Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 09.05.2022
GRĂDINIȚA: Licurici
STUDENT: Țoghie Andreea-Liliana
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Ce și cum vreau să fiu”
TEMA PROIECTULUI: “Mare, ca o zi de vară”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Sunt atâtea meserii îndrăgite de copii”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație plastică
TEMA ACTIVITĂȚII: Meserii
FORMA DE REALIZARE: Colorare în contur
TIPUL ACTIVITĂȚII: Dobândirea de noi abilități practice
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacităților de îndemânare
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂȚARE
COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat.
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți.
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse.
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - Să coloreze după modelul afișat. Obiectivul se consideră realizat dacă toți copii
colorează după modelul propus.
O2 – Să deseneze fără a depăși conturul, fără ajutorul educatoarei. Obiectivul se consideră
realizat dacă toți copii reușesc să respecte conturul.
O3 – Să ducă la bun sfârșit sarcina, fără ajutorul educatoarei. Obiectivul se consideră realizat
dacă toți copii termină sarcina.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația.
Resurse materiale: fișe de colorat, culori și buline colorate.
Forma de organizare: frontal, individual
Timp: 30 de minute

NR. ETAPELE CONȚINU STRATEGIE DIDACTICĂ EVALUARE


CRT. ACTIVITĂȚI T Metode Mijloace Org.
I SPECIFIC colectivului
1. Moment Se creează
organizatoric condiţiile
optime
pentru
desfăşurarea
lecţiei:
pregătirea
materialului
didactic
necesar,
stabilirea
liniştii,
îndrumarea
copiilor în
activitatea de
pregătire.
2. Captarea În sala de Conversația Ursuleț Frontal Observarea
atenției grupă apare sistematică a
(sub formă comportamentelo
de surpriză) r copiilor.
un ursuleț de
pluș ce le va
arăta copiilor
noua
activitate.
3. Anunțarea Ursulețul le Explicația Ursuleț Frontal Observ interesul
temei și a arată fișele manifestat de
obiectivelor pe care Demonstrați Fișe de copii.
aceștia vor a colorat
trebui să le
coloreze Conversația
după
modelul
afișat pe
tablă.
4. Prezentarea Le arăt Conversația Fișe Frontal Observarea
noului modelul comportamentelo
conținut desenat de Explicația Individual r copiilor.
mine și le
voi împărți Demonstrați
fișele pentru a
a colora și ei,
urmând ca
mai apoi să
pregătească
mâinile
pentru efort.
5. Evaluare Expoziția Conversația Frontal Aprecieri pozitive
lucrărilor și asupra acțiunilor
evaluarea lor copiilor și asupra
de către Răspunsurilor.
copii.
6. Încheierea Împreună cu Conversația Frontal Aprecieri pozitive
activității ursulețul fac asupra acțiunilor
aprecieri și răspunsurilor
generale corecte.
asupra
modului de
participare la
activitate.