Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANȚELOR

Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna


martie 2022

2022

martie
TOTAL posturi, din care: 1,267,973

I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: 811,569


1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat 596,916
Administrația Prezidențială 279
Senatul României 866
Camera Deputaților 1,717
Înalta Curte de Casație și Justiție 543
Curtea Constituțională 93
Consiliul Legislativ 99
Curtea de Conturi 1,671
Consiliul Concurenței 347
Avocatul Poporului 142
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 223
Consiliul Național al Audiovizualului 132
Secretariatul General al Guvernului 5,009
Ministerul Afacerilor Externe 2,042
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei 963
Ministerul Finanțelor 24,323
Ministerul Justiției 16,949
Ministerul Apărării Naționale 74,761
Ministerul Afacerilor Interne 123,347
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 3,926
Ministerul Tineretului și Sportului 129
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 5,869
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 3,246
Ministerul Transporturilor și Infrastructucturii 615
Ministerul Educatiei 290,992
Ministerul Sănătății 18,549
Ministerul Culturii 417
Ministerul Public 6,180
Agenția Națională de Integritate 110
Serviciul de Protecție și Pază 1,414
Serviciul de Telecomunicații Speciale 2,910
Ministerul Economiei 868
Ministerul Energiei 340
Academia Română 3,269
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor 224

Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva


regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 25
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 83
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 71
Agenția Națională de Presă AGERPRES 278
Institutul Cultural Român 123
Consiliul Superior al Magistraturii 354
Autoritatea Electorală Permanentă 384
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. 36
Consiliul Economic și Social 34
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 92
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 192
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 1,346
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 156
Academia Oamenilor de Știință din România 28
Inspecția Judiciară 93
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției 18
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 615
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 241
Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 183
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale 9,310
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt.
șomaj 43,833
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: 161,510
- unități sanitare finanțate din FNUASS 79,612
- unitățile de învățământ superior de stat 67,411
- alte instituții 14,487
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: 456,404
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: 278,579
- învățământ preuniversitar 4,523
- autorități executive locale 274,056
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din
care: 177,825
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale 144,846