Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE

Semestrul II
anul universitar 2020 – 2021

NR.CRT ETAPA DATA


1. Depunere dosare concurs 06.05.2021 – 27.08.2021
2. Rezoluție comisie științifică și aviz compartiment juridic 28.08.2021 – 05.09.2021
3. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de 06.09.2021
înscriere la concurs
4. Derularea concursurilor 13.09.2021 – 18.09.2021

5. Afișarea rezultatelor (la sediul disciplinei) 20.09.2021

6. Contestații 21.09.2021 – 23.09.2021


7. Răspuns contestații 24.09.2021