Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 COROD


Str. Scolii Nr.10
Loc. Corod; Jud. Galaţi; C.P 807080; Tel/fax:0236- 864021
e-mail sc1corod@yahoo.com
http://liceulcorod.byethost17.com

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic nr. 1 Corod


Data: 11.02.2022
Clasa: a XI-a Profesionala
Profesor: Alexandru Claudia
Obiectul: Estetica si igiena corpului omenensc
Unitatea de ȋnvăţare: Adaptarea lucrarilor la caracteristicile clientului
Tema: Adaptarea coafurii la caracteristicile clientei
Tipul lectiei: Instruire practica
Scopul lecției: Dezvoltarea imaginatiei cu privire la corectarea unor defecte estetice si
adaptarea coafurilor la profilul clientei pentru a masca eventualele imperfectiuni.
Competenţe derivate: La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:
C1- să identifice imperfectiunile clientei.
C2- să precizeze tipurile de coafuri potrivite si cele nepotrivite clientei.
Cunostinte Abilitati Atitudini
12.1.1 Prezentarea 12.2.1 Recunoasterea 12.3.1 Examinarea cu atentie
continutului consilierii tipurilor de par, a formei si a a tuturor caracteristicilor
clientei. imperfectiunilor fetei si ale clientului
12.1.2 Explicarea regulilor craniului 12.3.2 Consilierea cu
de adaptare a tunsorilor 12.2.2 Determinarea varstei rabdare a clientului pentru
12.1.3 Explicarea regulilor si a constitutiei corporale a stabilirea de comun acord a
de adaptare a coafurilor clientului formei frizurilor si a
12.2.4 Consilierea clientului colorarii
12.2.5 Realizarea fisei
clientei
12.2.6. Realizarea tunsorilor
adaptate la caracteristicilie
clientului

STRATEGIA DIDACTICӐ:
a) Resurse procedurale: observația, explicația, conversația, ȋnvatarea prin descoperire
b) Resurse materiale: manuale, imagini, video-proiector
c) Resurse temporale: 50 minute
FORMA DE ACTIVITATE- pe grupe, frontal
EVALUARE- formativă prin chestionare orală
Bibliografie:
1. Elena Huţanu Crocnan, Irina Huţanu- Manual de estetica si igiena corpului omenesc clasa
a XI-a, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2008;
2. Dan Cristescu, Carmen Sălăvastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Niculescu, Radu Cârmaciu-
Manual de estetica si igiena corpului omenesc clasa a XI- a, Editura Corint 2008;
3. Internet
4. Sursa youtube Scoala De Frizerie Adrian Niculescu https://youtube.com/watch?
v=w32Wq_iEK08&feature=share

Conţinut informațional: conform programei;


Desfășurarea activitatii

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse


temp.
1. Moment -Asigură liniștea și disciplina -iși pregătesc 2 minute
organizatoric la ora caietele
-Notează absenții
2. -Adresează ȋntrebări -răspund la ȋntrebări 5 minute
Reactualizarea referitoare la Adaptarile
cunoştințelor coafurii la profilul clientei:
1. Pentru nasul mic ce
coafura se potriveste?
2. Descrieti avantajele
coafurii la o frunte bombata
si la fruntea mica?
3.Care sunt dezavantajele
unui profil cu un craniu mic?

3. Captarea -Lecţia ce urmează a fost -răspund la ȋntrebări 3 minute


atenției anunţată cu o ora ȋnainte.
Completează răspunsurile
elevilor
4.Anunțarea Prezintă competenţele ce vor -notează titlul lecției 2 minute
temei și a fi urmărite pe parcursul în caiete
competenţelor lecţiei -ascultă
specifice şi a competentele
modului de specifice
realizare a
acestora
5. Dirijarea Fiecare elev a primit ca -elevii raspund pe 26 minute
ȋnvăţării sarcină să studieze profilurile rand
din fisa primita si au dreptul
de a-si spune opinia despre
adaptarea coafurii cu privire
la cate un profil dat:

1. Craniu mic.
2.
Craniu
alungit.

3.Ceafa plata.

4.Ceafa scobita.

La finalul prezentărilor se
fixează cele mai importante
idei care sunt notate ȋn
caiete.
6. Fixarea Profesorul ȋmparte elevilor o -rezolvă fişa şi 10
cunoştinţelor fişă de lucru. prezintă minute
răspunsurile.
7. Evaluarea și - notează activitatea elevilor -sunt atenţi şi 2 minute
notarea participă la evaluare
elevilor
Fişa clientei

Numele şi prenumele clientei: _______________________________________________

Caracteristicile clientei:

- vârsta: _____________________________________________________

- înălţimea: ____________________________________________________

- silueta: _______________________________________________________

- tipul de păr: _________________________________________________

- starea părului: ________________________________________________

- culoarea părului: _________________________________________________

- lungimea părului: _____________________________________________

- lungimea gâtului: _________________________________________________

- forma feţei: _____________________________________________________

- culoarea tenului şi a ochilor: _______________________________________

- imperfecţiuni ale feţei: ____________________________________________

- deformaţii craniene: _____________________________________________

-temperament:_____________________________________________________

- stil: ___________________________________________________________

Data: _______________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și