Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA VĂRBILĂU

Jud. PRAHOVA
Tel/Fax 0244244130
E-MAIL: scoala_varbilau@yahoo.com

PROIECT DIDACTIC

Data: 07.05.2021
Școala: Școala Gimnazială, Comuna Vărbilău – Coțofenești Structură
Profesor: Răducanu Nicoleta
Clasa: a VII-a
Disciplina: Matematică - Geometrie
Unitatea de învăţare: Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Tema: Teorema lui Pitagora
Tipul lecţiei: Lecție de transmitere de noi cunoștințe

Competenţe specifice:

1.7. Recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată
2.7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor
elemente ale acestuia
3.7. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
4.7. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor dintre elementele unui triunghi dreptunghic
5.7. Interpretarea unor relaţii metrice între elementele unui triunghi dreptunghic
Obiective operaționale:
 Să recunoască elementele triunghiului dreptunghic, în diverse situații.
 Să reprezinte corect desenul problemei conform datelor din ipoteza problemei.
 Să aplice corect Teorema lui Pitagora.
 Să demonstreze Teorema lui Pitagora
 Să verifice dacă un triunghi este dreptunghic.

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, exercițiul.


Mijloace de învăţământ: Tabla, creta, fişe de lucru, culegeri de probleme, manualul.
Forme de organizare: frontală , individuală, pe grupe.
Criterii de evaluare: Observația sistematică și aprecierea verbală.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA VĂRBILĂU
Jud. PRAHOVA
Tel/Fax 0244244130
E-MAIL: scoala_varbilau@yahoo.com

Desfășurarea metodică a lecției

Moment organizatoric:
- Se face prezența
- Se asigură condițiile necesare desfășurării optime a activității: asigurarea liniștii, a
materialului didactic
- Se verifică tema și se rezolvă la tablă problemele la care elevii au întampinat dificultăți

Reamintirea noțiunilor studiate în lecțiile anterioare

Se verifică oral lecțiile anterioare: Se verifică oral lecțiile anterioare: teoremele înălțimii,
teorema catetei, precum și relațiile matematice corespunzătoare.

Teorema înălțimii: În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii dusă din vârful
unghiului drept este media geometrică a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ipotenuză.
A doua teoremă a înălțimii: În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii dusă din
vârful unghiului drept este egală cu raportul dintre produsul lungimilor catetelor și lungimea
ipotenuzei.
Teorema catetei: În orice triunghi dreptunghic, lungimea une catete este media
geometrică a lungimii proiecției sale pe ipotenuză și a lungimii ipotenuzei.

Anunțarea titlului lecției și dirijarea învățării:

Teorema lui Pitagora


Teoremă: În orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu
pătratul lungimii ipotenuzei.

2 2 2
AB + AC =BC

Demonstrația teoremei
Ipoteză: ∆ ABC dreptunghic , m ( ∢ A )=90 0
Concluzie:
BC 2= AC 2 + AB 2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA VĂRBILĂU
Jud. PRAHOVA
Tel/Fax 0244244130
E-MAIL: scoala_varbilau@yahoo.com
Demonstrație:
0
În∆ ABC , m ( ∢ A )=90 construim înălțimea AD,
AD ⊥ BC , D ∈ BC .
Aplicăm teorema catetei pentru fiecare catetă în
parte, astfel:
AB2=BD ∙ BC
2
AC =DC ∙ BC
Adunăm cele două relații și obținem:

AB 2+ AC 2=BD ∙ BC+ DC ∙ BC ⟹ AB 2+ AC 2 =BC ∙ ( BD + DC )


Dar BC=BD + DC ⟹ AB 2+ AC 2=BC 2

Reciproca teoremei lui Pitagora:


Dacă într-un triunghi pătratul lungimii unei laturi este egal cu suma pătratelor
lungimilor celorlalte două laturi, atunci triunghiul este dreptunghic.

Consolidarea cunoștințelor: Se propun spre rezolvare problemele din fișa de lucru

Evaluarea performanțelor: Se fac aprecieri verbale.

Tema pentru acasă: Se propun spre rezolvare problemele rămase nerezolvate din fișa de lucru.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA VĂRBILĂU
Jud. PRAHOVA
Tel/Fax 0244244130
E-MAIL: scoala_varbilau@yahoo.com

FIŞĂ DE LUCRU
Teorema lui Pitagora

1. Care este lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic care are lungimile catetelor
de 6, respectiv 8 cm.

2. Care este lungimea unei catete a unui triunghi dreptunghic care are ipotenuza de 13 cm
şi cealaltă catetă de 12 cm?

3. Fie un triunghi dreptunghic ABC cu catetele AB= 15 m și AC=20 m.


a. Aflați lungimea ipotenuzei BC.
b. Calculați cea mai mică distanță de la A la un punct situat pe BC.
c. Determinați lungimile proiecțiilor catetelor pe ipotenuză.

4. Un teren în formă de triunghi dreptunghic ABC, cu m ( ∢ BAC )=90 ° , are laturile


AB=32 m și AC=24 m. Știind că terenul va fi împrejmuit cu pomi situați la distanță de
2 m unul față de celălalt, pornind din vârful A al terenului, calculați câți pomi sunt
necesari.
5. Terenul de sport al unei școli are formă de dreptunghi, având dimensiunile AB=48 m
și BC=36 m. Profesorul de sport vrea să afle:
a. Ce distanță parcurge un copil care merge pe diagonala AC
b. Ce distanță parcurge alt copil care merge pe traseul A-B-C
c. Cu câți metri a mers mai puțin primul copil decât al doilea.

6. În trapezul dreptunghic ABCD, cu AB||CD, CD<AB,m ( ∢ A )=m ( ∢ D ) =90 ° și AC⊥BC,


se cunosc AD=4 √ 2 cm și BC=4 √ 6 cm.
a. Calculați lungimile bazelor AB și CD
b. Calculați lungimile diagonalelor trapezului, AC și BD.
c. Calculați lungimea perpendicularei duse din punctul D pe dreapta AC

7. În triunghiul ABC se cunosc AB=6 √ 5 cm, AC=6 √ 6 cm și BC=6 cm.


a. Precizați natura triunghiului ABC
b. Dacă BD⊥AC, D∈ ( AC ) , calculați BD, CD și AD.

8. Aflaţi aria unui triunghi cu lungimile laturilor de 6; 8 şi respectiv 10 m.

9. În tabelul de mai jos sunt elementele unui triunghi ABC ,m ( ∢ A ) =90 °, cu


AD ⊥ BC , DϵBC . Completați tabelul, știind că dimensiunile sunt măsurate în
centimetri.

BD CD AD AB AC BC

a) 15 20

b) 24 40

c) 16 20

d) 18 32
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA VĂRBILĂU
Jud. PRAHOVA
Tel/Fax 0244244130
E-MAIL: scoala_varbilau@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și