Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

TEMA – IUBIREA

Text suport - Mircea Eliade – ”Maitreyi”

Citeşte cu atenţie următorul fragment:


-Mă leg de tine, pământule, că eu voi fi a lui Allan, şi a nimănui altuia. Voi creşte din el ca iarba
din tine. Şi cum aştepţi tu ploaia, aşa îi voi aştepta eu venirea, şi cum îţi sunt ţie razele, aşa va fi trupul
lui mie. Mă leg în faţa ta că unirea noastră va rodi, căci mi-e drag cu voia mea, şi tot răul, dacă va fi, să
nu cadă asupra lui, ci asupră-mi, căci eu l-am ales. Tu mă auzi, mamă pământ, tu nu mă minţi, maica
mea. Dacă mă simţi aproape, cum te simt eu acum, şi cu mâna şi cu inelul, întăreşte-mă să-1 iubesc
totdeauna, bucurie necunoscută lui să-i aduc, viaţă de rod şi de joc să-i dau. Să fie viaţa noastră ca
bucuria ierburilor ce cresc din tine. Să fie îmbrăţişarea noastră ca cea dintâi zi a monsoon-ului. Ploaie
să fie sărutul nostru. Şi cum tu niciodată nu oboseşti, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea
în dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a născut departe, şi tu, maică, mi l-ai adus aproape.
O ascultam tot mai fascinat, până ce nu i-am mai putut înţelege cuvintele. Vorbea o bengaleză de
prunc, simplificată, aproape cifrată. Auzeam sunetele, ghiceam pe ici, pe colo câte un cuvânt, dar îmi
scăpa tâlcul acestei incantaţii. Când a tăcut, parcă mi-era teamă s-o ating, într-atât mi se părea de
fermecată, de inaccesibilă. A vorbit tot ea întâi. (Rămăsesem cu o mână pe genunchi şi cu cealaltă
apăsată palmă pe pământ, parcă mă legasem şi eu, printr-o magie a gestului.)
-Acum nu ne mai desparte nimeni, Allan. Acum sunt a ta, cu desăvârşire a ta...
O mângâiai, căutând cuvinte pe care nu i le mai spusesem până atunci, dar nu găsii nimic inedit,
nimic care să corespundă cât de cât febrei mele interioare şi transfigurării ei. (De mult încetase de a
mai fi Maitreyi din maşină; avea o fixitate ciudată a feţei, care m-a urmărit multă vreme după aceea.)

Mircea Eliade, ”Maitreyi”

Explorează/Discută

1. Notează câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte:


- cifrată
- fascinat
- magie

2. Selectează patru cuvinte din câmpul semantic al iubirii.

3. Explică folosirea virgulei în enunţul ”-Acum nu ne mai desparte nimeni, Allan...”

4. Transcrie două perechi de antonime din text.

5. Precizează tipul de narator.

6. Formulează o idee principală a fragmentului.


Analizează/Interpretează

7. Explică în 3-5 rânduri valoarea expresivă a enunţului ”Să fie viaţa noastră ca bucuria ierburilor
ce cresc din tine”.

8. Precizează rolul verbelor la prezent din incantația Maitreyiei.

9. Jurământul de logodnă exprimă ideea că dragostea se circumscrie unui mister cosmic. Extrage seria
de corespondenţe şi interpretează-le.

10. Precizează diferențele de mentalitate dintre cei doi îndrăgostiți.

11. Notează, în 3-5 rânduri, simbolistica pământului din incantația Maitreyiei.

12. Explică, în 3-5 rânduri semnificația secvenței ”Rămăsesem cu o mână pe genunchi şi cu cealaltă
apăsată palmă pe pământ, parcă mă legasem şi eu, printr-o magie a gestului”.

Redactează

13. Redactează un text de maximum 15 rânduri, în care să prezinți o descriere detaliată a cadrului în care
crezi că se află cei doi îndrăgostiți.

14. Scrie, în maximum 10 rânduri, răspunsul lui Allan, la incantația fetei.

Argumentează

15. Scrie un text argumentativ de 15-20 de rânduri, alegând una dintre următoarele afirmații:
• Mihail Sebastian – ”Cea mai frumoasă şi mai tristă carte”.
• Perpessicius – ”O introducere în seria miturilor erotice ale umanităţi”.
• Pompiliu Constantinescu - ”Miracol în cariera unui scriitor şi chiar a unei generaţii”.
• Dumitru Micu – ”Jurnal interior al descoperirii dragostei”.
• Alexandru Piru – ”Cel mai izbutit roman exotic românesc”.

16. Precizează o particularitate ce încadrează fragmentul într-un roman al experienţei.


Sugestii de rezolvare

1. Sinonime contextuale:
cifrată – codată, ascunsă
fascinat – captivat, uimit
magie – farmec, vrajă
2. Cuvinte din câmpul semantic al iubirii: îmbrățișare, sărut, dragoste, unire, inimă, drag etc.
3. Virgula, semn de punctuație, delimitează un substantiv în cazul vocativ, de restul textului.
4. Antonime:vorbea-tăcu; departe –aproape.
5. Tipul de narator identificat: narator-personaj.
6. Maitreyi îi mărturisește lui Allan cât de mult îl iubește.
7. Sugestie de răspuns: animată de energia începutului, plină de vitalitate, de pasiune, de fericire
etc.
8. Intensitatea trării, autenticitatea sentimentului, exprimarea firească, degajată, lipsită de
constrângeri.
9. ploaie-venire, raze-trup, ploaie-sărut, îmbrăţişarea - cea dintâi zi a moonson-ului, viaţa – bucuria
ierburilor. Pământul este simbol al fertilităţii, al funcţiei materne, simbolizează principiul
feminin, viaţa; cerul este simbol al sacralităţii, al puterii divine, principiul masculin care se află
la originea lumii.
10. Incompatibilitatea este cauzată de diferenţele de percepție asupra existenței, generate
de mentalitate, civilizaţie, religie, capacitatea de înțelegere.
11. În mitologie, pământul este un element primordial, al genezei și al creației omului. Face parte
din cele patru elemente care formează lumea înconjurătoare, alături de apă, aer și foc. În multe
mitologii, pământul acesta, prin personificare, pereche a cerului între care se stabilește o relație
armonioasă, de iubire eternă. Pământul și cerul sunt elemente contrastante, opuse, la fel ca
bărbatul și femeia și se completează unul pe celălalt.
12. Sugestie de răspuns - Implicarea emoțională, afectivă a celor doi este pentru totdeauna, legătura
lor este indestructibilă.
13. Sugstie de răspuns: Lacurile erau tot ce iubeau ei mai mult….
14. Sugstie de răspuns: - Aș vrea să rămânem alături, dincolo de spațiu și timp, Maitreyi….
16. Textul valorifică trăirea cât mai intensă a unei experienţe personale, definitorii, crearea impresiei
de autenticitate.

S-ar putea să vă placă și