Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de temă clasa a XI-a- 10.06.

2020

( )
1 −2a 0
1. Se consideră matricea A ( a ) = 0 1 0 ,unde a este număr real.
2
2 a −2 a 1

a) Arătați că det ( A (1 )) =1.

b) Demonstrați că A ( a ) A ( b ) =A ( a+b ) , pentru orice numere reale a și b.

c) Demonstrați că, dacă A ( n ) =A (1 ) A ( 2 ) A ( 3 ) ∙ … .∙ A ( 2020 ) ,atunci numărul natural n este

multiplu de 2021.

x 2 +4 x + 4
2. Se consideră funcția f : R → R , f ( x ) = x
.
e

' −x ( x +2 )
a) Arătați că f ( x )= x
, xϵ R .
e

b) Determinați ecuația asimptotei orizontale spre + ∞ la graficul funcției f .

1
c) Demonstrați că lim ( g ( 1 )+ g ( 2 ) + …+ g ( n ) )= , unde g : ( 0 ,+∞ ) → R ,
n→∞ e−1

f (x )
g ( x )= .
(x+ 2)2

TESTUL 2de antrenament

S-ar putea să vă placă și