Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

„NICOLAE TESTEMIȚANU”
pag. 1/2
CALENDAR ACADEMIC
APROBAT
proces - verbal al ședinței Biroului
SenatuluiUSMF „Nicolae Testemițanu”
nr. din 26 august 2021
ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
STUDII SUPERIOARE INTEGRATE
PROGRAMUL DE STUDII 0911.1 STOMATOLOGIE

ANII 1-3 DE STUDII


Activități 01.09.2021-24.12.2021 01.02.2022-03.06.2022
Sem. I Sem. II
didactice
Sesiuni de
Iarna 10.01.2022-26.01.2022 Vara 06.06.2022 -01.07.2022
examene
Sesiunea de 14.02.2022-25.02.2022 19.09.2022-28.09.2022
Sem. I Sem. II
recuperare 14.03.2022-25.03.2022 10.10.2022-21.10.2022
Anul I -04.07.2022-15.07.2022
Stagii de practică
Anii II, III - 04.07.2022-29.07.2022
25.12.2021-08.01.2022
Vacanțe Iarna Primăvara 25.04.2022-02.05.2022
27.01.2022-31.01.2022
Anul I - 16.07.2022-31.08.2022
Vacanța de vară
Anii II, III -30.07.2022-31.08.2022
Atestări (decizii
despre Sem. I 01.11.2021-12.11.2021 Sem.II 01.04.2022-08.04.2022
exmatriculare)
ANUL 4 DE STUDII Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE
01.09.2021-24.12.2021
Activități 01.02.2022-17.06.2022
10.01.2022-28.01.2022 Sem. II
didactice

Sesiuni de
Iarna După fiecare modul Vara După fiecare modul
examene
14.02.2022-25.02.2022 1. 19.09.2022-28.09.2022
Sesiunea de
Sem. I 14.03.2022-25.03.2022 Sem. II 2. 03.10.2022-07.10.2022
recuperare

Stagii de practică 20.06.2022-29.07.2022 și pe parcursul semestrului VIII


Vacanțe Iarna 25.12.2021-08.01.2022 Primăvara 25.04.2022-02.05.2022
Vacanța de vară 30.07.2022-31.08.2022
Atestări (decizii
despre Sem. I 01.11.2021-12.11.2021 Sem. II 01.04.2022-08.04.2022
exmatriculare)
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„NICOLAE TESTEMIȚANU”
pag. 2/2
CALENDAR ACADEMIC

ANUL 5 DE STUDII Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE


Activități 01.09.2021-24.12.2021
didactice 01.02.2022-20.05.2022
Sem. I 10.01.2022-28.01.2022 Sem. II

Stagii de practică Pe parcursul semestrului IX


Sesiuni de Examen de
Iarna După fiecare modul 30.05.2022-10.06.2022
examene absolvire
Atestări (decizii
despre Sem. I 01.11.2021-12.11.2021 Sem. II 01.04.2022-08.04.2022
exmatriculare)
Vacanțe Sem. I 25.12.2021-08.01.2022 Primăvara 25.04.2022-02.05.2022
14.02.2022-25.02.2022
Sesiunea de 14.02.2022-25.02.2022
Iarna 14.03.2022-25.03.2022
recuperare 14.03.2022-25.03.2022

S-ar putea să vă placă și