Sunteți pe pagina 1din 6

Registru Cartea Mare

Debit Disponibilități bănești la bancă (5121) Credit

S.I. 25.000 200


124.950 25.000
55.000 6.346

RD = 179.950 RC = 31.546
TSD = 204.950 TSC = 31.546

SFD = 173.404

Debit Clienți (4111) Credit


S.I. 20.000 124.950
124.950

RD = 124.950 RC = 124.950
TSD = 144.950 TSC = 124.950

SFD = 20.000

Debit Capital social subscris varsat (1012)


Credit
S.I. 200

RD = 0 RC = 0

TSD = 0 TSC = 200

SFC = 200

1
Debit Furnizori (401) Credit
25.000 S.I. 24.800
1.904

RD = 25.000 RC = 1.904
TSD = 25.000 TSC = 26.704

SFC = 1.704

Debit Datorii financiare (5191) Credit


200 S.I. 20.000

RD = 200 RC = 0
TSD = 200 TSC = 20.000

SFC = 19.800

Debit Produse finite (345) Credit


75.000 75.000

RD = 75.000 RC = 75.000
TSD = 75.000 TSC = 75.000

SFD = 0

Debit Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (711) Credit


75.000 75.000

RD = 75.000 RC = 75.000
TSD = 75.000 TSC = 75.000

SFC = 0

2
Debit Venituri din vânzarea produselor finite (7015) Credit
105.000 105.000

RD = 105.000 RC = 105.000
TSD = 105.000 TSC = 105.000

SFC = 0

Debit Echipamente tehnologice (2131) Credit


120.000 120.000

RD = 120.000 RC = 120.000
TSD = 120.000 TSC = 120.000

SFD = 0

Debit Furnizori de imobilizări (404) Credit


142.800

RD = 0 RC = 142.800
TSD = 0 TSC = 142.800

SFC = 142.800

Debit Debitori diverși (461) Credit


59.500 55.000

RD = 59.500 RC = 55.000
TSD = 59.500 TSC = 55.000

SFD = 4.500

3
Debit Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (7583) Credit
50.000 50.000

RD =50.000 RC = 50.000
TSD = 50.000 TSC = 50.000

SFC = 0

Debit Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital (6583) Credit
40.000 40.000

RD = 40.000 RC = 40.000
TSD = 40.000 TSC = 40.000

SFD = 0

Debit Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (6811) Credit


80.000 80.000

RD = 80.000 RC = 80.000
TSD = 80.000 TSC = 80.000

SFD = 0

Debit Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (2813) Credit


80.000 80.000

RD = 80.000 RC = 80.000
TSD = 80.000 TSC = 80.000

SFC = 0

4
Debit Materii prime (301) Credit
1.600 1.500

RD = 1.600 RC = 1.500
TSD = 1.600 TSC = 1.500

SFD = 100

Debit Cheltuieli cu materiile prime (601) Credit


1.500 1.500

RD = 1.500 RC = 1.500
TSD = 1.500 TSC = 1.500

SFD = 0

Debit Tva deductibilă (4426) Credit


22.800 23.104
304

RD = 23.104 RC = 23.104
TSD = 23.104 TSC = 23.104

SFD = 0

Debit Tva colectată (4427) Credit


29.450 19.950
9.500

RD = 29.450 RC = 29.450
TSD = 29.450 TSC = 29.450

SFC = 0

5
Debit Tva de plată (4423) Credit
6.346 6.346

RD = 6.346 RC = 6.346
TSD = 6.346 TSC = 6.346

SFC = 0

Debit Profit sau pierdere (121) Credit


121.500 155.000

RD = 121.500 RC = 155.000
TSD = 121.500 TSC = 155.000

SFC = 33.500  PROFIT