Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnatul/subsemnata ________________________________________, domiciliat/a


în localitatea ____________, str. _______________, nr.______, bl. _____, sc. _____, ap.___,
județul ___________________, identificat/a prin CI seria _____ nr. ___________ eliberat de
_____________________, la data de ________________, CNP _________________________,
în calitate de fost/a angajat/a a Sucursalei Electrocentrale Deva din cadrul Complexului
Energetic Hunedoara, formulez prezenta cerere prin care vă solicit să-mi eliberați o adeverință
conform modificarilor survenite in legea 263/2010, prin introducerea legii 74/2022.
Pentru orice alte detalii mă puteți contacta la numărul de telefon: ___________________.

Vă mulțumesc.

Data: Semnătura

S-ar putea să vă placă și