Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare iniţială

Aria curriculară: Limba şi literatura română


Şcoala Gimnazială Maşloc, Clasa a VII-a
elev: ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___
Anul şcolar 2012-2013, Semestrul al II-lea

1. Citeşte cuvintele:
 Ac  Gherghef
 Casă  Cercetaş
 Ceas  Ghicitoare
 Cireş  Cicălitoare
 Geamantan  Cicoare
 Farfurie  Luminiş

2. Transcrie cuvintele care conţin grupul de litre „ce”, „ci” şi „ghe”:


___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___

3. Citeşte textul:
Poveştiri de vară...
de Marius Citre
„Numai soarele era pe cer. Nimic nu mai zăbovea pe înaltul albastru de
vară.
Copiii, dragii de copii desculţi şi cu obrajii arşi de soare alergau mergeau
spre zăvoi cu vacile. Erau şi veseli, erau şi trişti. Trebuia să meargă zi de zi cu
vacile, şi dimineaţa şi după-masă, dar mergeau şi la scăldat.”

4. Transcrie al doilea paragraf din text:


___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5. Răspunde la următoarele întrebări:


 Cine este autorul textului? R: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 Care este titlul textului? R: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 Despre ce se vorbeşte în text? R: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
6. Colorează forma corectă a cuvintelor:
 Unbrelă/ Umbrelă  Aleargă/ Alenrgă
 Anbulanţă/  Compunere/
Ambulanţă Conpunere
 Înnorat/ Înorat

7. Realizează:
 O propoziţie simplă: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 O propoziţie interogativă: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 O propoziţie negativă: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

8. Desparte în silabe:
 întortocheat ___ ___ ___ ___
 aforism ___ ___ ___ ___
 Luminiş: ___ ___ ___ ___
 Gherghef: ___ ___ ___ ___

9. Descoperă propoziţiile:
 Soarelestrăluceştepecer! : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 Copiiisejoacăînpauză. : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___


___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

10. Eu spun una, tu spune mai multe:


 Cizmă: ___ ___ ___
 Floare: ___ ___ ___ _
 Furnică: ___ ___ ___ _
 Foarfecă: ___ ___ ___
 Creion: ___ ___ ___ _

11. Dictare:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
12. Completează tabelul, după modelul:
Casă Substantiv Comun
Tu Pronume Personal
Dumneavoastră Pronume De politeţe

Maşloc
A merge
Albastru -
Încet
Domnia sa
Te
floarea- soarelui
Loredana

13. Ai propoziţia: „Numai soarele era pe cer. Nimic nu mai zăbovea pe


înaltul albastru de vară.”
 Identifică şi analizează morfo-sintactic subiectul din prima
propoziţie___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___
___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______
___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___
 Analizeazămorfo-sintactic cuvintele:
era pe cer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___
___ ______ ___
nimic:______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___
___ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ___
pe înaltul: ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___
______ ___

14. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:


 Ce mai faci  Cristi 
 Ce să fac îmi pregătesc temele pentru mâine
 Pai nu avem multe teme nu  Eu deja am terminat la
matematică şi mai am de repetat tabla înmulţirii
 Să nu uiţi că la biologie avem de desenat
 Aaa bine că mi-ai amintit Eu uitasem
15. Spune modul, timpul, persoana şi numărul verbului îngroşat:
modul timpul persoana numărul
Eu merg. Indicativ Prezent Persoana I Singular
Noi alergăm.
Cristi şi Floriana
desenează.
Ele sar coarda.
Larisa să scrie
tot.
Scrie! Tu nu
auzi?
De scris tot!
Eu am spus să fi
mers.
Eu aşa am
dictat.
Noi vom cânta.

16. Spune tipul, forma, genul şi numărul substantivului îngroşat


din în tabel.
Tipul Forma Genul Numărul
Remetea Mică compus propriu feminin Singular
Maşloc
Anamaria
floarea-
soarelui
Arcuş
Şcolari
Gladiole
Fotbalişti
Orchestră

17. Realizează o scurtă compunere cu tema: „Copilăria mea”. Nu


uita de regulile de redactare a unei compuneri.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _

S-ar putea să vă placă și