Sunteți pe pagina 1din 2

Ce spuneau părinții induhovniciti ai Rusiei despre război si vremurile tulburi de

acum... În urma cu 20 de ani stăteam de vorbă cu starețul mănăstirii Oranki


(Siberia). Acesta, pe atunci spunea că Rusia va fi atrasă intr-o cursă de marile
puteri, apoi va fi învinsă, conform unor mărturii ale unor duhovnici rusi din
vechime. Va propun sa vedeti una dintre profeții...

Profețiile Sfântului Serafim de Virița (1865-1949) despre al treilea război


mondial, înfrângerea Rusiei, decăderea morală a tineretului și renașterea
duhovnicească:

La întrebarea unui fiu duhovnicesc despre viitorul Rusiei, starețul i-a zis să se
apropie de geam și să privească. Acela a văzut Golful Finic și o mulțime de vapoare
care navigau sub diferite pavilioane.

– Cum să înțeleg aceasta? l-a întrebat el pe batiușka.

Starețul a răspuns:

– Va veni o vreme când va fi în Rusia o înflorire duhovnicească. Se vor deschide


multe biserici și mănăstiri și chiar cei de alte credințe vor veni să se boteze la
noi pe astfel de corăbii. Dar aceasta nu va fi pentru mult timp, ci pentru
aproximativ 15 ani, iar apoi va veni antihristul.

– Va veni vremea când Rusia va fi sfâsiată în bucăți. La început o vor împărți, iar
apoi vor începe să jefuiască bogățiile ei. Occidentul va concura în toate felurile
posibile la distrugerea ei și va da partea ei răsăriteană până la o vreme în
stapânirea Chinei. Extremul Orient îl vor acapara în mâinile lor japonezii, iar
Siberia – chinezii, care vor veni în Rusia, se vor face căsătorii mixte, iar în
final prin viclenie și perfidie vor lua teritoriul Siberiei până la Urali. Când
China va voi să treacă mai departe, Occidentul se va opune și nu va permite. Multe
țări se vor întoarce împotriva Rusiei, dar ea va rezista, pierzând mare parte din
pamânturile sale.

Acesta este războiul despre care spune Sfânta Scriptură și proorocii că va deveni
pricina pentru unirea întregii omeniri. Oamenii vor înțelege că nu se poate trăi
așa pe mai departe fiindcă tot ce este viu va pieri și vor alege un guvern unic
care va fi antecamera împărăției lui Antihrist. Apoi vor începe prigoanele asupra
creștinilor; când în adâncul Rusiei vor ieși primele eșaloane din orașe trebuie să
se grăbească cineva să iasă între primii, căci mulți dintre cei ce vor rămâne vor
pieri.

Va veni împărăția minciunii și răului. Va fi atât de greu, atât de dificil si


îngrozitor încât să nu dea Dumnezeu să trăiești până atunci. Dar noi nu vom prinde
acele vremuri.

Dacă oamenii din toată lumea, toți până la unul, în același timp s-ar fi pus în
genunchi să se roage măcar cinci minute lui Dumnezeu spre a prelungi viața, ca să
mai dea Domnul vreme de pocaință….

Dacă poporul rus nu va veni la pocăința, se poate întâmpla iarăși să se ridice


fratele împotriva fratelui. Va veni vremea când nu prigoana, ci banii și
înșelăciunile lumii acesteia îi vor îndepărta pe oameni de Dumnezeu și vor pieri
mai multe suflete ca în vremea prigoanei ateiste.

Pe de o parte vor înălța cruci și vor auri cupole, iar pe de altă parte se va
instaura împărăția minciunii și raului. Biserica adevarată totdeauna va fi
prigonită, iar să se mântuiască cineva va putea numai prin boli și amărăciuni, căci
prigoanele vor avea un caracter cât mai subtil și neprevăzut; înfricoșător va fi să
ajungă cineva la acei ani”.
Starețul vorbea despre rolul important al tineretului în viitoarea renaștere a
Bisericii. El spunea că vor veni vremuri (și deja au venit!!) când destrăbalarea și
decăderea moravurilor tinerilor vor atinge ultimele limite, cele mai de jos.
Aproape că nu vor ramâne din cei nedepravați. Ei vor considera că totul le este
permis pentru satisfacerea poftelor și plăcerilor, în bande și găști, vor jefui și
corupe.

Dar va veni vremea când se va auzi glasul lui Dumnezeu, când va înțelege tineretul
că în continuare nu se mai poate trai așa și vor ajunge la credință pe diferite
căi, se va întări râvna pentru nevoință. Cei care erau până atunci păcătoși, bețivi
vor merge la Biserică, vor simți o mare sete de viață duhovnicească, mulți se vor
face monahi, se vor deschide mănăstirile, iar bisericile vor fi pline de
credincioși. Atunci vor merge tinerii în pelerinaj prin Sfintele Locuri, va fi o
vreme slăvită. Iar pentru faptul că acum păcătuiesc, mai apoi se vor pocăi
fierbinte. Ca și lumânarea care înainte de a se stinge pâlpâie mai luminos,
luminând totul cu ultima lumină, așa va fi și viața Bisericii. Și acest timp este
aproape“.

„Domnul este puternic să ridice lucrători ai Săi dacă Îl vom ruga. Hai să ne rugăm
și să cerem, și atunci și din pietre Domnul îi va ridica pe aleșii Săi!“.

„În cele mai grele timpuri se va mântui mai ușor acela care în măsura puterilor
sale se va nevoi cu rugăciunea lui Iisus, trecând de la chemarea numelui Fiului lui
Dumnezeu la rugăciunea neîncetată“.

(“Profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum”, vol I)

RUGĂCIUNEA - sabia duhovnicească.

În vremurile cele mai grele se va mântui cu ușurință cel care se va nevoi după
puterile sale în rugăciunea minții

"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă!

Rugăciunea mamei are mare putere.

Este puternică rugăciunea celor apropiați.

Măcar o dată în viață, trebuie pusă o lumânare pentru cei pe care i-am ofensat, i-
am înșelat, de la care am furat sau nu am întors datoria. Cât de des ne îmbolnăvim
doar pentru că nu ne rugăm înainte de masă și nu chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu
asupra mâncării.

Acum, noi nu mai cunoaștem ce fel de oameni au pregătit ceea ce noi măncăm. De
multe ori, alimentele sunt pregătite cu cuvinte de hulă, cu batjocură și blasfemie.

Întotdeauna și pentru toate, chiar și pentru necazuri, mulțumește Domnului și


Preasfintei Nascătoare de Dumnezeu.

Din învățăturile Sfântului Serafim de Virița

S-ar putea să vă placă și