Sunteți pe pagina 1din 2

dosar nr.

3-2557/21

HOTĂRÂRE
În numele Legii
dispozitiv

Republica Moldova, mun.Chișinău 06 mai 2022

Judecătoria Chişinău (sediul Rîșcani) constituită din:


Preşedintele şedinţei, judecător specializat pentru examinarea acțiunilor
în contencios administrativ Tatiana Avasiloaie
Grefier Victoria Onica

a examinat în şedinţă publică acțiunea în contencios administrativ


la cererea de chemare în judecată depusă la data de 16.09.2021 de Iovcev Ion
împotriva Ministerului Educației și Cercetării al RM, terț Cornițel Liuba cu privire
la anularea ordinului nr.847-p din 16.06.2021 ”Cu privire la încetarea contractului
individual de muncă”, restabilirea în funcția de director interimar al Liceului
Teoretic ”Lucian Blaga” din Tiraspol, executarea pct.5 din ordinul nr.90-p din
23.03.2015, încasarea despăgubirii materiale pentru perioada absenței forțate de la
serviciu pentru perioada 22.06.2021 - până la data emiterii hotărârii, încasarea
prejudiciului moral în cuantum de 1 leu.

În ședința de judecată s-au prezentat:


Reclamantul, Iovcev Ion,
Reprezentantul pârâtului Braguța Rodica, în baza procurii.

În conformitate cu art.195, art.224 alin.(1) lit.a), art.225, art.228 Cod


administrativ, art.art. 238 – 241, art.256 alin.(2) Cod de procedură civilă, instanţa de
judecată

hotărăşte

Admite parțial cererea de chemare în judecată formulată de Iovcev Ion


împotriva Ministerului Educației și Cercetării al RM, terț Cornițel Liuba cu privire
la anularea ordinului nr.847-p din 16.06.2021 ”Cu privire la încetarea contractului
individual de muncă”, restabilirea în funcția de director interimar al Liceului
Teoretic ”Lucian Blaga” din Tiraspol, executarea pct.5 din ordinul nr.90-p din
23.03.2015, încasarea despăgubirii materiale pentru perioada absenței forțate de la
serviciu pentru perioada 22.06.2021 - până la data emiterii hotărârii, încasarea
prejudiciului moral în cuantum de 1 leu.
Anulează ca fiind ilegal Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
al RM nr.847-p din 16.06.2021 ”Cu privire la încetarea contractului individual de
muncă cu dl Iovcev Ion, directorul interimar al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”
din Tiraspol”.
Prezenta hotărîre în baza art.228 alin.(1), art.195 Cod administrativ coroborat cu
art.256 alin.(2) Cod de procedură civilă, este de executare imediată și constituie temei
pentru pârât de a admite reclamantul Iovcev Ion la locul de muncă în funcția de director
interimar al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Tiraspol, numit în această funcție
prin pct.5 al ordinului Ministerului Educației al RM nr.90-p din 23.03.2015, care
rămâne valabil.
Pretențiile reclamantului Iovcev Ion împotriva Ministerului Educației și
Cercetării al RM cu privire la încasarea despăgubirii materiale pentru perioada
absenței forțate de la serviciu pentru perioada 22.06.2021 - până la data emiterii
hotărârii, încasarea prejudiciului moral în cuantum de 1 leu, se declară inadmisibile
în temeiul art.207 alin.(1) și alin.(2) lit.f) Cod administrativ.
Se explică reclamantului Iovcev Ion că, declararea acțiunii în partea pretențiilor
cu privire la repararea prejudiciului material și moral ca inadmisibilă în temeiul art.207
alin.(1) și alin.(2) lit.f) Cod administrativ, nu exclude posibilitatea adresării repetate în
judecată a aceluiași reclamant cu aceeași acțiune.
Se explică pârâtului Ministerul Educației și Cercetării al RM că prezenta
hotărîre în baza art.10 alin.(2), art.228 alin.(1), art.195 Cod administrativ coroborat cu
art.256 alin.(1) lit.d) Cod de procedură civilă, constituie temei pentru pârât pentru
calcularea și achitarea imediată reclamantului Iovcev Ion a unui salariu mediu pentru
absența forțată de la lucru.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău. Apelul se depune
la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) în termen de 30 (treizeci) zile de la pronunţarea
dispozitivului hotărîrii. Motivarea apelului se prezintă la Curtea de Apel Chișinău în
termen de 30 (treizeci) zile de la data notificării hotărîrii motivate. Dacă se depune
împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la Judecătoria Chișinău (sediul
Rîșcani).

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul Avasiloaie Tatiana

S-ar putea să vă placă și