Sunteți pe pagina 1din 1

Prof. CULACHI D.

Nume si prenume
elev……………………………

Test-clasa a VIII-a
Ecuaţii, sisteme, probleme care se rezolvă cu ajutorul acestora

Nr. 2

(1p) 1. Soluţia ecuaţiei 3x -12 = 0 este egală cu …..


(1p) 2. Ecuaţia 2x – 5y + 2 = 0 are soluţia (-3, …).

(1p) 3.Rezolvati sistemul


{2 x−3y=1¿¿¿¿.
(1p) 4. Dacă adunăm un număr cu sfertul lui obţinem 100. Numărul este ….
(1p) 5.Solutia naturala a ecuatiei 2x2+8x-10=0 este……….
(3p) 6. Rezolvaţi :
2 x +1 1−x
+ =−2
a) 2 3 d)x2-6x+9=0

b)
{ x−2 ( x+y )=−5¿¿¿¿
. e)
c) 3x(2x+5)-8(x+1)+3=0 f) -3z2+5z= 4

(1p) 7.La un concurs de matematică, se primesc 6 puncte pentru un răspuns corect şi se pierd 3
puncte pentru un răspuns greşit. După ce a răspuns la 21 întrebări, Ioana are 72 de puncte. Câte
răspunsuri corecte a dat ea?

Se acorda din oficiu 1p.