Sunteți pe pagina 1din 9

„Utilizarea TIC - tehnologia în muncă”

„... Odată cu dezvoltarea ideilor progresive în educație, cu evidențierea ideilor și principiilor învățării
orientate către personalitate, eforturile profesorilor de a găsi instrumentele care ar asigura stabilitatea
realizării majorității elevilor cu rezultatele educaționale necesare sunt intensificate. Când vine vorba de
mecanisme universale de învățare, inevitabil apelăm la conceptul de „tehnologie educațională”.
Utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în procesul educațional este
o problemă urgentă. Astăzi, un profesor din orice disciplină ar trebui să poată pregăti și conduce o
lecție folosind TIC. O lecție cu utilizarea TIC este vizuală, colorată, informativă, interactivă,
economisește timpul profesorului și al profesorului, permite elevului să lucreze în ritmul propriu,
permite profesorului să lucreze cu elevii în mod diferit și individual, face posibilă monitorizarea rapidă
și evaluarea rezultatelor învățării. Tehnologia pedagogică - un set de setări psihologice și pedagogice
care definesc un set special de forme, metode, metode, metode de predare, instrumente educaționale;
este instrumentele organizatorice și metodologice ale procesului pedagogic (B.T. Likhachev); - aceasta
este o descriere a procesului de realizare a rezultatelor planificate ale învățării (I.P. Volkov);
. Astăzi, tehnologia computerizată poate fi considerată noua modalitate de transfer de cunoștințe care
corespunde unui conținut calitativ nou al educației și dezvoltării copilului. Această metodă permite
copilului să studieze cu interes, să găsească surse de informații, favorizează independența și
responsabilitatea în obținerea de noi cunoștințe, dezvoltă disciplina activității intelectuale.
Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare este o condiție necesară pentru
procesul educațional modern, când principalul lucru nu este traducerea cunoștințelor fundamentale, ci
dezvoltarea abilităților creative, creând oportunități de realizare a potențialului individului. TIC-urile
nu sunt utilizate ca obiectiv, ci încă un instrument pedagogic care ajută la atingerea scopului lecției.
Utilizarea practică a TIC în clasă. Scopul principal este de a ajuta copiii să învețe despre realitatea din
jur, să-și dezvolte abilitățile de observare, să îi învețe să vadă lumea din jurul lor mai largă și mai
diversificată, să insufle un sentiment de frumusețe în ei și să dezvolte abilități personale. Principalele
obiective ale studiilor de mediu și biologice sunt de a introduce elevii în lărgimea și diversitatea
domeniului de activitate. Studiul diferitelor materiale și mijloace care prezintă natura.
Cum să faci fiecare lecție bucuroasă, interesantă și, cel mai important - orientată spre
dezvoltarea fiecărui copil? Astăzi, un specialist competent din punct de vedere pedagogic nu poate fi
fără să studieze întregul arsenal vast de tehnologii educaționale. Și trebuie să navigați într-o gamă largă
de inovații moderne. Din abundența conceptelor, teoriilor, tehnologiilor și tehnicilor care ar putea ajuta
la crearea unui astfel de sistem de muncă care să țină seama de caracteristicile claselor, în conformitate
cu caracteristicile copiilor și cu realitățile societății moderne. Un flux puternic de informații noi,
publicitate, utilizarea tehnologiei computerizate la televizor și în filme, răspândirea consolelor de
jocuri, jucăriile electronice au o influență mare asupra educației elevului și a percepției sale asupra
lumii. Natura activității sale preferate, jocurile, se schimbă semnificativ, iar personajele și hobby-urile
sale favorite se schimbă și ele.
Utilizarea unui computer în clasă devine cea mai naturală datorită unui astfel de interes
copilăresc autentic. Computerul intră cu succes în sinteza cu subiectele școlare, îl completează
armonios, își extinde semnificativ capacitățile și creativitatea. Unul dintre punctele forte ale unei lecții
multimedia este îmbunătățirea vizibilității. Reamintim celebra frază K.D. Ushinsky: „Natura copiilor
necesită clar vizibilitate. Învață-i copilului vreo cinci cuvinte care nu-i sunt cunoscute, iar el va fi
chinuit mult timp și degeaba asupra lor; dar asociază douăzeci de astfel de cuvinte cu imaginile - iar
copilul le va învăța din zbor. Îi explici copilului un gând foarte simplu, iar el nu te înțelege; îi explici
aceluiași copil dificil, iar el te înțelege rapid ... Dacă intri într-o clasă din care este dificil să iei cuvinte
(și nu căutăm astfel de clase), începe să arăți poze și clasa va vorbi și, cel mai important, va vorbi. liber
... "
Utilizarea vizualizării este cu atât mai relevantă, deoarece, de regulă, în școli, nu există un set
necesar de tabele, diagrame, reproduceri, ilustrații sau sunt de calitate slabă. În acest caz, proiectorul
poate oferi asistență neprețuită. Cu toate acestea, efectul scontat poate fi obținut prin respectarea
anumitor cerințe pentru prezentarea clarității: recunoașterea clarității, care ar trebui să corespundă
informațiilor scrise sau orale; dinamica de prezentare.
calculatoare. - diferite niveluri de pregătire și dezvoltare a studenților; Utilizarea eficientă a
instrumentelor TIC în clasă vă permite să faceți lecția mai interesantă, vizuală; implicarea elevilor în
activități cognitive și de cercetare active; se străduiesc să-și dea seama de ei înșiși, să își arate
capacitățile. Astfel, utilizarea instrumentelor TIC vă permite: să intensifice activitatea cognitivă a
elevilor; conduce cursuri la un nivel estetic și emoțional ridicat; oferi un grad ridicat de diferențiere a
educației (aproape individualizare); crește cantitatea de muncă desfășurată în lecție de 1,5-2 ori;
îmbunătățirea controlului cunoștințelor; organizarea rațională a procesului educațional, creșterea
eficacității lecției; Utilizarea eficientă a instrumentelor TIC vă permite să faceți activitatea fascinantă și
modernă. Vă permite să implementați o abordare individuală a instruirii, în mod obiectiv și în timp util
pentru a monitoriza și rezuma. Dar cred că manualul nu poate înlocui. Acesta este doar un plus la
tutorial. Clasele care folosesc un computer dezvoltă perseverență, atenție, acuratețe, dezvoltă
motilitatea degetelor, ceea ce poate afecta pozitiv lucrul cu un creion și perie. Complexele,
etanșeitatea, rigiditatea dispar. Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare este o condiție
necesară pentru procesul educațional modern, când principalul lucru nu este traducerea cunoștințelor
fundamentale, ci dezvoltarea abilităților creative, creând oportunități de realizare a potențialului
individului. TIC-urile nu sunt utilizate ca obiectiv, ci încă un instrument pedagogic care ajută la
atingerea scopului lecției. 1. Calculatorul are într-adevăr suficiente capacități pentru a crea condiții
favorabile pentru activitatea profesorului și a elevilor. 2. Aduce un nivel calitativ nou de aplicare a
metodelor de predare explicative, ilustrative și reproductive
3. Utilizarea TIC în clasă vă permite să diversificați formele de muncă, activitățile elevilor, să creșteți
atenția și să creșteți potențialul creativ al individului. 5. Utilizarea unui proiector multimedia vă
permite să lucrați mai eficient la text (în mod clar, estetic, economisiți timp). 7. TIC dezvoltă
independența elevilor, capacitatea de a găsi, selecta și aranja materiale pentru lecție, folosind
capacitățile internetului. 8. Utilizarea testelor nu numai că economisește timp, consumabile, dar oferă
și posibilitatea de a-și evalua propriile cunoștințe, capacitățile lor. 9. Elevii au posibilitatea de a
îmbunătăți abilitățile computerizate. 10. Utilizarea activă a TIC în clasă duce la creșterea interesului
pentru artele vizuale și calitatea educației. Gama de utilizare a acestei tehnologii în procesul
educațional este foarte mare: de la utilizarea ca instrument de vizibilitate, la modalități de prezentare a
informațiilor educaționale. În același timp, un computer este un mijloc puternic de creștere a
eficacității instruirii și ajută la consolidarea motivației elevilor. Predarea profesorilor elementele de
bază ale alfabetizării pe calculator. Pregătirea elevilor pentru instruirea în utilizarea TIC.
Tehnologia informației se referă la diverse metode, mecanisme și dispozitive pentru procesarea și
transmiterea informațiilor. Principalul instrument pentru acest lucru este un computer personal,
suplimentar - software special, capacitatea de a schimba informații prin internet și echipamente
conexe. În multe instituții de învățământ, tehnologia informației este încă considerată inovatoare -
adică nouă, capabilă să schimbe semnificativ, optimizând procesul educațional. Și deși utilizarea
zilnică a unui computer a fost mult timp norma, apariția constantă a programelor avansate extinde
semnificativ oportunitățile educaționale. Iată doar câteva dintre procesele de învățare care simplifică
mult tehnologiile inovatoare: Obținerea informațiilor necesare și creșterea nivelului de cunoștințe;
Sistematizarea informațiilor, grație cărților de referință și a bibliotecilor electronice; Testarea
diverselor abilități și abilități, efectuarea de experimente de laborator la distanță; Vizualizarea
informațiilor și demonstrarea acesteia (de exemplu, la prezentări); Calcule complexe și automatizarea
operațiilor de rutină; Modelarea obiectelor și situațiilor pentru a le studia; Schimb de informații între
mai mulți utilizatori aflați la o distanță mare între ei. Aveți nevoie să obțineți câteva informații, să
faceți calcule folosind formule complexe, să verificați cum va funcționa această idee sau aceea și să
discutați o problemă cu profesorul și colegii studenți, fără a părăsi acasă - toate acestea pot fi realizate
datorită tehnologiilor moderne, care face procesul de cunoaștere și învățare mult mai eficient. Când
oamenii vorbesc astăzi despre tehnologiile informaționale în educație, ele înseamnă adesea tehnologii
multimedia, care, potrivit cercetătorilor ruși și străini, ajută la studierea mai multor probleme, reducând
în același timp timpul de studiu. Multimedia este un text, video, sunet și informații foto prezentate într-
un singur suport digital, precum și sugerează capacitatea de a interacționa interactiv cu acesta. Mai
simplu spus, multimedia vă permite să lucrați simultan cu imaginea, textul și sunetul și, în același timp,
de regulă, jucați un rol activ. De exemplu, într-un curs de formare, puteți schimba ritmul
antrenamentului sau puteți verifica independent cât de bine ați stăpânit materialul. O astfel de abordare
individuală nu numai că dezvăluie mai mult abilitățile elevului, ci implică și dezvoltarea creativității.
În procesul educațional, multimedia este utilizat pentru a realiza prezentări multimedia și pentru a crea
cursuri de instruire și în învățare la distanță.
Instrumente TIC utilizate în educație Principalul instrument TIC pentru mediul informațional al
oricărui sistem de învățământ este un computer personal, ale cărui funcții sunt determinate de
software-ul instalat pe acesta. Principalele categorii de software sunt programe de sistem, aplicații și
instrumente de dezvoltare software. Programele de sistem includ în principal sisteme de operare care
asigură interacțiunea tuturor celorlalte programe cu echipamente și interacțiunea unui utilizator de
calculator personal cu programe. Utilitățile sau utilitățile sunt de asemenea incluse în această categorie.
Programele de aplicații includ software, care este un set de instrumente de tehnologii informaționale -
tehnologii pentru lucrul cu texte, grafică, date tabulare etc. În sistemele moderne de învățământ,
aplicațiile de birou universale și instrumentele TIC sunt utilizate pe scară largă: procesoare de text, foi
de calcul, programe de pregătire a prezentării, sisteme de gestionare a bazelor de date, organizatori,
pachete grafice etc.
Odată cu apariția rețelelor de calculatoare și a altor instrumente TIC similare, educația a dobândit o
nouă calitate, în principal datorită capacității de a primi rapid informații de oriunde în lume. Prin
intermediul rețelei globale de calculatoare Internet, este posibil accesul instantaneu la resursele de
informații mondiale (biblioteci electronice, baze de date, stocări de fișiere etc.). Aproximativ două
miliarde de documente multimedia au fost publicate în cea mai populară resursă de internet, World
Wide Web WWW. Alte instrumente TIC comune sunt disponibile în rețea, inclusiv e-mail, liste de
corespondență, grupuri de știri și chat. Au fost dezvoltate programe speciale pentru comunicare în timp
real, care, după stabilirea comunicării, transmit text introdus de la tastatură, precum și sunet, imagine și
orice fișiere. Aceste programe permit utilizatorilor de la distanță să colaboreze cu un program care
rulează pe computerul local. Odată cu apariția de noi algoritmi de compresiune a datelor, calitatea
sunetului disponibilă pentru transmisie printr-o rețea de calculatoare a crescut semnificativ și a început
să se apropie de calitatea sunetului în rețelele telefonice convenționale.. Cu ajutorul instrumentelor de
rețea TIC, este posibil să ai acces pe scară largă la informații educaționale, metodologice și științifice,
să organizezi asistență de consultanță online, să modelezi activități de cercetare, să organizezi sesiuni
de formare virtuală (seminarii, prelegeri) în timp real.. Televiziunea, ca una dintre cele mai obișnuite
TIC, joacă un rol foarte mare în viața oamenilor: aproape fiecare familie are cel puțin o televiziune.
Programele de televiziune educațională sunt utilizate pe scară largă în întreaga lume și sunt un
exemplu primordial de învățare la distanță.
Clasificarea instrumentelor TIC pe domenii metodologice: Sarcini didactice TIC Îmbunătățirea
organizării predării, creșterea individualizării instruirii; Îmbunătățirea productivității autoformării
studenților; Individualizarea activității profesorului însuși; Accelerarea replicării și accesul la
realizările practicii didactice; Consolidarea motivației pentru învățare; Activarea procesului de
învățare, capacitatea de a atrage studenții la activități de cercetare; Oferind flexibilitate în formare.
Efectele negative ale impactului TIC asupra studentului Utilizarea instrumentelor TIC moderne în
toate formele de formare poate duce la o serie de consecințe negative, inclusiv o serie de factori
psihologici și pedagogici negativi și o serie de factori ai impactului negativ al instrumentelor TIC
asupra stării fiziologice și sănătății studentului. În special, cel mai adesea, unul dintre avantajele
învățării folosind TIC este individualizarea învățării. Cu toate acestea, împreună cu avantajele există și
dezavantaje majore asociate cu individualizarea totală. Individualizarea prăbușește dialogul viu dintre
participanții la procesul educațional - profesori și studenți, studenți între ei - care este atât de rar în
procesul educațional și le oferă un substitut pentru comunicare sub forma unui „dialog cu computerul”.
De fapt, un student care este activ în vorbire va deveni mult timp tăcut în timp ce lucrează cu
instrumente TIC, ceea ce este în special tipic pentru studenții cu forme de învățământ deschise și la
distanță. Pe întreaga perioadă de studiu, studentul este angajat în principal în faptul că consumă în
tăcere informații. În general, corpul de obiectivare a gândirii umane - vorbirea este oprită, imobilizată
timp de mulți ani de antrenament. Elevul nu are suficientă practică de comunicare dialogică, de
formare și de formulare a gândurilor într-un limbaj profesional. Fără practica dezvoltată a comunicării
dialogice, așa cum arată studiile psihologice, comunicarea monologică cu sine, care se numește
gândire independentă, nu este formată. La urma urmei, întrebarea pusă de la sine este cel mai fiabil
indicator al existenței unei gândiri independente. Dacă mergem pe calea individualizării universale a
învățării folosind calculatoare personale, putem ajunge la concluzia că vom lipsi chiar posibilitatea
creării gândirii creative, care se bazează pe dialogul de la originea ei. Utilizarea resurselor
informaționale publicate pe internet duce adesea la consecințe negative. Cel mai adesea, atunci când se
utilizează astfel de instrumente TIC, se declanșează principiul economisirii de energie, caracteristic
tuturor lucrurilor vii: proiecte gata, rezumate, rapoarte și rezolvarea problemelor împrumutate de pe
Internet au devenit un fapt cunoscut astăzi, care nu ajută la creșterea eficacității instruirii și a educației.
Tehnologii de învățare la distanță Învățarea la distanță, sub forma învățării la distanță, a luat naștere la
începutul secolului XX. Astăzi în absentia puteți obține un învățământ superior, puteți învăța o limbă
străină, puteți pregăti pentru admiterea într-o universitate etc. Cu toate acestea, din cauza interacțiunii
slab stabilite între profesori și studenți și a lipsei de control asupra activităților educaționale ale
studenților cu timp parțial între sesiunile de examinare, calitatea unei astfel de pregătiri este mai slabă
decât ceea ce se poate obține cu studiile cu normă întreagă
Tehnologia de învățare la distanță (procesul educațional) în etapa actuală este o combinație de metode
și mijloace de formare și administrare a procedurilor de instruire care asigură procesul educațional la
distanță bazat pe utilizarea tehnologiilor moderne de informații și telecomunicații. În implementarea
învățării la distanță, tehnologia informației ar trebui să ofere: livrarea de către student a cea mai mare
parte a materialului studiat; interacțiune interactivă a elevilor și profesorilor în procesul de învățare;
oferirea elevilor cu posibilitatea de a lucra independent la asimilarea materialului studiat; evaluarea
cunoștințelor și abilităților lor dobândite de aceștia în procesul de învățare. Pentru atingerea acestor
obiective, se folosesc următoarele tehnologii informaționale: furnizarea de manuale și alte materiale
tipărite; transfer de materiale studiate pe telecomunicatii computerizate; discuții și seminarii
desfășurate prin telecomunicații pe calculator; casete video; difuzarea de programe de formare pe
posturile de televiziune și radio naționale și regionale; tV prin cablu; teleconferință video în două
sensuri; transmisie video unidirecțională cu feedback telefonic; resurse educaționale electronice
(computerizate). O parte necesară a sistemului de învățare la distanță este auto-studierea. În procesul
de auto-studiu, studentul poate studia materialul folosind suporturi tipărite, casete video, manuale
electronice și manuale CD-ROM și cărți de referință. În plus, studentul trebuie să aibă acces la
biblioteci electronice și baze de date care conțin o cantitate imensă de informații diverse. Conceptul
multimedia Conceptul de multimedia, în general, și multimedia, în special, este în strânsă legătură cu
procesarea computerizată și prezentarea de informații diverse și, pe de altă parte, stă la baza
funcționării instrumentelor TIC care afectează semnificativ eficacitatea procesului educațional. Este
important să înțelegem că, la fel ca multe alte cuvinte ale limbii, cuvântul „multimedia” are mai multe
semnificații diferite simultan. Multimedia este: tehnologie care descrie dezvoltarea, operarea și
aplicarea instrumentelor de procesare a informațiilor de diferite tipuri; o resursă informațională creată
pe baza tehnologiilor de prelucrare și prezentare a informațiilor de diferite tipuri; software de
calculator, a cărui funcționare este asociată cu procesarea și prezentarea informațiilor de diferite tipuri
hardware computer, cu ajutorul căruia se poate lucra cu informații de diferite tipuri; un tip de
informație generalizant special care combină atât vizual static tradițional (text, grafică), cât și
informații dinamice de diferite tipuri (vorbire, muzică, fragmente video, animație etc.). Astfel, în sens
larg, termenul „multimedia” înseamnă o serie de tehnologii informaționale care utilizează diverse
mijloace software și tehnice pentru a influența cel mai eficient utilizatorul (care a devenit atât cititor,
ascultător, cât și telespectator). Dezvoltarea unor bune instrumente de predare multimedia este o
sarcină profesională dificilă care necesită cunoaștere a subiectului, abilități în proiectare educațională
și cunoaștere strânsă cu software special. Ajutoarele didactice multimedia pot fi prezentate pe CD-
ROM - pentru a fi utilizate pe un computer personal autonom sau pot fi accesate prin intermediul web-
ulu. Etapele dezvoltării resurselor educaționale multimedia: 1. Proiectare pedagogică dezvoltarea
structurii resurselor; selectarea și structurarea materialului educațional; selectarea materialelor
ilustrative și demonstrative; dezvoltarea unui sistem de lucru de laborator și independent; dezvoltarea
testelor de control. 2. Pregătirea tehnică a textelor, imaginilor, informațiilor audio și video. 3.
Combinarea informațiilor pregătite într-un singur proiect, crearea unui sistem de meniu, ajutoare de
navigare etc. 4. Testarea și revizuirea de la egal la egal Instrumente utilizate pentru a crea produse
multimedia: sisteme de prelucrare a informațiilor grafice statice; sisteme de creare a graficii animate;
sisteme de înregistrare și editare a sunetelor; sisteme de editare video; sisteme pentru integrarea
textului și informațiilor audiovizuale într-un singur proiect. TIC moderne și rolul lor în sistemul de
învățământ Informatizarea este considerată astăzi drept unul dintre principalele moduri de modernizare
a sistemului de învățământ. Aceasta este legată nu numai de dezvoltarea tehnologiei și tehnologiei, dar,
mai ales, de schimbările care sunt cauzate de dezvoltarea societății informaționale, în care informația și
capacitatea de a lucra cu aceasta devin principala valoare. În consecință, una dintre principalele sarcini
ale sistemului de învățământ modern este dezvoltarea de proiecte și programe care contribuie la
formarea omului în societatea modernă. Scopul principal al cadrelor didactice este de a crea condiții
pentru identificarea și dezvoltarea abilităților fiecărui copil, formarea unei persoane care are cunoștințe
de bază puternice și este capabilă să se adapteze la condițiile vieții moderne. Informatizarea educației
ar trebui considerată drept unul dintre mijloacele importante de realizare a obiectivului. În același timp,
aceasta se referă la soluția mai multor sarcini succesive: echipamente tehnice, crearea de instrumente
didactice, dezvoltarea de noi tehnologii didactice etc., care determină etapele procesului de
modernizare.
Dezvoltarea tehnologiei informației și a telecomunicațiilor creează baza implementării programelor
științifice și educaționale la un nivel calitativ nou. Crearea telecomunicațiilor de mare viteză și
dezvoltarea tehnologiilor în timp real fac posibilă implementarea modelelor unui mediu educațional
distribuit bazat pe tehnologii pentru accesul la distanță la resurse informaționale și instrumente de
comunicare computerizată30. În ciuda lipsei resurselor de telecomunicații, acum aceste tehnologii sunt
stabilite ferm în practica instituțiilor de învățământ. E-mailul, care acum zece ani părea a fi un progres
semnificativ în dezvoltarea tehnologiilor de comunicare, a fost înlocuit de tehnologiile on-line. Și
complexele unice de laborator experimentale și de calcul au devenit disponibile datorită instrumentelor
de automatizare și tehnologiilor de control de la distanță a computerului.. Tehnologiile informaționale
apar ca mijloc de soluționare a contradicției dintre cunoștințele acumulate în volume în continuă
creștere, pe de o parte, și posibilitățile și sfera de utilizare a lor socială, pe de altă parte. De aici rolul
dublu al TIC: pe de o parte, este un mijloc de transformare a cunoștințelor într-o resursă informațională
a societății, iar pe de altă parte, un mijloc de realizare a tehnologiilor sociale și de transformare a
acestora în tehnologii de informații sociale, care pot fi deja utilizate direct în administrația publică și în
sistemele publice de autoguvernare. Prezentăm cerințele didactice de bază pentru tehnologiile
informației și comunicațiilor în educație pentru a crește eficiența utilizării lor în procesul educațional: ·
Motivația în utilizarea diverselor materiale didactice; · O definiție clară a rolului, a locului, a scopului
și a timpului de utilizare a resurselor educaționale electronice și a instrumentelor de formare a
calculatorului; · Rolul principal al profesorului în conducerea cursurilor; · Introducere în tehnologia
numai a componentelor care garantează calitatea instruirii; · Corespondența metodologiei de instruire
la computer cu strategia generală a instruirii · Luând în considerare faptul că introducerea de resurse
educaționale electronice și programe de formare în computer în setul de instrumente educaționale
necesită o revizuire a tuturor componentelor sistemului și modificări ale metodologiei generale de
predare; · Asigurarea unui grad ridicat de individualizare a pregătirii; · Furnizarea de feedback durabil
în formare etc. Aplicarea principiilor didactice generale ale instruirii și implementarea cerințelor
indicate pentru utilizarea TIC în procesul educațional vor contribui la îmbunătățirea calității pregătirii.
În virtutea acestui fapt, acestea ar trebui luate în considerare în contextul obiectivelor educației și
înțelegerii științifice a practicii activităților educaționale, bazate pe principiile oportunității și eficienței
utilizării TIC în procesul educațional. TIC-urile extind capacitățile mediului educațional, atât cu o
varietate de instrumente software, cât și cu metode pentru dezvoltarea creativității elevilor. Aceste
instrumente software includ programe de modelare, motoare de căutare, programe de formare
intelectuală, sisteme de experți și programe pentru desfășurarea jocurilor de afaceri. De fapt, toate
manualele electronice moderne se concentrează pe dezvoltarea gândirii creative. În acest scop, propun
propuneri de natură euristică, creatoare, ridică întrebări la care nu se poate răspunde fără echivoc, etc.
Tehnologiile de comunicare permit reimplementarea metodelor care activează activitatea creativă.
Cursanții se pot implica în discuții care se desfășoară nu numai în audiență sau în clasă, ci și practic, de
exemplu, pe site-urile periodice, centre de instruire. Studenții din diverse instituții de învățământ pot
participa la proiecte creative comune.
Utilizarea echipamentelor de laborator vă permite să organizați în timp real producerea unui
experiment demonstrativ care îmbunătățește înțelegerea materialului și asimilarea acestuia. Utilizarea
tehnologiei prin satelit vă permite să treceți la un nivel superior al utilizării tehnologiilor informației și
comunicațiilor în procesul educațional. Utilizarea TIC în sistemul de învățământ actualizează
componenta lor comunicativă. Pătrunderea telecomunicațiilor pe calculator în domeniul educației a
inițiat dezvoltarea noilor tehnologii educaționale, când componenta tehnică a procesului educațional
duce la o schimbare semnificativă a educației. Dezvoltarea telecomunicațiilor pe calculator în educație
a inițiat apariția de noi practici educaționale, care la rândul lor au contribuit la transformarea sistemului
educațional în ansamblu. Limitele sferei educaționale, localizate pe cadre instituționale, temporale și
spațiale, au fost semnificativ extinse datorită introducerii tehnologiilor de telecomunicații în procesul
educațional. Modelele de instruire care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor pot fi
descrise astfel: · Model de învățare.   Studierea și stăpânirea unui computer, interfață utilizator,
program. Instrumente, instrumente de masterizare. · Modelul existenței.   Medii de simulare software.
Jocuri, simulatoare, Internet. · Model de gestionare a informațiilor proprii.   Formarea și acumularea
materialelor informaționale în sensul acumulării, organizarea stocării acestora, actualizarea etc. ·
Model de control de proces.   Managementul experimentelor de laborator. · Model de creativitate.  
Calculatorul ca instrument de cunoaștere și creativitate. · Model de comunicare.   Comunicare,
instruire și educație de la distanță. · Vezi model. Satisfacerea propriei curiozități · Model de minerit
informațional.   Căutați informații folosind enciclopedii electronice și manuale. · Model de interacțiune
mediată. Participarea la proiecte nu implică neapărat utilizarea directă a unui computer. Tipologia
tehnologiilor informației și comunicațiilor, folosit în educație Tehnologii de prezentare a informațiilor
Informatizarea stadiului inițial al educației. Informatizarea educației științifice Pentru o istorie relativ
scurtă a informaticii, au fost deja create un număr mare de tehnologii informaționale diferite, iar odată
cu dezvoltarea multor dintre ele necesare și utile, oamenii moderni sunt aproape întotdeauna cu
întârziere în diferite tipuri de activități).
Multimedia este o tehnologie informațională modernă în curs de dezvoltare rapidă, care permite
combinarea informațiilor de diferite tipuri, precum text, sunet, imagine grafică, animație (animație) și
imagine video. Drept urmare, o astfel de prezentare a informațiilor este oferită în care o persoană o
percepe deodată prin mai multe simțuri simultan, în combinație cu utilizarea unor volume mari de
informații, acces rapid și posibilități interactive de a lucra cu aceasta, ceea ce predetermina posibilități
calitative noi pentru creșterea eficacității educației atunci când, de exemplu, creează materiale
educaționale complet tip nou. O altă tehnologie din acest domeniu este tehnologia hipertextului.
Hipertextul este un text special structurat, aranjat într-o manieră neliniară sub formă de fragmente
separate care sunt legate între ele prin legături, ca urmare, textul este aranjat ca într-un arbore de
ramificare. Linkurile fac ca procesul de citare a oricăror surse de text să fie extrem de simplu. Nu este
vorba despre citarea în sensul obișnuit, adoptat pentru cărți și reviste pe hârtie, ci despre posibilitatea
imediată cu o singură mișcare a unui mouse de computer pentru a obține textul complet al sursei.
Implementarea practică a sistemelor hipermedia a dus la apariția cărților electronice, care pot fi
împărțite condiționat în patru clase: enciclopedică, informațională, educațională și examinare. Un
manual text electronic este un complex software-metodologic care oferă posibilitatea de a participa
independent sau parțial al unui profesor pentru a stăpâni un curs de pregătire sau secțiunea acestuia
folosind TIC.

S-ar putea să vă placă și