Sunteți pe pagina 1din 13

Profesor pentru înv.

primar: Ana Ştefăniţă


Şcoala: Gimnazială “Grigorie Ghica Voievod”, București
Clasa: a II-a C

Proiect de lecţie
ACTIVITATE TRANSDISCIPLINARĂ
SUBIECTUL: Cum circulăm corect pe stradă?
TIPUL LECŢIEI: de exersare de priceperi şi deprinderi
 însuşirea atitudinii corecte faţă de circulaţia pietonilor pe stradă;
 exersarea capacităţii de a purta o discuţie, aducând argumente pro şi contra;
 cultivarea spiritului civic.
OBIECTIVE OPERAŢONALE: pe parcursul orei, elevii vor fi capabili:
 O1- să descopere definiţiile corespunzătoare termenilor propuşi;
 O2- să completeze cu semnele de punctuaţie potrivite textul dat;
 O3- să rezolve exerciţiile de matematică, lucrând individual, pe echipe şi frontal;
 O4- să grupeze mijloacele de transport, plecând de la factorii de mediu cunoscuţi la ştiinţe;
 O5- să formuleze enunţuri privind situaţii concrete sau imaginate;
 O6- să găsescă valoarea de adevăr a unor propoziţii, dovedind cunoaşterea regulilor de circulaţie.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, reflecţia, învăţarea prin descoperire,
ciorchinele, problematizarea, dramatizarea, instructajul.
b) MATERIAL DIDACTIC: fişe, jetoane, bilete, imagini (power-point), echipament agent de circulaţie.
c) EVALUARE: frontală, individuală, pe echipe, scrisă, orală, formativă
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: - Curriculum Naţional-activităţi transdisciplinare 1998 + descongestionare;
- Ghid metodologic pentru aplicarea programei de educaţie civică, Bucureşti,
2001;
- Educaţie rutieră-micul pieton, Ed. Diana, 2011;
- Ghidul micului participant la traficul rutier.

Strategia didactică
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
Secvenţele lecţiei Ob. Conţinutul învăţării Timp Metode şi Evaluare Material
procedee didactic
1 2 3 4 5 6 7
1. Moment - Pregătirea elevilor în vederea 1’ instructajul
organizatoric începerii lecţiei; asigurarea unei
atmosfere destinse.
2. Discuţii - Se porneşte de la o discuţie 7’ exerciţiul jetoane
pregătitoare legată de personajele recent
cunoscute: Lizuca şi Patrocle.
„Ei au pornit în călătorie, spre
casa bunicilor, numai că, nu se frontală
ştie cum, din greşeală, în loc să orală
ajungă în dumbravă, au ajuns
într-o ……………………,
lângă un……………………….
Patrocle nu ştia cum să
………………………………..” conversaţia
(aici elevii sunt conduşi să
completeze cele trei cuvinte)
O1 - se vor descoperi pe tablă reflecţia slide-uri
explicaţiile privind aceste
cuvinte. (anexa 1)
3. Anunţarea - Pe baza discuţiei purtate se 2’ explicaţia
temei lecţiei anunţă tema lecţiei: Cum să
circulăm corect pe stradă?
1 2 3 4 5 6 7
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
4. Dirijarea - Se va lucra pe fişa de lucru 29’ fişă de
activităţii (anexa 2): exersare
O3  Se va descoperi partea de exerciţiul frontală
matematică, în care există 6 pe echipe
exerciţii, unele se rezolvă individuală
frontal, altele individual, altele scrisă
în echipe de câte doi; în urma
rezolvării exerciţiilor se
formează cuvântul „pieton”; se
porneşte o discuţie pe marginea
acestui cuvânt;
 Se va descoperi partea de
O2 limba română.
 Fiecare elev completează dramatizarea frontală
semnele de punctuaţie; se scrisă
citeşte textul pe roluri. orală
 Se explică termenul de
„semafor”. conversaţia
O1  Se intonează cântecul exerciţiul
O4 „Semaforul”(anexa 3). frontală
 Se spun câteva ghicitori, orală
şi se remarcă cuvintele slide-uri
importante pentru tema dată
(anexa 3).
 Se discută pe baza
învăţarea prin frontală imagini pe
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
indicatoarelor pentru pietoni descoperire orală slide-uri
(power point).
 Se lucrează partea din fişă
O5 pentru educaţie plastică şi practică jetoane
abilităţi practice: se decupează pe echipe
şi se colorează indicatorul
privind trecerea pentru pietoni
şi cel referitor la accesul
interzis al pietonilor.
 Pornind de la cuvintele exerciţiul individuală
uliu, păstrăv, lup şi mediile lor scrisă
de viaţă ( aer, apă, pământ) se
completază partea din fişă
pentru ştiinţe; se desfăşoară
discuţia spre ideea de agent de
circulaţie (pe baza ghicitorii);
 Se vor explica şi se vor demonstraţia practică echipament
demonstra mişcările pe care le frontală de agent
execută un astfel de agent de
circulaţie.
 Se lucrează un exerciţiu pe echipe fişă
pe echipe (anexa 4); la început scrisă
câte trei descoperă cuvintele; se orală
regrupează elevii câte 6 şi
1 2 3 4 5 6 7

Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda


formulează enunţuri în care să dramatizarea
utilizeze cuvintele descoperite. conversaţia
5. Fixare - Se discută şi se scot în 5’ ciorchinele frontală
evidenţă cuvintele importante orală
utilizate în lecţie.
6. Obţinerea per- O6 - Se cere elevilor să rezolve 5’ problematizarea individuală fişă
formanţei fişa, ce va fi verificată scrisă
schimbând foile între colegi.
(anexa 4)
7. Tema pentru - Vor avea de completat un 1`
acasă rebus şi pe baza cuvântului
găsit pot să creeze un desen, un
scurt text, o ghicitoare sau o
problemă.

Anexa 1
i n t e r e s c t e i intersecţie
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
i n d i a c t r o indicator
t r v a e r e s e z traverseze

intersecţie=locunde se încrucișeazădouădrumuri
indicator=semn (săgeată, tăbliță etc.) care indicădirecțiasaudistanța.
atraversa=atrece de pe o parte (a unuiloc, a unui drum) pecealaltă parte
pieton=persoană care circulăpejos
semafor=un dispozitiv de semnalizare cu lumini colorate: roşu, galben, verde, pentru reglementarea circulaţiei în oraşe

carosabil=parte (a unui drum, a uneistrăzi) rezervatăcirculațieivehiculelor


zebră=marcaj de traversare a străziipentrupietoni, constând din dungiparalelealbesaugalbene
agent de circulaţie=persoană însărcinată cu supravegherearespectăriiregulilor de circulație

Anexa 2
1. Matematică:
a. 3 ore înseamnă …………………………. minute
b. Din cel mai mare număr de 3 cifre impare diferite, scade răsturnatul numărului 234.
c. Succesorul numărului 699 este ………..…
d. Numărul aflat între 499 şi 501 este ………………..
e. 127+352=
f. 752-436=
I E P T O N
543 700 180 500 479 316

2. Limba română:
Patrocle este neliniştit O întrebă pe Lizuca
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
Ce ne facem Unde suntem
Stai liniştit Am ajuns la o intersecţie Va trebui să traversăm
Dar cum Vin maşini
Bunica mi-a spus odată că la oraş există astfel de străzi Trebuie să
fim atenţi la semafor
Ce este acela un semafor
Uite-l îi arată Lizuca Acum arată culoarea roşie Vom aştepta
să se aprindă cea verde

3.Educaţie plastică/ Abilităţi practice

4. Ştiinţe

autobuz, elicopter, autoturism, barcă, avion, tren, camion, vapor

Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda


apă aer pământ

Anexa 3
Semaforul
Ştiţi voi astăzi ce-am să fac Uite, stopul s-a-nroşit
Fiindcă-i zi cu soare? Colo-n colţ, priveşte
Păpuşica mi-o îmbrac Iepuraşule grăbit,
Şi plec la plimbare. Din mers te opreşte!

Ba mai iau şi pe Grivei, Au pornit maşini pe drum


Iau şi iepuraşul Stopu-i verde, iată!
Şi pornesc la drum cu ei S-o pornim şi noi acum,
Să le-arăt oraşul. Dar cu toţi odată.

Ghicitori

Când mergeţi la scoala, Haide, spune, drag copil,

Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda


Tu, băiat şi tu, fetiţă, Ştii tu oare care este
Voi pe unde circulaţi Partea din şosea pe care
Viaţa să v-o apăraţi ?! Merg maşinile-n plimbare ?!
(Trotuar) (Carosabil)

Pe jos când ai plecat la drum Dungi albe, orizontale


Să ştii că pieton tu eşti Aşezate la picioare
Şi reguli ai de respectat, Te-ajută la traversare?!
Nu-i bine ca să te grăbeşti. (Trecerea de pietoni)
Cine esti tu?!
(Pietonul)

Cu trei ochi… Pe orice vreme e prezent


Mari, sclipitori În intersecţie, atent
Face atent pe pietoni, Traficul îl dirijează
Îţi indică Strada o supraveghează?!
Fără grai (Agentul de circulaţie)
Când să treci
Şi când să stai?!
(Semaforul)

Poezie-agentul de circulaţie
La răscruce în picioare Strada o supraveghează
Cu mănuși albe mereu Cei micuți nu se mai tem,
Stă în viscol, stă în soare Fără grijă traversează
Un prieten bun al meu. Apărați de al lui semn.

Anexa 4
stop, trotuar, răscruce, atenţie, drum, autoturism; stradă
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
pasager, indicator, emoţie, traversare, om, neatenţie; pieton
siguranţă, elicopter, maşină, autobuz, ferit, oprire, roşu semafor

(Cu ajutorul a cel puţin două dintre cuvinte alcătuiţi un enunţ, care poate fi un îndemn adresat pietonilor.)

Fişă

Adevaratsaufals:
● Pietonul nu trebuiesă se asigurecândtraversează.
A F

● Dacă nu existătrecerepentrupietonişinicisemafor, traversămpe la colţulstrăzii, dacă nu vin maşini.


A F

● Săgeţile de peparteacarosabilăajutăpietonii, indicându-le direcţia de deplasare.


A F

● Suntinterzisejocurilesauplimbările, staţionărilepietonilorpeparteacarosabilă.
A F

● Cânddrumul nu are trotuaresaupotecicirculămpeparteastângă.

A F

Rebus A

Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda


1. Cei ce conduc autoturisme 1
2. Cei ce circulă pe jos 2
3. Mijloc de transport subteran 3
4. Culoarea ce-ţi spune „Atenţie!” 4
5. Opreşte maşina 5
6. Culoarea care spune „Stop!” 6
7. Culoarea care ne permite să traversăm. 7
B

- drum cu prioritate;
- presemnalizare trecere pietoni (50-100 m) pe drum cu vizibilitate redusă;
- interzis acces pietoni;
- acces interzis;
- separare piste pt.pietoni/biciclisti;
- trecere pentru pietoni;
- atenţie copii;
- acces interzis bicicliştilor.

Discuţiile se vor purta pe baza:


- cuvintelor de explicat
- indicatoarelor de circulaţie
Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda
Ce diferenţă este între stradă şi sosea?
Dă exemplu de mijloace de transport.
Dacă drumul nu are trotuare sau poteci, pe unde trebuie să circulăm?
Cum traversăm când coborâm din mijl. de transport ( autobuz, microbuz)?
Cu ce trebuie să fie echipată bicicleta când circulăm pe drum public?
( sonerie, far, frâneşiochi de pisică)
Cum trebuie să circule copiii când merg în coloană?

Prof. Ștefăniță Ana Ruxanda