Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE

ACHITATE PERSONALULUI DIN M.Ap.N – ÎN LUNA APRILIE 2022


PENTRU LUNA MARTIE 2022

NR. FUNCTII CU COMANDA FUNCTII FARA COMANDA


CATEGORIE
CRT.
MINIM MAXIM MINIM MAXIM
2.733 18.142 2.443 11.533
Ofiter
1
2.290 4.945
Maistru militar
2
2.284 4.932
Subofiter
3
1.848 4.085
SGP
4
6.437 12.641 2.324 8.236
FP
5
2.463 12.776 1.655 7.736
Pcc
6

NOTA

- Valorile minime sunt cele stabilite pentru program normal de lucru.

- Veniturile salariale prezentate cuprind exclusiv drepturile prevăzute de Legea-


cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.

- În sumele din tabel nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent


obținute de categoriile de personal cu activități specifice (piloți, magistrați
militari, medici și profesori universitari,forțe pentru operațiuni speciale).