Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ LA MATEMATICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA

CLASA A V-A

Subiectul I (50 de puncte):


5p 1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 19,7 şi 2,5.
5p 2. Calculaţi: a) 1,49∙10; b) 49,5:100.
5p 3. Transformați în fracție zecimală:

6p 4. Rezolvaţi ecuațiile:
a) x+3,9 = 45,7; b) x-1,239 = 17,9.
6p 5. Se consideră fracțiile zecimale finite u=0,5 și v=1,4. Calculați:
a) u∙v; b) v:u.
9p 6. Completați:
a ) Dintre numerele 4,24(45) şi 4,245 mai mare este numărul …
b) Numărul zecimal 0,1(6) scris sub formă de fracție ordinară ireductibilă este …
c) În diagrama de mai jos sunt prezentate distanțele parcurse de cinci alergători, în timpul unui
antrenament de o oră.

Conform diagramei, distanța parcursă de Cosmin este mai mare decât distanța parcursă de Bogdan cu
…km.
6p 7. Se consideră punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Știind că AB = 3 cm, AC = 5 cm
și BD = 6 cm, determină lungimile segmentelor BC, CD și AD.

8p 8. Un dreptunghi are lungimea egală cu 11,4 cm şi lăţimea de 3 ori mai mică.


a) Aflați lăţimea dreptunghiului.
b) Realizați un desen corespunzător.
c) Aflați perimetrul dreptunghiului.
Subiectul II (30 de puncte):
10p 1. Aflați rezultatul calculului:
[(2,04:0,6 – 3)2 +5,035]∙1,2.
10p 2. Un biciclist parcurge o distanţă în 3 zile. În prima zi parcurge 76,2 km , a doua zi de 6 ori mai
puţin, iar a treia zi cu 5,6 km mai mult decât în a doua zi.
a) Ce distanţă a parcurs a doua zi?
b) Care este distanţa parcursă în cele 3 zile?
10p 3. Comparați numerele a și b:

Se acordă 20 puncte din oficiu!

SUCCES tuturor!