Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Vânzările de produse finite pe baza de facturi se înregistrează prin articolul:


a. 418 = (% 345 și 4427)
b. 4111 = (% 345 și 4427)
c. 4111 = (% 701 și 4427)
d. 4111 = (% 701 și 4426)
e. 418 = (% 345 și 4428)
2. Contul 4118 Clienți incerți sau în litigiu se poate credita prin debitarea conturilor: 1. 4111 și
4427; 2. 418 și 4428; 3. 5121 și 4427; 4. 5121 și 654:
a. 1 și 2
b. 1 și 4
c. 3 și 4
d. 2 și 4
3. Diferențele favorabile de curs valutar apar în contul de profit și pierdere:
a. la venituri de exploatare
b. la cheltuieli financiare
c. la cheltuieli de exploatare
d. la venituri financiare
4. Care este semnificația următoareai înregistrări contabile (% 6651 și 5121) = 401:
a. niciun răspuns nu este corect
b. decontarea unei facturi în valută cu o diferență favorabilă
c. regularizarea soldului contului de disponibil în valutp în cursul anului
d. diferențe de curs valutar constate și înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar
e. decontarea unei facturi în valută cu o diferență nefavorabilă
5. Un avans de trezorărie de 5 000 lei, acordat din casierie unui angajat, se justifică astfel: cheltuieli de
transport 650 lei, diurna 250 lei, piese de schimb cumpărate și depozitate 2 000, plus TVA 380 lei.
Diferența de avans se depune la casierie. Cum se înregistrează justificarea avansului?
a. (% 3024, 2 000, 625, 1 000 și 5311, 2 000) = 4282, 5 000
b. 542 = 5121 5 000 și (% 6588, 3 380 și 5311, 1 620) = 542, 5 000
c. (% 3024, 2 000, 4426, 380, 625, 1 000 și 5311, 1 620) = 4282, 5 000
d. 4282 = 5311 5 000 și 5331 = 4282 1 620
e. (% 3024, 2 000, 625, 380, 4426 1 000 și 5311, 1620) = 461, 5 000
6. Prin articolul contabil 608 = 388, 2 000 se înregistrează:
a. diferențele de preț în minus aferente ambalajelor ieșite din gestiune
b. diferențele de preț în minus aferente ambalajelor achiziționate de la furnizori
c. diferențele de preț în plus aferente ambalajelor date în consum
d. diferențele de preț în plus aferente materialelor pentru ambalat achiziționate de la furnizori
7. Actualizarea valorii unei datorii în valută se realizează numai:
a. la sfîrșitul fiecărei zile;
b. la sfârșitul fiecărei luni
c. la sfârșitul anului.
8. Cum se înregistrează în contabilitate primirea unei donații de produse finite ?
a. 345 = 7582 60 000
b. 345 = 711 60 000
c. 345 = 4753 60 000
d. niciun răspuns nu este corect
9. La data inventarierii, o societate prezintă pe stoc următoarele elemente: materii prime – cost achiziție 3
000 lei, valoare de inventar 2 800 lei, materiale consumabile – cost achiziție 3 000 lei, valoare de inventar
3 100 lei, materiale de natura obiectelor de inventar – cost achiziție 4 000 lei, valoare de invenatr 3 500
lei, mărfuri – cost de achiziție 3 500 lei, valoare de inventar 3 500 lei. Care este valoarea la care stocurile
vor fi înregistrate în bilanț și cum se înregistrează diferența de valoare față de costul de achiziție?
a. 13 500 lei și 6814 = 39X 700 lei
b. 12 900 lei și 6814 = 39X 600 lei
c. 13 500 lei și 302 = 602 100 lei
d. 12 800 lei și nu se înregistrează nici o diferență
Valoare contabilă: 3 000 + 3 000 + 4 000 + 3 500 = 13 500
Valoare de inventar: 2 800 + 3 100 + 3 500 + 3 500 =12 900
Valoarea de inventar este mai mică decât cea contabilă, rezultă că activele sunt depreciate și vom
înregistra o cheltuială.

Ca regulă generală, dacă valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă, activele
sunt depreciate și se recunoaște o ajustare pentru depreciere prin formula contabilă:

Cheltuieli privind ajustările Ajustări pentru deprecierea


=
pentru deprecierea activelor activelor

10. La Societatea X, prin articolul contabil (% 607, 378 și 4428) = 371 se înregistrează (entitatea
evaluează mărfurile la prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA):
a. lipsa la mărfuri constatată la inventariere
b. plusul de mărfuri constatat la inventariere
c. descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute, la metoda inventarului intermitent
d. descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute, la metoda inventarului permanent
11. Adaosul comercial și TVA la entitățile cu activitate de comerț, care țin evidența mărfurilor la nivelul
prețului de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA, se înregistrează prin articolul contabil:
a. (% 371 și 4426) = 378
b. (% 371 și 4428) = 378
c. 371 = (% 378 și 4427)
d. 371 = (% 378 și 4427)
12. O societate a achiziționat de la un furnizor și a lasăt în custodia acestuia mărfuri evaluate la un cost de
achiziție de 18 000 lei. Aceste mărfuri sunt aduse la depozitul societății pe baza NIR, constatându-se un
minus de 200 lei, neimputabil. Care este înregistrarea contabilă aferentă primirii mărfurilor ?
a. 473 = 357 18 000
b. 607 = 357 18 000 și 371 = 607 200
c. (% 371, 17 800 și 607, 200 ) = 357 18 000
d. 371 = 357 18 000 și 607 = 371 200
e. (% 371, 17 800 și 473, 200) = 357 18 000
13. Prin articolul contabil 423 = 444 se înregistrează :
a. plata concediilor medicale
b. înregistrarea nu este corectă
c. contribuția la asigurările sociale datorate de entitate
d. impozitul reținut din concediile medicale
14. Prin articolul contabil (% 605 și 4427) = 404, se înregistrează:
a. articolul contabil nu este corect
b. energia consumată și facturată
c. apa consumată și facturată
15. În condițiile în care, valoarea de achiziție a mărfurilor existente în gestiunea unei societăți este de 100
000 lei, iar cota de adaos comercial practicată de entitate este de 25 %, adaosul comercial și taxa pe
valoare adăugată aferente acestora se înregistrează în contabilitate astfel:
a. 371, 44 000 = (% 378, 25 000 și 4427, 19 000)
b. 371, 48 750 = (% 378, 25 000 și 4428, 23 750)
c. 371, 44 000 = (% 378, 25 000 și 4426, 19 000)
d. 371, 44 000 = (% 378, 25 000 și 4428, 19 000)
Adaos = 0,25 * 100 000 = 25 000
Preț cu amănuntul = 100 000 + 25 000+ 19%*( 100 000 +25 000) = 148 750
TVA = 148 750 – 100 000 -25 000 = 23 750
16. Creanța față de un client extern are o valoare nominală de 20 000 CAD, înregistrată la cursul de 3,9
lei/CAD. Aceasta creanță se încasează prin bancă, cursul zilei fiind de 4,0 lei/CAD. Care este
înregistrarea contabilă corectă privind încasarea ?
a. 5124, 80 000 = (% 4111, 78 000 și 7651, 2 000)
b. 5121 = 4111 80 000
c.(% 5124, 78 000 și 6651, 2 000) = 4111, 80 000
d. 5124 = 4111 80 000
e. 5124 = 4111 68 000
Înregistrare creanță = 20 000 CAD* 3,9 lei/CAD = 78 000
Plata la curs = 20 000 CAD* 4,0 lei/CAD = 80 000
Diferența de curs = 80 000 – 78 000 = 2000
17. Un furnizor a livrat unui client produse finite, fără întocmirea facturii, pentru care prețul de vânzare
contractat a fost de 600 lei și TVA, iar costul de producție 500 lei. Care sunt înregistrările contabile care
intervin, ulterior, la facturarea produselor, dacă prețul de vânzare, fără TVA, este de 700 lei?
a. 418, 119 = (% 7015, 100 și 4427, 19)
b. 4111, 833 = (% 7015, 700 și 4427, 133) și 4428 = 4427, 19)
c. 4111 = 418 714, 4428 = 4427 114 și 4111, 119 = (% 7015, 100 și 4427, 19)
d. 4111, 833 = (% 418, 714, 7015, 100 și 4427, 19)
18. În condițiile în care ambalajele care circulă pe principiul restituirii au fost reținute de cumpărător,
descărcarea gestiunii, la vânzător, cu ambalajele nerestituite se înregistrează :
a. 608 = 381
b. 658 = 358
c. 658 = 381
d. 608 = 358
19. Regularizarea avansurilor aferente datoriilor și creanțelor comerciale are loc:
a. în momentul facturării bunurilor contractate
b. la decontare
c. imediat după acordarea, respectiv primirea avansului
d. la încasare
20. În contabilitatea ambalajelor, când se folosesc conturile 409 Furnizori – debitori și 419 Clienți –
creditori ?
a. la ambalajele constate plus la recepție
b. la ambalajele primite cu titlu gratuit
c. la ambalajele nerestituibile, ale căror produse se facturează distinct
d. la ambalajele care circulă în sistem de restituire
e. la ambalajele a căror valoare este cuprinsă în prețul mărfii
21. La Societatea X, prin articolul contabil 5121 = 419 se înregistrează:
a. decontarea avansului cu clientul
b. încasarea unui avans de la un client
c. plata unui avans furnizorului
d. încasarea unui avans de la un furnizor
e. plata unui avans clientului
22. Datoria față de furnizorul extern de materii prime este de 10 000 $ fiind contractată la data de 20.12.
N, la cursul de 4, 55 lei/$. La 31.12.N, 1 $ =4,50 lei. Data plății este 31.01. N+1, când 1 $ = 4,45 lei. Ce
se obține la plata datoriei ?
a. un venit din diferențe de curs valutar de 1 000 lei
b. o cheltuială din diferențe de curs valutar de 1 000 lei
c. un venit din diferențe de curs valutar de 500 lei
d. o cheltuială din diferențe de curs valutar de 500 lei
10 000 $ *(4,45-4,5)=- 500
23. Diferențele de curs valutar care apar între data înregistrării datoriei sau creanței în valută și data
achitării, respectiv încasării se înregistrează ca:
a. rezerve din conversie
b. nu se înregistrează în contabilitate
c. cheltuieli sau venituri financiare
d. nici un răspuns nu este corect
e. cheltuieli sau venituri din exploatare
24. O societate ține evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA, adaosul comercial
fiind de 25 %. Considerând, ca un vândut mărfuri în valoare de 1 500 lei, preț de vânzare cu amănuntul
inclusiv TVA, care este costul de achiziție al mărfurilor vândute ?
a. 1 260. 50 lei Adaos = 0,25
b. 1 350. 00 lei Preț vânzare cu amănuntul = 1500
c. 945, 379 lei TVA = 1500 *(0,19/1,19) = 239, 495
d. 1 008. 40 lei Preț vânzare cu amănuntul fără TVA = 1500-239,495=1260,505
e. 1 200. 00 lei Adaos = 1260,505 * 0,25 =315,126
Cost achiziție = 1500-315,126-239,495=945,379
25. Înregistrarea corectă privind cumpărarea de mărfuri de la furnizori, la un cost de achiziție de 5 000 lei,
iar cheltuieli de transport sunt de 100 lei și TVA 19 %, în condițiile în care evidența mărfurilor se ține la
cost de achiziție, conform metodei inventarului intermitent, se realizează astfel :
a. (% 607, 5 100 și 4426 969) = 401, 6069
b. (% 371, 5 000, 607, 100 și 4426, 969) = 401, 6069
c. (% 607, 500, 624, 100 și 4426, 969) = 401, 6069
d. (% 371, 5 100 și 4426, 969) = 401, 6096
e. (% 607, 5 000, 378, 100 și 4426, 969) = 401, 6069

26. Avansul încasat, pe baza extrasului de cont, de la un client căruia entitatea urmează să-i presteze un
serviciu se înregistrează prin articolul:
a. 5121 = 4111
b. 419 = 4111
c. 5121 = 4092
d. 5121 = 419
27. Care este semnificația înregistrarea: (% 607, 378 și 4428) = 371
a. vânzarea de mărfuri
b. scăderea din gestiune a mărfurilor vândute, evaluate la PVA, fără TVA
c. descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute, evaluate la PVA, inclusiv TVA
d. mărfuri date în cosignație
e. lipsa în gestiunea mărfurilor din cauza calamilităților
28. O societate ține evidența mărfurilor la preț cu amănuntul, procentul de adaos comercial 30%.
Societatea recepționează mărfuri pe baza facturii: costul de achiziție 6 500 lei, reducere comercială 10%,
scont de decontare 2 % și TVA. Prețul de vânzare afișat în magazine va fi :
a. 9 637, 17
b. 10 637, 17
c. 5 850, 00
d. 9 049, 95
e. 8 760, 02
1. Determinăm reducerea aplicată: 0,1 * 6 500 = 650
2. Determinăm valoarea fără TVA: 6 500 – 650 = 5 850
3. Aplicăm cota TVA : 0,19 * 5 850 = 1 111,5
4. Scontul: 0,02 * 1111,5 = 22,23
5. Valoare totală: 5 850+1 111,5 = 6 961,5
6. Aplicare cota de adaos: 6 961,5 * 0,3 = 2 088,45
7. Prețul de vânzare afișat : 6 961,5 + 2 088,45 = 9 049,95
29. Prin articolul contabil 5113 = 413 238 000, se înregistrează:
a. articolul contabil nu este corect
b. Depunerea unui cec primit de la un client spre încasare la bancă
c. Primirea unui efect comercial de la un client
d. Depunerea unui efect comercial primit de la un client spre încasare la bancă
30. În condițiile utilizării cărei metode se înregistrează plusul de inventar la mărfuri?
a. În ambele metode
b. În metoda inventarului permanent
c. În nici una
d. În metoda inventarului intermitent
31. Ce suma se înscrie în debitul contului 378, operațiune efectuată la descărcarea gestiunii cu mărfurile
vândute, în condițiile: preț de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA: 14 280 lei, costul de achziție: 10 000
lei, scontul de decontare acordat clientului: 5 %, adaosul comercial practicat de unitate: 20 % :
a. 2 000 Deducere scont: 10 000- 500 = 9 500 Scont =0,05 * 10 000 = 500
b. 2 800 TVA 4428 = 0,19 * 9500 =1805
c. 1 900 Adaos = 0,2 * 9500 = 1900
d. 2 380
% = 371 13 205
1 900 378 0,2 * 9 500 = 1 900
9 500 607
1805 4428 0,19 * 9 500 =1 805
32. Valoarea ajustărilor pentru depricierea mărfurilor aflate la terți (55 000 lei) se înregistrează în
contabilitate prin următorul articol contabil:
a. 6811 = 3957 55 000
b. 6812 = 3957 55 000
c. 6864 = 3957 55 000
d. 6814 = 3957 55 000

S-ar putea să vă placă și