Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE EXAMINARE LOGOPEDICĂ COMPLEXĂ

Numele examinatorului:
I. DATE GENERALE

1.1 Personale
Numele _______B__________Prenumele______B__________________________________
Data nasterii: anul__________luna_______ziua_____Domiciliul______________________
Instituţia scolara pe care o frecventează_________________________________Clasa______
1.2. Familiale
numele părinţilor naţionalitatea vârsta studii ocupaţia locul de muncă
tata ________ _____ __ ___ ____ _____________
mama________ _____ __ ___ ____ ____________
1.3. Motivul examinării
Trimis de :
Cu ce acuze este trimis:
II. ANAMNEZA
2.1. Familială
Structura familiei_____________________________________________________
Al câtelea copil este in fratrie _______________starea de sănătate a membrilor familiei____
Persoane cu tulburări de limbaj în familie____________________________
Relaţiile în familie:
a. între părinţi:
b. atitudinea faţă de cresterea si evolutia copilului:
c. atitudinea faţă de tulburarea de pronunţie a copilului:
Dacă sunt stângaci sau ambidextri în familie:
Status-ul socio-economic al familiei:

2.2. Personală
Sarcina: Naşterea: ___________săptămâni; Greutatea la nastere:_____________
Tulburări psihice la nivelul familiei______________________________________________
2.3. Date asupra auzului şi limbajului
Gânguritul______________________________________________________
Evoluţia vorbirii lalaţiunea 4luni 6luni 8luni 10luni 1 an
primul cuvânt 8luni 10luni 11luni 1an ___ ani
prima propoziţie 14luni 16luni 18luni 2ani ___ ani
Ritmul vorbirii:
Limba maternă ___________________________
Înţelegera vorbirii persoanelor din jur__________________________________
Însuşirea unei limbi străine: __________________________________________
Însuşirea scrierii şi a citirii___________________________________________
Când a apărut tulburarea de limbaj_____________________________________
Cauza reală sau presupusă:____________________________________________
Dacă a beneficiat de intervenţie logopedică anterior: ________________________

III.EXAMENUL SOMATIC ŞI FUNCŢIONAL


3.1. Aspectul somatic
Conformaţia capului__________________________________________________________
Mecanisme periferice ale vorbirii________________________________________________
Cavitatea bucală________________vălul palatin_______________limba _______________
buzele____________obrajii_______________________maxilarul______________________
mandibula_________________________dentitia____________________________________
3.2. Motricitatea
Mersul____________________________________________
Coordonarea generală a mişcărilor______________________
Lateralitatea________________________________________
Motricitatea limbii__________________________________
Motricitatea mimico-facială___________________________
Motricitatea buzelor__________________________________
Motricitatea vălului palatin____________________________
Ritmul acustico-motor________________________________
3.3. Respiraţia
Diferenţierea dintre respiraţia orală şi cea nazală_____________
Tipul de respiraţie______________________________________
3.4. Funcţia auditivă
Atenţia auditivă___________________________________________________
Memoria auditivă__________________________________________________
Capacitatea de diferenţiere fonematică__________________________________
Auzul muzical_____________________________________________________
3.5. Funcţia fonatorie
Intensitatea vocii___________________________________________________
Calitatea vocii______________________________________________________
Mutaţia vocii______________________________________________________

IV. LIMBAJUL ORAL ŞI SCRIS

4.1.Pronunţia sunetelor şi a cuvintelor


Reproducerea fonemelor pe bază de auz___________________________________________
Reproducerea fonemelor pe bază de citire__________________________________________
Mişcări articulatorii defectuoase_________________________________________________
Mişcări asociate______________________________________________________________
Omisiuni de
sunete____________________________________________________________
Confundarea sunetelor_________________________________________________________
Estomparea terminaţiei cuvintelor________________________________________________

4.2.Ritmul şi fluenţa vorbirii


Fluenţa____________________________________________________________________
Ritmul vorbirii ______________________________________________________________
Poticniri la sunete_______silabe_______ cuvinte___________________________________
Repetări de sunete_______________silabe________________________________________
Spasme articulatorii şi muşchii afectaţi___________________________________________
Calitatea vorbirii:
Vorbirea independentă____________________________________________________
Vorbirea reflectată________________________________________________________
Calitatea citirii:
Citirea independenta______________________________________________________
Citirea reflectata__________________________________________________________
Diverse fobii_____________________________________________________________
Mişcări concomitente______________________________________________________
Vorbirea în diferite situaţii__________________________________________________
Bâlbâiala în cânt şi la instrumente______________________________________
Bâlbâiala în scris___________________________________________________
4.3. Scrierea şi citirea
Copiere__________________________________________________________
Dictare___________________________________________________________
Compunere_______________________________________________________
Structura grafică___________________________________________________
Structura logică___________________________________________________
Citire____________________________________________________________

V. DIAGNOSTICUL TULBURĂRILOR DE LIMBAJ

5.1.Caracterizarea limbajului şi a persoanei examinate – aspecte particulare


Vorbirea___________________________________________________________
Scrisul_____________________________________________________________
Cititul__________ ___________________________________________________
Succesul şcolar______________________________________________________
Conduita____________________________________________________________
5.2.Cauzele şi diagnosticul
Cauze presupuse______________________________________________________
Cauze confirmate______________________________________________________
Diagnosticul initial/prezumtiv:_____________________________________________
Evoluţia diagnosticului__________________________________________________
Diagnosticul final:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Prognosticul:
___________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și