metode și procedee: observaţia, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, jocul,


problematizarea, conversaţia .
 Mijloace didactice:imagine cu pompierul,stickere cu elemente din uniforma acestuia și
uneltele sale, scrisoare de la pompier.
 Forma de organizare: frontal,pe grupe, individual
Forme şi metode de evaluare: aprecieri verbale, verificare orală.

15
Eveniment Ob. Conținut științific Strategii didactice Evaluare
didactic
Op. Metode și Mijloace de Forme
procedee învăță-mânt de orga-
nizare
1. Moment Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, pregatirea salii de Mobilier
organiza- grupa si a materialului didactic necesar pentru activitate,
material Frontal
toric organizarea colectivului de copii.
didactic

Se realizează cu ajutorul scrisorii lăsate de pompierul ce


ne-a vizitat:
2.Captarea Conversatia Scrisoare Frontal
Dragi copii, pentru că sunt sigur că am vizitat o grupă
atenției de la
de copii isteți și adevărți pompieri în devenire, aș vrea să explicaţia
pompier
le demonstrați și musafirilor de astăzi cât de multe știți voi
despre mine și această meserie.

3.Anunțare În urma discuției introductive, le voi spune copiilor să îi

16
a temei demonstrăm pompierului că știm foarte multe despre el, dar
mai ales că suntem cuminți și mici pompieri neînfricați.
Conversatia

frontal Capacita-tea
de a asculta cu
atenție explica-
Explicatia țiile oferite

4. Conversația
Copiii se așează pe scăunele iar eu, folosind metoda
Reactuali-
Bainstoming,îi întreb pe copii la ce se gândesc ei când aud Observarea
zarea
„Pompier”. Copiii răspund, notăm toate răspunsurile, apoi comportamentulu
cunoştinţe- Explicația Frontal
discutăm despe fiecare, se aleg răspunsurile cele mai i copiilor
lor
potrivite.

Explicația Frontal
4. Dirijarea O1 Le propun copiilor să privească atenți imaginea cu Conversația
O2 pompierul(ANEXA 3) , căci dacă vor face astfel, pompierul Demonstrația
invățării
nostru va fi tare mandru de noi. Le voi prezenta fiecare Povestirea
element sugestiv din echipamentul pompierului și vom purta
o discuție referitoare la activitățile desfășurate de acesta și la
importanța acestei meserii în viața omului.
17
Conversația
5. Voi numi câte un copil să prezinte elementele din
Obținerea O1 echipamentul pompierului și să discute despre acestea Explicația Frontal
02 pentru a mă asigura că au fost atenți și au reținut Individu
performanț al
informațiile transmise. Exercițiul
ei

Voi organiza un joc care se va realiza prin extragerea dintr- Conversația Frontal Cel puțin 80%
6. Coșulețul cu Individu
un coșuleț a câtorva bilețele de la pompier, care dorește să dintre copii să
Explicația bilețele al
Asigurarea testeze cât de bine ne pricepem la a fi mici salvatori.
răspundă corect
retenției și Conținutul biletelelor reprezintă un șir de întrebări precum:
Exercițiul la întrebări
a „ Focul ne este prieten sau dușman ?’’
O3
transferulu „Atunci când se produce un incendiu, ce facem?”
O4 „ Ce faci daca observi flăcări şi fum:
O5 a) te ascunzi în dulap;
b) ieşi afară din casă cât mai urgent şi anunţi un vecin;
c) nu ieşi afara pentru a nu-i alerta pe cei din jur. ”
„Care este numărul de telefon la care puteți suna în situații
de urgență?”
„Voi puteți să stingeți un incendiu ?”

18
7. Conversația
”Pompierul vă mulțumește pentru că ați rezolvat sarcinile și i-ați Fronta Aprecieri verbale
Încheierea
demonstrat că sunteți adevărați salvatori.” l
activităţii
În încheierea activității se fac aprecieri generale și
individuale asupra comportamentului copiilor

19
Proiect didactic

Tema anuală: Cine și cum planifică/organizează o activitate?

Tema proiectului: „Învăț de pe acum”

Tema săptămânii: ”Meserii/Profesii”

Tema zilei:„ Micii pompieri”

Domeniul experiențial:Domeniul estetic-creativ

Tema activității: „Casca pompierului ” – pictură

Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi

Dimensiuni ale dezvoltării: Activarea și manifestarea potențialului creativ.

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)

Comportamente vizate:

A.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
A.2. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate

B.1. Găsește utilizări noi ale obiectelor cu/ fără îndrumarea adultului

C.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență

C.2. Solicită și acceptă ajutor pentru a depăși o dificultate

Scopul activității: Consolidarea deprinderilor tehnice însușite anterior; dezvoltarea simțului estetic și al
imaginației creatoare.

Obiective operaționale:

O1 - să identifice corect materialele de lucru;


O2 - să respecte ordinea etapelor de lucru în realizarea lucrării;
O3- să identifice culoarea ce trebuie folosită pentru a picta casca;
O4- să picteze corespunzător casca pompierului;

Strategii didactice:

A. Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstratia, exercitiul, turul galeriei.


B. Mijloace de învățământ: lucrare model, cască de pompier, pensul, acuarelă.
C. Forme de organizare: Frontală, individuală.
Forme de evaluare: - evaluarea orală (raspunsurile date);

- observația sistematică (comportamentul în timpul activității);

- analiza produselor activității


Secvențel Ob Strategii didactice Evaluare
e
Op Conţinutul ştiinţific Metode Materia Form
activității
şi l e de
procedee didactic org.
1.Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii:

-aerisirea sălii de grupă


Organizatori
-aranjarea materialelor demonstrative și pregătirea materialului
c didactic pe măsuțe.

2.Introducerea - Copii, pentru a fi adevărați pompieri trebuie să avem Conversaţia


în activitate și echipament.
Lucrarea Frontal
Captarea
- Vreți să ne confecționăm singuri căștile de pompier? model
atenţiei
- Priviți ce am pregătit! Voi arăta copiilor lucrarea model.

3.Anunţare Îi anunţ pe copii tema activităţii:


a temei şi a
- Astăzi, la activitatea practică, vom da culoare căștilor de Explicația Lucrare
22
obiectivelor pompier împreună . Vom avea nevoie de mult roșu și un strop de
sârguință. După care le vom folosi cum știm noi mai bine.

23
model frontal
Voi adresa copiilor rugămintea de a lucra curat, îngrijit, fără a

folosi lipici în exces și voi solicita atenție din partea lor pentru

explicațiile cu privire la modul de realizare a lucrării.

Voi preciza că în evaluarea lucrărilor voi ține seama de:

- respectarea etapelor de lucru;

- gradul de finalizare al lucrărilor;

4. a) Intuirea materialului didactic.


Desfăşurare
Voi solicita să identifice şi să denumească materialele de lucru Conversația Carton, frontal
a activităţii
șnur,
O1 - Ce aveţi voi pe măsuţe ?”
elemente
Copiii denumesc materialele. decorative

O2 - Cum credeți voi că vom proceda pentru a obține în final casca Observația
pompierului?
Conversația
b) Explicarea procedeului de lucru
Lucrarea
Explic copiilor etapele de lucru.
Explicația

24
Demonstra- model Frontal
Voi invita un copil în față și-l voi ruga să repete etapele de lucru
ția
pentru a verifica gradul de înțelegere al explicațiilor.

Individu-
Exercițiul al

5. Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii.

- Înainte de începerea lucrului va trebui să ne încălzim mâinile. Exercițiul


Obținerea
Aşa că ne vom încălzi prin executarea câtorva exerciţii precum:
performanței
,,Mana este ca o floare care are cinci petale,
Boboc floare, boboc, floare. Mâna lebădă o fac
Care dă mereu din cap
25
Lebedele în jur privesc
Mâinile eu le rotesc.
Ploaia cade ne-ncetat, Deprinder ea
Vârful degetelor bat Explicația
de a mânui
Iar apoi le răsfirăm corect
Și la pian cântăm.’’ instrument ele
și materialel
Exercițiul
Spun copiilor că pot începe să lucreze. individua l e de lucru
Explicația și de a
O3 Executarea lucrării de către copii.
respecta
O4
etapele de
O5 lucru
Voi reactualiza cerinţele privind corectitudinea, acurateţea
lucrărilor, cooperarea între copii în cadrul grupului, utilizarea
materialelor și a instrumentelor de lucru cu grijă.
Îndrumarea copiilor în timpul executării temei.

Voi lucra odată cu copiii, observându-i și oferind ajutor și/sau


explicații unde este nevoie. Când expiră timpul alocat acestei
activități, anunța copiii să finalizeze lucrările.

La finalizarea lucrărilor vor face curat la locul de muncă.

26
27
6.Asigurarea Conversația Șemineu Capacitate
Împreună cu copiii, vom expune lucrările în spațiul expozițional și
retenției și a de a-și
le vom evalua împreună ținând cont de criteriile de apreciere Turul Galerie Lucrările Frontal
a exprima
stabilite inițial. Analizează și motivează aprecierile. copiilor
transferului Conversația opinia față
Voi ruga copiii să găsească și alte modalități prin care putem
de lucrarea
valorifica aceste lucrări.
realizată.

7.Încheiere Se fixează tema activității apoi voi face aprecieri globale și


a activităţii individuale pentru modul în care au lucrat și s-au comportat copiii
Conversația Frontal
pe parcursul activității

28
Activități liber alese (II)

Joc de mișcare: ,,Apel de urgență 112”


Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi
Forme de organizare: frontal și pe grupuri
Forma de organizare: joc de mișcare, orientare în spațiu și atenție
Dimensiuni ale dezvoltării
A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
Comportamente vizate:
A.2.3.1. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
A.2.2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.
A.1.1.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

Scopul activității: relaxarea copiilor după activitățile statice din timpul zilei; dezvoltarea la
preșcolari a proceselor de inhibiție voluntară și a autocontrolului asupra reacțiilor motrice, a
autocontrolului asupra mișcărilor și a intensității lor, a abilităților de recreere;

Obiective operaționale :

29
O1 - să găsească cât mai repede păpușile din ,,casă’’;
O2 – să participe la joc, folosind consemnul stabilit în regulile de joc;
O3 – să manifeste autocontrol asupra mișcărilor pe tot parcursul jocului;
O4 – să manifeste colegialitate în desfășurarea jocului.

Strategia didactică:
a) Metode, tehnici, procedee: explicația, demonstrația, conversația, jocul.
b) Mijloace didactice: p ă p u ș i , c a s ă d i n c a r t o n .
c) Forme de organizare: frontală
d) Resurse temporale: 15-25`

30
Desfăşurarea activităţii

Strategia didactică
Secvenţele Ob.
Conţinut instructiv - educativ Metode și Mijloace Evaluare
activitǎţii op.
procedee didactice

Aerisirea sălii de grupă; pregătirea materialului didactic


1.Moment necesar desfășurării jocului; intrarea organizată a copiilor
-
organizatoric în sala de grupă.

2.Captarea Păpuși,casă
Se va realiza prin descoperirea obiectelor pe care Conversația
atenţiei Explicația
copii le vor căuta în sala de grupă.
-Ce sunt acestea? (păpuși, casă)

„Dragi copii, astăzi ne vom juca împreuna


jocul: ,,Apel de urgență 112"
3.Anunţarea -
temei și a Explicația
obiectivelor

31
Capacitatea de a
La semnalul dat de alarma de urgență,micii salvatori vor Explicația manifesta
porni spre casele în flăcari.Se vor împărți în două echipe,
O1 unul dintre ei va porni să salveze păpușile, după care i le va Păpuși, autocontrol asupra
Demonstrația
înmâna următorului copil care va plasa păpușile înapoi în Casă din mișcărilor pe tot
4.Desfășurarea casă. Se va realiza jocul de probă, apoi se va trece la carton parcursul jocului.
jocului desfășurarea jocului propriu zis.
propriu-zis O2 Echipa care va termina prima operațiule, primeşte o
recompensă.
O3
Exercițiul

- Ce joc am jucat? („Apel de urgență 112”)


5. Asigurarea
retenției și a - Care parte a jocului v-a plăcut mai mult?
transferului Conversația
- Credeți că este greu să fii pompier?

6.Încheierea După terminarea jocului voi face aprecieri colective și Conversația Recompense
activității individuale asupra modului cum s-au comportat copii.Voi Aprecieri verbale
acorda recompense sub formă de buline colorate.

32
ANEXA 1

33
34
35
36
37
ANEXA 2

38
39
40
ANEXA 3

41

S-ar putea să vă placă și