Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect educațional “Familie informată, copii fericiți”

Prof. Bozon Alina Carmen


Argument

Curriculum-ul
pentru educația Cerinţele societăţii
timpurie. actuale.

Experienţa
profesională de
profesor pentru
învăţământul
preşcolar .
Idei majore

Comunicare

Axiomele comunicării

Competențe de comunicare ale cadrelor


didactice

Formele comunicării

Bariere în comunicare
Comunicare
Axiomele comunicării

Comunicarea este inevitabilă

Comunicarea este ireversibilă

Comunicarea presupune procese de ajustare şi acomodare.

Comunicarea este un proces care se desfăşoară la două


niveluri, informaţional şi relaţional:

Comunicarea este un proces continuu:

Fiinţele umane folosesc doua moduri de comunicare:digital şi


analogic.

Orice proces de comunicare este simetric sau complementar


Tipologia competenţelor de comunicare

Competențe Competențe
situaționale discursive

Competențe
lingvistice

Competențe
paraverbale
Formele comunicării

Comunicarea Comunicarea
didactică verbală

Comunicarea Comunicarea
paraverbală nonverbală
Comunicare nonverbală
Bariere în comunicare

Bariere în Bariere la
Bariere de Barierele Barierele
trimiterea nivelul
înțelegere acceptării acțiunii
mesajului receptării