Sunteți pe pagina 1din 7

FUNDAŢIA SUNNYSMILES

GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro

Cartea magică a poveștilor


Activitate opțională grupa mică Buburuza

Educatoare: Mălăescu Denisa Maria


Stoenescu Maria Denisa

An școlar: 2021-2022
Târgu Jiu
FUNDAŢIA SUNNYSMILES
GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro

Argument
Motivaţia alegerii opţionalului ,,Cartea magică a poveștilor” survine din experienţa
muncii cu copilul la activităţile de educarea a limbajului, unde am constatat că preşcolarii nu
mai sunt interesaţi de poveşti, nu mai trăiesc viaţa ilustrată din cărţi.
„Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei!” –spunea Heidegger. Să-i construim, cu grijă şi
responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu putinţă fiinţei de mâine şi astfel, să ajutăm
copilul să se construiască pe sine.
Grija pentru educarea limbajului la copii trebuie să constituie o preocupare permanentă a
părinţilor şi mai ales a educatoarelor.
Particularităţile vorbirii preşcolarilor sunt legate, în primul rând, de vârsta acestora.
Limbajul se dezvoltă şi progresează ca un continuum la copil, iar nouă educatoarelor, ne revine
sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie de ritmul propriu
de dezvoltare. Drumul parcurs de copil în lumea limbajului, cu ajutorul educatoarei, de la vârsta
de 3 ani şi până la 6 ani, este, de fapt, un drept incontestabil al etapei sale de dezvoltare, care îi
conferă în etapa următoare, şcolară, şanse egale indiferent de mediul sau unitatea preşcolară din
care provine .Este evident, aşadar, că un copil preşcolar nu poate şi nu trebuie să fie ţinut departe
de mediul cultural al spaţiului căruia îi aparţine, gândind că aceasta este sarcina şcolii. El trăieşte
înconjurat de cărţi, reviste, ziare, afişe, filme; televizorul şi calculatorul fac parte integrantă acum
din viaţa lui. E vorba deci de o provocare a acestui sfârşit de mileniu: pariul limbajului şi al
comunicării cu omul modern.
Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa
posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a copiilor către un univers
plăcut, atractiv, relaxant, cum este acela al poveştilor. Cândva mirific, acest univers trebuie
redescoperit de către copii, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut
informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al
copilăriei.
FUNDAŢIA SUNNYSMILES
GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro
Literatura pentru copii, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul
realizării artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este
destinată: copiii.
Mesajul artistic al operelor pentru copii contribuie la educarea acestora în spiritul unor
virtuţi morale alese (cinste, demnitate, adevăr, curaj).
Prin limbajul specific al cărţii pentru copii, personajele, epicul dens, conflictul împins
spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura pentru copii contribuie la formarea şi
modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi
modelarea caracterelor, deprinderilor copiilor cu normele de comportare civilizată a
sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora opera
literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.
De aceea, consider că opţionalul ales oferă posibilitatea propunătorului de a-i convinge
chiar pe preşcolari să devină prietenii cărţilor, aducându-le ca argument cuvintele lui Charles
W.Eliot: ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei
mai răbdători profesori.”

Obiective cadru:
- Dezvoltarea exprimării orale ,întelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;
- Educarea unei exprimari verbale orale corecte din puct de vedere fonetic,lexical si
sintactic;
- Dezvoltarea creativitatii şi expresivitătii limbajului oral.
Obiective de referință:
1. Să manifeste interes pentru ,,citit”/ascultat;
Exemple de comportament :
- Să urmareasca linia unei povesti spusă sau citită de educatoare cu imagini din
carte sau fără imagini;
- Să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveşti;
FUNDAŢIA SUNNYSMILES
GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro
- Să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare a
acestora;
2. Să transpună în viaţa de zi cu zi ideile din textele povestite sau citite de
educatoare;
Exemple de comportament :
- Să spună dacă şi de ce i-a placut (sau nu) povestea;
- Să raporteze comporamentul unor personaje din poveste la comportamentul lor;
- Să motiveze de ce le plac carţile de poveşti.
3. Să înteleagă continutul şi mesajul operei literare;
Exemple de comportament :
- Să redea sub îndrumarea educatoarei întelesul celor povestite;
- Să spună ce învaţa ei din poveste;
- Să desprindă unele norme şi reguli de comportare.
4. Să înteleagă în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale textului spus
sau ,,citit”;
Exemple de comportament :
- Să reţină expresii ritmate,rimate,cuvinte noi din text;
- Să utilizeze vorbirea dialogată,nuanţarea vocii şi intonaţia;
- Să îşi exprime emoţiile,sentimentele şi trăirile proprii folosind gestica şi mimica.
5. Să se exprime corect,fluent în limba română;
Exemple de comportament :
- Să pronunţe corect şi clar sunetele limbii române;
- Să se exprime în propozitii simple şi dezvoltate;
Resurse:
- materiale: cărţi ilustrate pentru copii, pliante, planşe, cărţi de colorat, jetoane, jucării,
culegere de texte literare, măşti, diferite articole vestimentare;
- umane: copii, educatoare,părinţi;
- de timp: un an şcolar;
FUNDAŢIA SUNNYSMILES
GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro
- metode folosite: învăţarea prin descoperire,povestirea, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, problematizarea, jocul, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda
braistorming, conversaţia euristică.
Evaluare:
- orală: prin chestionare, jocuri de rol, mini-şezători pe diverse teme, programe educative.
- scrisă: prin aplicarea fişelor individuale cu caracter interdisciplinar, prin executarea de
lucrări individuale şi pe grupuri inspirate din conţinutul temelor propuse, prin concursuri
de desene etc.
Conținuturi:
Povești, audiții, diafilme, teatre de păpuși, dramatizări, jocuri cu rol, activități creative
(desene, puzzle, labirinturi etc.), jocuri didactice.
FUNDAŢIA SUNNYSMILES
GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro

Planificarea calendaristică a activităților

Data Conținutul învățării


1. Poveștea „Scufița Roșie” de Charles Perrault ( 4 activități)
Audierea poveştii şi clasificarea faptelor şi a
personajelor după criterii date (bine--rău,
pozitiv—negativ)
30 sept. 2021 Fişă : „Aşează o bulină roşie în dreptul
personajului dezirabil ( pozitiv) şi o bulină
albastră în dreptul personajului indezirabil
(negativ) şi colorează personajul preferat.”
Teatru de păpuşi.
07 oct. 2021
Evaluare: joc „Recunoaşte personajul”
Desen: „Desenează personajul preferat din
14 oct. 2021 poveste”
Expoziţie cu lucrările copiilor
Dramatizare --joc cu rol—„Scufița Roșie”
21 oct. 2021 Joc—„Cărui personaj îi aparţine această
mască ?”
2. Povestea „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă (3 activități)
Povestea educatoarei „ Capra cu trei iezi” de
28 oct. 2021
Ion Creangă
Repovestirea copiilor „Capra cu trei iezi” de
4 noie. 2021
Ion Creangă
Dramatizare „Capra cu trei iezi” de Ion
11 noie. 2021
Creangă
Evaluare – Joc didactic „Recunoaște povestea
18 noie. 2021
și personajul”
3. Povestea „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă (4 activități)
Audierea poveştii şi clasificarea faptelor şi a
25 noie. 2021 personajelor după criterii date (bine--rău,
pozitiv—negativ)
2 dec. 2021 Audiţie cântec: „Ursul păcălit de vulpe”
9 dec. 2021 Diafilm „Ursul păcălit de vulpe”
16 dec. 201 Modelaj: „Peştişorii furaţi de vulpe”
4. Povestea „ Magia sărbătorilor” (1 activitate)
FUNDAŢIA SUNNYSMILES
GRĂDINIŢA PRIKI'NDELL
Calea Severinului, nr.91, Tg-Jiu,
e-mail : gradinita.prikindell@gmail.com
Tel./Fax 0353 419 485
prikindell.ro
23 dec. 2021 Audierea poveștii „ Magia sărbătorilor”
5. Povestea „Turtița” (1 activitate)
13 ian. 2022 Audierea poveştii şi caracterizarea personajelor
SEMNESTRUL II
1. Povestea „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă (3 activități)
20 ian. 2022 Audierea poveştii şi caracterizarea personajelor
Repovestirea poveştii “ Punguța cu doi bani”
27 ian. 2022
de Ion Creangă
Activitate artistico-plastică cu personajele din
3 feb. 2022
povestea „Punguța cu doi bani”
2. Povestea ”Mănușa” ( 2 activități)
10 feb. 2022 Povestea educatoarei „Mănușa”
Activitate artistico-plastică cu personajele din
17 feb. 2022
povestea „Mănușa” (lipire)
3. Povestea „Coliba iepurașului” (3 activități)
24 feb. 2022 Povestea educatoarei „Coliba iepuraşului”
3 mar. 2022 Teatru de păpuşi : „Coliba iepuraşului”
10 mar. 2022 Repovestire după imagini: „Coliba iepuraşului”
4. Povestea „Ridichea uriașă” (2 activități)
17 mar. 2022 Audierea poveştii şi enumerarea personajelor
24 mar. 2022 Dramatizare: „ Ridichea uriașă”
5. Povestea „Iedul cu 3 captre” (3 activități)
31 mar. 2022 Audierea poveștii
Repovestirea copiilor: ,, Iedul cu trei
7 apr. 2022 capre”de Octav Pancu Iași
Dramatizare: ,, Iedul cu trei capre”de Octav
14 apr. 2022 Pancu Iași
6. Fata babei și fapta moșului (2 activități)
Povestea educatoarei „Fata babei și fata
5 mai 2022
moșului”
Aşează o bulină roşie în dreptul personajului
dezirabil ( pozitiv) şi o bulină albastră în
12 mai 2022
dreptul personajului indezirabil (negativ) şi
colorează personajul preferat.”
7. Cei trei purceluși (1 activitate)
19 mai 2022 Povestea educatoarei „Cei trei purceluși”

S-ar putea să vă placă și