Sunteți pe pagina 1din 50

SUMAR

Imnul grădiniţei
1. Tu, copile, strop de rouă
Proiectul primăverii la Grădiniţa Fantezii de toamnă - grupa Festivalul de datini şi obiceiuri
Hai la noi la Grădi-Nouă 2. Hai în lumea minunată
nr. 9 „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Fluturaşii de iarnă “Moştenitorii”
Într-o lume de pitici Unde-o zână fermecată Dorohoi: o revistă pentru cei pag. 18-19 pag. 32
Ce vor creşte mari, voinici. De toate te va-nvăţa mici şi foarte mici
Lumea îţi va arăta. pag. 1 Grupa Iepuraşii - un drum de Şi cuvintelor le place să fie
Refren trei ani alintate...
Grădiniţa la ceas aniversar pag. 20-21 pag. 33
Strigă 1, 2, 3 Refren: pag. 1
Hai la „Prichindei” De-ale “Voinicilor” Concursul de interpretare
Bine aţi venit, cititori “DO-RE-MI”
Şi la „Voinicei” 3. Să fii drept şi curajos pag. 2
pag. 22-23
pag. 34-35
Hai să facem paşi Şi să te comporţi frumos Parteneriate
Pân’ la „Iepuraşi” Vei fi gata de plecare Drumul spre şcoală... Eco-GRĂDI
pag. 3 pag. 24
Şi la „Fluturaşi” Vrednic când vei fi şi mare. pag. 36

Istoricul grădiniţei Clubul Copiilor şi Elevilor


Sus la „Vrăbiuţe” GRĂDI - oferta opţională
pag. 4 Dorohoi
Şi la „ Albinuţe”, Refren: pag. 25
pag. 37-38

Jos la „Floricele” GRĂDI Info


Mesaje pentru GRĂDI
pag. 5
Ne jucăm cu ele... Versuri: Prof. Viorica Neaună Parteneriat Fundaţia “Star of pag. 39-40
Şi la „Ursuleţi” Muzica: Înv. Mihai Paul Ciprian GRĂDI 9... carte de vizită hope” şi Grădiniţa “Ştefan cel
pag. 6-7 “Muguri de lumină”–
Mici, dar şi isteţi. Mare şi Sfânt”
confesiune şi chemare
pag. 25
Prima întâlnire cu Moşul - pag. 41
grupa ALBINUŢE Din cadrul proiectului “Să
pag. 8-9 “Grădi Nouă” în imagini
spargem tăcerea” pag. 42
Grupa Prichindel pag. 26-27
pag. 10-11 Copilărie pe vers şi solfegii
COLECTIVUL REDACŢIONAL: Copii frumoşi şi sănătoşi pag. 43-44
Prof. Anişoara Doiniţa Dupu (coordonator) Primele emoţii - grupa pag. 28
Prof. Cornelius Drescanu Ursuleţii Un pas mic către şcoală, un
Prof. Nicoleta Gavrilescu pag. 12-13 Concursul “Micul pieton” pas mare către viitor
Prof. Doiniţa Guriuc pag. 29 pag. 45
Prof. Viorica Neaună Grupa Vrăbiuţe
Prof. Anca Podoreanu pag. 14-15 Un parteneriat reuşit Prin joc, spre învăţare
Prof. Cătălina Simona Pricopi pag. 29 pag. 46-47
Prof. Monica Ifrim (reprezentant Asociaţia „Parentis”) Şi “Florile” zâmbesc - grupa
Tehnoredactare: Mihaela VORNICU Florile Concursul “Micii pompieri” GRĂDI press
Tel. 0745 93 93 43 pag. 16-17 pag. 30-31 pag. 48
Grădiniţa ta - Suntem noi! 198
0

30 20
10


Nr. 1/martie 2011


Revistă bianuală a Grădiniţei
cu Program Prelungit nr. 9
“Ştefan cel Mare şi Sfânt “Dorohoi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9


„ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT“
Strada Ştefan cel Mare, nr.11, municipiul
Dorohoi, judeţul Botoşani, cod poştal 715200
Tel/fax 0231611879
ISSN 2069 – 9549 E-mail: gradinitanr9dorohoi@yahoo.com
PROIECTUL PRIMĂVERII
LA GRĂDINIȚA NR.9
„ȘTEFAN CEL MARE
ȘI SFÂNT” DOROHOI:
o revistă pentru cei mici GRĂDINIŢA
și foarte mici LA CEAS ANIVERSAR
Cadrele didactice din Grădinița În fiecare clipă se deschide înaintea
cu program prelungit nr.9 educatoarelor o lume nouă…
”Ștefan cel Mare și Sfânt” În fiecare zi trăiesc cu entuziasm,
Dorohoi au ”dăltuit” și cu tristeţe, cu bucurie, cu dorinţe, cu
”dăltuiesc”, prin munca lor, împliniri, trăiesc simplu şi normal. Au
chipul educatorului așa fost alături de generaţii de copii şi le-au
cum este cunoscut în
călăuzit paşii în spaţiul mirific al
tradiția învățământului
preșcolar: înțelept și cu grădiniţei, au ştiut să le păstreze
nețărmurită dragoste şi să le folosească interesul
pentru copiii pe care îi pasionat al explorării, al noului
formează, dăruindu-le şi al cunoaşterii, au transformat
puterea gândirii și pasiunea pentru poveşti a oricărui
simțirile cele mai copil într-o deprindere a mânuirii
înflăcărate pentru adecvate a cuvintelor.
ceea ce este bun, Generaţiile de
frumos și drept. cadre didactice, toţi cei care
De aceea, e au fost sau sunt în slujba
lesne de înțeles, cu câtă
procesului didactic, au
mândrie și emoție, întreg personalul, din această
unitate reprezentativă clădit o grădiniţă unde fantezia
a învățământului botoșănean, afirmă: ”Suntem de la explozivă a copilăriei valorizată, o
Grădi Nouă!”, ultimele două cuvinte fiind și numele grădiniţă a bucuriei de a învăţa şi a
recentei reviste editată de această iubi !
instituție, o publicație ca o ”carte de
onoare”, ce oglindește preocupările Inspector Şcolar
colectivului didactic în direcția de Specialitate,
cercetării, Prof. Aurelia Eleonora Ciura
a muncii la clasă, a
didacticii și a proiectelor
extracurriculare.
”Grădi Nouă” – cadrele
didactice și copiii vor găsi
aici spațiul de exprimare
liberă în direcții diverse
-, atrage atât prin sumarul
bogat și divers cât și prin
realizarea grafică atractivă,
ieșită din șablon, modernă,
fiind rezultatul unei idei
de proiect, pentru primăvara
anului 2011, care a apărut natural,
din realitatea unității școlare: aspirația
permanentă de adaptare la standardele
europene ale educației.
Să dorim succes publicației, celor ce o realizează, ani de
apariție cât mai mulți, să întâmpine împlinirea a 30 de ani de
la înființarea grădiniței cu evocări, profile de cadre didactice
de elită, performanțe din îndelungata și fructuoasa existență,
dar mai ales, cu o audiență spectaculoasă din partea celor
mici, chemați să-și mobilizeze și să-și exprime creativitatea
în paginile ei, să-și pună întrebări și să caute răspunsuri, să-și
extindă orizontul de cunoaștere.
Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei
Inspector Școlar General,
Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani
Invitaţie la lectură...
Aceasta este revista mea! Încă mă mai
gândesc, dacă să-ţi dau voie să o
citeşti ... Bine, hai , doar de data asta.
Ce crezi că îmi propun? Un spaţiu de
exprimare şi comunicare atât pentru
cei mici şi foarte mici , cât şi pentru
întreaga comunitate dorohoiană.
Ce mai aştepţi? Citeşte tot!
Cu prietenie ,
„Grădi-Nouă”
Copiii, aceste flori pe care pământul le naşte spre frumuseţe şi candoare,
au nevoie de lumină şi căldura sufletelor noastre pentru a creşte şi a
se împlini,purtând cu ei vise şi speranţe nebănuite. Vocea copiilor
se înalţă ca un sublim ecou al inimilor noastre, chemându-
ne deopotrivă, pe educatori şi părinţi la încredere reală,
sinceră în disponibilităţile lor, în posibilităţile de dezvoltare ale fiecăruia.
Când avem încredere în copil, îi dăm şi lui încredere în sine, pentru a se
manifesta liber în iniţiative, în exprimarea prin vorbe şi fapte crescând
într-o continuă autonomie. Animaţi de aceste note de entuziasm fertil,

ri!
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.9 „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi,
îşi doreşte o nouă „roadă”, lansarea unei publicaţii şcolare, într-o notă itito Apariţia
personalizată, care va purta un nume la fel de sugestiv - „Grădi revistei „GRĂDI-
Nouă” - şi care va constitui o adevărată bucurie pentru cei mici si NOUĂ”, oferită
ponteţiativi cititori. cititorilor dorohoieni de
gi c
În peisajul învăţământului dorohoian, îşi face astfel către echipa redacţională
apariţia, prima revistă a preşcolarilor, având ca obiectiv a Grădiniţei cu Program
reflectarea vieţii instructiv-educative din unitatea Prelungit nr. 9 - „Ştefan cel
noastră. Ideea a apărut din realitatea grădiniţei
dra

Mare şi Sfânt”, este un eveniment


noastre şi dorim să-i urăm viaţă lungă acestei deosebit în viaţa comunităţii noastre,
publicaţii care se adresează preşcolarilor, reprezentând o modalitate eficientă
părinţilor, cadrelor didactice, prin simplitatea de comunicare, o formă de exprimare a
it,

ce evită simplificarea, prin atracţia narativă


potenţialului creator al copiilor dorohoieni.
ce face lectura atractivă, prin grafică şi
ven

Doresc să felicit pe toţi cei care îşi aduc


jocurile instructive.
aportul la redactarea acestei reviste, pe cei care
Director, au avut iniţiativa de a oferi copiilor posibilitatea
de a-şi expune gândurile şi sentimentele, de a
aţi

Prof. Anişoara-Doiniţa prezenta comunităţii talentul şi aptitudinile lor,


Dupu oferind semenilor posibilitatea de a petrece timpul liber în
ne

compania lecturii.
Adresez revistei „GRĂDI-NOUĂ” urarea „La cât mai
Bi

multe apariţii!”, echipei redacţionale „Multă imaginaţie


şi creativitate!” şi am convingerea că revista va deveni o
importantă cale de manifestare a activităţilor creative a celor mai
tineri „cetăţeni” ai municipiului nostru.
Inginer Dorin Alexandrescu,
Primarul Municipiului Dorohoi
G

di
no

2
Drumul spre şcoală...
Copilăria, simbol al bucuriei, al primăverii, al florilor şi al zborului uman , cuprinde cea
mai importantă ,,decolare” în marile zboruri ale vieţii omului. Ea dă marele start pentru
acea sublimă competiţie a omului cu el însuşi în propria devenire, autodepăşire şi formare
ca valoare umană.
În prima verigă a sistemului nostru de învăţământ se asigură pregătirea copiilor de 3-7
ani pentru integrarea optimă în regimul activităţii şcolare şi dobândirea aptitudinii de
şcolaritate.
Principalul mijloc prin care copilul învaţă şi se dezvoltă la această vârstă este jocul, un joc
care s-ar putea defini ,,ca motor al minţii care vrea să exploreze mai mult decât până acum,
dar şi al corpului care vrea să dobândească mereu noi deprinderi”.
Pregătirea pentru şcoală este considerată tot mai mult ,,funcţia majoră”, obiectivul formativ
final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă.Un rol important în netezirea
drumului spre şcoală revine îndeplinirii obiectivelor ce vizează componentele psihosociale ale
personalităţii copilului şi care contribuie în mod direct la integrarea şi adaptarea sa optimă
în raport cu mediul de viaţă şi activitatea specifică şcolară.Preocupările fireşti în acest sens
se impun a fi amplificate prin colaborarea grădiniţei cu şcoala.
Copii se simt bine atunci când au o părere bună despre ei, ca de altfel oricare dintre noi, la
orice vârstă.Cu atât mai mult, la vârsta de 6-7 ani, cînd copilul vine la şcoală, când şcoala
uneori, din păcate, este prezentată de părinţi ca o ,,sperietoare”.De aceea consider că este
necesar ca micuţii preşcolari să fie pregătiţi, să ştie, în mare, în ce constă rolul de şcolar, ce
sarcini îi revin acestuia şi, mai ales, ce satisfacţii are şcolarul când rezultatele sale îi bucură
pe părinţi şi învăţători. În acest sens, pentru depăşirea pragului dificil al şcolarizării,
activităţile comune grădiniţă-şcoală nu trebuie să lipsească. Mediul grădiniţei , spre deosebire
de cel şcolar, oferă copilului un grad mai mare de libertate în deciderea acţiunilor sale,fapt
care îi stimulează acestuia interesul pentru cunoaştere.
Intrarea la şcoală reprezintă atât schimbarea mediului, cât şi separarea clară a jocului faţă
de activitatea propriu-zisă de învăţare.Poate reprezenta acest moment un ,,şoc” sau o ,,criză”
a şcolarizării peste care se poate trece mai repede dacă şcolarului i se asigură motivaţia pentru
învăţare în noul mediu.Pregătirea copiilor pentru startul şcolar , presupune, alături de obţinerea
unei stări de disponibilitate pentru activitatea de învăţare de tip şcolar, şi familiarizarea
acestora cu caracteristicile şi implicaţiile statutului de elev, cu natura relaţiilor
cu adultul, cu colegii, cu condiţiile mediului şcolar. Iată o motivaţie în
plus a colaborării între grădiniţă şi şcoală, pentru ca aceasta din urmă
să nu fie percepută ca o ,,casă străină”.
Şcolarul trebuie să se întoarcă mai târziu în grădiniţă şi să fie ca
un exemplu pozitiv, prin care să stârnească curiozitatea copilului din
grădiniţă.Este un aspect pe care îl vom detalia în intervenţiile din
următorul număr al revistei.
Institutor Enea Leonid
Consilier educativ – Şcoala Nr.8
uă i
no ăd
r

,,Mihail Kogălniceanu“ Dorohoi


G

3
Istoricul
grădiniţei

GRĂDINIŢA
CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9
« ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT »
Strada Ştefan cel Mare, nr. 11, municipiul Dorohoi,
judeţul Botoşani, tel/fax 0231611879,
e-mail: gradinitanr9dorohoi@yahoo.com,
cod poştal 715200

Descriere relevantă:
Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 a fost înfiinţată în
anul 1979 cu două grupe şi patru educatoare, activitatea
desfăşurându-se în clădirea internatului Liceului nr.1
Dorohoi. În anul 1980 unitatea se mută în actuala locaţie,
într-o clădire nouă, construită special cu destinaţia de unitate
de învăţământ preşcolară, cu 12 grupe şi 25 educatoare. În
anul 2004 directoarea de atunci a unităţii, educatoarea Rodica
Babalean, a solicitat Inspectoratului Şcolar al Judeţului
Botoşani atribuirea numelui grădiniţei: „Ştefan cel Mare şi
Sfânt” cu motivarea că, în acel an, se comemorau
500 de ani de la moartea Domnitorului,
grădiniţa se află în Parohia Bisericii
„Sfântul Nicolae”, lăcaş de cult ctitorit Prof. Anişoara-Doiniţa Dupu - Director
de acelaşi domnitor în anul 1514 şi
strada pe care este construită grădiniţa poartă acelaşi nume.
În toţi aceşti ani, în unitate, şi-au desfăşurat activitatea cadre
didactice care merită evidenţiate: Păun Cornelia (director), Marcu
Maria (director), Munteanu Ana (director), Berenştain Eva (director),
Babalean Rodica (director), Baciu Geta, Dumitraciuc Mihaela, Răutu
Florica, Ignat Lucia, Rusu Lucia, Scripcă Cornelia etc.
G

di
no

4
• GRĂDI INFO • GRĂDI INFO • GRĂDI INFO • GRĂDI INFO •
Unitatea noastră a beneficiat în anii CRED (Centru de Resurse Asociaţia „Parentis” constituită
şcoari 2006-2008, de un program de , pentru Educaţie şi Dezvoltare) în anul 2006 la iniţiativa unui grup de
reabilitare conform normelor europene În baza protocolului de colaborare părinţi din grădiniţă, care sunt şi membri
finanţat de MECI prin ISJ Botoşani şi Pri- dintre primăria municipiului Dorohoi, In- fondatori ai acesteia, sprijină procesul
măria Municipiului Dorohoi, în valoare de spectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi instructiv – educativ prin accesarea unor
580820 LEI (centrală termică cu instala- Grădiniţa nr.9 “Ştefan cel Mare şi Sfânt” finanţări în vederea derulării unor proiec-
ţia aferentă, acoperiş Lindab, stolerie Dorohoi funcţionează în unitatea noas- te. Am realizat împreună cu părinţii:
PVC, reabilitarea şi dotarea blocului ali- tră din 2009 Centru de Resurse pentru • parchetarea unor săli de grupă
mentar, şi a sălilor de mese, reabilitarea Educaţie şi Dezvoltare. CRED vine în • dotarea sălilor de grupă cu mo-
grupurilor sanitare, reabilitarea spălători- întâmpinarea unor nevoi ale comunităţii, bilier adecvat (scăunele, măsuţe,
ei). În prezent, grădiniţa a obţinut fonduri nevoi de informare, comunicare şi forma- bibliotecă, dulapuri)
pentru realizarea termosistemului clădirii re şi este destinat familiilor cu copii mai • mochetă PVC pe calea de acces a
în valoare de 100000 LEI. mici de 7 ani precum şi personalului di- copiilor şi părinţilor
Grădiniţa funcţionează cu 8 grupe de dactic şi nedidactic. • mijloace audio-vizuale
program prelungit, într-un spaţiu specific, Acesta are drept scop crearea, îm- • jocuri şi jucării pentru copiii.
cu destinaţie specială şi o capacitate de bunătăţirea serviciilor educaţionale prin
200 locuri ocupate integral. perfecţionarea întregului personal care
Activitatea instructiv-educativă din uni- lucrează în grădiniţe, pentru asigurarea
tate se desfăşoară conform programei unei educaţii de calitate, centrată pe ne-
învăţământului preşcolar pe baza pro- voile, interesele şi potenţialul copiilor cu
iectului de curriculum. Dorim să oferim vârstă cuprinsă între 3-6-7 ani.
copiilor un mediu plăcut, atractiv, relaţia De la deschiderea centrului, echipa
dintre educatoare şi copil să fie una de CRED a organizat o serie de activităţi
colaborare şi prietenie, condiţii optime cu părinţii, bunicii, tutorii legali ai copiilor,
pentru dezvoltarea unei personalităţi cre- şi cadre didactice cu teme de actualita-
ative, sociabile, cultivarea şi valorificarea te: “Nu sunt părinte, dar cresc un copil”,
aptitudinilor individuale ale fiecărui copil, “Cum intervenim pentru a stopa violenţa
îndrumarea adecvată din partea întregu- la copii?”, “Împreună vom reuşi”, etc.
lui personal în ceea ce priveşte înţelege- În cadrul activităţilor au participat spe-
rea valorilor morale şi sociale. cialişti din mai multe domenii: psihologi,
Unitatea este şi centru bugetar pentru medici, poliţişti, profesori. Deschiderea
încă 3 unităţi preşcolare cu personalitate acestui centru a avut un impact pozitiv
juridică, respectiv grădiniţele nr. 6,7 şi asupra celor implicaţi în educarea copi-
10. Printr-o administrare a bugetului în ilor, cu atât mai mult cu cât este singurul
mod transparent, în funţie de necesităţi din oraşul Dorohoi şi unul dintre cele 7
şi fonduri alocate, printr-o permanentă ale judeţului.
colaborare cu autorităţile locale, am de- Dotări CRED:
rulat investiţii şi pentru celelalte unităţi • videoproiector
subordonate financiar. • ecran de proiecţie
Primăria Municipiului Dorohoi, în ca- • flipchart
litate de ordonator principal de credite, • aparat foto
ne-a sprijinit de fiecare dată, asfel încât • multifuncţional
unitatea este dotată cu: două aparate de • telefon cu fax
aer condiţionat pentru sala de spectaco- • televizor LG
le, copiator şi calculator pentru comparti- • DVD player
mentul financiar-contabil, instalaţia elec- • maşină de îndosariere
trică nouă şi corpuri de iluminat conform • laptop
standardelor impuse,etc.
Grădiniţa are în dotare, în afară de ma-
terialul didactic existent la fiecare grupă,
şi material didactic procurat prin fonduri
de la MECI, fonduri derulate prin ISJ
Botoşani. Materialul didactic existent în
cabinetul metodic se compune din: 140
volume cărţi, 110 seturi planşe, jocuri
educative, cd-uri şi dvd-uri educative,
aparat foto, video-proiector, etc.
uă i
no ăd
r
G

• GRĂDI INFO • GRĂDI INFO • GRĂDI INFO • GRĂDI INFO •


Grădi...nouă
carte de vizită

GRUPA „VRĂBIUŢE”
Ed. Creţu Lucica
Ed. Munteanu Ana

GRUPA „ALBINUŢE” GRUPA „FLORILE”


Prof. Guriuc Doiniţa Prof. Neaună Viorica
Ed. Dumitraş-Pinteală Mihaela Ed. Leancă Elena

GRUPA „VOINICEII”
Prof. Corolea Ungureanu Gina
Prof. Chiţan Cristina

GRUPA „PRICHINDEL” GRUPA „FLUTURAŞII”


Prof. Pricopi Cătălina Simona Prof. Burlacu Lenuţa
Ed. Gherasim Angela Prof. Creţu Anca

GRUPA „IEPURAŞII”
Prof. Podoreanu Anca
Prof. Gavrilescu Nicoleta

G

di
no

GRUPA „URSULEŢII”

Prof. Gheorghiescu Ştefania


6

Ed. Alexa Ana


Grădi...nouă -
Cartenedidactic
Personal de vizită
didactic auxiliar si

Personalul
didactic auxiliar
on
i c a Bi str i c e a n
Nic
şi nedidactic
o l e t a Ş t ir b u
s ta n
ti n Un g ur
ea r in a
B arb a c
ar aE
l e n a Mî n d
re
M u
on n Do u
or
in s
C

cu
u

C
as as
c on
t ab il ş ef a B u rl a c ad
m i n i s tr at o r i st e al i st e al
d in s e c re t a r ă
ăS n t m e d ic n t m e d ic
Di u
R o m ic a n d u n a A ng e l a U rsa V i or ic a L u ca
li a
Li n

b u cătar
b u cătar b u cătar l e n j e re a s ă
n d r u E n ac a u r e nţi u aula
B a lt a r i i st i n a M a Va sil i n
exa ai L M u a Cr a or ic cu
Al
h e ul at P in te Vi
ec Al i
ei
N

foc hist foc hist


r i a n a F ili p n i el a F o d o r
Ma Da personal deservire
personal deservire

personal deservire

a rc
el a S u b o t ni n a L u iz a B el
M
cu t eri eh
ca
uz
E

uă i
no ăd
r
G

7
GRĂDI în imagini
şi cuvinte
Prima
întâlnire cu Moşul
E iarnă. O plapumă albă şi groasă acoperise
străzile, maşinile şi copacii. În grădiniţă
este mare agitaţie. Am început pregătirile
pentru serbarea de Moş Crăciun, când
Moşul blând şi bun aleargă cu sania trasă
de reni să aducă copiilor cuminţi darurile
mult aşteptate.
„Vrem să-l vedem pe Moş Crăciun”,
am început să strigăm cu toţii într-un glas.
Grupa ALBINUŢE Doamna educatoare ne linişteşte, spunându-
Profesor Doiniţa Guriuc ne că o să-l invite la serbare şi că ne va
Educatoare Andra Mihaela
Dumitraş Pinteală aduce jucăriile pe care ni le dorim.
„Dar de unde află Moş Crăciun ce
ne dorim noi?” Împreună cu doamna
educatoare am început să „ scriem” moşului
o scrisoare în care ne exprimăm dorinţele,
dar îl informăm şi de modul nostru de
comportare la grădiniţă şi acasă.
„Dragă Moşule, copiii din grupa
Albinuţe, mic cu mare, au pregătit totul
pentru sosirea ta. Grupa noastră a îmbrăcat
haine de sărbătoare. Cu sufletul la gură
ne adunăm în jurul bradului pe care-l
împodobim cu ornamente confecţionate
de noi împreună cu părinţii şi doamnele
educatoare. Cu ocazia sosirii tale am vrea
G să-ţi cerem şi noi ceva, chiar dacă tu trebuie

P

di
ag 8uă
no

să duci cadouri miilor de copii din această


in
a
8

lume. Ne-am dori cărţi, păpuşi, maşinuţe şi


câteva dulciuri. Ţi se pare mult? ximă când Moşul a început să îm-
Te aşteptăm cu nerăbdare!” partă daruri din sacul magic şi să
Am aşezat scrisoarea sub bradul ne sărute pe toţi pe obraz. Însoţiţi
împodobit, urmând ca Moşul să de aplauze, sub lumina aparatelor
treacă să o citească. foto, fiecare ne-am aşezat pe ge-
Ziua cea mare a sosit. Îmbrăcaţi nunchii moşului primind cadourile
de sărbătoare aşteptăm sosirea mult aşteptate.
moşului. Deodată se stinge lumina A stat cu noi până şi-a golit sacul;
şi un ciocănit în uşă se auzi. Toţi am l-am condus cu toţii până la uşă şi
amuţit de emoţie, căci noi ştiam i-am promis că vom fi cuminţi şi-l
din poveşti că Moş Crăciun intră vom aştepta şi anul viitor.
pe coş. Când uşa se deschise, apăru Moş Crăciun există!
un bătrânel cu plete şi barbă albă,
îmbrăcat în haină roşie, cu un sac
mare în spate. L-am ajutat cu toţii
să intre, să se aşeze pe scăunelul
pregătit lângă brad. Curioşi, l-am
înconjurat cu dragoste, am încins o
horă mare, apoi am recitat poezii,
am cântat colinde, am urat şi
semănat, iar la final am prezentat
uă i
no ăd

Pagina

datini şi obiceiuri de iarnă.


r
G

9 9

Emoţiile au atins intensitatea ma-


Grupa PRICHINDEL „Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa
Profesor Cătălina Simona Pricopi
Educatoare Angela Gherasim psihologică poate să respire şi în consecinţă poate
să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul
înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne putem
imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale.”
Eduard Claparede

Eram prea mici, eram pitici


Când paşii ni s-au rătăcit
Printr-o mulţime de copii: Plângeam, de mâna mamei ne ţineam,
Mai mari, mai mici şi mai voinici. Dar anii au trecut şi iată, noi am mai crescut
Eram la fel de frumuşei Şi-acum visez, dar nu-n zadar...
Iar ei ne-au numit „PRICHINDEI”. Visez că mâine voi fi şcolar.

G

di
no

10
În decembrie 2010, grupa mijlocie
„Prichindel” de la Grădiniţa
nr.9, împreună cu educatoarele
grupei, au primit o scrisoare
de la Moş Nicolae, care şi-a
exprimat dorinţa de a participa
la o activitate comună, cu
elevii Şcolii nr.7 Dorohoi,
coordonaţi de doamna
învăţătoare Ana-Maria
Ursulică, rugându-ne să-i
confecţionăm câteva perechi de cizmuliţe pentru
că drumul este
prea greu şi anevoios
pentru a ajunge la copii.
Şi cum „unde-s doi,
puterea creşte”, noi,
prichindeii împreună cu
elevii clasei a IV-a B, am
hotărât să-i confecţionăm
cizmuliţele. Ştiam noi
că el este bun, blând şi
darnic, şi va avea grijă şi
de ghetuţele noastre.
uă i
no ăd

11
r
G
Primele emoţii

C
u emoţie şi întrebări am aflat
că anul acesta vom lucra la
grupa mică, grupă nou înfi-
inţată. Am primit lista cu copiii pe care
nu-i cunoşteam deloc, nici pe ei, nici pe
părinţi.
Iată-ne în prima zi, şi noi emoţi-
onate şi copiii emoţionaţi şi părinţii la
fel. Am cerut permisiunea părinţilor şi
copiilor să le punem ecusoane în piept
cu numele lor. Unii l-au primit cu plă-
cere, alţii le-au rupt, alţii le-au aruncat.
Au plecat părinţii, am rămas cu copiii.
Unii din ei se jucau, alţii povesteau, alţii
plângeau. Ne-am aplecat cu dragoste şi
răbdare asupra fiecăruia, povestindu-
le, jucându-ne cu ei şi încercând să-i
împăcăm pe fiecare. N-a fost uşor, dar
Grupa URSULEŢII nici aşa de greu cum ne închipuiam noi.
Profesor Ştefănica Gheorghiescu Primele două săptămâni au fost mai
Educatoare Ana Alexa
dificile. Au fost copii care s-au integrat
uşor, dar şi copii sensibili care, după o
săptămână abia, şi-au dat drumul la

G

di
no

12
plâns. Încet, încet grupa s-a închegat,
copiii au început să vină cu plăcere, să
dorească să-şi întâlnească colegii, să se
joace, să construiască, să coloreze.
Apoi primele emoţii la prima serba-
re, serbarea de Crăciun. Nu ştiam cum
vor reacţiona copiii, dacă vor sta pe sce-
nă, dacă vor cânta sau vor spune ver-
surile, dacă nu le va fi frică de Moşul…
şi surpriză: copiii au coborât în sala de
basm şi au urcat pe scenă. Bradul îm-
podobit, Moşul deja sosit, cu mulţime de
cadouri, atmosfera caldă şi plăcută i-a
fermecat pe copii. Au sosit şi părinţii şi
au luat loc pe scaune. Copiii au stat toţi
pe scenă, au cântat, au dansat împreu-
nă cu Moşul, au stat în braţele Moşului
şi au primit cadouri.
Ne-au încercat emoţii mari şi în-
cet, încet toate au trecut cu bine. Ia-
tă-ne acum, la începutul semestrului
II, suntem ”mari”, suntem obişnuiţi,
ştim poezii, cântecele, povestiri, dese-
năm şi construim.
Venim cu plăcere la grădiniţă!
uă i
no ăd

13
r
G
« Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire »
Neil Armstrong

D
eschidem ochii şi Începem să facem primii paşi,
silabisim primul nostru lumea întreagă ni se pare prea
cuvânt, chiar dacă mare pentru noi care suntem mici,
acesta e doar un sunet... Atunci dar în acelaşi timp ni se aşterne
Grupa VRĂBIUŢE înseamnă că ne-am născut, am în faţa noastră. Ne mişcăm mai
Educatoare Lucica Creţu început să mergem pe drumul de-a buşilea, mai în picioare,
Educatoare Ana Munteanu vieţii.. descoperind încetul cu încetul casa
Dar oare ce e acest drum al vieţii în care creştem... Primul contact cu
?... Este o şosea pe care mergem exteriorul ni se pare brusc, având
după ce ne naştem... Maşina un impact mare asupra noastră,
care rulează pe acel drum este dar viaţa noastră începe odată cu
trupul nostru, iar benzina este mersul la cămin ori la grădiniţă.
sufletul... Pătrundem pe drum Dar timpul se scurge şi ne
goi şi neputincioşi şi părinţii sunt trezim în clasele primare, când
cei care ne călăuzesc paşii... Este încercăm să descifrăm tainele
momentul în care înveţi cum să întortocheate ale alfabetului şi ale
mănânci, cum să vorbeşti, cum să scrisului. Scriem mai stingher,
G mergi... Este clipa în care jucăriile mai stângaci, mai urât la început,

di viu colorate fac parte din universul dar ne perfecţionăm pe măsură
no

tău, momentul în care fiecare ce evoluăm pe scara socială, căci14

lucru din jurul tău îţi stârneşte o din clasele primare, ne putem
curiozitate nemăsurată... considera integraţi în societate!
Sărim pe nesimţite în clasele ceea ce este nou sau ceea ce e propriul drum. Încep necazurile,
gimnaziale, când decoperim cu vechi, alţii prindem gustul pentru încep bucuriile, nopţi nedormite
uimire fascinaţia materiilor: istorie, calcule şi câte şi mai câte alte uneori, primii fiori ai iubirii...
geografie, matematică, română şi îndeletniciri... Colegi noi, lume interesantă,
alte materii. Unii prindem gustul De la gimnaziu, ajungem la liceu poveşti, bancuri, o lume în care
pentru istorie, fascinându-ne tot şi, de atunci, suntem şoferi pe te simţi interpret într-o piesă de
teatru. Drumul pe care începi a-l
parcurge nu este deloc o şosea
dreaptă, ci una cu multe curbe,
cu suişuri şi coborâşuri, unde nu
există semne de circulaţie care să
te ghideze.
Ne trezim la facultate, moment
în care facem paşi către
maturizarea noastră, dăm piept cu
lumea întreagă şi învăţăm pentru
viitorul nostru. Ne trezim apoi la
casa noastră... Suntem noi înşine
părinţi, avem copii pe care trebuie
să-i îndrumăm pe drumul vieţii la
fel de bine cum ne-au îndrumat
pe noi părinţii... Suntem, în sfârşit,
maturi!...
uă i
no ăd

15
r
G
Şi „Florile”
zâmbesc
V
rei să ne cunoşti? Iată-ne! Sun-
tem... floricelele... Suntem multe...
împreună am format o „grădiniţă”.
Dar mai bine să povestim... Zilele trecu-
te, la noi în grupă, a fost o mare sărbătoare.
Ce am sărbătorit? Vă spunem... am sărbătorit o
zână... „Zâna Toamnă”. Şi... am mai sărbătorit flori-
le, frunzele ruginii, zâmbetul timid al soarelui.
Pentru că n-o puteam face singuri, am invitat multă
lume: partenerii noştri – părinţii, bunicii, chiar şi pe
doamna directoare.
La început am lucrat... ei ne-au ajutat... apoi ne-
am costumat şi i-am poftit la carnaval. Cu frunze
ruginii, cu flori, legume, fructe, soare şi „Zâna Toamnă”,
am încins o horă.
Am invitat şi părinţii, însă ei, de data asta s-au mulţu-
mit să privească şi să aplaude ...
Ştim că le-a plăcut şi... poate data viitoare...
Grupa FLORILE
Profesor Viorica Neaună
Educatoare Elena Leancă

G

di
no

16
G
r
no ăd
uă i

17
Grupa FLUTURAŞII
Profesor Lenuţa Burlacu
Profesor Anca Creţu

G

di
no

18
Fantezii de toamnă
A
sosit toamna. Dintre toate anotimpurile, toamna este anotimpul
cel mai frumos şi cel mai drag mie. Cu toate că nopţile şi
dimineţile sunt mai reci, zilele încă sunt calde. Soarele nu mai are
puterea de altădată, dar reuşeşte să scalde în lumina aurie totul din jur. Cerul senin
este brăzdat, din când în când, de norii cenuşii ce plutesc agale, iar uneori, şuvoaie de
ploaie mocănească ne crează o stare de melancolie. Cad lacrimile lui Septembrie,
pădurile şi livezile au îmbrăcat un veşmânt de aramă.
Toamna a pictat cu cele mai calde culori, iar frunzele copacilor strălucesc în soare ca nişte
monezi de aur. Culorile toamnei sunt fără egal, de la galbenul pal la roşu de foc. Vântul
tomnatic şi răcoros îndeamnă frunzele la dans. În păduri şi poiene nu se mai aud trilurile
fermecate ale păsărilor; rând pe rând, toate pleacă în ţările calde. Animalele se pregătesc
de hibernare, adunând şi cele din urmă provizii, căci iarna bate la uşă. Toamna este zâna
belşugului şi a bogăţiei. În aer pluteşte o mireasmă de mere coapte şi gutui.
Se culeg viile, hambarele sunt pline cu grâne, iar tarabele din pieţe gem sub greutatea
legumelor şi a fructelor, aşa o nebunie de culori nu s-a mai văzut. Odată cu plecarea verii, a
zburat şi vacanţa, ca un stol de rândunele.
Septembrie a sunat cu clopoţel de şcoală. Străzile şi curţile şcolilor s-au umplut de copii
gata să deschidă cu o cheie fermecată uşa tainelor neştiute de ei până atunci.
uă i
no ăd

19
r
G
Grupa IEPURAŞII
Profesor Podoreanu Anca Maria Grupa „IEPURAŞII” -
Profesor Gavrilescu Elena Nicoleta
un drum de 3 ani...
C
ălătoria prin viaţă a copilului începe cu
primul pas şi acesta este învăţămîntul
preşcolar. Grădiniţa este cel de al doi-
lea cămin al preşcolarului, iar noi, educatoarele, prin inspiraţie,
dăruire şi har, căutăm cea mai bună cale, cele mai potrivite metode
care să-i determine pe copiii pe care-i educăm să dorească să
cunoască, să înţeleagă lumea în care trăiesc, să le oferim cunoş-
tinţele, ocaziile de dezvoltare, posibilităţile de afirmare.
Oferta educaţională recentă a cuprins, pe lângă activi-
tăţile obişnuite ale grupei, şi activităţi educative de genul:
zz educaţie sanitară: concursul „Copii frumoşi şi
sănătoşi”; proiectul naţional „Igiena acasă şi la şcoală”
zz P.S.I.: vizită la Unitatea Militară de Pompieri Do-
rohoi; concursul „Micul pompier”.
zz participare la festivităţile organizate de Ziua Naţi-
onală a României;
Pentru că în dezvoltarea optimă a copilului este
necesar parteneriatul educaţional între grădiniţă şi
familie, comunitate ori instituţii care au rol în educa-
rea acestuia, preşcolarii grupei „Iepuraşii” au fost
implicaţi în activităţi extracurriculare diverse cu:
BB Şcoala Dumeni: „În aşteptarea lui Moş
Nicolae” şi „Vine Iepuraşul!”;
BB copii cu dizabilităţi ai centrului de zi al fun-
daţiei Star of Hope: „În lumea poveştilor” şi „E
primăvară, e ziua noastră”;
BB Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Dorohoi;
BB Biserica;
BB Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi - în ca-
drul opţionalului desfăşurat la grupă „Micul artist”;
BB societatea cultural-artistică „Arlechinul”.
Părinţii sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor
educative, în acest sens desfăşurând împreună cu grupa de copii activitatea

G

di
no

20
de evaluare a cunoştinţelor despre anotimpul toamna - „Toamna
harnică şi de roade darnică”; activităţile de parteneriat cu Şcoala
Dumeni - comuna George Enescu, precum şi organizarea serbă-
rilor cu diferite ocazii - Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, sfârşit de
an şcolar -, a aniversărilor copiilor, a drumeţiilor, implicarea şi
pregătirea copiilor pentru spectacolul de interpretare pentru copii
„DO-RE-MI” şi Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Moşteni-
torii” .
Un important factor educativ şi de stimulare a competiţiei îl
constituie concursurile şi proiectele educative, preşcolarii grupei
„Iepuraşii” participând la:
DD Proiectele naţionale: „Viitor verde”; „Igiena
acasă şi la şcoală”; „Să citim pentru mileniul trei-Pipo”;
„Media Kinder Grădi”.
DD Proiectul „Să spargem tăcerea”.
DD Concursurile naţionale: „Europreşcolarul”;
„Piticot”-cultură generală; „Tradiţii şi obiceiuri de Paşte”;
„Colorăm şi învăţăm”; „Sărbătorile pascale”; „Sărbătorile
de iarnă”- creaţie plastică.
DD Concursul internaţional de creaţie plastică „Tra-
diţii de Paşte în Europa”
DD concursul de afişe cu tema „Combaterea maltrată-
rii şi a violenţei asupra copiilor” din cadrul proiectului „Să
spargem tăcerea”.
În aprilie 2010, în cadrul cercului pedagogic, grupa
„Iepuraşii”a susţinut activitatea cu tema „Trenuleţul cu surprize”.
uă i
no ăd

21
r
G
Grupa VOINICEII
Profesor Gina Corolea Ungureanu
Profesor Cristina Chiţan

Pescarul leneş

DE-ALE VOINICILOR - GLUME


(De la lume adunate, de voinici prezentate)
Morala ursului

Vânătorul de bani De-ale lui Becali

Desenând pe hârtie, înveţi şi o poezie


Căţeluş Coada şi urechiuşele.
Dacă mai stai nemişcat, Veveriţa
Faci întâi un cerc turtit,
cu pălărie Te termin de desenat.
Îţi fac blăniţa niţoasă Ochii, gura, negreşit.
Căţeluş cu pălărie, Nu-i nimic, că e frumoasă Doua urechi mititele,
Te desenez pe hârtie. La urmă şi-o pălărie, Să poată auzi cu ele
Stai aşa, nu te mişca Ce frumos eşti pe hârtie! Corpul mic, patru picioare
Ca să te pot desena. (CREAŢIE Plus o coada foarte mare,
Uite, ţi-am făcut boticul, GRUPA „VOINICEII”) Şi acum îţi putem spune
Încă un pic şi gata-i chipul (SIMONA ONCIULEANU, Poftă bună la alune.
Mai am doar lăbuţele 5 ANI) (SIMONA ONCIULEANU,
5 ANI)

G

di
no

22
povestea celor 30 de voinici
A fost odată ca niciodată, că
de n-ar fi nu s-ar povesti,
un frumos palat de mărgă-
rit, unde din toamnă au sosit, 30 de voinici, frumoşi,
deştepţi şi buni amici. De când s-au întâlnit, ei buni pri-
eteni au devenit, ce-şi ajută mereu aproapele la greu.
Ei „ca unul” au devenit, toată toamna au muncit distracţia a urmat (Parc, Suveava),
De străbuni ei au aflat, când la Muzeul de Istorie
ei au intrat, (Sala tronului, Muzeul de Istorie, Su-
ceava), frumuseţi ale naturii au descoperit căci la
Muzeul de Ştiinţe au poposit

(Salata de fructe) iar la sfârşit, ei au sărbătorit ( Kids Land, Suceava).


prin cântec, joc şi dans. Povestea nu s-a terminat, voinicii mai au multe
de învăţat, de şcoala ei se pregătesc
(Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Suceava). Curi-
ozitatea şi-au mai potolit doar când prin Univers
au călătorit

(„Bogăţiile Toamnei”- parteneriat cu părinţii


grupei)
De natură n-au uitat, hârtia, pet-ul şi doza au ( Parteneriat cu Şcoala Nr. 7 Dorohoi), pe Domnul îl cinstesc.
reciclat.
Pe toţi acum vă invităm, jocul nostru
(Planetariu, Suceava), dar nu a fost deajuns, căci să-l conti-
tainele apelor nu le-au pătruns. Ei la drum iar au
pornit şi la Muzeul Apelor s-au oprit nuăm!

(„Hai să reciclăm!”-Parteneriat cu Primăria


uă i
no ăd

Municipiului Dorohoi)
23
r
G

Dar voinicul cum se ştie, a plecat şi-n călătorie,


ascultând poveţe, lucruri noi să-nveţe. (Muzeul Apelor, Fălticeni). După tot ce au aflat,
O grădiniţă
pentru comunitate

PARTENERIATE
Derularea în parteneriat a proiectelor rămâne Muzeul de Ştiinţe ale Naturii - „Natura -
un instrument valoros al grădiniţei - în general, prietena noastră”;
un mare câştig pentru educaţia copiilor – în  Poliţia municipiului Dorohoi;
special. Parteneriatul vizează  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
o multitudine de persoane  Poliţia;
şi instituţii, oferă o viziune  C.M.I. dr. Ada Tauberg;
amplă şi sistemică, crează  Grădiniţa cu P.P „Lizuca” - Bacău.
posibilitatea structurării clare a Proiecte şi programe educaţionale:
muncii, iar lucrul în parteneriat  Programul naţional de educaţie a
aduce în plan personal părinţilor „Educăm aşa”;
deschideri spre domenii noi şi  Programul naţional de stimulare a
multiple satisfacţii partenerilor. interesului pentru lectură „Să citim pentru
Grădiniţa noastră mileniul trei”;
desfăşoară o paletă diversă de  Programul naţional de educaţie ecologică
activităţi în parteneriat: „Ecogrădiniţa”;
 Părinţii- familia -  Programul naţional de reformă a educaţiei
„Împreună pentru copiii timpurii – PRET;
noştri”;  Concursul internaţional de evaluare a
 Şcolile nr. 2, 5, 7, 8 - „Un cunoştinţelor - „Cu Europa ...la joacă”;
pas mic către şcoală... un pas  Concursul naţional „Piticot”
mare spre viitor”;  Proiect educaţional „De la grădiniţă la
 Colegiul Grigore Ghica şcoală”;
- „Un zâmbet de pace” (în  Proiect educaţional „Educaţia pentru
cadrul proiectului naţional credinţă”;
SNAC);  Proiect educaţional „Strategia naţională de
 Clubul Copiilor şi Elevilor acţiune comunitară”- acţiuni de voluntariat;
Dorohoi;  Programul naţional „Igiena acasă şi la
 Casa Municipală de şcoală” prin proiectul „Învăţ şi cresc, de
Cultură Dorohoi; sănătate mă îngrijesc”;
Fundaţia Star of hope -
  Concursul naţional „Smarty”;
„Şi ei sunt copii ca noi”;  Concursurile „Micul pieton”, „Micii
 Biblioteca pompieri”, „Copii frumoşi şi sănătoşi”.
municipală - „Cartea
prietena mea”;

G

di
no

24
CLUBUL COPIILOR
ŞI ELEVILOR DOROHOI
„Prietenia este în esenţă un parteneriat”
Parafrazându-l pe celebrul Aristotel, putem
afirma că relaţia de colaborare a Clubului Copiilor
şi Elevilor Dorohoi cu Grădiniţa Nr.9 „Ştefan cel
Mare şi Sfânt” se caracterizează, în primul rând,
printr-o prietenie frumoasă şi de durată.
Aceasta izvorăşte din dorinţa dascălilor celor
două unităţi de învăţământ de a oferi copiilor PARTENERIAT
ocazii deosebite prin care să-şi etaleze talentul
şi de a demonstra respectul comun pe care îl Fundaţia „Star of hope”
poartă culturii în general şi tradiţiilor autentice
româneşti, în special.
şi grădiniţa „Ştefan
Având la bază aceste valori şi deziderate, relaţia cel Mare şi Sfânt”
dintre cele două instituţii se materializează, în
fiecare an şcolar, prin organizarea a două acţiuni În urma parteneriatului încheiat cu Grădini-
de mare impact pentru comunitatea locală şi nu ţa nr. 9,, Ştefan cel mare şi Sfânt”, Fundaţia
numai: Concursul interjudeţean de interpretare ,,Star of Hope” desfăşoară lunar activităţi de
artistică “Do-Re-Mi” şi Festivalul interjudeţean socializare şi integrare a copiilor cu dizabilităţi.
de datini şi obiceiuri “Moştenitorii”. Centrul ,,Steaua speranţei” are la bază stra-
Ca expresie a deschiderii către cultură şi artă, tegia Reabilitare Bazată pe Comunitate
dascălii şi micii discipoli ai Grădiniţei Nr.9 (RBC). Reabilitarea Bazată pe Comunitate
Dorohoi răspund tuturor invitaţiilor adresate este o strategie din cadrul dezvoltării genera-
de unitatea noastră şi ni se alătură în activităţi le a comunităţii, pentru reabilitarea, egaliza-
importante, venind de fiecare dată cu un plus rea şanselor şi de incluziune socială a tuturor
de candoare şi spontaneitate specifică vârstei copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi. RBC se im-
copilăriei. Sunt permanent prezenţi în acţiuni plementează prin eforturile concertate ale per-
precum: Festivalul Naţional de muzică populară soanelor cu dizabilităţi, ale familiilor acestora
„Mugurelul”, spectacolul omagial “Flori pentru şi ale comunităţilor, precum şi cele ale servi-
mama”, concertul prilejuit de sărbătorile de iarnă ciilor aferente de educaţie, medicale, sociale,
“Carnavalul zăpezii” etc. profesionale şi sociale. Cu sprijinul profesiona-
Colaborarea trece uneori de graniţa pur lismului cadrelor didactice din Grădiniţa nr.
culturală, fiind fructificată şi în domeniul nobil 9, principiul RBC a putut fi implementat şi în
al voluntariatului, îndreptat spre categoriile mai Dorohoi.
defavorizate ale societăţii. În acest sens, o serie Putem spune că, la nivel de regiune, suntem
de activităţi de mare impact se desfăşoară, de 4 un ,,Model de bună practică” pentru celelalte
ani, împreună cu alţi parteneri importanţi, în instituţii, în ce priveşte incluziunea socială,
cadrul Strategiei Naţionale Acţiunea Comunitară prin acceptare diversităţii şi excluderea mar-
(SNAC). ginalizării.
Iubitori ai adevăratelor valori, dascălii Grădiniţei Unele dintre activităţi au fost
Nr.9 le formulează într-o manieră accesibilă televizate sau au consti-
copiilor pe care îi îndrumă, lucru vizibil în toate tuit anunţuri culturale.
activităţile la care participă, trasmiţând un mesaj De asemenea, acti-
simplu, dar în acelaşi timp încărcat de semnificaţie vităţile desfăşurate
şi emoţie. au reuşit să rede-
Un exemplu de bună practică pentru toate finească noţiunea
cadrele didactice, profesionişti, colegi de suflet care de ,,copil normal”,
dovedesc seriozitate şi implicare în orice activitate, aducând zâmbetul şi
participarea Grădiniţei Nr.9 „Ştefan cel Mare şi mulţumirea pe feţele
Sfânt” Dorohoi este mereu binevenită pe scena părinţilor.
uă i

cultural-socială a municipiului.
no ăd

Asistent social
25
r
G

Irina-Maria Miron Camelia


Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi Topală
Pledoarie pentru
un proiect socio-
educaţional
În această perioadă, Con-
siliul Local Dorohoi, în parte-
neriat cu Consiliul Municipal
CHOLET- FRANŢA, Asoci-
De-ar fi
aţia pentru SOLIDARITATE
şi DEZVOLTARE COMU- Să sparg tăcerea...
NITARĂ CIVICUS derulea- De-ar fi să sparg tăcerea vieţii mele
ză Proiectul ”Să spargem tă- În clipele de teamă bântuie
cerea”. Scopul programului Ar trebui ca s-o înalţ la stele
îl constituie ”prevenirea şi Să treacă în cuvinte potrivite.
ameliorarea fenomenului de
maltratare a copiilor, prin De multe ori consider că în van
promovarea în rândul insti- Tăcerea mea ar trece în cuvinte
tuţiilor cheie din comunita- De teamă c-ar isca un uragan
tea locală a instrumentelor În sufletele voastre părăsite.
de bune practici, în dome-
niul drepturilor copiilor şi în- Oricât de mult tăcerile sublime
tărirea parteneriatelor dintre S-ar revărsa în slove inedite
instituţii”. Principalele acti- Tot ar rămâne ferecate-n rime
vităţi ale proiectului implică: O seamă de-nţelesuri rătăcite.
campania de informare cu
privire la drepturile copiilor O nouă viziune asupra copilăriei tre lume. Copiii vin la grădiniţă
şi a fenomenului maltratării, a mers mână în mână cu o nouă cu o anume identitate, formată în
dezbateri, seminarii, identi- viziune asupra metodelor de edi- mediul de apartenenţă, al familiei.
ficarea şi asistarea copiilor- caţie a copiilor, indiferent de spa- Astfel, prin proiectul “Să spar-
victime, dezbateri. Echipa ţiul în care avea loc proiectul edu- gem tăcerea”, derulat la Consiliul
de implementare a proiec- caţional. Recentul interes pentru Local Dorohoi, în parteneriat cu
tului la nivelul grădiniţei este violenţa şcolară are loc în contex- Consiliul Municipal Cholet-Fran-
formată din: Prof. Anişoa- tul în care o schimbare profundă ţa şi Asociaţiaa pentru Solida-
ra-Doiniţa Dupu - director, şi continuă a avut loc în teoria şi ritate şi Dezvoltare Comunitară
Educ. Lucica Creţu, Prof. practica educaţională. Violenţa Civicus, se urmăreşte prevenirea
Nicoleta Gavrilescu, Prof. împotriva copiilor nu mai este to- şi ameliorarea fenomenului de
Gina Ungureanu-Corolea, lerată, iar faptul că ea a existat în maltratare a copiilor prin promo-
Prof. Viorica Neaună. trecut, nu justifică utilizarea ei în varea în rândul instituţiilor cheie
Redacţia prezent. De aceea, şcoala şi gră- din comunitatea locală a instru-
diniţa au ca sarcină să promoveze mentelor de bune practice în do-
încrederea în sine şi dezvoltarea meniul drepturilor copiilor, întă-
personală a tuturor copiilor, să-i rirea parteneriatului dintre aceste
încurajeze în procesul de asimila- instituţii.
re a cunoştinţelor şi deprinderilor Principalele activităţi ale pro-
necesare rolului lor activ în viaţa iectului, care sunt abordate şi la
economică, socială şi culturală şi nivelul grădinitei noastre implică:
să-i pregătească să devină cetăţeni campanie de informare cu privire
responsabili, care să contribuie la la drepturile copiilor şi a fenome-
dezvoltarea societăţii democrati- nului maltratării, dezbateri, semi-
ce, pluraliste, deschise altor cul- narii, work-shop-uri, constituirea
turi. unei echipe de lucru în grădiniţă
G
ră Ca atare, grădiniţa nu este nu- pentru identificarea şi asistarea
di mai un loc al transmiterii/con- copiilor victime, dezbaterea pro-
no

struirii/reconstruirii cunoştinţe- blematicii maltratării copiilor cu26

lor, ci, înainte de toate, un forum grupe de preşcolari.


al socializării şi al deschiderii că- Educatoare Lucica Creţu
Din cadrul proiectului

Consiliul Local Dorohoi  si Asociatia pentru Andries Elena Georgiana de la Colegiul National na numarul lucrarii pe care au considerat-o ei cea
Solidaritate si Dezvoltare Comunitara CIVICUS a or- “Grigore Ghica Voievod”. mai reprezentativa in vederea acordarii unui Premiu
ganizat sambata, 12 februarie, cu incepere de la ora DD Locul I • (premiat cu 50 lei) a fost castigat de de Popularitate. In urma numararii acestor buletine
10:00  la Casa de Cultura Dorohoi, concursul de afise Roman Andreea si Puscasu Vladut de la Colegiul in paralel cu jurizarea, dar fara a se tine cont de
pe tema “Prevenirea si combaterea maltratarii co- National “Grigore Ghica Voievod”. notele acordate de juriu, Premiul de Popularitate
piilor ”, in cadrul proiectului “Sa spargem tacerea”. DD Locul II • (premiat cu 40 lei) a fost castigat de (premiat cu 50 lei) a fost acordat lui Andries Elena
Juriul a fost format din: Apetria Stefan de la Grup Scolar “Regina Ma- Georgiana de la Colegiul National “Grigore Ghica Vo-
JJ Antal Aurelian - Presedinte juriu (artist ria”. ievod” care a castigat si Trofeul concursului.
plastic, profesor de pictura si desen la Sc. Gen. DD Locul III • (premiat cu 30 lei) a fost castigat Acest lucru dovedeste ca lucrarea cea mai buna a
5 si Sc. Gen. 8). de Roman Georgiana de la Grup Scolar “Regina castigat si juriul a fost obiectiv.
JJ Sticea Denisia - Membru juriu (instructor Maria”. Sursa: DorohoiNews.ro
de educatie la Compex de apartamente « Floare Premii Speciale (premiate cu cate 20 lei) au
de colt »). fost castigate de:
JJ Puhacel Daniel - Membru juriu (profesor DD Prisecaru Andreea de la Grup Scolar “Regina
de pictura si desen la Clubul copiilor si elevilor Maria” (vezi foto 001).
Dorohoi). DD Olariu Ioana de la Sc. Gen. 7 (vezi foto 002).
JJ Petrescu Marius - Membru juriu (artist DD Gradinita nr. 9, grupa FLORILE (vezi foto 003).
fotograf, reprezentant Dorohoi News-partener DD Leparda Alexandra, Baranciuc Malina si Ifrim
media) Elisabeta (vezi foto 004).
Lucrarile expuse au avut cateva cerinte (sa fie DD Doia Dorina Alina de la Colegiul National “Grigo-
realizare de copii, individual sau in grupe de maxim 3 re Ghica Voievod” (vezi foto 005).
elevi - sa fie realizate in creion, carbune, culori, co- DD Raileanu Andra de la Colegiul National “Grigore
laje, fotografii sau alte variante ce pot fi multiplicate Ghica Voievod” (vezi foto 006).
Xerox – sa respecte tema concursului – sa transmita Domnul Aurelian Antal a dorit sa cunoasca per-
« un mesaj » de impact), cerinte, care au contribuit la sonal pe acei care au expus afisul de pe locul 7 (la
punctarea si departajarea acestor creatii la care au care si-au dar silinta Leparda Alexandra, Baranciuc
participat copii si tineri de la gradinite, scoli si licee. Malina si Ifrim Elisabeta), in sala fiind doar un re-
uă i
no ăd

Toti castigatorii au primit bonuri valorice cu care pot prezentant care a primit felicitarile artistului (vezi
27
r
G

sa ridice de la Libraria Unirii carti, rechizite sau arti- foto 004).


cole de papetarie dupa alegerea fiecaruia. Toti cei prezenti in sala au primit buletine de vot
DD Trofeul • (premiat cu 60 lei) a fost castigat de stampilate si personalizate  pe care au putut insem-
GRĂDI
competiţional
,,Copii
frumoşi
şi sănătoşi”
Concursul judeţean pentru preşco- varea unor fişe de evaluare (10 -instit. Nicoleta Gavrilescu;
lari ,,Copii frumoşi şi sănătoşi” se puncte); -educ. Ana Munteanu;
organizează anual, pe etape, de către - proba practică - redarea prin desen -asist. Dorina Barbacaru;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bo- a unei situaţii pe temă sanitară şi mo- -asist. Corina Mîndrescu;
toşani, cu sprijinul D.S.P. al jude- tivarea ei (9 puncte); Parteneri în sprijinul desfăşură-
ţului Botoşani, precum şi al autorită- - moment artistic la temă (9 puncte). rii activităţii sunt: C.M.I. Dr.
ţilor publice locale. Concursul are un Pentru participare se acordă 2 Ada Tauberg; Asociaţia ,,Parentis”
caracter educativ şi tehnico-aplicativ puncte. Juriul a fost format din:
cu privire la apărarea propriei sănă- La fiecare ediţie, echipa aparţinând - Dr. Ada Tauberg;
tăţi şi a colectivităţii. Grădiniţei Nr. 9 Dorohoi s-a clasat - prof. Doiniţa Dupu;
Etapa locală se organizează la pe unul dintre primele trei locuri. - econom. Monica Bistriceanu;
nivel de grădiniţă, simultan pentru La ultima ediţie, echipajul format - Dr. Daniela Munteanu - re-
grupele mari şi pregătitoare. Prima din Raluca Găşpărel şi Ştefania prezentant al părinţilor;
ediţie a avut loc în noiembrie 2008. Brumă s-a clasat pe locul al doilea
Echipa câştigătoare, formată din doi la faza judeţeană, care a avut loc la În urma parcurgerii celor trei pro-
copii, care au obţinut punctajul cel Grădiniţa Nr. 23 Botoşani. be ale concursului, cei care au convins
mai mare, participă la etapa zonală. În anul şcolar 2010-2011 concur- juriul să le acorde cele mai mari note
La etapa judeţeană participă echi- sul a ajuns la a patra ediţie. Prima pentru cunoştinţele lor despre igiena
pele clasate pe primele trei locuri la etapă a avut loc în Grădiniţa Nr. 9 personală şi colectivă au fost preşco-
etapa zonală. în data de 30 noiembrie 2010 şi a larii Radu Munteanu şi Alexandra
fost organizată de Comisia responsa- Curelariu, care vor forma echipa ce va
Concursul se desfăşoară pe trei probe: bilă cu activitatea sanitară din Gră- participa la etapa zonală, ce va avea
- proba te- diniţa Nr.9: loc în martie 2011.
oretică- -Director prof. Doiniţa Dupu; Prof. Nicoleta Gavrilescu
rezol-
„Grădi” - Arpegiile copilăriei
În prag de primăvară, Grădiniţa nr.9 “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi ne
invită să ne bucurăm de apariţia unei publicaţii reprezentative. Avem speranţa că
revista ne va întâmpina cu paginile încărcate de “Arpegiile copilăriei” şi că va avea
o autenticitate aleasă, prin sumar şi tematică, incluzând aici şi educaţia pentru
G sănătate. Dorim succes acestei reviste, celor ce o realizează, ani de apariţie cât
ră mai mulţi, având ca reper performanţele din îndelungata şi fructuoasa existenţă a
di
no

acestei importante instituţii a învăţământului dorohoian.28

Dr. Ada Tauberg


« Înainte de a ura succes la debutul acestei reviste şi la cât mai multe apariţii,
Un parteneriat reuşit aş vrea să felicit colectivul de cadre didactice pentru această iniţiativă,
plecând de la premisa că orice om informat este un om mai puternic.
Cu siguranţă, scopul poliţiştilor rutieri Deoarece în această revistă vor apărea şi recomandările poliţiei pentru
nu se reduce doar la aplicarea măsurilor evitarea şi prevenirea unor fapte antisociale, mi-aş dori ca, cititorii acesteia
coercitive de impunere a legii, o parte, (părinţi şi copii ) să nu se regăsească niciodată în postura de părţi vătămate
deloc neglijabilă, din complexul de acti- şi nici de autori ai unor astfel de fapte. Felicitări ! »
vităţi desfăşurate fiind alocată educaţiei Comisar şef Cristian Cucoreanu, inspector şef-adjunct al
rutiere. Întrucât este mai uşor să previi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani
decât să combaţi, dar mai ales având în
vedere evoluţia problematicii din dome-
niul rutier, lucrătorii Biroului Rutier
din cadrul Poliţiei municipiului Dorohoi
acordă o deosebită importanţă activită-
ţilor preventive în rândul elevilor, de la
preşcolari şi până la liceeni.
Pe această cale s-a înscris şi colabora-
Concursul ”Micul pieton”
rea cu Grădiniţa cu program prelungit
nr. 9 „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Do-
rohoi, cadrele didactice dovedind o bună
disponibilitate în organizarea de întâlniri
pe teme rutiere, cu participarea preşco-
larilor şi a poliţiştilor rutieri. Problemele
majore care au constituit obiectul acestor
activităţi s-au concretizat în pregătirea În cadrul Proiectului de parteneriat educaţional cu Poliţia
antiinfracţională, conştientizarea de că- Municipiului Dorohoi „Educaţia rutieră - educaţia pentru
viaţă” , la Grădiniţa nr. 9 Dorohoi, s-a desfăşurat acţiunea
tre participanţi a riscurilor nerespectă- „Împreună, circulaţie învăţăm!”, la care a participat şi dl.
rii normelor rutiere, prezentarea acelor Comisar Cristian Cucoreanu. Acţiunea a constat în parcur-
accidente rutiere în care au fost implicaţi gerea de către copii a următoarelor probe: 1. „Ghiceşte,
completează rebusul şi termină propoziţia”; 2. „Aşa da, aşa
copii, precum şi urmările acestora. nu”; 3. „Asamblează cărticica «Strada nu e loc de joacă»”;
Este de apreciat aportul adus de ca- 4. „Cântăm, circulaţie învăţăm”. La sfârşitul acţiunii s-a
drele didactice pentru participarea la desemnat echipa care a reprezentat grădiniţa la faza locală şi
concursul judeţean „Micul pieton”, atât apoi la cea judeţeană, în cadrul Concursului judeţean „Mi-
cul pieton”, ediţia a III-a. Echipa formată din preşcolarii
la faza pe grădiniţă cât şi în fazele supe- ANDREEA LUCA, BOGDAN SANDU, RAREŞ SURUGIU şi
rioare, reprezentanţii instituţiei arătând îndrumată de reprezentanţii Comisiei cu activitatea rutieră,
că au o pregătire temeinică în domeniu, formată din dir. prof. Anişoara-Doiniţa Dupu, prof. Gina
apreciată de organizatori, de membrii Corolea-Ungureanu, ed. Mihaela Pinteală, a obţinut la faza
locală locul al II-lea, iar la cea judeţeană
juriului, şi în egală măsură de reprezen- „Menţiune”.
tantul Biroului Rutier Dorohoi, ceea ce Scopul concursului a fost forma-
ne îndeamnă să credem că şi pe viitor co- rea şi consolidarea în rândul copii-
laborarea va fi la fel de fructuoasă. lor a unor deprinderi de compor-
tament corect, civilizat şi pre-
Pe această cale urăm colectivului de ventiv pe drumurile publice, prin
cadre didactice precum şi elevilor Grădi- stimularea învăţării şi respectării
niţei nr. 9 Dorohoi mult succes în activi- normelor de circulaţie, contri-
tăţile viitoare, indiferent de obiectul aces- buind la prevenirea accidentelor
rutiere.
tora, şi îi asigurăm de întreaga noastră Probele concursurilor au con-
disponibilitate în ceea ce priveşte desfăşu- stat în chestionare pe bază de
uă i
no ăd

rarea de acţiuni cu specific rutier. fişă, proba practică şi un


29
r

moment artistic.
G

Ag. pr. de poliţie Prof. Corolea


APOSTOL IONUŢ Ungureanu Gina
Concursul ”Micii pompieri”
În societatea actuală, dominată de tumult, viteză şi automatizare, suntem din ce în ce mai dependenţi
de sursele de electricitate. Acestea ne oferă confortul echipamentelor pe care le alimentează, dar în egală
măsură ne expun pericolelor electrocutării şi incendierii. Nu numai interacţiunea incorectă cu sursele
de curent electric şi echipamentele alimentate la acestea pot fi generatoare de pericol de dezastru, dar
chiar şi comportamentul nostru, uneori nepreventiv, alteori inconştient poate lăsa cale liberă acţiunii
devastatoare a unor incendii, izbucnite în urma focului nesupravegheat şi/sau nesupravegheat şi/sau
nestăpânit, aprins în ocazii de agrement.
Pentru aceste motive, educarea copiilor trebuie făcută considerând şi securitatea lor personală, anume
învăţându-i cum să se ferească de pericole, cum să-şi protejeze propria persoană, cum să devină preca-
uţi la tot ce se desfăşoară în jurul lor.
Şi pentru că nu toţi părinţii pot interveni educaţional competent în acest sens, fie din ignoranţă,
neştiinţă sau poate din lipsă de timp, activităţile ce se desfăşoară prin intermediul unităţilor şcolare
şi preşcolare au o mare importanţă.
În cadrul proiectului educaţional “Focul - prieten sau duşman ”, în parteneriat cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani, desfăşurăm activităţi lunare la nivelul grupe-
lor de preşcolari, care au ca scop receptarea şi respectarea unor norme de prevenire a incendiilor.
Deasemenea, anual, este organizat Concursul judeţean pentru copiii preşcolari “Micii pompieri”, pe
etape, de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă “Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani, precum şi al autorităţilor publice locale. Unul din marile
scopuri ale acestui concurs este evaluarea cunoştinţelor copiilor privind principalele reguli de prevenire şi
stingere a incendiilor în grădiniţă şi la domiciliu, efectele incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor
şi bunurilor materiale, sursele de aprindere şi modul de comportare în caz de incendiu.
Pregătirea preşcolarilor Grădiniţei „Ştefan cel Mare” nr. 9, Dorohoi pentru formarea unui comporta-
ment adecvat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani acordă o importanţă
deosebită pregătirii preşcolarilor şi elevilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, activitatea fiind apreciată
ca una dintre cele mai eficiente forme prin care informaţiile ajung în familii. Această pregătire se face în
baza Protocolului de colaborare încheiat între M.E.C.T. şi M.I.R.A. nr. 13527/250/2007. Activi-
tăţile de educare a copiilor şi prevenire din cadrul Campaniei naţionale „O casă sigură - o viaţă în plus”,
se bazează pe principiul că este mai simplu să previi un incendiu decât să intervii pentru stingerea lui.
Astfel copiii sunt ajutaţi să conştientizeze cauzele şi împrejurările generatoare de incendii, să-şi creeze
spiritul preventiv, să cunoască modul de apelare la serviciul unic de urgenţă 112, să cunoască şi să
exerseze modul de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
Colaborarea cu Grădiniţa „ Ştefan cel Mare şi Sfânt” nr. 9 Dorohoi a început în anul 2009, când în
urma solicitării încheierii unui protocol între grădiniţă şi inspectoratul nostru, a început şi s-a închegat
o relaţie specială de prietenie între noi şi colectivul grădiniţei, obţinând o reacţie propice desfăşurării
unor acţiuni comune în viitor. Acest lucru ne-a obligat atât profesional cât şi moral să acordăm o atenţie
deosebită în desfăşurarea exerciţiilor de alarmare şi evacuare a preşcolarilor şi a cadrelor grădiniţei, prin
implicarea activă a tuturor persoanelor angajate în vederea cunoaşterii atribuţiilor în acest sens, dar
şi a copiilor, pentru educarea şi formarea unui comportament adecvat în situaţiile de urgenţă care îi pot
afecta. Micuţii au răspuns foarte bine la acest tip de acţiuni, aşa cum au fost instruiţi de educatorii
lor, nu s-au panicat, ieşind în mod ordonat din sălile de curs respectând întocmai indicaţiile noastre,
arătându-se încântaţi de vizita pompierilor, mulţi dintre aceştia solicitându-ne să mai venim în mijlocul
lor şi eventual să întoarcă vizita acestora, venind ei la unitatea de pompieri pentru a vedea autospecialele
şi dotările pompierilor şi implicit pentru a afla mai multe despre activităţile şi intervenţiile lor. Ocazia
nu s-a lăsat mult aşteptată, pe data de 11 februarie 2010, copiii grădiniţei, împreună cu doamna
directoare prof. Dupu Anişoara Doiniţa şi cu întregul colectiv didactic au fost invitaţi de către noi să
participe la o acţiune de informare preventivă, de mare succes, „ Ziua Europeană a Numărului de Urgen-
ţă”, la Sala Teatrului din cadrul Colegiului Naţional
Grigore Ghica, Dorohoi, ocazie cu care a fost ascul-
tat în premieră „Cântecul 112”.
„Prezent!” au răspuns şi la concursul judeţean
pentru preşcolari „Micii Pompieri”, unde au obţinut
locul I în anul 2008 şi locul II în anul 2009. În
anul 2010 cadrele grădiniţei ne-au sprijinit în orga-
nizarea şi desfăşurarea etapei zonale, în luna martie
şi a etapei finale a concursului sus menţionat, în
luna mai, clasându-se atunci pe locul II. Pe parcursul
desfăşurării probei teoretice copiii au demonstrat că
stăpânesc noţiunile elementare din domeniul situaţi-
ilor de urgenţă rezolvând într-un timp scurt un chestionar tip grilă de 10 de întrebări din domeniul apă-
rării împotriva incendiilor. La proba practică concurenţii au realizat un desen/pictură cu tema „prevenirea
situaţiilor de urgenţă” şi au povestit imaginile pictate în faţa juriului.
Cu ocazia etapei finale a concursului, în faţa grădiniţei a fost amenajat un punct mobil, unde preşcolarii
grădiniţei, părinţi, elevi din municipiul Dorohoi, dar şi simpli cetăţeni, au putut admira tehnica din dotarea
pompierilor, au avut ocazia să descopere în ce constă meseria de pompier, dar şi con-
secinţele nerespectării măsurilor de prevenire a incendiilor, precum şi comporta-
mentul corect de adoptat în cazul producerii unui incendiu, a unui cutremur sau
a unei inundaţii.
Mulţumim doamnei directoare, cadrelor didactice şi personalului auxiliar din
cadrul Grădiniţei „Ştefan cel Mare şi Sfânt” nr. 9, Dorohoi pentru dăruirea
şi atenţia acordată micilor pompieri, în educarea lor în domeniul situaţiilor de
urgenţă şi pentru sprijinul acordat în desfăşurarea acestor acţiuni.
Lt. colonel Radu ŢIPIŞCĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „N. Iorga”
uă i
no ăd

al judeţului Botoşani
31
r
G
Motto: ,,... nu e datorie românească mai vred- Iar zestrea mai de preţ nu e alta, ca averea
nică de a fi îndeplinită şi nu e osteneală mai de de cuget şi simţire, închisă şi păstrată cu sfântă
folos, decât ca să facem părtaşi pe cei
mai tineri, pe cei ce vin după noi, de
GRĂDI - iniţative grijă de-a lungul vremurilor, în adâncul
sufletului românesc şi creştinesc al moşi-
bunurile sufleteşti moştenite din lor şi strămoşilor noştri!”
vechime, să predăm lor ca pe o (G. Breazul -
zestre mai de preţ.
FESTIVALUL Culegere,,Colinde”)

DE DATINI ŞI OBICEIURI
DE IARNĂ ,,MOŞTENITORII”

Î
ncepând din anul 2005, în spectacole deosebite, unice, în care altor sponsori.
Grădiniţa Nr.9 ,,Ştefan cel elementele mitice şi cele cotidiene Un argument în sprijinul ideii că
Mare şi Sfânt”organizează s-au âmbinat într-un recital de culori acest festival a căpătat o amploare
şi desfăşoară FESTIVALUL DE şi imaginaţie. deosebită în comunitatea noastră este
DATINI ŞI OBICEIURI DE IAR- Desfăşurarea acestui festival com- numărul participanţilor de la ultima
NĂ ;;MOŞTENITORII”.La români, pletează viaţa socială şi culturală a ediţie-a VI-a, decembrie 2010- apro-
sărbătorile de iarnă sunt adevărate comunităţii dorohoiene în luna de- ximativ 400 de copii care au urcat pe
sărbători de suflet, prin ele revenind cembrie, fiind şi o motivaţie pentru scenă, proveniţi din grădiniţe ale mu-
amintirile copilăriei, cu zăpezile ca-n adulţii de azi, tot mai antrenaţi în nicipiului Dorohoi (Grădiniţele 3, 4, 
poveşti, bogate şi prevestitoare de rod preocupările cotidiene, care de multe 5, 6, 7, 8, 9, 10, grădiniţa de la Şcoala
îmbelşugat, cu colinde şi clinchete de ori se îndepărtează de ideea conservă- Nr. 7 A.I.Cuza) şi comunele apropia-
clopoţei, cu mirosul proaspăt de brad, rii şi transmiterii tradiţiilor. te (Dragalina, Stroeşti-Lunca, Dum-
de colăcei şi de cozonaci, toate sub Printre obiectivele festivalului brăviţa, Mileanca, Ibăneşti, Pomâr-
amprenta nerăbdării şi emoţiei ine- ,,Moştenitorii” se numără: promo- la) precum şi, în calitate de invitaţi
rente aşteptării darurilor, sub pomul varea creaţiilor folclorice autentice în spectacol- foşti preşcolari ai Grădi-
de iarnă, sub aura obiceiurilor de anul specifice zonei; educarea copiilor în niţei Nr. 9: Ansamblul de dansuri, de
nou, toate conturând o atmosferă de spiritul cunoaşterii, respectării, păs- datini şi obiceiuri ,,Alunelul”-Şcoala
basm, de linişte sufletească şi de pace trării şi transmiterii tradiţiilor şi nr. 8 ,,Mihail Kogălniceanu”;Grupul
universală. obiceiurilor de iarnă locale;depistarea de colindători de la Şcoala nr. 8 ,,Mi-
A intrat deja în tradiţie ca, în pra- aptitudinilor interpretative şi pu- hail Kogălniceanu”, în parteneriat cu
gul sărbătorilor de iarnă, această gră- nerea în valoare a autenticităţii şi a Colegiul Naţional ,,Grigore Ghica” şi
diniţă să fie gazda celorlalte grădiniţe frumuseţii costumelor şi măştilor tra- Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi;
din municipiul Dorohoi şi a celor din diţionale. Formaţia de datini şi obiceiuri „Ar-
localităţile şi comunele învecinate, Acest festival se desfăşoară în baza monia” din localitatea Iezer;copii din
într-o activitate de amploare destina- unui regulament aprobat de Inspec- grupul ,,Voces” de la Clubul Copiilor
tă păstrării tradiţiilor de iarnă. Co- toratul Şcolar Judeţean Botoşani, iar şi Elevilor Dorohoi, care au oferit
lindele, urările de belşug şi recolte bo- începând din decembrie 2011, respec- un spectacol încărcat cu tradiţie ro-
gate cu pluguşorul şi sorcova, jocurile tiv a VII-a ediţie, ,,Moştenitorii” va mânească, într-o atmosferă de sărbă-
cu măşti (capra, ursul căiuţii), teatru deveni un Festival interjudeţean de toare, evenimentul fiind mediatizat
folcloric, dansul măştilor, mascaţii, datini şi obiceiuri de iarnă. în presa locală şi judeţeană.    
cântecele de stea, Dintre colaboratorii festivalului Profesor Nicoleta Gavrilescu
toate au fost menţionăm: Clubul Copiilor şi Elevi-
prezen- lor Dorohoi, Primăria Municipiului
tate în Dorohoi, iar dintre
aceşti sponsorii constanţi
ani pe ai acţiunii - asociaţia
scena ,,Parentis”, cea care
Gră- se preocupă de reali-
d i - zarea cadrului ambi-
niţei ental, realizarea cos-
Nr.9 tumaţiilor copiilor,
G
ră de sponsorizarea da-
di
no

rurilor pentru copiii


din festival şi de pro-

32

movarea festivalului,
precum şi de atragerea
Şi cuvintelor
le place să fie alintate...
Se ştie că educatorul exercită o mare influenţă asupra copiilor săi, porniţi
în căutarea de modele, aceştia raportându-se adesea la ele, imitându-le în toate
manifestările şi atitudinile, încercând să-şi ajusteze personalitatea educatorului la
dimensiunile propriei lor personalităţi. Nici o profesie nu lucrează cu un material
mai sensibil şi mai complicat decât cel cu care lucrează el, educatorul: omul în devenire
– copilul. Plecând de la aceste gânduri, privim cu admiraţie la iniţiativa cadrelor
didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.9 „Ştefan cel Mare şi
Sfânt” Dorohoi, de a realiza o revistă destinată preşcolarilor, demers care se în-
scrie pe linia perfecţionării procesului creativ, a unei educaţii permanente, a cul-
tivării fanteziei şi gândirii imaginative, prin care şi cuvintele din publicaţiile
preşcolarilor să fie „alintate”, pentru muzicalitatea lor. Iar revistele şi
cărţile o au din plin, şi mai ales sunt cei mai fideli prieteni.
Prof. Marcel Dupu
Director - Palatul Copiilor Botoşani
uă i
no ăd

33
r
G
Concursul de interpretare
pentru copii "DO-RE-MI”
Printre fundiţe, rochi- în Grădiniţa Nr.9 din anul spectacolul este unul jurizat, din
ţe cu volane şi pantofiori co- 2004 şi se adresează pre- juriu făcând parte specialişti în
loraţi, printre ţipete şi râsete, şcolarilor din grupele mari şi domeniile muzicale şi artistice,
nerăbdare şi emoţii, te strecori pregătitoare˝, în încercarea personalităţi locale, reprezen-
printre piticii din hol spre sala de a descoperi copii talentaţi tanţi ai părinţilor şi ai sponso-
unde se va produce evenimentul din punct de vedere artistic şi rilor.
cel mare. Aşa începe, de regu- de a-i pune în valoare într-un De mai bine de şapte ani,
lă, orice spectacol cu şi pentru cadru organizat, de a educa la fiecare început de vară, sce-
copii. Aşa începe, an de an, şi copiii din grădiniţă pentru do- na Grădiniţei Nr. 9 devine o
spectacolul-concurs de inter- bândirea eleganţei, graţiei şi a scenă a copiilor talentaţi, iubi-
pretare pentru copii „Do-Re- bunelor maniere. De aceea, tori de muzică şi dans, gata de
Mi”, o manifestare artistică probele în concurs sunt nume- competiţie. O scenă pe care în
organizată de Grădiniţa Nr.9 roase, pentru a se da posibi- aceşti ani au urcat copii deo-
„Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi litatea cât mai multor copii de sebiţi, care au impresionat prin
Clubul Copiilor şi Elevilor Do- a se exprima într-o formă sau calităţile lor vocale, prin încli-
rohoi, ce reuneşte copii din gră- alta: muzică uşoară, muzi- naţiile spre dans, prin pasiunea
diniţele municipiului Dorohoi şi că pentru copii, dans tematic, şi talentul cu care îşi jucau ro-
din localităţile învecinate. teatru muzical, jocuri muzicale, lurile, prin dezinvoltură şi natu-
Concursul de interpretare dans modern, gimnastică ritmi- raleţe. Au fost copii cărora, cu
„Do-Re-Mi” că, dansuri de societate, dan- siguranţă, concursul „Do-Re-
se desfă- suri populare, muzică populară. Mi” le-a insuflat încredere în
şoară Fiind un concurs, este firesc că propriile forţe şi le-a arătat că

G

di
no

34
pot fi mai mult: că pot să-şi învingă timiditatea,
nesiguranţa, că pot învăţa să se bucure de ex-
perienţele de acest gen, de contactul cu un pu-
blic prezent în număr mai mare sau mai mic şi
de aplauzele acestui public. Spectacolele cu
şi pentru copii îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor
afectivă, le oferă prilejul de a trăi emoţii variate
ce se vor acumula în ,,bagajul” lor sufletesc.
Pentru a întări cele afirmate, subliniez fap-
tul că o bună parte dintre copiii care au câştigat
la ediţii anterioare ale concursului „Do-Re-
Mi” şi care sunt acum elevi de gimnaziu, dar
şi cei mai mici, au confirmat în ceea ce priveşte
aptitudinile lor artistice şi au mers mai departe
pe acest drum, obţinând rezultate deosebite în
cadrul cercurilor de la Clubul Copiilor şi Elevi-
lor Dorohoi şi la numeroase concursuri judeţene
şi naţionale, mulţi remarcându-se şi prin apariţii
televizate, individuale sau în cadrul formaţiilor
din care fac parte.
Şansa acestor copii care şi-au dorit mai
mult, a fost aceea că a existat Clubul Copiilor şi
Elevilor Dorohoi, unde ei au avut posibilitatea
de a-şi dezvolta şi cizela înclinaţiile artistice, de
a se autodepăşi.
Prof. Nicoleta Gavrilescu
uă i
no ăd

35
r
G
ECO - GRĂDI

Î
n societatea contemporană se ❧❧ acţiuni de colectare selectivă a
vorbeşte foarte mult de natură. deşeurilor
Este drept, mai mult în termeni ❧❧ acţiuni de ecologizare a Parcului
negativi (murdărie, poluare), ori Primariei şi a traseului parcurs
imperativi (Trebuie ocrotită natura!). Eco- până în parc
logia este, dacă nu la mare preţ, cel puţin ❧❧ acţiuni de amplasare de îndem-
la modă. nuri ecologice în parcuri şi pe
La grădiniţă, apoi la şcoală, Grija spaţiile verzi
se studiază elemente de eco- ❧❧ înmnarea de îndem-
logie. Şi totuşi, ştim cum să
apropiem cu adevărat copiii
pentru mediu nuri ecologice trecătorilor
pe diferite trasee din oraş
de natură? Vom vedea…
Abordarea educaţiei eco-
trebuie cultivată ❧❧ plantare de pomi si
flori in curtea grădiniţei.
logice la grădiniţă prezintă
anumite particularităţi, scopul
şi dezvoltată Copiii de astăzi, cetăţenii
mileniului trei, au nevoie de con-
final al acestui demers fiind formarea vingeri, de comportamente ecologice
unui comportament ecologic activ şi de- o a dă, adecvate şi, de aceea, orice efort şi orice
rularea de acţiuni concrete de protecţie când se impu- ne mai preg- investigaţie, nu sunt prea mari în spa-
a mediului. Comportamentele şi convin- nant necesitatea omenirii de a-şi apăra ţiul educaţiei ecologice.
gerile ecologice ce se formează la copiii existenţa, grădiniţa încearcă să facă Prof. Doiniţa Guriuc
preşcolari sunt acelea care se păstrează primii paşi în formarea
toată viaţa, de aceea, în formarea aces- conduitei ecologice prin
tora trebuie să pornim de la interesul fi- acţiuni concrete pentru
resc al copilului pentru natură şi relaţia conservarea, gospodări-
care există între aceasta şi om. rea şi protecţia mediului.
Este important ca noi, cei ce ne ocu- Iată de ce, educaţia
păm de educarea celor mici, să avem o ecologică se realizează
conştiinţă ecologică bine formată pen- prin toate categoriile
tru ca acţiunile ce le desfăşurăm să fie de activităţi instructiv-
eficiente şi credibile în faţa copiilor. educative ce se desfă-
Acestea trebuie să se desfăşoare într-o şoară în grădiniţă:
atmosferă relaxantă, să sensibilizeze La Grădiniţa Nr.9
şi să antreneze ,,Ştefan cel Mare şi
comporta- Sfânt”Dorohoi colectivul
mentele didactic s-a implicat în
afective realizarea şi derularea
şi vo- unor proiecte educaţio-
litive nale în cadrul Programu-
a l e lui Naţional ,,Ecogrădi-
copii- niţa”:
lor. În ❧ „Ocolul infinitu-
aceas-
tă peri- la pitic”;
G ❧
ră viitor verde”.
di
no

În cadrul acestor pro-36

iecte preşcolarii au fost


implicaţi în:
GRĂDI -
oferta opţională
Activităţile opţionale vizează
diferenţiere şi individualizare
şi vin în sprijinul valorificării şi dezvoltării unor
aptitudini individuale şi a unor nevoi personale.
Alegerea acestora presupune o bună comunicare între părinţi
şi educatoare şi o cunoaştere aprofundată a personalităţii copiilor
în vederea realizării unei activităţi pentru care copilul are disponibilităţi şi manifestă
interes. La începutul anului şcolar, grădiniţa noastră face oferta de activităţi opţionale şi
cere părinţilor să se orienteze asupra unui opţional pentru grupa de vârstă 3-5 ani şi, cel mult, două opţionale pentru grupa de vârstă
5-7 ani. Activităţile opţionale sunt realizate de către educatoare, dar şi de către profesori specializaţi în disciplinele abordate.

EURITMIE -
MICII DANSATORI
GRUPA FLUTURAŞI
depus pentru învăţarea paşilor, copilul îşi formează
voinţa, conturându-se totodată o serie de calităţi
morale preţioase. Fără să-şi dea seama, copilul învaţă
să-şi stăpânească emoţiile, înfruntând timiditatea,

R ăspunsul natural al unui copil este mişcarea, devenind mai îndrăzneţ şi curajos.
iar aceasta necesită coordonare, spaţiu Euritmia, ca formă de comunicare artistică, este
şi muzică. Mişcarea prin dans şi muzică un gen care dobândeşte o tot mai largă răspândire.
produce copiilor bucurii, plăcere, deschidere, confort. Elementul emoţional oferă mişcării atractivitate şi
Dansul tematic reprezintă legătura dintre mişcare, motivaţie, mobilizează forţele copilului şi-i produce
muzică, expresivitate şi ţinuta artistică. În efortul bucurie şi mulţumire.

intre în împărăţia cerească.” creştineşte, curaţi ca îngerii la


EDUCAŢIE RELIGIOASĂ Ca educatoare, dornică de în- trup şi la suflet.
„LĂSAŢI COPIII văţătura creştină pe care am Dar pentru a ajunge aici, tre-
avut privilegiul să o pătrund buie ca de la grădiniţă, chiar şi
SĂ VINĂ LA MINE...” treptat, se cuvine să precizez câ- mai devreme, copiii să fie educaţi
teva trăsături ce conturează pro- să-L iubească pe Dumnezeu şi să
GRUPA VRĂBIUŢE filul spiritual al copilului. creadă în El, fiindcă “El este pă-
„Copiii sunt florile din primă- Sufletul lui este aluatul în care rintele nostru bun, binefăcătorul
vara vieţii omeneşti, sădite de se poate imprima o cruce la care mult iubitor, care ne susţine via-
Dumnezeu pentru bucuria oa- să te închini, un sfânt sau un în- ţa, ne îngrijeşte şi ne dă tot bi-
menilor. Destinul lor este să per- ger de la care să ceri ajutor. nele. Să ascultăm
petueze creaţia divină, să umple Inima lui este un ogor în care de El şi să
sufletele de iubire, să sfinţească creşte tot ce semeni:virtuţiile sau înde-
viaţa şi să o înalţe la Dumnezeu. păcatele, binele sau răul. plinim
Din fragedă vârstă, ei sunt sim- Pentru inima şi sufletul lui cu- voia
bolul concret al purităţii ideale, rat ca boaba de rouă, pentru sin- Lui”.
pe care trebuie să o arate ori- ceritatea şi iubirea lui faţă de oa-
ce suflet omenesc care doreşte să meni, care este răsplătită cu ace-
eaşi iubire din partea lui Dum-
nezeu, noi, educatorii trebuie să
educăm copiii în cultul virtuţilor
religios-morale, al dragostei faţă
de Dumnezeu şi oameni.
Este necesar ca de mici copiii să
fie învăţaţi să deosebească binele
uă i
no ăd

de rău, să ştie ce nu trebuie să


37
r

facă nici cu gândul, nici cu fapta,


G

pentru ca atunci când vor ajun-


ge mari, să trăiască cu adevărat
Muzică populară Opţionalul „Clubul jucăuşilor”
jocuri de mişcare
“Micii artişti” Mici dar energici, „Voiniceii” s-au în-
scris cu acordul părinţilor în „Clubul Ju-
Grupa Iepuraşii căuşilor”, practicând principala formă de
activitate prin care copilul ia contact cu
mediul înconjurător, îmbogăţindu-şi ex-
perienţa de viaţă, şi anume jocul.
Multiplele sale valenţe îi conferă cu-
loarea de fond în tabloul activităţilor
psiho-motorii ale copilului de vârstă pre-
şcolară, revenindu-i contribuţii de seamă
în formarea şi în dezvoltarea personalită-
ţii copilului. În acest sens, este necesar să
fie subliniat că jocurile de mişcare asigură
dezvoltarea multilaterală a aparatului
Prin intermediul temelor propuse, prin locomotor, exercitând în acelaşi timp in-
conţinutul de idei, prin mesajul artistic, fluenţe pozitive asupra marilor funcţiuni,
această activitate opţională familiarizea- contribuind astfel la îmbunătăţirea meta-
ză copiii cu arta, le dezvoltă capaci- bolismului general. Exersând jocurile învăţate în cadrul
tatea de a înţelege frumosul şi cultiva Nu mai puţin important este rolul pe acestui opţional, “Voiniceii” au prezentat
aptitudini pentru a crea frumosul şi de care îl are acesta în ceea ce priveşte dezvol- în cadrul Cercului Pedagogic desfăşurat
tarea trăsăturilor de personalitate, a cali- în cadrul G.P.P.Nr. 9 “Ştefan cel Mare şi
a-l aplica în toate împrejurările din viaţă. Sfânt”, în anul 2010, secvenţe din activita-
tăţilor morale şi volitive, a spiritului de a
Această activitate se desfăşoară în tea lor. De asemeni, şi-au învăţat şi priete-
acţiona în colectiv etc. Toate aceste valori
parteneriat cu Clubul Copiilor şi Elevi- pe care le-am subliniat în mod succint nu nii aceste jocuri, în cadrul activităţilor de
lor Dorohoi. Grupul vocal “Iepuraşii” a se vor realiza în mod spontan, ci numai parteneriat cu Fundaţia Star of Hope, dar
participat alături de orchestra “Mugure- dacă se vor urmări ,de către educatoare, au participat şi în cadrul echipei formate
lul” condusă de profesor Marcel Dupu, pe parcursul derulării întregului procesu- la nivel de grădiniţă, care a participat la
la diferite concursuri şi festivaluri : Fes- lui instructiv-educativ. Concursul Judeţean “Mici dar voinici”,
tivalul naţional “Mugurelul”, Carnava- Pentru a asigura dezvoltarea multilatera- ediţia a IV –a, activitate în cadrul Progra-
lul Zăpezii, Flori pentru mama, Fes- lă a motricităţii, este necesar ca jocurile să mului Naţional “Mişcare pentru sănătate”
tivalul “Flori de mai”- Vatra Dornei. fie bine alese, să se bazeze pe un fond vast şi şi Programului judeţean “Mişcarea este
Un repertoriu ales cu grijă, o muncă multilateral de mişcare, care să solicite în mod viaţă”, unde au obţinut trei Premii speci-
complex capacitatea motorie a copilului. ale şi un Premiul III.
susţinută a educatorului, în care copiii
sunt stimulaţi să joace creative, justifică
pe deplin alegerea acestui opţional. Teatrul de copii “Micii Actori”
Grupa “Florile”
Preşcolarii manifestă un interes deosebit pentru lumea basmelor,
poveştilor, care contribuie la educaţia lor estetică, prin conţinutul de
idei şi sentimente (mesajul artistic) cât şi prin personaje şi situaţii tipi-
ce, forma de exprimare (limbaj artistic).
Teatrul de păpuşi constituie un mijloc de însuşire a literaturii pentru
copii, de formare şi dezvoltare a deprinderilor de exprimare corectă,
clară, expresivă, de dezvoltare a gustului şi receptivităţii pentru fru-
mos şi a emoţiilor artistice.
Prin intermediul aces-
tor activităţi, copiilor li
se oferă prilejul de a trăi
alături de eroi îndrăgiţi,
momente de mare in-
tensitate afectivă.
Grupa “Florile” a des-
G făşurat acest opţional
ră pe parcursul mai multor
di
no

ani şi a obţinut rezultate38

deosebite la concursuri
locale şi judeţene.
Mesaje pentru GRĂDI
ARTA de a fi se desprinde de mâna mamei, copilul apucă pedagog, înarmată cu răbdare şi tact, educa-
EDUCATOR mâna… doamnei educatoare. Pentru fieca- toarea îndrumă paşii copiilor spre viaţă, spre
re copil în parte, ea devine ”mamă” în noul cunoaştere.
„Nu există artă mai frumoasă univers. Se simte singur, este speriat, îi este Trăind zilnic printre copii, nu îmbătrâneş-
decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul teamă de ceea ce îl aşteaptă. Dar doamna te niciodată pentru că primeşte un strop din
fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul educatoare, cu răbdare, îl face să se simtă copilăria lor…, un strop de tinereţe veşnică,
crează un chip viu. Uitându-te la el, în siguranţă. Paşii sunt mărunţi, dar treptat, urmând parcă sfaturile Maicii Tereza din
se bucură şi oamenii, lacrimile se transformă în zâmbete timide iar Calcutta:
se bucură şi Dumnezeu.” la sfârşitul unei zile în care n-au mai fost ”Când nu mai poţi să alergi, ia-o la trap.
(Sfântul Ioan Gură de Aur) lacrimi, ci doar zâmbete, copilul a mai făcut Când nu mai poţi nici asta, ia-o la pas.
un ”pas” iar educatoarea pleacă acasă mulţu- Când nu mai poţi să mergi, ia bastonul.
Copilăria…Întotdeauna trezeşte în sufle- mită şi împlinită. Educatoarea este cea care Însă nu te opri niciodată…!”
tul omului un sentiment de melancolie: lumea vede zilnic minuni. Este cea care investeşte în Mulţumim întregului colectiv de la Gră-
tihnei în care visează gingaş şi cu sfială mu- ”copiii” ei dragoste şi încredere, este un izvor diniţa nr.9 ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” Do-
gurul omenesc ce abia se deschide la viaţă…, nesecat de poveste şi cuvinte frumoase. Ea rohoi pentru dovada de adevăr şi cinste, curaj
inima tuturor viselor…, locul unde Dumnezeu trezeşte copiilor dragostea pentru cunoaştere, şi loialitate, blândeţe, cumpătare, înţelegere şi
poate fi întâlnit într-un singur surâs. dorinţa de a realiza diferite lucruri care cer profesionalism!
Acest loc este grădiniţa… atunci când îndemânare, atenţie, răbdare. Bun psiholog şi Familia Ifrim Cătălin şi Monica

Emoţii de bunic… Mă simt asemenea unui pom cu fructele-i ce se coc pe rând, la


lumina soarelui. Nepoatele mele sunt ”fructele” abia pârguite la
Am albit de grijile şi povara pe care o poartă fiecare om, însă nu
pot să nu mă mândresc cu faptul că sunt bunic şi am sufletul mai tânăr lumina blândului soare. ”Pomul” sunt eu… dar cine e ”blândul soare”?
şi mai frumos ca odinioară. Sânziana este nepoţica ce mi-a înnobilat De unde vine lumina?... Dragi părinţi, copii şi bunici dumneavoastră
sufletul şi m-a întinerit cu mulţi ani, ajutându-mă să port cu mândrie cunoaşteţi răspunsul?... Lumina vine dintr-acolo de unde merge Sânzi
şi demnitate ”haina” de bunic. În fiecare dimineaţă, după ce copila în fiecare zi… de la ”Grădi”. Dar voi, copii, ce ştiţi despre pomi? Ce
mea se-mbracă aşa cum îi place pentru ”Grădi”, îmi spune: – „Bunu” se va-ntâmpla cu pomii când toate fructele vor fi coapte?... Cine va
ia haina şi hai să mergem la copii! Acum nepoţica mea nu mai are culege fructele?... Dar oare pomul câţi ani va mai rodi?... Să fiu eu
emoţii ca-n prima zi de grădiniţă, dar eu le am, dragii mei, şi sunt cel mai emotiv bunic dragii mei bunici, părinţi şi copii? Mulţumesc că
fericit că le simt cu fiecare zi ce trece… De ce sunt fericit?... Pentru m-aţi ascultat, acum simt că mi-a mai trecut emoţia…
că simt că timpul nu se scurge degeaba din veşnica-i clepsidră… Cu drag pentru Revista “Grădi ”, „Bunul” Sandu Roşca-Velea

Grădiniţa mea, Amintiri de la grădiniţă...


iubită... De la grădiniţă am cele mai frumoase amintiri. Îmi
amintesc cum nu mă mai săturam să construiesc fel de fel
Îmi amintesc cu plăcere zilele
în care mergeam la grădiniţă şi mă de turnuri şi castele. Îmi aduc aminte cu drag de doamnele
jucam cu tot ce doream. Îmi făceam mele educatoare : doamna Doina Guriuc şi domnişoara
prieteni şi mă distram cu ei, realizând Cătălina Pricopi. Ele m-au pregătit pentru şcoală, ele m-au
multe activităţi frumoase pentru copilăria noastră. învăţat foarte multe lucruri folositoare. Dacă am acum rezultate bune la învăţă-
Toata zilele petrecute acolo au fost fermecătoare. tură, lor le datorez acest lucru. Cu multă emoţie îmi aduc aminte de concursul
Ca orice copil, în prima zi, m-am despărţit foarte greu de “Do-Re-Mi”, la care am participat cu dansul bastoanelor, sau de Festivalul
mama. Am plâns puţin, insă doamnele mele educatoare s-au “Moştenitorii”, la care am jucat căluţul, am urat şi am sorcovit. De doamna edu-
apropiat de mine şi m-au liniştit cu vocea lor caldă şi cu catoare Viorica Neaună îmi amintesc cu bucurie. Ea mi-a dat un rol foarte frumos
blândeţea lor. la o scenetă religioasă “Iisus s-a născut în seara de Crăciun”. M-am străduit să
Oricând aş fi pregătită să mă întorc în acel ţinut de interpretez bine acest rol, pentru că era deosebit. Cu plăcere mai trec şi acum în
basm, însă mai devreme sau mai târziu, oricine trebuie să se vizită pe la grădiniţă. Îmi plac copiii de la grupa mică “Ursuleţii”, pe la care vin
despartă de acel loc minunat. mereu şi mă mai joc când am timp. Pe doamna Ştefănica Gheorghiescu n-am s-o uit
Loriana Matei, clasa a II-a B, Şcoala nr.. 8 niciodată. Este o doamnă educatoare bună, blândă şi iubitoare.
Dorohoi Anii de grădiniţă au fost cei mai frumoşi şi fără griji…
Mihai Fabian Alexa, clasa a II-a B, Şcoala nr.8 Dorohoi
Gânduri despre grădiniţă Frumoasele amintiri
Nu o să uit grădiniţa. Ea e o Îmi amintesc cu drag de clipele
jumătate din copilăria mea. Îmi amintesc petrecute în grădiniţă, de parcă au
de doamnele educatoare. Erau ca nişte zâne. fost ieri! Atunci au fost emoţii, nerăbdare,
Ele m-au învăţat multe lucruri, cum ar fi: scrisul, desenatul şi teamă, bucurie, toate la un loc.Am plâns mult când
cel mai important, încrederea. Îmi mai amintesc cum cântau. mama m-a lăsat... Doamnele educatoare m-au învăţat să
Aveau o voce frumoasă, lină şi erau deosebite de celelalte cânt şi să dansez, să spun poezii şi să-mi placă să învăţ
doamne educatoare. Înainte de somn, mă mângâiau pe obraz şi- tot ce e nou şă bun pentru educaţia mea.
mi spuneau “turturică”. Erau foarte frumoase. Vara ieşeam afară. Îmi amintesc de locurile pe unde am fost cu grupul
Ne trăgeam în leagăne şi jucam jocuri Îmi amintesc când veneau vocal ,,Iepuraşii”, de serbările unde eram regi şi regine,
să mă ia acasă părinţii, parcă nu mai voiam să plec. Grădiniţa, prinţi şi prinţese în frumoasa ,,sală a basmelor”.
pentru mine, a rămas ca un basm frumos. Neaună Bogdana, cl.a IV-a B,
Oana Adochiţei, clasa a III-a A, Şcoala Nr.8 ,,Mihail Kogălniceanu”
Şcoala nr. 8 Dorohoi

minunată, un vis frumos…


O lume unde
intire - a n ii d e grădiniţă,
asă am
Cea mai frumo ia bună erau la
ele Copilărie pe portative
câ n tecu l şi vo
. Jocul, Mi-am înmuiat pana
totul era posibil p en tr u o clipă să fiu iar în culoarea unor vremuri
sc,
lar fiind, îmi dore
co artă pe aripa
cu m , ş nu de mult apuse şi con-
acasă. A ia s tră , n e po
m ă stat că nu e foarte uşor
ar timpul, pasăre !
la g ră d iniţă. D
d or d e tin e... iubită grădiniţă să exprim în cuvinte fap-
i-e tul că amintirile noastre
rm ec a tă, s p re alte zări... M cele mai frumoase, mai
fe
a P o d o re a nu , Clasa I A, pure, mai exuberante
Rais orohoi
Şcoala nr.8 D
sunt legate de cei mai
frumoşi ani: cei ai copi- tatea mereu satisfăcu-
lăriei. tă, s-au împletit miracu-
los, călăuzindu-mă spre
MI-E DOR… De casa bunei cu pridvor
De care-mi este-atât de dor…
Mă întorc cu regret,
dar şi cu bucurie la clipe- universul visat. Graţie
le de profundă inocenţă, diverselor şi de succes
Mi-e dor de primii pași în viață
Când totul parcă mă răsfață Mi-e dor de jocuri și fundiță la momentele ”de poves- parteneriate, deosebite-
Pe când eram la grădiniță, lor iniţiative şi activităţi
te” pe acel tărâm mirific
Și ascultam cu mic, cu mare
şi îmi amintesc cu mult culturale artistice, am
De doamna mea educatoare…
drag de doamna mea strălucit pe scena grădi-
Mi-e dor de clasele primare educatoare - acea ”Albă niţei, am dăruit cât am
Când îmi doream să fiu mai ca Zăpada” şi la piticii putut de mult din, ceea
mare, din jurul ei - colegii mei, ce am primit, iar astăzi
Dar tare azi îmi este dor, mă întorc cu mare bucu-
la momentele speciale pe
De domnul meu învățător…
care le-am trăit cu tot rie, respect şi recunoş-
Mi-e dor de clipele ce trec… sufletul în Grădiniţa nr. tinţă, în acelaşi loc, în
Iar anii parcă ne petrec 9 ”Ştefan cel Mare şi care am crescut şi am
Spre planuri mari de viitor Sfânt”. Am trăit într- trăit atât de intens o
G De toate astea-mi va fi dor… un mediu ce dăruieşte, parte din copilăria mea

di şi astfel am învăţat ce – atât de luminoasă şi
no

Lorena-Elena Dupu
este generozitatea. uluitoare.
Clasa a VIII-a E

40

Ineditul, entuzias- Lorena-Elena Dupu


mul, învăţătura, curiozi- Clasa a VIII-a E
Semnal editorial

u m in ă”
da scălilo
r
u r i d e l re
Cărţile
“M u g ch e m a
i u n e ş i
co n fe s

Un frumos dar, îl face copiilor dorohoieni,
Viorica Neaună de la Grădiniţa nr. 9 cu Program
Prelungit „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi, pe
care cu atâta dragoste, i-a îndrumat şi-i îndrumă spre
descoperirea comorilor literare: prin publicarea cărţii
„Muguri de lumină” (copertă şi ilustraţii Dana
Hornaru), volum care oferă multiple traiectorii
metaforice, cu accente şi inflexiuni evidente literaturii
pentru copii.
Este o carte minunată, pe care noi, educatorii,
alături de micii cititori, am parcurs-o cu sufletul la
gură, care ne-a fermecat şi ne-a umplut de bucurie.
Cuprinzând adaptări, scenete şi poezii, care caută
dialogul, catalogul volumului solicită cititorul,
provocându-l, pe cel cuprins de aura inocenţei „aprinse”,
la întrebări despre „lumină” şi „anotimp”.
„Muguri de lumină” „poate fi o poartă deschisă şi pentru
alte cadre didactice, la a crea pentru copii – originalitatea fiind
dintotdeauna deasupra tiparelor”– autoarea „militând pentru lărgirea
orizontului de cunoaştere al copiilor, imprimându-le şi acea sensibilitate
pentru frumos şi dragostea pentru poezie şi implicit pentru lectură”,
după cum remarcă în prefaţa cărţii, profesor Mariana Crihan.
uă i
no ăd

41
r

Cornelius Drescanu
G
Grădi nouă
în imagini

G

di
no

42
Copilărie pe vers
şi solfegii

Portret
de copil
Amina Damian – un copil ca mulţi alţii şi totuşi... altfel. O fetiţă cu ochi jucăuşi şi o
voce ce te îmbie să o asculţi.
La numai trei ani, păşea pe scena Festivalului DO-RE-MI şi obţinea premiul I la
această categorie de vârstă.
Este astfel descoperită de profesorul Paul Mihai Ciprian şi devine membră a grupului
vocal ,,Junior”, cu care lansează în vara anului 2007 CD-ul ,,Cântecele copilăriei”.
În paralel, începe cariera solo şi urcă încet, dar sigur, treaptă cu treaptă, pe culmile
succesului. Despre acest lucru, vorbesc de la sine numeroasele premii:
• Diploma de excelenţă CB Music pentru calităţi vocale de excepţie la Festivalul
Naţional „Ghiocelul de argint” Bârlad;
• Premiul special la Festivalul Naţional „Mamaia Copiilor” – la care a promovat se-
lecţia zonală de la Iaşi;
• Premiul I la Festivalul Naţional „Muzritm” – Vatra Dornei;
O fetiţă model, perfectă în tot ceea ce face, micuţa artis-
tă, membră acum a grupului „Voces”, îşi împarte timpul
între grădiniţă, Clubul Copiilor şi Elevilor, concursuri... şi
jocurile copilăriei.
Aspiraţii? Acolo... într-un colţ al micului ei sufleţel...
se vede... în finală, la Mamaia Copiilor...
Până atunci, te răsplătim cu aplauze, micuţă Amina!
Prof. Viorica Neaună
uă i
no ăd

43
r
G
Atunci când ne gândim la activitatea
culturală a micii noastre comunităţi, pu-
tem afirma cu convingere că Dorohoiul
nu duce deloc lipsă de copii talentaţi. Îi
vedem peste tot...apar în presa locală,la
TV, sunt nelipsiţi de la toate evenimen-
tele culturale şi artistice organizate la
nivelul municipiului nostru, în grădiniţă
sau la Clubul Copiilor, la Sala de Spec-
tacole sau la Casa de Cultură, însoţesc
formaţiile din care fac parte la diferite
spectacole şi concursuri.Sunt copii pen- suri „Ghioceii” la Festivalul de dans
tru care copilăria înseamnă nu numai popular moldovenesc ,,Aşa-i jocul
jocuri, jucării, desene animate şi jocuri pe neamului”-Vârfu Câmpului, septembrie
calculator, ci înseamnă ore de joacă sacri- 2010;
ficate pentru ceasuri întregi de muncă, de - Locul I pentru virtuozitate la con-
repetiţii la canto, la dansuri populare, la cursul interjudeţean de dans popular
dansuri de societate... Sunt copii a căror ,,Moldovă, mândră grădină”(iunie 2010);
copilărie este presărată cu emoţii şi aş- plome pe care ţi le prezintă cu mândrie: - Locul I pentru dans tematic la Con-
teptări în spatele unor cortine care se vor - Locul I cu suita de dansuri de la cursul artistic Do-Re-Mi (iunie 2010);
da deoparte pentru a le deschide scena în C.C.E.D., obţinut la Festivalul Judeţean În paralel cu activitatea artistică,
faţă, sunt copii care trebuie să-şi înghită de Folclor( aprilie 2009); Radu este nelipsit de la grădiniţă şi îşi
lacrimile atunci când observaţiile instruc- - Locul I cu trupa de dans ţigănesc de doreşte să participe la cât mai multe ma-
torului nu sunt tocmai încurajatoare şi la C.C.E.D. la acelaşi festival; nifestări organizate cu diferite ocazii şi
să-şi învingă oboseala care îşi face simţi- - Diplomă de merit pentru rezultate- la orice concurs nou între preşcolari.Mai
tă prezenţa după orele dedicate artei.Dar le obţinute în activitatea culturală, cu nou, s-a calificat împreună cu Alexandra
nu se plâng, pentru că fac toate acestea ocazia aniversării a 602 ani de la prima Curelariu, colega lui de grupă, la etapa
cu toată pasiunea şi plăcerea de care poa- atestare documentară a Dorohoiului (oc- zonală a Concursului sanitar ,,Copii fru-
te fi capabil un copil la această vârstă. tombrie 2009); moşi şi sănătoşi”. Ceea ce impresionează
Un astfel de copil este şi RADU OVI- - Diplomă pentru participarea îm- în mod deosebit la el este că citeşte cursiv,
DIU MUNTEANU, copil al Grădini- preună cu Grupul de Datini şi Obi- face calcule matematice cel puţin la ni-
ţei Nr. 9 ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”. De ceiuri de la C.C.E.D.la Festivalul velul clasei a II-a, îţi arată şi îţi descrie
mic dansează şi cântă în cadrul cercurilor ,,Moştenitorii”(decembrie 2009); pe hartă trasee pe care a călătorit şi are
artistice de la Clubul Copiilor şi Elevilor - Diplomă pentru participarea la spec- un ,,bagaj greu” de cunoştinţe genera-
Dorohoi, obţinând rezultate dintre cele tacolul ,,Carnaval la Arlechin” (februarie le pentru un copil de doar 5 ani.Acesta
mai frumoase, astfel 2010); este Radu Munteanu, actual preşcolar
încât acum, la -Premiul I pentru Grupul de dansa- al Grădiniţei Nr. 9 şi un copil despre
vârsta de tori perechi ,,Ghioceii” de la C.C.E.D., la care, cu siguranţă, vom mai auzi multe
5 ani, se Festivalul-Concurs Judeţean ,,Cânt şi joc lucruri frumoase în viitor.
poate moldovenesc” (mai 2010); Educatoare Nicoleta Gavrilescu
lăuda - Premiul special pentru solist dansator Anca Podoreanu
cu o la Festivalul-Concurs Judeţean ,,Cânt şi
colec- joc moldovenesc”(mai 2010);
ţie în- - Diplomă pentru Ansamblul de dan-
treagă
de di-
G

di
no

44
„Un pas mic
către şcoală ...
un pas mare către viitor”
Preocupările fireşti privind adaptarea
Grădiniţa nr. 9 bătoare, şcolarii i-au primit
optimă a copiilor în raport cu viitoarea Dorohoi - pe mai micii lor prieteni –
activitate şcolară, au creat premisele unei Gânduri frumoase preşcolarii, cu numeroase
colaborări cu învăţătorii şi părinţii copi- pentru prieteni surprize. Într-un mic car-
ilor din grupele pregătitoare, pe bază de neţel şcolarii au pus im-
parteneriat, în cadrul proiectului „ Un Necesitatea  integrării  cu
pas mic către şcoală ... un pas mare către succes a preşcolarilor în cla- presii, gânduri, sentimen-
viitor”. sa I a trezit dorinţa  educa- te. Toate, împreună cu un
În scopul pregătirii copiilor pentru toarelor şi învăţătorilor să zâmbet prietenesc, le-au
şcoală, dar şi pentru crearea unei relaţii colaboreze pen- tru dăruit preşcolarilor. Copiii
de colaborare între cadrele didactice din a s i g u ra - rea
instituţii diferite de învăţământ, în ve- au format echipe, au lucrat
derea armonizării condiţiilor specifice fi- împreună, au cântat sub
ecărei instituţii cu exigenţele sociale îndrumarea doamnei învă-
actuale, ale promovării ţătoare Doina Cozma şi a
dialogului, comunicării,
toleranţei şi respectului educatoarelor Viorica Nea-
între preşcolari şi elevi, gru- ună şi Elena Leancă.
pele pregătitoare, „Voiniceii” Activitatea s-a bucu-
şi „Florile” au desfăşurat o rat de prezenţa părinţi-
serie de activităţi interesante şi
atractive.
lor, preşcolarilor precum
Astfel grupa „Voiniceii” a şi a doamnelor Daniela
primit vizita copiilor din clasa a IV Cojocaru, prof. - director
–a de la Şcoala Generală nr.7 „Al. c o n -
al Şcolii nr.5 ”Spiru Haret”
Ioan Cuza” Dorohoi şi a celor de la tinuităţii pro-
şi Anişoara Doiniţa Dupu,
Şcoala nr. 5 „Spiru Haret” cu care cesului de instruire şi
au confecţionat podoabe pentru pomul de educare. Astfel pentru redu- prof. – director al Grădiniţei
Craciun. cerea impactului cu cerinţe- cu program prelungit nr. 9
Grupa „Florile”a fost vizitată de co- le şcolii dar şi pentru fami- ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
piii de la Şcoala Generală nr.2 „ Ştefan
liarizarea părinţilor cu ceea Sursa: Dorohoi-
cel Mare”, iar împreună cu clasa a IV
- a „Eco Amicii” de la Şcoala nr. 5 ce reprezintă  şcoala, Grupa News.ro
„Spiru Haret” au desfăşurat activitatea ”FLORILOR” de la Grădini-
„Gânduri frumoase pentru prieteni”. ţa cu program prelungit nr. 9
Interacţiunea şcolarilor cu preşcolarii, ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”  şi 
într-un mediu familiar şi pentru unii şi elevii clasei  a IV-a  a Şcolii
pentru ceilalţi, a condus spre dezvoltarea nr.5 ”Spiru Haret”, cunoscuţi 
abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu
rol motivant în procesul instructiv educa-
sub numele de ECO AMI-
tiv. Organizaţi în grupuri mixte, alteori CII,  au desfăşurat în ziua
în perechi , copiii au colaborat, au acceptat de 27 ianuarie 2011 acti-
ajutorul celuilalt pentru rezolvarea unei vitatea cu tema ”Gânduri
uă i

sarcini sau pur şi simplu au fost motivaţi frumoase pentru prie-


no ăd

45

de lejeritatea actului de comunicare şi re-


r

teni”  din cadrul Proiectului 


G

laţionare. ”ŞCOALA NE AŞTEAPTĂ”.


Viorica Neaună
Într-o atmosferă de săr-
Prin joc
spre învăţare

Scrie în fiecare căsuţă liberă cifra care


urmează.

Numără şi scrie în mijlocul florilor cifrele


de la 1 la 10.

G

di
no

46
Soluţiile la rebusuri de la
pagina 47 şi la jocurile de la
pagina 46, în numărul următor.
Taloanele de concurs se depun
în urna special amenajată în
incinta unităţii, până la data de
31.03.2011
GRĂDI
PRESS

G

di
no

48