Sunteți pe pagina 1din 5

Pentru a putea oferi un sistem de management al siguranței alimentare cît mai

performant, acest standard, revizuit în 2018, aduce noi modificări a standardului ISO
22000:2015, astfel ca operatorii ce sunt implicați în lanțul alimentar să poată realiza o
activitate fără multe provocări ce ar putea duce la un rezultat mai puțin performant.
ISO 22000:2018 cuprinde cele mai recente tendințe și cerințe privind siguranța
alimentară și reprezintă un răspuns în timp util la provocările globale în plină creștere cu care
se confruntă industria alimentară. De asemenea, va contribui la abordarea nevoii tot mai mari
de a ne asigura că avem încredere în sistemele actuale de siguranță alimentară și că acestea
sunt durabile. ISO 22000:2018 include îmbunătățiri ale definițiilor, inclusiv cele care se
aliniază cu Codex Alimentarius. De asemenea, oferă o nouă înțelegere a conceptului de risc,
făcând distincție între riscul la nivel operațional și nivelul strategic al unui sistem de
management.[Broșura de prezentare a standardului ISO 22000:2018]
Noua ediție aduce claritate pentru mii de companii din întreaga lume care au folosit
deja standardul. Ultimele sale îmbunătățiri includ:

 adoptarea structurii la nivel înalt, structură comună tuturor standardelor sistemului


de management ISO, ajutând astfel organizațiile să combine la un moment dat ISO
22000 cu alte sisteme de management (cum ar fi ISO 9001 sau ISO 14001),

 noua abordare a riscului – ca un concept vital în afacerile din domeniul alimentar –


care face distincția între riscul de la nivelul operațional și cel de la nivelul de
acțiune al sistemului de management,

 legături puternice cu Codex Alimentarius, un grup alimentar al Organizației


Națiunilor Unite care dezvoltă orientări privind siguranța alimentară pentru
guverne.[Articol Al Organismului Național de Standardizare al României]

Noul standard oferă un control dinamic al pericolelor legate de siguranța alimentară,


combinând următoarele elemente-cheie recunoscute: comunicarea interactivă, managementul
sistemelor, programele prealabile (PRPs) și principiile analizei riscurilor și punctelor de
control critice (HACCP).

Standardul facilitează astfel integrarea mai optima a cerințelor în activitatea


întreprinderilor din lanțul alimentar. Abordează diferit și divers înțelegerea și esența
managementului riscului, astfel ajutînd întreprinderile și organizațiile sa poate diferenția
evaluarea pericolelor ce pot apărea la nivel operațional și oprtunitea de a transforma riscul
într-un atu de dezvoltare. De asemenea standardul vine și cu o claritate asupra ciclului Plan-
Do-Check-Act, un plan ce va fi constituit din două cicluri dferite ale standardului, un ciclu ce
vizează sistemul de management și al doilea ciclu ce presepune principiile HACCP.
Atunci cînd vorbim despre prevenirea, reducerea și eliminarea oricărui risc sau perico
alimentar vorbim despre importanța unui mediu sigur de igienă păstrat pe parcursul tutror
procesol din lanțul alimentar. Noua versiune a standardului scoate în evidența factorii externi
al afacerii în industria alimentară. Lucru ce ajuta la o mai bună asimilare a riscurilor pe care
produsele alimentare le presupun și privește acest aspect din perspectiva riscului în afacere,
consolidînd locul acestora în lanțul de aprovizionare.
Implementarea standardelor, atît de calitate cît și de siguranță alimentară, înseamnaă
un pas categoric și înseamnă încredere din partea consumatorului. La nivel international există
multe tipuri de certificări la care avem din ce în ce mai mult acces și care pot îmbunătăți
calitatea produselor din industria alimentară.

FSSC 22000 Certificarea Sistemului de Siguranță Alimentară 22000 oferă o schemă


completă de certificare pentru auditarea și certificarea Sistemelor de management al siguranței
alimentare (FSMS). De asemenea, oferă certificare pentru FSMS și sisteme de management al
calității combinate (FSSC 22000-Calitate).[Articol din Schema Standardului FSSC 22000]
Schema oferă un model de certificare care poate fi utilizat în întregul lanț de
aprovizionare cu alimente. Poate acoperi sectoare în care a fost realizată o specificație tehnică
pentru PRP-uri sectoriale. FSSC 22000 urmează descrierea categoriei lanțului alimentar așa
cum este definită în ISO/TS 22003. ).[Articol din Schema Standardului FSSC 22000]
Standardul FSSC 22000 pune accentul pe exigențele necesare în momentul producerii
și intrarea în mediul comercial a produselor și alimentelor sigure pentru consumator. Este un
standard ce se aplică producătorilor de produse perisabilă de origine animală, legume, produse
conservate și ingrediente alimentare.
FSSC 22000 (cunoscut și ca FS 22000) combină standardul ISO 22000
pentrumanagementul siguranței alimentelor cu cerințele programului pre-necesar (PRP),
împreunăcu alte cerințe. În acest context, orice producător deja certificat în conformitate cu
standardul ISO 22000 trebuie doar să-și revizuiascădocumentația în conformitate cu cerințele
standardului ISO/TS220002-1 PRP pentru siguranța alimentară Partea 1 Producția alimentară,
pentru ca GFSI să recunoască certificarea respectivă. FSSC 22000 poate fi aplicat unei game
largi de organizații din industria alimentară, indiferent de mărimea lor sau de complexitatea
proceselor din lanțul alimentar. Aceasta include fabricarea de produse perisabile de origine
vegetală și animală, produse cu termen lung de conservare, ingrediente alimentare, produse
chimice pentrufabricarea produselor alimentare, dar exclude ajutoarele tehnice și tehnologice.
Standardul a fost extins recent pentru a cuprinde fabricarea de materiale pentru ambalarea
produseloralimentare.[ Articol Studiu comparativ al schemelor de certificare ale sistemelor de
management al sigurantei alimentului in Uniunea Europeana, Ștefan Zaharia Pop ]
Implementarea sau alegerea acestei certifică presupune transparență în comunicare dar
și în întreg lanțul de aprovizionare, încredere ridicată din partea consumatorilor, consolidînd
poziția întrepriderii în necesitatea și punerea în practica a unui sistem de management al
calității.
Concluzionăm că acest standard reprezintă schema de stabilire a cerințelor care vor sta
la baza unei evaluări corecte a sistemului de managemen al siguranței alimetelor implementat
deja în cadrul organizație. Altfel spus această certificare susține și aprobă sistemul de
managemnt al siguranței alimentelor din cadrul organizției indicînd conformitatea acestuia
bazată pe cerințele sistemului și capabilitatea de menținerea a acestei conformități în cadrul
organizației.
În 2002, pentru a crea un standard comun de siguranță alimentară, comercianții
germani din industria alimentară de la HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) au
elaborat un standard de audit numit International Food Standard (IFS). În 2003,comercianții
cu amănuntul francezi și angrosiștii de la FCD (Federația de Comerț șiDistribuție) au aderat la
Grupul de lucru IFS şi au contribuit la dezvoltarea actualului standard. .[ Articol Studiu
comparativ al schemelor de certificare ale sistemelor de management al sigurantei alimentului
in Uniunea Europeana, Ștefan Zaharia Pop ]
Obiectivele fundamentale ale IFS Food, precum și ale altor standarde IFS, sunt:
– să stabilească un standard comun cu un sistem uniform de evaluare,
– să lucreze cu organisme de certificare acreditate și IFS calificat
auditori aprobați,
– pentru a asigura comparabilitatea și transparența în întregime
lanț de aprovizionare,
– pentru a reduce costurile și timpul atât pentru furnizori, cât și pentru retaileri.
[Documentul official IFS Food 6]
IFS Food se aplică atunci când produsele sunt „procesate” sau când există un pericol
de contaminare a produsului în timpul ambalării primare. Standardul este important pentru toți
producătorii de alimente, în special pentru cei care produc etichete private, deoarece conține
multe cerințe legate de conformitatea cu specificațiile clienților. Standardul sprijină
departamentele de producție și marketing în eforturile lor pentru siguranța și calitatea mărcii.
IFS Food a fost dezvoltat cu implicarea deplină și activă a organismelor de certificare,
comercianților cu amănuntul, industriei alimentare și companiilor de servicii alimentare.[IFS-
website official, prezentararea standardului IFS food]
Obiectivul principla al IFS Food este de a implementa un sistem elocvent ce are o
documentație bine organizată, proceduri de audit riguroase, ca în rezultat aceste aspecte să
creeze trasnparență pe parceusul logistic al lanțului alimentar la un nivel ridicat.
În general, atunci când auditează în conformitate cu IFS, auditorul evaluează dacă
diferitele elemente ale sistemului de calitate și siguranță alimentară al unei companii sunt
documentate, implementate, menținute și îmbunătățite continuu.
A fi certificate IFS înseamnă îmbunătățire continuă, permite întreprinderilor să
determine metode de control al pericolele care sunt cele mai potrivite pentru fiecare proces în
parte, creșterea eficienței prin îmbunătațirea proceserol reducând risipa și costurile legate de
retrageri, plângeri sau produse respinse și reprelucrare, creșterea vînzărilor prin cîștigarea
increderii clinețilro deja existenți și respective atrgaerea celor prin satisfacerea tuturor
nevoilor acestora.
Un alt standard la nivel international important în lanțul și domeniul agro-alimentar
este standardul BRC. Standardul BRC este un standard care se aplică activitățilo de furnizare
a produselor alimentare acționând ca dovadă pentru comercianții cuamănuntul din Marea
Britanie și proprietarii mărcilor pentru a demonstra "diligențanecesară" în fața unei posibile
urmăriri penale de către autoritățile din țara respectivă. .[ Articol Studiu comparativ al
schemelor de certificare ale sistemelor de management al sigurantei alimentului in Uniunea
Europeana, Ștefan Zaharia Pop ]
Cercetarea independentă, efectuată de Universitatea din Birkbeck, demonstrează că
organizațiile care operează conform standardelor BRCGS îmbunătățesc siguranța alimentară,
eficiența operațională, creșterea comercială, profitabilitatea îmbunătățită și inovația la scară
largă. Acceptat și specificat pe scară largă de mulți retaileri, producători, companii de
ingrediente, organizații de servicii alimentare și procesatori de materii prime din întreaga
lume, ca parte a procesului lor de aprobare a furnizorilor.[Prezentarea standardului website
official]
Acest standard este mai mult aplicabil pentru produs, decît pentru un sistem de
management al calității, astfel accentual fiind pus pe necesitățile de produs, echipamet și
procesatori.
În concluzie ISO 22000 se concentrează mai mult pe integrarea sistemului de
management alsiguranței alimentelor c obiectivele de afaceri și necesitatea comunicării,
precum și cu unstandard prealabil suplimentar, în timp ce BRC se concentrează mai mult pe
îmbunătățireasistemului de management al siguranței alimentare, abordând în mod clar și
programel prealabile precum testarea produsului și concentrarea pe evidențierea zilnică a
controluluiasupra siguranței alimentelor. Spre deosebire de FSSC 22000 care evaluează
sistemele și înregistrăriledocumentate ale organizației respective, BRC se concentrează pe
implementarea unor proceduri de fabricație corespunzătoare .[ Articol Studiu comparativ al
schemelor de certificare ale sistemelor de management al sigurantei alimentului in Uniunea
Europeana, Ștefan Zaharia Pop ]

S-ar putea să vă placă și