Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE ISTORIE

De acord,
Decan,
Prof. univ. dr. CONSTANTIN HLIHOR

De acord,
Conducător lucrare,
Lect. dr. Corneliu Beldiman

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) __________________________________
student(ă)/absolvent(ă) al(a) Facultăţii de Istorie a Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, anul ______, promoţia
_________, cursuri _______ , vă rog să-mi aprobaţi elaborarea
lucrării de licenţă la specializarea Istoria veche a Românilor, cu tema:
_______________________________________________
_______________________________________________

sub conducerea ştiinţifică a lect. dr. Corneliu Beldiman.

Telefon: fix ______________; mobil: _______________.

Data,

Semnătura,

Domnului Decan al Facultăţii de Istorie,


Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti