Sunteți pe pagina 1din 2

Către,

B.E.J /. B.E.J.A. / S.C.P.E.J.

___________________________________________________

Subsemnatul/Subscrisa _________________________________________, cu
domiciliul/sediul în _______________________, str. __________________ nr.
________, bl. _______, sc. ________. ap. ___, judeţul ______________, având adresa
electronică (e-mail) _______________________________________________ şi nr. de
telefon/fax ________________________ în calitate de persoană interesată, formulăm

Cerere de participare la licitaţia publică imobiliară


şi ofertă de cumpărare

cu privire la imobilul situat în localitatea __________________________________,


str. __________________________________________ nr. _________, bl. _______,
sc. ________. ap ________, judeţul _________________, înscris în C.F. nr.
__________________________________________, a comunei/oraşului/municipiului
_____________________, nr. topografic/nr. cadastral _________________________,
compus din: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ce urmează a fi vândut în data de _____________________, orele _________, la sediul
executorului judecătoresc.

Oferta mea de cumpărare pentru imobilul scos la licitaţie este de __________lei.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 843 şi art. 844 alin. (1) C. pr. civ.

Anexâm la prezenta cerere dovada, în original, a consemnării garanţiei de participare


de 10% din preţul de începere a licitaţiei imobilului urmărit, în sumă de
________________________lei.

DATA: SEMNĂTURA

_________________________ ________________________
Către,
B.E.J /. B.E.J.A. / S.C.P.E.J.

___________________________________________________

Subsemnatul/Subscrisa _________________________________________, cu
domiciliul/sediul în _______________________, str. __________________ nr.
________, bl. _______, sc. ________. ap. ___, judeţul ______________, având adresa
electronică (e-mail) _______________________________________________ şi nr. de
telefon/fax ________________________ în calitate de persoană interesată, formulăm

Cerere de participare la licitaţia publică

ce se va desfăşura în data de _________________, orele _________, în localitatea


_____________________, str. _______________________ nr. ________, bl. _______,
sc. ________. ap. ___, judeţul ______________, având ca obiect vânzarea bunurilor
mobile sechestrate.
Ofertele mele/noastre de cumpărare sunt următoarele:

1. Pentru bunul ______________________________ ofer _________________ lei;


2. Pentru bunul ______________________________ ofer _________________ lei;
3. Pentru bunul ______________________________ ofer _________________ lei;
4. Pentru bunul ______________________________ ofer _________________ lei;
5. Pentru bunul ______________________________ ofer _________________ lei;
6. Pentru bunul ______________________________ ofer _________________ lei;

În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 798 alin. 8 C. pr. civ.

Anexăm la prezenta cerere dovada, în original, a achitării garanţiei de participare de


10% din preţul de începere al licitaţiei pentru bunul/bunurile ofertate.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 767 și 768 alin. (1) C. pr. civ.

DATA: SEMNĂTURA

_________________________ ________________________

S-ar putea să vă placă și