Sunteți pe pagina 1din 1

www.mateinfo.

ro

Statistic i probabilitai
Consideram un lot de numere x1, x 2 ,. x n . Media acestui lot este M=

x1 + x 2 + ... + x n 1 n = x1 . n n i =1

Dispersia lotului este D=

( x1 M ) 2 + ( x 2 M ) 2 + .... + ( x n M ) 2 = n

1 n ( x1 M ) 2 . n i =1

Proprietati ale probabilitatii Fie U o multime (numita universe) si partile multimii U.Elementele lui se numesc evenimente.Fie P o functie definite pe cu valori in [0,1] .tripletul (U, ,P) este un camp de probabilitate daca, A,B evenimente din ,avem: 1)P( )=0 2)A B P( A) P( B) 3)P(A B) = P( A) + P( B) P( A B) 4)A B = P( A B) = P( A) + P( B) Fie U={ x1, x 2 ,..., x n }un univers finit si P o probabilitate pe = (U ) .

Notam Pi = P({xi }), i = 1,2,3,..., n .Atunci: 1)Suma probabilitatilor evenimentelor elementare este: P1 + P2 + ... + Pn = 1 = Pi = P({xi }) = P({x})
i =1 i =1 x =U n n

2)Probabilitatea oricarui eveniment este suma probabilitatilor evenimentelor elementare pe care le include,adica P(A)= ( P{x}) ,A U
x A

Intr-un camp de evenimente egal probabile (U,P), A avem P(A)= P(A)=

[ A] [U ]

nr.cazurilor. favorabile.evenimentului nr.total.de.cazuri