Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE

ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA:DREPT,ANUL1,GRUPA 5.

SOCIOLOGIE JURIDICĂ

Profesor coordonator: Student:


Asis.univ.Dr.Terec-Vlad Loredana Țendrea Ioana Roxana

1
UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE
ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA:DREPT,ANUL1,GRUPA 5.

2021

CUPRINS

1. INTRODUCERE 3
1.2. Legile islamice 3

1.3. Ce le este interzis femeilor în țările arabe 4

1.4. Infidelitatea este ilegală și se pedepsește cu moartea 4

1.5. Femeile pot fi rapite 4

1.6. Divorțul nu este permis 4

Bibliografie 6

2
UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE
ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA:DREPT,ANUL1,GRUPA 5.

Femeile în țările arabe

1. INTRODUCERE
Sociologia Juridică reprezintă o sociologie specializată, aceasta constituind
rezultatul aplicării metodelor de cercetare sociologică la un segment important al vieții
sociale, realitatea juridică.
Pentru ca o preocupare umană să fie numită știință, aceasta trebuie să
îndeplinească cel puțin trei cerințe și anume:
 să aibă obiect de cercetare ;
 să folosească metode proprii de investigare a obiectului cercetat;
 să emită judecăți, teorii de valoare care sunt verificate prin metodele sale de
cercetare.
Pornind de la aceste cerințe este ușor în a stabili daca cele două discipline în cauză
sunt sau nu științe.
1.2. Legile islamice
Sunt cele mai controversate de pe întreaga planeta. Legile islamice care le
interzice femeilor în țările arabe să facă anumite lucruri, în alte locuri sunt lucruri

3
UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE
ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA:DREPT,ANUL1,GRUPA 5.

normale și par de neînțeles pentru lumea modernă. În principal, statutul femeii în


societatea musulmană reprezintă o temă foarte des discutată în țările occidentale și de
specialiștii din toată lumea. Pe de o parte există concepția că femeile din lumea arabă sunt
persecutate, existând numeroase cazuri, iar pe de altă parte există și argumente politice,
religioase, culturale și istorice cu privire la rolul femeilor arabe. Tot mai multe organizații
și femei din aceste țări arabe militează pentru drepturi egale cu bărbații, lasând în urmă
legi scrise, sau nu, în Coran.

1.3. Ce le este interzis femeilor în țările arabe.

În Arabia Saudita femeilor le este interzis să șofeze. Există legi religioase în acest
sens, care consideră șofatul ”sursa unor vicii”, precum întâlnirile amoroase, scoaterea
valului. Însa, există și vești bune. Regele Arabiei Saudite a aprobat și semnat un decret, în
septembrie 2017, prin care femeile să aibă dreptul să dețină un permis de conducere.
Acest decret a intrat în vigoare în luna iunie 2018. Femeile musulmane au câstigat astfel
un alt drept, pe langă un alt drept, cel civil din 2015, acela de a putea vota.
1.4. Infidelitatea este ilegală și se pedepsește cu moartea
În Egipt ”oricine își surprinde soția în timpul adulterului și își omoară soția si
concubinul, pe loc va fi pedepsit cu detentie”. Pentru cei care comiteau o crimă în Siria,
era ceva absolut normal și acceptat înainte de anul 2009 . Legea s-a mai schimbat, iar
bărbații care surprind un ”act sexual ilegitim” și își omoară partenera, riscă închisoarea cu
pedepse care însă nu depășesc 7 ani.
În Iran, fiind tot o țară arabă, infidelitatea este ilegală. Înca se mai aplică pedeapsa
cu moartea prin aruncarea cu pietre-pedeapsă, a celui găsit vinovat. Pedeapsa apare și în
Codul Penal iranian din 1991 și are loc în public sub privirile încremenite de durere ale
familiei. Sunt și alte țări, precum Sudan, Afghanistan, Arabia Saudită, Nigeria și
Emiratele Arabe care aplică această pedeapsă.
1.5. Femeile pot fi rapite
Atât în Liban cât și într-o țară europeană precum Malta, infracțiunea de răpire este
anulată, dacă se dovedește că există intenția unei căsătorii. De exemplu, în Malta dacă
cineva răpește o persoană și se căsătorește cu ea, potrivit legii va fi scutit de acuzații. În
Liban, atât violul cât și rapirea nu sunt considerate infracțiuni și nu sunt pedepsite cu

4
UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE
ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA:DREPT,ANUL1,GRUPA 5.

închisoarea dacă vinovatul se căsătorește cu victima. În schimb, dacă intervine un divorț


în decurs de 5 ani, cazul poate fi rejudecat și data sentința finală.
1.6. Divortul nu este permis
În Israel, femeilor le este interzis să divorțeze. În această țară căsătoriile și
divorțurile au loc sub legea rabinica. În țările arabe doar dacă barbatul vrea sa divorțeze,
este posibil, altfel nu este permis. Femeile trebuie să îsi întrebe soțul dacă le dă voie să
iasă din casă. De asemenea și în alte țări cum sunt Afghanistan și Yemen, femeile cer
permisiunea soților să iasă din casă, iar dacă aceștia doresc să le țină închise la domiciliu,
acestea se supun.
În Sudan, femeile sunt condamnate cu lovituri de bici, dacă sunt surprinse purtând
pantaloni și anume 40 de lovituri de bici pentru purtarea pantalonilor.
Femeile care depun mărturii în tribunalele din Iran nu sunt luate în considerare.
Judecătorii ”pot lua în considerare ” doar mărturiile a minim 4 femei, si aceasta doar
atunci când se judecă cazuri grave.

5
UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE
ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA:DREPT,ANUL1,GRUPA 5.

BIBLIOGRAFIE

1. Ciucă Valerius M., Lecţii de sociologia dreptului, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
2. Mihăilă, Artur, Sociologia dreptului, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2010.;
3. Nilă Stratone, Cristiana Mirela, Sociologie juridică. Elemente de bază., Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2013;
4. Selagea Petru, Sociologie juridică şi metodele ei de cercetare. Curs teoretico-
aplicativ, Bucureşti, Editura Universităţii Independente „Titu Maiorescu”, 2003;
5. Stănilă, Laura Maria, Sociologie juridică, București, Editura Universul Juridic,
2017;
6. https://momenteistorice.ro/ce-le-este-interzis-femeilor-in-tarile-arabe/.

S-ar putea să vă placă și