Sunteți pe pagina 1din 10

Considerații estetice în ortodonție: o privire de

ansamblu

Estetica a fost un concept în continuă evoluție și a câștigat o importanță considerabilă în


domeniul ortodonţiei în ultimele decenii. Reapariția paradigmei țesuturilor moi a stimulat și
mai mult interesul medicului ortodont. Atât de mult încât realizarea unui profil armonios și a
unui zâmbet plăcut din punct de vedere estetic a devenit scopul tratamentului și nu mai este
secundar realizării unei ocluzii dentare funcționale și/sau o aderență rigidă la normele scheletice
și dentare. Estetica in ortodontie sensul poate fi împărțit în trei categorii: macroestetică,
miniestetică și microestetică. Macroestetica include evaluarea feței și implică frontală evaluarea
si analiza profilului. Evaluarea frontală implică evaluarea facială proporții, în timp ce analiza
profilului implică evaluarea poziției antero-posterior a maxilarelor, a planului mandibular și a
proeminenței incisivelor și a posturii buzelor. Miniestetica implică studiul cadrului zâmbetului
implicând relația verticală dintre dinte și buză, tipul de zâmbet, dimensiunile transversale ale
zâmbetului, arcul zâmbetului și linia mediană. Microestetica presupune evaluarea proporțiilor
dinților, a relațiilor înălțime-lățime, a conectorilor și ambrazuri, contururi și înălțimi gingivale și
nuanța și culoarea dinților. Armonia între acești factori permite unui ortodont să realizeze
estetica idealizată rezultat și, prin urmare, acești parametri merită luarea în considerare cuvenită.
Importanța pusă pe un profil plăcut nu poate fi subminat iar medicul ortodont ar trebui să
urmărească un armonios profilul facial peste aderarea rigidă la normele cefalometrice medii
standard.
Acest articol își propune să ofere o privire de ansamblu asupra considerațiilor macro,
mini și microestetice în legătură cu diagnosticul ortodontic și planificarea tratamentului.

Introducere
Importanţa esteticii în sens ortodontic poate nu poate fi subliniat prea mult, dar a fost
adesea luat în considerare secundar realizării unei ocluzii funcţionale ideale. Edward H. Angle
și-a bazat idealul de armonie pe limba greacă facial Tipul lui Apollo Belverde și credea că o
„completă completă de dinți” a fost indispensabilă pentru atingerea perfectă armonia şi această
credinţă predomina în ortodonţie lume timp de câteva decenii.1 Convingerea lui Angle a fost
contestată de practicanți precum Case, Tweed și Begg, care au fost nemulțumiți prin
instabilitatea şi lipsa esteticii care urmează aderenţă exagerată la filosofia nonextracţiei şi a
început să susțină extracțiile bazate pe nevoi, astfel încât să se realizeze armonie estetică.1,2
Definiția unui ideal este subiectivă și este dependentă asupra judecăților estetice colective
și individuale. Idealul sediu de proporții” a fost descris din diverse surse de referință – artistică,

cefalometrică și antropometrică. Atitudinile față de atractivitate sunt asimilate încă din

copilărie prin cultura contemporană, îndoctrinare de asemenea ca origine genetică.3

Cercetările au arătat că percepţia de atractivitate este atât inerent, cât și universal. Studii de

Bernstein și colab.,4 Thakera și Iwawaki,5 Maret și Harling,6 și Langolis și colab.7 au găsit

interculturalitate semnificativă acord între ceea ce este considerat atractiv.

Estetica a devenit imperativă pentru a obține un rezultat satisfăcător rezultat și este acum

o parte indispensabilă a obiectiv de tratament idealizat. Aşa cum este percepţia esteticii

diferită pentru ortodont de cea a unui laic, the percepția pacientului asupra feței trebuie să fie

recunoscută în prealabil la începerea tratamentului.8,9 Mai mult, obiectivele tratamentului ar

trebui să urmărească un profil facial echilibrat și armonios peste aderență rigidă la standard

mediu scheletal și dentar norme.10

Evaluarea esteticii dentofaciale


Cerințele de bază pentru evaluarea dentofacialului estetica include un tridimensional
dinamic și static evaluarea feței în timpul evaluării clinice, determinare a relației dinților buzei
și afișarea dinților anteriori (în timpul odihnei și al animației faciale), precum și o analiză a
efectul volumului dentar și al scheletului asupra mediului înconjurător țesut moale.2
Cele trei diviziuni estetice evaluate în diagnosticul ortodontic sunt după cum urmează:
Macroestetică: include evaluarea proporțiilor faciale în toate cele trei planuri ale spațiului.
Miniestetică: Include evaluarea relației a dentiției la față (relația dinte-buză și analiza
zâmbetului).
Microestetica: Aceasta determină relația dintre dinți unul la altul.11

Macroestetica
Evaluarea se face atat frontal cat si profil.
Evaluare frontală
Evaluarea se face pentru orice asimetrie în plan frontal. O față proporționată ideal poate fi
împărțită transversal în cincimii centrale, mediale și laterale egale. Separarea ochi și lățimea
ochilor, determinată de centrala și cincimii mediale, ar trebui să fie egale. Nasul și bărbia ar
trebui să fie cuprins în cincimea centrală, cu lățimea nasului egală sau puțin mai lată decât a
cincea centrală. În mod ideal, cel distanța interpupilară ar trebui să fie aceeași cu lățimea gură.
Proporții faciale verticale în frontal și lateral vederile sunt cel mai bine evaluate în raport cu
treimile faciale, care în mod ideal ar trebui să fie egale ca înălțime pe fețele bine proporționate
(►Fig. 1A, B).11 Ricketts12,13 a susținut folosirea aurului proporție pentru analiza unei fețe
frumoase din punct de vedere fizic (►Fig. 2). Proporția de aur este definită matematic ca phi și
este egal cu 1,618. Această relație este universală indiferent de vârstă, sex și rasă și a fost afișat
în fata cat si dentitia. Studiile antropometrice au stabilit măsurătorile faciale pentru a servi drept
ghid în diagnostic şi planificarea tratamentului.14
Evaluarea profilului
Acesta implică următorii parametri:
Poziția anteroposterior a maxilarelor: estimarea profilului, adică convex, concav și drept,
servește drept ghid pentru determina relația scheletică de bază și dacă fălcile sunt poziționate
proporțional în anteroposterior avion.11
Modalitățile de tratament pentru corecțiile dentoscheletice variază de la modificarea
creșterii (prin ortopedie dentofacială și terapie funcțională), tratament de camuflaj (prin
extracție și terapie neextractivă) și ortognatică intervenții chirurgicale în discrepanțe severe.
Progrese în imagistica computerizată au permis medicului ortodont să planifice și executa
eficient tratamentul unui pacient ortognat împreună cu stabilirea unor obiective realiste. În
funcție de severitatea deformării dentofaciale și de cerințele estetice, o varietate de opțiuni
chirurgicale, cum ar fi avansarea maxilarului, recul alveolar maxilar, repoziționarea maxilarului
superior, avansare mandibulară, recul mandibular și adjuvant proceduri chirurgicale ale
țesuturilor moi (genioplastie, rinoplastie și cheiloplastie) poate fi folosit pentru a realiza optim
dentoscheletal ca precum și estetica facială.
Proporții verticale și plan mandibular: Aprecierea treimile faciale verticale si planul
mandibular in lateral vizualizarea ajută la demascarea tendințelor de creștere verticală. Un
unghi plan mandibular abrupt este asociat cu anterioare lungă înălțimea facială și o tendință
scheletică de mușcătură deschisă, în timp ce un unghi plan mandibular plat însoțește de obicei
un scurt înălțimea facială anterioară și malocluzia mușcăturii profunde.11
Evaluarea proeminenței incisivelor și a posturii buzelor: Relația dintre proeminența
incisivilor și postura buzelor ajută la elaborarea unui plan de tratament. Poziția ideală a
incisivilor la osul lor de susţinere se determină prin componente precum relația maxilarelor,
țesutului moale contururile și relația incisivilor cu suportul osos.15
Proeminența excesivă a incisivilor este determinată de proeminente buzele, separate de
mai mult de 3 până la 4 mm în poziție relaxată, care trebuie tensionate pentru a realiza
închiderea.11 Retragere a dinților la un astfel de pacient va ajuta la îmbunătățirea funcției
buzelor precum și estetica facială și, prin urmare, extracțiile ar trebui să fie luate în considerare
în cazurile cu proeminență bimaxilară (sau proeminență) cu/fara aglomeratie. Retracția
incisivilor maxilari reduce proeminența buzei superioare, dar nu trebuie făcută pentru a măsura
în care înclinarea buzei superioare devine negativă în raport cu adevărata linie verticală (o linie
de prune imaginară la intersecţia filtrului buzei cu subnazal).15 Profilul este aplatizat cu ~2 mm
prin extracție premolară și apariția profilului poate fi atribuită unei diagnosticări defectuoase şi
planificare.16 Burstone17 a afirmat că o scădere a proeminența buzelor după retragere apare
numai până când buzele se închid în repaus fără efort. Cu toate acestea, atunci când buzele
proeminente se închid fără efort, atunci dentiția nu este de vină și retragere în astfel de cazuri nu
ar oferi niciun beneficiu în afară de a face unghiul nazolabial mai obtuz.18
Proeminența relativă a nasului și bărbiei în relație pe buze și față este importantă în
planificarea tratamentului. În pacientii cu nas mare si/sau barbie mare, o mai mare gradul de
proeminență a buzelor (obținut prin prelungirea incisivilor) ar mai fi considerată estetică.15
Intervenția chirurgicală este necesară uneori pentru realizarea rezultate estetice optime în
cazurile cu retruziune mandibulară/proeminență. În clasa a II-a Div. 1 cazuri având capcană
pentru buza inferioară cu un overjet crescut, buza superioară înclinată și nazolabia acută unghi,
retracția incisivilor maxilari îmbunătățește etanșarea buzelor si estetica. Cu toate acestea, atunci
când buza superioară este estetic pozitionat iar unghiul nazolabial este obtuz, mandibular
avansarea trebuie luată în considerare. În clasa a II-a de camuflaj cazurile cu buza inferioară
evertită din cauza proclinării excesive a incisivii mandibulari relativ la barbie, tratamentul ideal
varianta ar fi retractia incisiva prin extractie premolara sau genioplastie.15
În cazurile cu prognatism mandibular, având o cresterea inaltimii faciale inferioare cu
dinti proeminenti, lipsa a sulcusul labiomental bine definit poate fi corectat prin retractie a
incisivilor. La pacienţii cu profil de Clasa III şi subţiri buzele, înclinând incisivii tind să
îmbunătățească profilul prin creând buze mai pline.15
Miniestetica
Tipul de zâmbet și relația verticală dintre dinte și buză
Pentru un zâmbet social plăcut din punct de vedere estetic, cel puțin 75% din coroana
maxilară ar trebui să fie vizibilă, dar afișaj până la 4 mm de gingie/4 mm acoperirea buzelor a
coroanei incisive este acceptabilă. 11 Cele mai atractive zâmbete au buza superioară la
înălţimea marginii gingivale a incisivului central superior.19 Trei tipuri de zâmbet au fost
descrise de Tjan și colab.20 pe cantitatea de afișare incisivilor și gingivale: scăzută, medie și
ridicat (►Fig. 3). Zâmbetul mediu afișează 75 până la 100% din lungimea coroanei maxilare,
zâmbetul scăzut arată mai puțin de 75% coroana, în timp ce zâmbetul înalt sau „zâmbetul
gingival” este clasificat prin afișarea întregii lungimi a coroanei în plus față de o bandă
adiacentă a gingiei.21
În cazurile de tipuri de zâmbet scăzut, alungirea dinților superiori poate se realizează prin
fire de arc, elastice verticale anterioare, judicioase utilizarea de elastice de clasa II (care pot roti
planul ocluzal jos anterior) si cu ajutorul chirurgiei ortognatice.11 In unele cazuri, o combinație
de ortodonție și protetică alungirea coroanei cu fatete laminate de portelan poate fi sugerat.21
În cazurile de tip zâmbet ridicat, cauza de bază ar putea fie exces vertical anterior,
capacitate musculara crescuta la ridicați buza superioară, overjet excesiv și overbite și excesiv
golul interlabial în repaus. Modalitati de tratament pentru corectie de tip zâmbet înalt includ
mecanica arcului segmentat pentru intruziunea incisivilor maxilari, intruziune folosind
temporar dispozitive de ancorare și chirurgie ortognatică (Lefort I Osteotomie).11 Trebuie luată
în considerare chirurgia ortognatică în cazurile având exces maxilar vertical fără excesiv
expunerea dinților maxilari în repaus, ca tratament ortodontic poate accentua problema prin
supraretracția maxilarului incisivii sau înclinarea anterioară a planului ocluzal.15 In cazuri cu
afișare adecvată a incisivilor și mușcătură adâncă cu o adâncime curba lui Spee, intruziunea
activă a incisivilor mandibulari este de dorit, în timp ce extrudarea molară poate fi considerată
în mod normal iar cazurile cu unghi mic.21 Afișarea incisivilor în repaus și în timpul zâmbetul
se reduce cu erupție, în timp ce se vede un afișaj crescut cu ridicarea incisivilor.22
Cu toate acestea, intruziunea maxilară excesivă poate duce la se consideră un aspect mai
vechi și un zâmbet gingival mai tineresc decat afisarea dintelui diminuata.21 Intre a treia si a
saptea decada de viata, expunerea incisivilor maxilari scade cu 3,4 mm si expunerea incisivilor
mandibulari crește cu 2,4 mm.23 Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, zâmbetul devine mai
îngust vertical şi mai lat transversal.24
Dimensiunea transversală a zâmbetului
Coridorul bucal și forma arcului: Coridorul bucal este un spațiu creat între suprafaţa
bucală a dinţilor posteriori şi colţul buzelor când pacientul zâmbeşte.25 Prezenţa a coridoarelor
bucale este considerat a da un aspect natural. Lățimea transversală a arcului trebuie să fie din
punct de vedere estetic legat de lățimea feței. Pretratament intercanin mandibular lățimea și
forma arcului mandibular ar trebui să servească drept ghid optim pentru forma și stabilitatea
arcadei dentare viitoare.
O formă îngustă a arcului prăbușit prezintă o transversală inadecvată caracteristici
dimensionale și îmbunătățiri dramatice în estetică se văd după tratament ortodontic.22 Arcul
maxilar înstrâns vizibil cu sau fără cruce mușcăturile necesită expansiune. Plinătatea
zâmbetului poate fi adăugată intenționat prin adăugarea cuplului coroanei bucale la înclinat
palatin caninii si premolarii in cazul in care arcada maxilar este satisfacatoare în ceea ce
priveşte forma şi lăţimea.21 Cu toate acestea, pacienţii având posterioarele evazate bucal nu
trebuie să sufere expansiune.11 Expansiunea excesivă intenționată duce la obliterarea coridor
bucal care duce la o proteză ca zâmbetul, aplatizarea de arcul zâmbetului și dezechilibru și
recidivă pe termen lung.21
Studiile au sugerat că coridoarele bucale mari dau se ridică la zâmbete mai puţin
atractive. 26 Măsurarea coridoarelor bucale în cazurile de extracție și neextracție a dat nr
diferenţe semnificative.27 Înclinarea transversală și simetrie: Discrepanță în maxilar planul
incisal anterior depinde de interacţiune între planul ocluzal posterior, planul incisal, interpupilar
linia și lungimea coroanei incisivilor maxilari. Dacă planul incisal maxilar se abate de la linia
interpupilară dar coincide cu planul ocluzal, întreg maxilarul este dezvoltat asimetric si se
recomanda chirurgia maxilarului pentru a pătrunde maxilarul pe partea peste eruptă. Cand
planul incisal maxilar se abate de la linia interpupilară iar planul ocluzal, extrudarea/intruzia
ortodontică este efectuată.28 Asimetria zâmbetului poate rezulta și din cauza asimetrică perdea
zâmbetului.22 La preadolescenti planul ocluzal poate fi corectat prin aparate de modificare a
creșterii dar în la pacienţii adolescenţi şi adulţi este adesea indicată intervenţia chirurgicală.22
Înclinații coroanei labiolinguale individualizate, estetice, simetrice urmează să fie scopul
tratamentului pentru fiecare pacient.21
Arcul Zâmbetului
Este definită ca relația dintre curbura incizală marginile incisivilor maxilari și caninilor la
curbură a buzei inferioare într-un zâmbet pozat.29 Trei tipuri de arcuri de zâmbet sunt văzute:
paralel (consoană), drept și arc de zâmbet invers, scopul fiind un arc paralel de zâmbet.21 În
arcul paralel, curba incizală urmează buza inferioară în timp ce este mai plată în arc drept. În
arcul invers, caninii sunt mai jos și arcul este invers față de curba buzei inferioare (►Fig. 4).
Ideal a distanta de 1 pana la 1,5 mm intre incisul central si lateral fantele pentru margini/consola
este ideală, în timp ce tradiționalul de 0,5 mm diferența în fanta suportului dintre central și
lateral incisiv duce la un zâmbet plat.22 Se îndoaie pasul în cutia de sârmă de asemenea, pentru
a atinge acest obiectiv.
Linia mediană
În timpul examinării frontale directe, linia mediană maxilară ar trebui să fie cel puțin
ideal vertical și paralel cu fața linia mediană dacă nu coincide, ceea ce este ideal. Ortodontii pot
detectează abateri ale liniei mediane mai mari de 2,2 mm, în timp ce intervalul este de până la 3
mm pentru profani.26 Cu toate acestea, când linia mediană maxilară este angulată chiar și la 2
mm (10 grade), abaterea va fi perceptibil neatractiv.30 Deşi liniile mediane maxilo-
mandibulare coincidente sunt ideale dar pentru motive funcționale linia mediană mandibulară
nu este atât de gravă o preocupare estetică.21
Microestetica
Proporțiile dinților
Pentru un zambet placut din punct de vedere estetic conform aurii proporție, lățimea
aparentă a incisivului lateral ar trebui fi de 62% din lățimea incisivului central, lățimea aparentă
al caninului ar trebui să fie de 62% cel al incisivului lateral și cel lățimea aparentă a primului
premolar ar trebui să fie de 62% cea a caninul (►Fig. 5A). Acest raport servește drept ghid
pentru a determina mărimea post-tratament a unei dimensiuni laterale în caz de disproporționat
incisivii laterali mici sau cand sunt canini redusă pentru a înlocui incisivii laterali în caz de
congenital laterale lipsă.11 Ca zâmbet după tratamentul de extracție are s-a demonstrat că se
abate de la proporțiile de aur mai mult decât tratamentul fără extracție, microestetica trebuie să
fie conservate în mod corespunzător într-un astfel de tratament.31
Relații înălțime-lățime
Lăţimea unui dinte trebuie să fie de 80% din înălţime.11 Sterrett et al32 au dat un interval
ideal de la 0,75 la 0,85. Centrala incisivii pot avea o lățime de 8,1 până la 8,6 mm și o lungime
de 9,5 până la 10,2 mm (►Fig. 5B).33 Dinții apar conici când înălțimea este excesivă şi pătrată
când este deficitară. Adâncimea sulculară a incisivii, nivelul buzelor, lungimea relativă a
coroanei și cantitatea de incisiv uzura influențează strategia de tratament în cazurile cu
disproporționat lungime.34 În cazul înălțimii reduse a coroanei, cel refacerea părții lipsă a
coroanei se face prin laminate sau lipire, în timp ce laminatele faciale sunt folosite în cutii a
coroanelor distorsionate si alungirea coroanei parodontale este efectuate în cazurile cu invazie
gingivală verticală.11
Conectori și ambrazuri
Zona conectorului este definită ca zona de contact interdentară, în timp ce ambrazurile
sunt definite ca spațiile triunghiulare care se află incizal față de contact.35 Punctele de contact
se mișcă gingival. de la incisivii centrali la premolari, ducand la o ambazură incizală progresiv
mai mare. În mod ideal, maxilarul dinții anteriori urmează raportul 50–40–30 cu cel lungimea
ideală a conectorului între cei doi incisivi maxilari fiind de 50% din lungimea coroanei și așa
mai departe (►Fig. 5C).36 The ambrazurile sunt în general mai mari ca dimensiuni faţă de
conectori şi papila interdentară umple ambrasura gingivală. Când papilele interdentare sunt
ambrazuri gingivale scurte, deschise sunt prezente deasupra conectorilor formând negru
inestetic triunghiuri. Tratamentul ortodontic al adulților cu severitate incisivii maxilari
aglomerati/rotati precum si parodontali boala poate provoca triunghiuri negre. Remodelarea
dinților prin A urmat decaparea interproximală și paralelizarea rădăcinii ortodontice prin
închiderea spațiului este tratamentul de elecție.11 Pacienții care au un potențial pentru
triunghiuri negre trebuie să fie informate despre nevoia de remodelare a dinților pentru a
corecta aceeași.
Înălțimea, Forma și Conturul gingival
Înălțimea gingivală proporțională este indispensabilă pentru o estetică aspectul dentar. În
general, incisivul central și caninul marginea gingivală sunt la același nivel, în timp ce incisivul
lateral marginea este cu 1,5 mm mai mică. Când caninii înlocuiesc lateralele, trebuie ţinut cont
de acest fapt.11 Forma gingivală a incisivilor centrali maxilari şi a caninilor este eliptică şi
zenitul gingival este orientat distal de axul lung al dintele respectiv. Forma gingivală a
lateralului maxilar incisivii și incisivii mandibulari trebuie să fie jumătate simetrici
oval/semicerc cu zenitul gingival coincizând cu axul lung al dintelui (►Fig. 5D).37 Conturarea
gingivale prin îndepărtarea excesului de gingie se realizează prin parodontală interventii
chirurgicale precum gingivectomia sau prelungirea coroanei, in timp ce recesiunea gingivală
este tratată în mod obișnuit cu grefe de țesut sau regenerare tisulară ghidată și în unele cazuri
prin nechirurgical extrudare ortodontică.33
Nuanta si culoarea dintilor
O progresie a umbrei de la linia mediană posterior duce la un zâmbet plăcut din punct de
vedere estetic. Incisivii centrali maxilari sunt cele mai ușoare și mai strălucitoare, iar dinții
devin treptat mai putin luminos. Nuanța (culoarea) lateralelor maxilare este similară cu incisivii
centrali dar sunt mai putin stralucitori. Caninii sunt dinții cei mai puțin strălucitori cu cea mai
mare croma (saturație a culorii). Primul și al doilea premolar sunt totuși mai aproape de
lateralele la culoare și deci sunt mai strălucitoare decât caninii.33 Dinții devin toci și întunecați
odată cu vârsta datorită formării a dentinei secundare si uzura smaltului facial.11
Concluzie
Reapariția paradigmei țesuturilor moi a schimbat focalizarea ortodonției de la simpla
stabilire a ocluziei ideale la o abordare mai integrată unde estetica este ca o preocupare mult ca
corectarea dentofacială, dacă nu mai mult. Cu la începutul secolului, importanța acordată unei
plăcere profilul nu poate fi subminat și, prin urmare, este imperativ pentru practicianul să aleagă
modalităţile de tratament care rezultă într-o îmbunătățire semnificativă a generalului facial
precum și estetica dentara a pacientului.
Conflict de interese
Niciuna nu a declarat.