Sunteți pe pagina 1din 24

Cuprins:

1.Introducere………………………………………………………………………………4
2. Solutii. Generalitati…………………………………………………………………….5
3.Solutii hidroalcoolice…………………………………………………………………….8
4.Solutii hidroalcoolice eliberate in farmacii fara prescriptie medicala…………..….10
5. Concluzii……………………………………………………………………………….28
6.Bibliografie……………….…………………………………………………………….29

1
INTRODUCERE

Solutiile sunt o forma farmaceutica cu multiple avantaje .In cazul in care substanta
activa nu poate fi dizolvata in apa (cel mai utilizat solvent), se recurge la utilizarea altor
solventi cum ar fi alcoolul etilc, propilenglicolul,etc.
In practica farmaceutica intalnim o serie de solutii extractive hidroalcoolice, atat cu
administrare interna cat mai ales externa, solutii ce pot fi eliberate in farmacii fara
prescriptie medicala.
Mi s-a parut interesant sa aleg aceasta lucrare , in care am sa incerc sa prezint
aceste solutii hidroalcoolice si utilitatile lor terapeutice.

2
CAPITOLUL I

Solutii .Generalitati
Soluţiile = amestecuri omogene de două sau mai multe substanţe / componente,
ale căror particule nu se pot separa prin filtrare sau centrifugare.
• Componente:
- Mediul de dispersie (substanţă dizolvantă, solvent) = componenta în care se dispersează
particulele celorlalte componente; ea este în exces faţă de celelalte.
Apa se consideră solvent, indiferent de proporţia ei într-un amestec.
- Solvatul (solut sau substanţă dizolvată) = componenta ale cărei particule se
dispersează / se dizolvă în solvent.
• Clasificarea soluţiilor:
1. Soluţii gazoase - sunt amestecuri de gaze, care indiferent de structura lor chimică,
se pot amesteca în orice proporţie.
2. Soluţii solide - se întâlnesc de exemplu în cazul aliajelor.
3. Soluţii lichide - pot fi:
• soluţii de gaz în lichid (Ex: CO2 în H2O, H2S în H2O, HCl în H2O)
• soluţii de lichid în lichid (Ex: alcool în H2O, H2SO4
în H2O, brom în sulfură de
carbon)
• soluţii de solid în lichid (Ex: glucoză în alcool, zahăr în apă, etc.)
• Solvatare = procesul prin care substanţele solubile trec în soluţii.
Solubilitate
Solubilitatea reprezintă proprietatea unei substanțe de a se dizolva într-o altă
substanță. Din punct de vedere cantitativ, aceasta este egală cu cantitatea de substanță ce se
dizolvă la o anumita temperatură in 100 g solvent(apă). Solubilitatea poate fi influențata
de:

Temperatură - cu cât crește temperatura cu atât crește solubilitatea (excepție făcând


gazele)
Gradul de agitare al soluției

3
Mărimea granulelor substanței dizolvate
Presiunea gazelor - cu cât presiunea este mai mare cu atât solubilitatea este mai mare.
Solutiile medicamentoase sint preparate farmaceutice lichide, care contin una sau
mai multe substantemedicamentoase dizolvate intr-un solvent sau amestec de solventi. Se
folosesc ca atare pentru adminstrareinterna si externa sau la prepararea altor forme
farmaceutice (SOLUTIONES FRX)
Solutiile medicamentoase si solutiile extractive sint primele forme farmaceutice
preparate de om. Datescrise privind prepararea si utilizarea solutiile exista inca din
Antichitate. Aceste preparate lichide au fost inscrise in numar mare sub forma de
exemple inca din 1862, in F.R.I,fara monografia de generalitati
Avantaje:
se pot administra pe toate caile de administrare
▪ permit o dozare foarte exacta a s.m.
▪ se pot fabrica in diverse concentratii
▪ asigura o variatie a posologiei si o adaptare a acesteia (mai ales in terapia pediatrica)
absorbtia cea mai buna si biodisponibilitatea cea mai mare
▪ solutiile de uz extern permit o aplicare mai uniforma a▪substantei,comparativ cu formele
disperse lichide (emulsii si suspensii)
formularea de solutii evita actiunea directa iritanta a unor▪forme solide
(pulberi,capsule,comprimate ) care in contactcu mucoasagastro-intestinala pot provoca
iritatii locale
este forma farmaceutica de preferinta pentru s.m ▪higroscopice, delicvescente sau care
formeaza amestecurieutectice
* cind sint prelucrate sub forma de pulberi saucomprimate permite adaosul de substate
auxiliare de tip edulcoranti▪aromatizanti, coloranti, corectori de gust si miros in
scopulrealizarii unor medicamente usor acceptate si atractivepentru copii
se preteaza la o fabricare si conditionare automatizate
Dezavantaje:
stabilitatea cea mai mica dintre toate‼formele farmaceutice,deoarece reactiile dedegradare
se produc cu viteza mai mare in solutie. pot fi usor invadate de micoorganisme si‼
fungi,fapt ce impune adaugarea de conservantipentru produsele industriale ocupa volum si
prezinta masa mare, ceea ce‼necesita echipament de productie, spatii mari de depozitare si
transport dificil al recipientelor

4
CAPITOLUL II

Solutii hidroalcoolice
Soluţiile alcoolice se obţin prin dizolvarea substanţelor în alcool de diferite
concentraţii. Când nu se prevede concentraţia alcoolului se utilizează alcool 96% v/v, iar
când se prescrie alcool diluat se utilizează alcool 70% v/v.
Pentru prepararea alcoolului de diferite concentraţii se utilizează tabelele
alcoolmetrice din farmacopee în care sunt prezentate diferitele constante fizice în funcţie
de concentraţia alcoolică.
Alcoolul etilic
Alcoolul etilic este al doilea solvent ca utilizare în practica farmaceutică. Alcoolul
se obţine prin fermentarea unor lichide care conţin zahăr. Este miscibil în orice proporţie
cu apă, glicerol, acetonă, cloroform, eter, propilenglicol, şi polietilenglicol lichid.
În F.R. X avem oficiale două monografii de alcool etilic:
a1. Alcool ( (Alcoholum, F.R. X) este alcool concentrat de 960C (96% v/v amestec de
alcool şi apă). Alcoolul este lichid incolor, limpede, volatil, inflamabil cu miros
caracteristic şi gust arzător.
a. Alcool diluat (Alcoholum dilutum F.R. X). Alcoolul diluat este alcool de 700
(70% v/v) obţinut prin amestecul alcoolului concentrat (675 g) cu apa (325 g) la
temperatura de 200C.
În afară de cele două concentraţii oficiale în F.R. X în practică se utilizează şi
alcool de alte concentraţii pentru prepararea soluţiilor extractive (tincturi, extracte) şi
pentru prepararea tincturii de iod (alcool 500 ). Alcoolul este un solvent cu bună capacitate
de dizolvare pentru substanţele organice polare, acizi, baze, săruri, glicozide, rezine, uleiuri
volatile, coloranţi, iod, camfor, mentol, lecitină, ulei de ricin etc. Pentru unele substanţe
este foarte importantă concentraţia alcoolică. (De exemplu camforul se dizolvă în alcool
concentrat dar la diluţie avansată precipită). Alcoolul se utilizează în amestec cu apa ca
solubilizant (cosolvent) când capacitatea de dizolvare este mai mare decât la solvenţii luaţi
separaţi.

5
La amestecul alcoolului cu apa se va proceda conform tabelelor alcoolmetrice din
farmacopee.
Prin amestecarea alcoolului cu apa se degajă căldură (dizolvare exotermă). În afară
de proprietatea de dizolvare, alcoolul are şi proprietăţi antiseptice şi dezifectante.
b. Glicerolul (Glycerolum, F.R. X). Glicerolul se obţine prin saponificarea
grăsimilor.
Glicerolul este un solvent polar şi se prezintă sub formă de lichid limpede, incolor,
vâscos, higroscopic, fără miros, cu gust dulceag, cu densitatea mai mare decât apa.
Glicerolul este miscibil cu apa şi alcoolul, puţin solubil în acetonă şi practic insolubil în
cloroform, eter, uleiuri grase şi uleiuri volatile.
Capacitatea de dizolvare a glicerolului creşte prin încă lzire câ nd vâscozitatea
scade dar nu trebuie depă şită temperatura de 1300C deoarece se descompune
la această temperatură în acroleină , un produs toxic.
Datorită higroscopicităţii poate absorbii apa până la 25% din greutatea sa.
Glicerolul are diverse utilizări în practica farmaceutică:
- solvent şi cosolvent (pentru soluţii de uz intern şi extern);
- edulcorant pentru preparatele de uz intern (asociat cu sorbitol);
- conservant antimicrobian (datorită higroscopicităţii este antiseptic). Soluţia apoasă cu
concentraţie de peste 40% glicerol nu permite dezvoltarea microorganismelor);
- protector (pe epiteliu);
- umectant şi emolient datorită hidrofiliei iar datorită vâscozităţii ridicate aderă pe piele şi
mucoase;
- are acţiune farmacologică proprie: laxativ utilizat intern şi extern (supozitoare, clisme).
c. Propilenglicolul (Propylenglycolum F.R. X). Este lichid vâscos, limpede, inodor,
incolor cu gust dulceag, amărui şi higroscopic. Are densitate mai mare decât apa şi este
miscibil cu apă, alcool, acetonă, cloroform, uşor solubil în eter şi insolubil în uleiuri grase.
Propilenglicolul nu este toxic, se poate utiliza atât intern cât şi extern, având o bună
capacitate de aderare pe mucoase (auriculară, oftalmică, vaginală etc.).
d. Polietilenglicolii lichizi (Macrogola F.R. X) În funcţie de greutatea moleculară şi
consistenţă, polietilenglicolii se împart în trei grupe.
- polietilenglicoli fluizi (cu masa moleculară cuprinsă între 400-600);
- polietilenglicoli semisolizi (cu masa moleculară între 600-1500);
- polietilenglicoli solizi (cu masa moleculară între 1.500-10.000.

6
Ca solvent se utilizează macrogolii fluizi, cel mai utilizat fiind PEG 400, care se
prezintă sub forma unui lichid limpede, incolor, vâscos, cu miros slab caracteristic cu gust
iniţial dulce, apoi amar şi uşor arzător.
PEG se utilizează mai ales în cosmetică datorită vâscozităţii ridicate şi datorită
efectului sicativ şi astringent.
Uneori PEG se utilizează în amestec cu apa sub formă de cosolvent.
e. Alcoolul izopropilic. Se utilizează ca solvent pentru soluţii de uz extern.
f. Butilenglicolul se utilizează la dizolvarea morfinei.

Prepararea solutiilor
În farmacii prepararea soluţiilor se face la scară mai mică decât industrial. În acest
tip de unitate sanitară se prepară următoarele tipuri de soluţii:
- soluţii magistrale;
- soluţii oficinale;
- diluţii a unor soluţii tipizate concentrate;
- cât şi produse elaborate sub formă de soluţii.

7
CAPITOLUL III

Solutii hidroalcoolice utilizate in farmacii


3.1 Tinctura de iod

Tinctură de iod 2%, 40 g, Vitalia


Compoziție:
Iod - 2g, Iodură de potasiu - 3g, Alcool etilic 50%, q.s.ad. 100g
Acțiune:
Dezinfectant, antiseptic, microstatic cu acțiune dermatologice, dermatomicoze, ca revulsiv.
Mod de utilizare:
Extern. Bandajări locale și tamponări la nevoie.
Prezentare:
40 g

8
3.2 Dermogent tinctura

Dermogent, 50 ml, Dacia Plant


Proprietăți:
Dermogent este o soluție hidroalcoolică de uz extern recomandată pentru
menținerea sănătății pielii și mucoaselor.
Contribuie la:
- menținerea sănătății pielii, mucoaselor anale și vaginale;
- menținerea sănătății cavității bucale și a faringelui;
- reducerea disconfortului care apare la nivelul venelor hemoroidale.

9
Ingrediente:
Extract 1:5 în soluție hidroalcoolică (alcool etilic/apa - 67,5/32,5 în procente de masă) din
următorul amestec de plante și produse apicole: rostopască(Chelidonium majus) - părți
aeriene (25%); tătăneasa (Symphytum officinale) - rădăcina (25%); coada-șoricelului
(Achillea millefolium) - părți aeriene (20%); propolis (20%); mușețel (Matricaria
chamomilla) - flori (10%).
Mod de administrare:
Uz extern:
- pentru menținerea sănătății pielii se fac badijonări locale cu tinctura sau cu soluția diluată
(obținută prin adăugarea unei lingurițe de tinctură la 100 ml de apă), în functe de
sensibilitatea pielii;
- pentru menținerea sănătății cavității bucale și faringelui se fac spălături locale sau gargară
cu soluția diluată, obținută prin adăugarea a 2 lingurițe de tinctură la 100 ml de apă (1/2 de
pahar);
- pentru reducerea disconfortului care apare la nivelul venelor hemoroidale și mucoasei
anale se aplică local sub formă de comprese cu soluție diluată în funcție de sensibilitatea
locală;
- pentru reducerea disconfortului care apare la nivelul mucoasei vaginale se fac spălături
locale cu soluția diluată, obținută prin adăugarea a 1-2 linguri de tinctură la 500 ml de apă.
Contraindicații:
Alergie la propolis sau la oricare dintre componentele produsului.
Precauții:
Se utilizează cu prudență la copii mici.
Prezentare:
50 ml

10
3.3 Tinctura de propolis

Tinctură de Propolis, 20 ml, Dacia Plant


Proprietăți:
Antiinfecțios puternic cu spectru larg, cicatrizant și regenerativ epitelial puternic.
Tinctură de propolis reprezintă extractul alcoolic al propolisului, fiind obţinută prin
preparare la rece. Dintre produsele vegetale şi apicole administrate pe cale orală, soluţiile
alcoolice şi hidroalcoolice sunt cel mai uşor asimilate de către organism, efectul apărând la
scurt timp. În comparaţie cu metoda clasică de producţie, Dacia Plant foloseşte un
procedeu modern de percolare, care permite obţinerea unui produs de calitate superioară.
Produsul nu conține coloranți și conservanți.

11
Acțiuni:
Intern : antimicrobiană (bacteriostatică și bactericidă atât asupra bacteriilor Gram
pozitive, cât și asupra bacteriilor Gram negative), antimicotică (față de Candida albicans),
antivirală (față de virusul Herpes simplex), analgezică, antiinflamatoare, anestezică,
cicatrizantă, imunostimulență, antioxidantă, mucolitică, etc.
Extern : analgezică, antiinflamatoare, antimicrobiană, anestezică, cicatrizanta.
Indicații:
Intern - se utilizează ca adjuvant în: faringite, laringite, traheite, amigdalite,
bronșite, viroze respiratorii, sinuzite, colite, enterocolite.
Extern - Se utilizează ca adjuvant în: faringite, amigdalite, afecțiuni cutanate
(eczeme infecțioase, micoze, răni superficiale).
Ingrediente:
Produse apicole: propolis (30%)
Solvenți: alcool etilic 85% vol.
Raport produs apicol/alcool etilic – 1:3
Produsul nu conține conservanți și coloranți artificiali.
Produsul conține: flavone (acacetină, crizina, apigenina), flavonoli (galangina, izalpinină,
kaempferol), flavanoide (pinocembrina, pinostrobină, pinobaksin), acizi fenolici (cafeic,
cinamic), acid nicotinic, polifenoli, aldehide fenolice, sesquiterpene, coumarine, steroizi,
fenilpropanoide, alcooli, cetone, glucide, ulei esențial, balsamuri, vitamine (A, C, E, PP și
componente ale complexului B), oligoelemente, aminoacizi, taninuri, polen, etc.
Mod de administrare:
Intern:
Adulți și tineri peste 15 ani: câte o linguriță de tinctură de 3 ori pe zi, înainte de mese.
Copii între 7 și 14 ani: câte 10-30 picături de tinctură de 3 ori pe zi, înainte de mese.
Copii sub 7 ani: cu recomandarea medicului.
Tinctura se administrează amestecată cu o lingură de miere sau pe o bucată de pâine.
Extern:
Se aplică sub formă de badijonaj local

Contraindicații:
Datorită conținutului de alcool nu se recomandă administrarea în: hepatite virale, toxice și
metabolice, steatoză hepatică, ciroza hepatică, sarcina și alăptare.
Alergie la propolis sau la produse apicole, tratamente care nu permit consumul de alcool.

12
Efecte adverse:
Pot apărea reacții alergice.
Precauții:
Se administrează cu prudență la persoanele cu gastrița hiperacidă și ulcer gastric și
duodenal (datorită conținutului în alcool, poate crește aciditatea gastrică).
Prezentare:
20 ml

3.4 Tinctura de rostopasca

Tinctură de Rostopască, 50 ml, Dacia Plant

13
Proprietăți:
Îmbunătățește funcția hepatică (coleretic și colagog), este hepatoprotector, eficient
împotriva infecțiilor de piele, bacteriene, virale și micotice.
Contribuie la:
- stimularea producerii și eliminării de bilă
- menținerea tonusului și peristaltismului vezicii biliare în limite normale
- menținerea concentrației normale a bilirubinei în sânge
- protejarea celulelor hepatice
- menținerea concentrației normale a colesterolului și grăsimilor în sânge și la nivelul
ficatului
- normalizarea procesului de diviziune celulară la nivelul: ficatului, esofagului,
pancreasului și plămânilor.
Extern:
Contribuie la reducerea disconfortului care apare la nivelul pielii.
Ingrediente:
Extract 1:3,75 în soluție hidroalcoolică (alcool etilic/apa 35/65 în raport de masă) din părți
aeriene de rostopască (Chelidonium majus).
Mod de administrare:
Uz intern:
Adulți și tineri peste 14 ani: câte 1/2 de linguriță de tinctură diluată în 100 ml de apă
(jumătate de pahar) de 4 ori pe zi, pe stomacul gol, cu 30 de minunte înaintea mesei.
Cura internă durează zece zile, urmată de o pauză de zece zile, după care administrarea se
poate relua.
Uz extern:
Pentru menținerea sănătății pielii se fac badijonări locale cu tinctura sau cu soluția diluată
(obținută prin adăugarea unei lingurițe de tinctură la 100ml de apă), în funcție de
sensibilitatea acesteia.
Contraindicații:
Sarcina, alăptare, intoleranța la oricare dintre componentele produsului.
Precauții:
La persoanele cu sensibilitate la stomac se recomandă administrarea produsului după masă.
Prezentare:
50 ml

14
3.5 Tinctura de galbenele

Tinctură de Galbenele, 50 ml, Dacia Plant


Proprietati:
Tinctura de Gălbenele este o soluţie hidroalcoolică obţinută prin preparare la rece din
florile plantei Calendula officinalis. Dintre produsele vegetale administrate pe cale orală,
soluţiile hidroalcoolice sunt cel mai uşor asimilate de către organism, efectul apărând la
scurt timp. În comparaţie cu metoda clasică de producţie, Dacia Plant foloseşte un
procedeu modern de percolare, care permite obţinerea unui produs de calitate superioară.
Recomandări:
Intern: Ajută la susținerea funcției normale a ficatului.

15
Ingrediente:
- extract 1:5 în soluţie hidroetanolică (raport alcool etilic 96⁰/apă:52/48) din flori de
gălbenele (Calendula officinalis)(16,67%). Produsul nu conţine conservanţi şi coloranţi
artificiali.
Mod de administrare:
Intern:
Copii între 3 şi 12 ani: câte 10-15 picături de 3 ori pe zi. Copii şi tineri între 12 şi 18 ani:
câte 15-20 picături de 3 ori pe zi.
Adulţi: câte 30 picături de 3 ori pe zi.
Tinctura se diluează în 100 ml de apă (jumătate de pahar) cu 30 de minute înainte de masă.
Se recomandă cure de lungă durată cu o săptămână pauză după fiecare lună de
administrare.
Contraindicaţii:
Sarcină, alăptare, persoane cărora le este interzis/limitat consumul de alcool, intoleranţă la
oricare dintre componentele produsului.
Precauţii:
La persoanele cu sensibilitate gastrică se recomandă administrarea produsului după masă.
Atenționări:
A se agita înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. A nu se
depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment alimentar și
nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Păstrați acest
prospect pe toată durata utilizării produsului, deoarece s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
Prezentare:
50 ml

16
3.5 Tinctura de arnica

Tinctura de Arnica, 30 ml, Plant Extract


Compozitie
Arnica montanaTM
Extract vegetal din flori proaspete de arnica - Contine alcool etilic de cereale 45 % vol.
Sticle de 30 mL
Actiune farmacologica
Antireumatic, antiinflamator, analgezic de uz extern.
Indicatii terapeutice
Hematoame, contuzii, dureri musculare sau reumatice, intepaturi de insecte.
Mod de administrare
Solutia diluata, o lingurita la 100 mL apa fiarta si racita, in aplicatii locale.
Atentionare:
Nu se aplica pe pielea lezata!

17
3.6 Ape de gura
Eludril

Apa de gura, 500 ml, Eludril Classic


Proprietati:
- este o apa de gura cu rol antibacterian recomandata pentru ingrijire complementara
sporita dar si pentru persoanele care necesita intretinere post-tratament dupa interventii
stomatologic (continuarea tratamentului parodontal si a implanturilor dentare);
- apa de gura cu rol antibacterian si efect calmant;
- pentru ingrijire complementara sporita dar si pentru persoanele care necesita intretinere
post-tratament dupa interventii stomatologice;
- ajuta la mentinerea sanatatii gingiilor si reduce indexul gingival;

18
- pentru aulti si copii cu varsta peste 6 ani.
Ingrediente active:
Clorhexidina 0.10% si Clorbutanol 0.50%.
Mod de utilizare:
Recomandat a se utiliza pana la 2 saptamani. Clatiti bine dupa efectuarea periajului dentar.
Utilizati 10-15 ml solutie, in paharul gradat, completati cu apa. De 2-3 ori pe zi.
Ingrediente:
GLYCERIN, ALCOHOL, AQUA, AROMA, CI 16255, CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE, CHLORBUTANOL, DIETHYLHRXYL SODIUM
SULFOSUCCINATE, LIMONENE, MENTHOL
Prezentare:
500 ml

3.7 Bitter suedez

Picături Suedeze Dr Racz 250 ml, Parapharm


19
Proprietăți:
Acest produs 100 % natural este obținut după o metodă originală a Măriei Treben,
din cele mai prețioase plante medicinale cunoscute. Aceste picături suedeze se folosesc în
medicina populară pentru menținerea sănătății, în general. Alungă durerea și amețeala,
petele și cataracta, durerile de dinți, durerile de gât, crampele stomacale, durerile de urechi,
durerile postnatale, febra laptelui, calmarea convulsiilor, spasmelor.Întăresc memoria,
calmează colicii, flatulentă, și constipația. Sunt un leac excelent pentru stomac, dacă acesta
digeră prost., pentru durerile de vezică biliară.
Picăturile sunt utile atât copiilor, cât și adulților împotriva viermilor intestinali
(inclusiv pentru tenie), pentru varicela. Decongestionează toți hemoroizii, îndepărtează
depresiile, stimulează apetitul și digestia.Rezolvă amenoreea, ameliorează crizele de
epilepsie, alungă amețelile și grețurile. Vindeca febra, pustulele și negii, rănile vechi,
cicatricele, vânătăile, bătăturile. Adjuvant în anemii puternice. Înlătură tremurul mâinilor și
al picioarelor.

Compoziție:
-extract hidroalcoolic din : Mrysticae semen, Cynarae folium, Aloe capensis, Rhei
rhizoma, Călami rhizoma, Gentianae rhizoma, Carlinae rhizoma, Myrrha, Zedoariae
rhizoma, Angelicae radix, Dictamni radix, Tormentillae radix, Sennae folium, Castoreum,
Croci stigma, Theriac venețian, Camphora, Alcool etilic 35 %, Apă.
Mod de administrare :
Zilnic, câte 1 linguriță de 2 ori / zi, dimineața și seara, cu puțin lichid.
Atenție :
Produsul conține alcool și se va ține cont de acest lucru dacă este contraindicat!
Prezentare:
250 ml

20
3.7 Tinctura de valeriana

Tinctură de Valeriană, 50 ml, Dacia Plant


Proprietăți:
Este recomandat pentru echilibrare emoțională și neuro-psihică. Elimină tensiunile psihice
care împiedică instalarea somnului.
Tinctura de valeriană este o soluție hidroalcoolică obținută prin preparare la rece din
rădăcina plantei valeriană officinalis.
Contribuie la:
Funcționarea normală a sistemului nervos, prin:
- reducerea tensiunilor psihice, conferind o stare de liniște,
- armonizarea stării psiho-emoționale,

21
- eliminarea tensiunilor psihice care împiedică instalarea somnului,
- îmbunătățirea calității și duratei somnului,
- protejarea organismului împotriva stresului, contribuind la eliminarea disconfortului ce
poate apare la nivelul aparatului cardiovascular și a tractului gastrointestinal.
Ingrediente:
Extract 1:3,75 în soluție hidroalcoolică (alcool etilic/apa 35/65 în raport de masă) din
rădăcini de valeriană (Valeriană officinalis).
Mod de administrare:
Copii 7-14 ani: câte 5-20 picături de tinctură diluate în 100 ml de apă sau ceai (jumătate de
pahar) de 3 ori pe zi, pe stomacul gol, cu 30 de minute înaintea mesei.
Adulți și tineri peste 15 ani: câte o linguriță de tinctură diluată în 100 ml de apă (jumătate
de pahar) de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol, cu 30 de minute înaintea mesei.
Contraindicații:
La persoanele cu sensibilitate la stomac se recomandă administrarea produsului după masă.
Precauții:
Sarcina, alăptare, intoleranța la oricare dintre componentele produsului.
Prezentare:
50 ml

22
CONCLUZII:

Solutiile hidroalcoolice sunt o forma farmaceutica prezenta in farmacii. Sunt


folosite atat pentru administreare interna, cat,mai ales, extern.
Alcoolul este folosit pentru a rezolva anumite probleme de solubilitate cat si pentru
efectul sau dezinfectant .
In capitolul I am prezentat generalitati despre solutii, ca forma farmaceutica.
Capitolul II prezinta solutiile hidroalcoolice , avantaje, dezavantaje, particularitati
in raport cu solutiile al caror solvent este apa
Capitolul III prezinta solutii hidroalcoolice prezente in farmacii, cu compozitia si
indicatiile terapeutice, solutii car pot fi eliberate fara prescriptie medicala.

23
Bibliografie
1. Ciurba A., Sipos E. - Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie, Ed.
University Press, Târgu-Mureş, 2003.
2. Draelos Z.D., Thaman L.A. - Cosmetic formulation of skin care products,
Taylor&Francis, 2006.
3. Gyéresi A., Kelemen H., Hancu G., Szekely P., Substanțe medicamentoase anorganice,
Litografia UMF Tg.Mueș,2008;
4. Kelemen H., Hancu G., Rusu A., - Chimie farmaceutică. Aspecte practice, vol. I, Ed.
University Press, Tîrgu Mureş, 2015.
5. Kelemen H., Hancu G., Rusu A. - Chimie farmaceutică. Aspecte practice, vol. II, Ed.
University Press, Tîrgu Mureş, 2016.
6. Mircia E. - Acizi carboxilici şi hidroxiacizi utilizaţi în dermatologie şi cosmetică, Ed.
University Press Tîrgu-Mureş, 2015.
7. Oniga O., Ghiran D., Tiperciuc B. Antiseptice dezinfectante și chimioterapice generale,
Ed Accent, Cluj-Napoca, 1999.
8. Oniga O., Tiperciuc B., Nastasă C., Ionuț I. - Chimia și acțiunea antibioticelor
antibacteriene, Ed. Medicală “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 2013.
9. Oniga O., Tiperciuc B. - Medicația antiinfecțioasă. Antimicobacteriene, antimicotice,
antivirale, Ed. Medicală “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 2004.
10. Popescu V. - Chimie cosmetică, Ed. Ovidius University Press, Constanța, 2011.
11. Takeo M. - New Cosmetic Science, Elsevier, 1997.
12. Todoran N., Rédai E., Antonoaea P., Ciurba A. - Ghidul activităţilor practice de
Tehnologie farmaceutică - Vol. 1: Prepararea soluţiilor medicamentoase şi a produselor
extractive din plante, Ed. University Press Tîrgu Mureş, 2016.
13. Todoran N., Rédai E., Antonoaea P., Ciurba A. - Ghidul activităţilor practice de
Tehnologie farmaceutică - Vol. 2: Prepararea medicamentelor sterile şi a produselor lichide
eterogene, Calcule farmaceutice, Ed. University Press Tîrgu Mureş, 2016.
14. Todoran N., Rédai E., Antonoaea P., Ciurba A. - Ghidul activităţilor practice de
Tehnologie farmaceutică - Vol. 3: Prepararea produselor medicamentoase semisolide şi
solide, Ed. University Press Tîrgu Mureş, 2016.

24