Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 8

10 mai 2022 mun. Chişinău


ora 900

1. Cu privire la demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor la


eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale în privința unui judecător.
Raportori: dl Dorel Musteață
dl Dumitru Robu

2. Cu privire la demersurile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor


judecătorești referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători (Lista se
anexează).
Raportor: dl Victor Micu

3. Cu privire la demersurile unor președinți, referitor la conferirea titlului onorific


”Veteran al sistemului judiciar” unor judecători (Lista se anexează).
Raportor: dl Petru Moraru

4. Cu privire la cererea judecătorului Diana Cristian de la Judecătoria Strășeni,


referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial
plătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Nina Cernat

5. Cu privire la cererea vicepreședintelui Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu,


referitor la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Nina Cernat

6. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Drochia, Vasile


Nogai, referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului
de instrucție.
Raportor: dl Anatolie Galben

7. Cu privire la demersul Universității de Stat din Comrat, referitor la delegarea unor


judecători în calitate de membri și președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului de
licență.
Raportor: dl Victor Micu

8. Cu privire la demersul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău, referitor la


acordarea posibilității efectuării stagiului de practică de către elevii specialității
”Jurisprudență”, calificarea ”Grefieri” în instanțele judecătorești.
Raportor: dl Victor Micu

9. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


Hotărâre privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative.
Raportor: dna Luiza Gafton
10. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de
Hotărâre privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu
privire la Procuratură.
Raportor: dl Anatolie Galben

11. Cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Interne, referitor la avizarea


repetată a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.
965/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului
automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului” și modificarea
Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul
traficului”.
Raportor: dl Petru Moraru

12. Cu privire la demersul Curții de Apel Bălți referitor la alocarea mijloacelor


financiare suplimentare.
Raportor: dl Petru Moraru

13. Cu privire la demersul Proiectului ”Instanțe Judecătorești - Model”, referitor la


delegarea unor judecători pentru participare la Conferința națională ”Gestionarea fluxului
de dosare și a volumului de muncă al judecătorilor”.
Raportor: dl Dorel Musteață

14. Cu privire la aprobarea unor dispoziții emise de Președintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Anatolie Galben

15. Cu privire la cererile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din concediul de odihnă
anual (Lista se anexează).
Raportor: dna Nina Cernat

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ